lördag, juni 09, 2012

Vad vill Reinfeldt?

Reinfeldt fick knappast fram några valvinnande frågor i Ekots intervju. Polisen kan bli en förlustfråga. Massarbetslösheten håller också på att få fäste i debatten istället för utanförskapet.

I Ekots lördagsintervju 9/6-12 intervjuades statsminister Fredrik Reinfeldt av Tomas Ramberg. Programmet skulle handla om hur regeringen skulle återta initiativet inför valet 2014. Men istället diskuterades eurokrisen, polisen och "etniskt födda svenskar".

Reinfeldt gjorde först bedömningen att Spanien måste få ett räddningspaket på minst 40, kanske 80 miljarder euro för att banksystemet ska klara sig säkert. Han nämnde sina erfarenheter från Spaniens förre premiärminister Zapatero, som gång på gång förklarat att det inte fanns någon kris för de spanska bankerna.

När det gäller sådant som har bäring till politik ville Reinfeldt inte ha reformer som, t ex euroobligationer, som skulle innebära att notan för räddningen fördelades på ett annat sätt än det på vilket skulderna byggts upp. En räddning som inte drabbade spanska folket utan sköt över bördan på andra avvisades av Reinfeldt. Han hänvisade till Sverige som byggt upp fonder för insättningsgarantier och stöd till bankerna. "Det är bra." {Som jag skrev om 6/6-12 innebär detta dock bara att Riksbanken får trycka pengar när bankerna krisar. Någon uppoffring för svenskarna blir det knappast.}

I princip var Reinfeldt fortfarande för euron på lång sikt. Men reformen blev inte som det var tänkt. Den krävde " stor skötsel" vilket inte blev fallet. Ramberg frågade om inte reformen borde ha utformats med tanke på att verkligheten skulle kunnat bli kärvare än förväntat. "Ser vi inte nu en kraschlandad utopi?" På den frågan gav Reinfeldt inte något klart svar utan hänvisade till att sista ordet inte är sagt.

Polisen diskuterades nästan halva programtiden. Kontentan var att polisen ökat från ca 16 000 till över 20 000 poliser. Samtidigt har alla mätningar visat att polisen blivit mindre effektiv - uppklarningsprocenten har minskat. Vi fick dock inte veta huruvida man kunde påstå att fler poliser leder till direkt sämre effektivitet, eller om det finns någon bakomliggande faktor som minskar effektiviteten. Reinfeldt antydde att det var koncentrationen på den grova brottsligheten som drog resurser från beivrandes av mängdbrotten (t ex cykelstölder). De tio morden i Malmö kräver 100 poliser var ett exempel.

Att brottsbekämpningen, en klassisk moderat paradfråga, inte kommer att bli någon vinnande fråga i nästa val stod helt klart. Med tanke på "trianguleringens" popularitet kan denna bli en vinnande fråga för de röd-gröna. Är det inte dags att sparka justitieminister Beatrice Ask?

Som tredje huvudfråga diskuterades massarbetslösheten. En uppspelning av vad Reinfeldt sade om etniska svenskar visade sig vara formulerad som att "etniskt födda" svenskar inte var drabbade av massarbetslöshet. Vi som vet hur de statistiska definitionerna ser ut förstår att Reinfeldt försökte skapa ett sammanfattande begrepp för utlandsfödda och inrikesfödda med minst en förälder född utomlands. Men det var inte något som framkom i programmet.

Nu försökte Ramberg snärja Reinfeldt med att denna grupp (i åldern 25-54 år) både fjärde kvartalet 2006 och 2011 hade en arbetslöshet på tre procent. Att det inte blivit en förbättring berodde enligt Reinfeldt {med all rätt} på att vi då hade en högkonjunktur medan vi idag drabbats av både finanskrisen och eurokrisen. Dessutom dolde Göran Persson arbetslösheten med förtidspensioneringar och sjukskrivningar. Här borde Reinfeldt kanske medgett att ett ökat arbetsutbud på kort sikt ökar arbetslösheten tills det kan skapas nya jobb för dem som tidigare gömdes undan med eviga bidrag från skattebetalarna.

Den stora bristen i Reinfeldts argumentation var dock att han sprutade ur sig en mängd siffror och påståenden som inte riktigt verkade vara relevanta. Pratet om "massarbetslöshet" är viktigt för frågan om det behövs mer stimulans i ekonomin idag. Det är knappast fråga om mer än någon procent lägre arbetslöshet. Men nu börjar ordet förskjuta sin betydelse till att avse "hög arbetslöshet" oavsett orsak.

