torsdag, mars 24, 2005

Normaliserad frånvaro ger 80 miljarder

Sverige har 17 procents total frånvaro från arbetet varje vecka. En sänkning till EU-nivå skulle generera över 80 miljarder kr i nya resurser till offentliga sektorn. Det motsvarar en tredjedel av momsen.

Nu gäller det att kunna skilja mellan alla definitioner på arbetsmarknaden. I Aktuellt igår var förstanyheten att "frånvaron" i Sverige var 17 procent mot 10 i snitt i´nom EU. Det är inte enbart sjukfrånvaro som avses utan 'all frånvaro' (som har varat minst en vecka).

Den verkliga frånvaron är alltså ännu större och det räcker med att man jobbat minst en timme under mätveckan för att man skall registreras som varande 'i arbete'. För Sverige, med en total befolkning på 9 miljoner, ser det ut på följande sätt 2004 när vi dragit bort 3,75 miljoner pensionärer och grundskoleelever:


Procentandelen avser i relation till föregående kategori utom inom parentes som avser 16-64 år (Källa: AKU)

Kategori
av bef

Antal
miljoner

Procent
andel

16-64 år
5,751
64
Sysselsatta
4,213
73,3
Frånvarande
0,700
16,6
I arbete
3,513
(61,1)
Ej i arbete
2,238
(38,9)


Av befolkningen på 9 milj är 64 procent i arbetsför ålder. Av dessa har 73 procent ett arbete. Men eftersom 17 procent är frånvarande i genomsnitt under året är det bara 61 procent av de i aktiv ålder som arbetar. Därför finns det 2,2 miljoner som inte arbetar varav en tredjedel, 700 000 är frånvarande från jobbet och två tredjedelar har inget jobb efersom de är arbetslösa, förtidspensionerade, studerar eller liknande.

I Aktuellt 23/3 uttalade sig KI:s generaldirektör Ingemar Hansson om vad en normalisering av frånvaron skulle kunna ge. Utgångspunkten var att den skulle sänkas från 17 procent till mera normala 9 procent. Tyvärr snubblade han litet i tankegångarna och hamnade delvis fel. Så här ser en korrekt beräkning ut:

En reduktion av frånvaron med 8 procentenheter betyder att de 700 000 nu frånvarande skulle reduceras med 47 % eller 329 000 personer. I enlighet med mina tidigare beräkningar att 1 % fler sysselsatta (som arbetar) ger 11 mdr kr åt staten, blir resultatet 83 mdr kr.

Man kan också höfta till det mer ungefärligt som Hansson gjorde i TV. Då blir det så här: 329 000 fler i arbete ger en ökning av BNP med 9,4 procent (här bortses från pers >65). BNP är 2675 mdr i år. Resultatet blir då 251 mdr varav hälften går till skatt, eller 125 mdr kr.

Av någon anledning kom Hansson inte upp i mer än 200 mdr i BNP-ökning, men sedan drog han till med att 70 procent eller 140 mdr skulle förstärka den offentliga sektorn. Det är nog fel.

Den principiella skillnaden är att hela BNP naturligtvis genererar en del ytterligare skatteintäkter utöver dem som kommer från förbättrat 'antal i arbete'. Denna del består av "driftsöverskottsandelen brutto" och är ganska lågt beskattad. Det är vanskligt att räkna med några ytterligare skatteintäkter härifrån under överskådlig tid.

En normalisering av frånvaron som ger 80 miljarder är emellertid inte dåligt det heller. Jag återkommer med en granskning av vad som gör att Sverige avviker och har så onormalt hög frånvaro.

5 Comments:

At 24 mars, 2005 16:01, Anonymous Anonym said...

I dessa 17% ingår också semester och utbildningsdagar. Tycker du att vi ska avskaffa semestern och sluta fortbilda folk? Vad innebär en "normalisering" - att föräldraledigheten avskaffas?

