måndag, augusti 22, 2005

Nuder räknar med dynamiska effekter

Finansminister Pär Nuder har nyss fördömt Reinfelds nämnande av 'dynamiska effekter'. Men i kalkylen för de 55 000 Nuder-jobben antar han att ca 2/3 av kontantlönen är självfinansierad.

Regeringens jobbpaket skall ge 55 000 nya jobb. En del av dessa är praktikplatser och lärlingsjobb. Där är lönen sannolikt ganska låg. Men det kan inte vara förklaringen till att hela paketet bara kostar 8 mdr kr 2006 och 8 mdr 2007. Genomsnittskostnaden blir ju bara 12 000 kr/mån, vilket i lön efter arbetsgivaravgifter blir ca 9 100 kr/m.

Ett vanligt jobb med en lön som ligger en bit under genomsnittet kostar 24 000 kr/mån inklusive löneskatter (arbetsgivaravgifter). Det ger kontant före skatt 18 000 kr/m. Hur kan då ett Nuder-jobb kosta bara hälften så mycket? Förklaringen är att Nuder räknar med att bidrag som svarar för i genomsnitt ca 2/3 av kontantlönen bortfaller som en - får vi säga - "dynamisk effekt" av anställningen. Paketet är till 2/3 självfinansierat på kontantsidan.

Att det inte är bidrag som motsvarar 50 procent av kontantlönen som faller bort, beror på att kontanta bidrag (a-kassa, sjukpenning) inte är belastade med arbetsgivaravgifter. En person som skall ha 18 000 kr/m kostar därtill 6 000 kr i löneskatter. Därför måste Nuder räkna med att 12 000 kr/m i bidrag sparas in vid en anställning (2/3 av 18' kr).

Frågan är om inte Nuder har räknat väl högt på effekterna i detta fall. Det finns en del som har socialbidrag som bekostas av kommunerna. Att dessa faller bort tjänar inte staten på. Dessutom kan det finnas studerande eller latent arbetslösa som lever på sina föräldrar eller liknande. Om de får Nuder-jobb blir det ingen dynamisk effekt för staten.

Slutligen kan man ställa frågan: räcker de högt räknade dynamiska effekterna verkligen till 55 000 jobb? Finns det inte ytterligare kostnader, som inte är löner, som belastar kalkylen? Hur är det med lokaler, personalförmåner, arbetsledning och liknande? Jag tycker det verkar som om Nuder har underfinansierat sin jobbkalkyl. Det är anmärkningsvärt eftersom han nyss gjorde en kritisk poäng av att Reinfeldt nämnde orden dynamiska effekter som en extra, inte inräknad, fördel av de av m föreslagna skattesänkningarna.

2 Comments:

At 23 augusti, 2005 10:50, Anonymous Anonym said...

Det finns en motsvarighet till Nuders diskutabla kalkyl som ska ge 55 000 nya jobb så här inför valrörelsen.

Det är den aktivitetsgaranti AMS har ansvar för med inriktning på de långtidssjukskrivna. Inom detta program har antalet deltagare fördubblats de senaste fem åren. Några nya jobb har det inte blivit. Kostnaderna har varit enorma och någon utvärdering har man inte velat ställa upp på.
Ett är säkert, när enskilda slutat sina program så återgår de till arbetslöshet.

Nåt liknande kan man räkna med att Nuders miljardrullning kommer att resultera i. regeringen struntar i att satsa på nya reguljära jobb nämligen.

 
At 15 januari, 2006 08:53, Anonymous Anonym said...

good post

 

Skicka en kommentar

<< Home