Det är viktigt för regeringen att klargöra att den höga arbetslösheten till mycket stor del beror på strukturella problem som dessutom har blivit svårare. Reinfeldt gjorde ett tafatt försök att peka på att orsaken till att arbetslösheten bland utlandsfödda ökat från 11 procent, när Alliansen kom till makten, till 14 procent idag, var att flyktingarna nu har så mycket sämre utbildning. Då var det välutbildade personer från Iran och Irak som kom till Sverige. Idag är det personer från Afghanistan och Somalia med "ett till ett och ett halvt års utbildning" som nu ska konkurrera om jobben. Det kan ta fem till tio år innan sådana personer får ett jobb, framhöll Reinfeldt. Men vinner man val på ett sådant resonemang?

Avslutningsvis diskuterades ett femte jobbskatteavdrag. Där framkom inget nytt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

8 Comments:

At 10 juni, 2012 10:35, Anonymous apa tycka, apa skriva said...

femte jobbskatteavdrag. Där framkom inget nytt.

Fortfarande blankt nej, eller?

 
At 10 juni, 2012 10:52, Blogger Danne Nordling said...

Ja, Reinfeldt envisades med att hävda att det inte fanns något utrymme för ett femte jobbskatteavdrag. Det andra hindret om det skulle kunna gå att få igenom i Riksdagen ville han inte diskutera - inte heller hur en förlust i en sådan central fråga skulle uppfattas.
/DNg

 
At 10 juni, 2012 11:12, Anonymous Johnny said...

Staten fakturerar nästan 50% av BNP, men levererar allt mindre välfärd. Urdåligt försvar, dålig polis, dåliga skolor, taskig omsorg, katastrofal invandringspolitik, etc. Undra när svenska skattebetalare får nog?

Spanien skall tydligen erhålla 100 miljarder Euro i nödlån för att rädda spanska banker. EU(SSR) etablissemanget har ännu inte gett upp försvaret av EMU, kosta vad det kosta vill är tydligen devisen.

Undra när första landet landet ställer in betalningarna och lämnar EMU och övergår till nationell valuta?

 
At 10 juni, 2012 12:03, Anonymous Anonym said...

Det är färre statliga utförare men allt fler administratörer. Därför levererar staten sämre för varje år.

 
At 10 juni, 2012 12:28, Anonymous Anonym said...

Kriminaliteten kommer att fortsätta att öka så länge det är lönsamt, i förhållande till ett vanligt jobb eller som företagare. Ju mer resurser som staten sätter in, desto värre blir det. Resurser tas från skattebetalarna och ges till de kriminella i tron att det s.k. utanförskapet minskar. Det blir tvärtom. Staten "straffar" de skötsamma och "belönar" de kriminella. Den kriminelle blir ofta en förebild för den som söker materiellt välstånd. Risker kalkyleras på samma sätt som när man bedömmer vilken affär som helst. Utdelningen på ett vanligt jobb är 25% och brottslighet ofta 75%. Det här är inget nytt men på 1980-talet sköt man budbäraren innan resonemanget nådde ut till befolkningen.

 
At 10 juni, 2012 13:20, Anonymous Per Fredö said...

Vad gäller den tjatiga ämnet etniska begrepp, av Stefan Löfen initierade, därtill på ett osmakligit sätt, så finns det anledning att ta del av hur Dick Erixsson reder ut detta.
Att polisen inte klarar av sina uppgifter oaktat betydande resursfförstärkning ska förstås regeringen ta på allvar.
Så har skett och blir nu åter aktuellt.
Det har dessvärre pågått länge.
Även i detta fall så var det en välkänd s-politiker, som lokalt ville skylla på regeringen för sådant som mord och sociala problem i Malmö.
Löfven har inte tagit avstånd från det utan säger som vanligt att han känner dessa sossar och har respekt för dem.
Hur det går sen går med kon takterna med den judiska församligen kanske borde följas upp.
Massarbetslösheten har också blivit ett politiskt verktyg.
Vad Reinfeldt pekat på är att de som har störst svårighet komma in på arbetsmarknaden, våra unga med dålig utbildning och invandrare med en än sämre utbildning och otillfredställande språkkunskaper, kräver betydande insatser.
Det kan väl inte vara galet att våga säga sanningen.
Det finns mycket att snacka om och ställa alternativen mot varandra på ett för väljarna begripligt sätt.

 
At 10 juni, 2012 14:26, Anonymous Anonym said...

En som tystades snabbt. Nils Bejerot, resonemang om social felutveckling. Finns på Youtube.

 
At 10 juni, 2012 17:18, Anonymous Anonym said...

Regeringen har öppnat gränserna för arbetskraftsinvandring. Samtidigt som antalet arbetslösa inom gruppen utländskt födda ökar.
Finns det inget samband mellan möjligheten att ta hit arbetskraft till alla olika jobb och möjligheten att finna jobb till alla som kommer hit av andra skäl?
Det är ju inte enbart högutbildade som anställs.

 

Skicka en kommentar

<< Home