Denna "nyhet" är synnerligen dålig journalistik kombinerat med ett starkt politiskt vinklat statistiskt urval.

 
At 25 mars, 2005 10:06, Blogger Tobias Lindberg said...

När jag har räknat på det så är det "bara" ca 1,4 miljoner som inte går till jobbet en vanlig dag. Av dessa är ca 1 miljon helårsekvivalenter (de som får sociala ersättningar och bidrag såsom sjukpenning, förtidspension, ersättning vid arbetslöshet och socialbidrag) och ca 0,4 miljoner gör annat (studerar, är föräldralediga osv). Alltså, "bara" 1 miljon har för landet "dålig" frånvaro medans 0,4 miljoner har vad man kan kalla godkänd eller "bra" frånvaro.

Läs min text om detta.

Vidare är jag ytterst tveksam till de siffror som säger att Sverige skulle ha större frånvaro än övriga Europa. Jag är övertygad om att flera andra EU-länder egentlighen har en mycket lägre andel sysselsatta men att det inte syns eftersom en stor andel av befolkningen helt enkelt inte arbetar utan istället är hemmafruar. Allt beror på hur man sammanställer statistiken. Jag skall leta upp statistik om detta!

 
At 29 mars, 2005 12:41, Blogger Danne Nordling said...

Frånvaro och övriga icke-arbetande

Frånvaron består av sysselsatta som inte arbetar mätveckan. Den varierar starkt mellan olika länder och kan sägas ha en 'normal' nivå för EU-länderna. Sverige ligger långt över denna normala nivå vilket kostar oss stora pengar när alla säger att det är viktigt att fler arbetar för att kunna försörja alltfler äldre.

De som inte arbetar när de borde är dels de sjukskrivna som inte är riktigt sjuka (många fler i Sverige än i EU)och dels förtidspensionerade, "överliggare", arbetslösa och "hemarbetande". Den sistnämnda gruppen är större i EU än i Sverige vilket är orsaken till att vi berömmer oss för den höga sysselsättningsgraden.
/DNg

 
At 02 september, 2016 03:23, Blogger oakleyses said...

nike air max, tory burch outlet, tiffany and co, polo outlet, longchamp outlet, longchamp pas cher, nike air max, christian louboutin uk, louis vuitton, christian louboutin outlet, oakley sunglasses, ray ban sunglasses, uggs on sale, louis vuitton outlet, replica watches, tiffany jewelry, ray ban sunglasses, oakley sunglasses, ugg boots, ray ban sunglasses, replica watches, kate spade outlet, louboutin pas cher, oakley sunglasses wholesale, jordan shoes, burberry pas cher, nike free run, michael kors pas cher, louis vuitton outlet, polo ralph lauren, nike outlet, nike free, jordan pas cher, louis vuitton outlet, louis vuitton, prada outlet, cheap oakley sunglasses, nike roshe, ugg boots, christian louboutin shoes, prada handbags, longchamp outlet, christian louboutin, oakley sunglasses, chanel handbags, sac longchamp pas cher, longchamp outlet, gucci handbags, air max

 
At 02 september, 2016 03:35, Blogger oakleyses said...

links of london, pandora charms, hollister, moncler outlet, marc jacobs, doudoune moncler, ugg,ugg australia,ugg italia, swarovski, louis vuitton, moncler, juicy couture outlet, moncler, louis vuitton, ugg, wedding dresses, canada goose outlet, thomas sabo, montre pas cher, moncler outlet, canada goose uk, ugg,uggs,uggs canada, pandora jewelry, pandora uk, pandora jewelry, ugg uk, moncler uk, moncler, canada goose outlet, toms shoes, ugg pas cher, coach outlet, replica watches, supra shoes, moncler, louis vuitton, canada goose outlet, canada goose jackets, karen millen uk, juicy couture outlet, canada goose, swarovski crystal, canada goose, louis vuitton, louis vuitton, canada goose

 

Skicka en kommentar

<< Home