onsdag, februari 15, 2006

Regeringen klarar arbetslösheten?

Hans Karlsson tror att regeringen klarar målet 4 procent till sommaren. Det måste bygga på att ett nytt sysselsättningspaket kommer att presenteras snart. Men även då är svårigheterna stora enligt Konjunkturinstitutet att skapa konstgjorda jobb.

Till sommaren blir den öppna arbetslösheten 4 procent, hävdade arbetslivsminister Hans Karlsson i SvD igår 14/2-06 (u l). Regeringen skulle alltså klara målet och därmed tysta kritiken mot den kraftlösa sysselsättningspolitiken - helt enligt den plan Göran Persson linjerade upp i sitt tal i Björkvik 7 augusti förra året. Kanske är det förra veckans ljusa konjunkturprognoser från SEB och Nordea som ligger bakom Karlssons optimistiska bedömning.

Men i själva verket är SEB:s prognos för den öppna arbetslösheten sämre än den prognos Konjunkturinstitutet kom med i december 2005. SEB förutser en nedgång till 5 procents arbetslöshet i mitten av 2006 och sedan en utplaning på denna nivå resten av året och 2007. KI förutser till en början samma utveckling men sedan en ytterligare nedgång andra halvåret i år till en utplaning vid 4,3 procent i början av 2007, se diagrammet nedan:

Vad finns det då för grund till Hans Karlssons optimism? De stora vinsterna 2005 kommer att öka bolagsskatteintäkterna i år (sedan blir det sämre för verkstadsindustrin). Det betyder ökat överskott i de offentliga finanserna och ett kameralt utrymme för ytterligare stimulansåtgärder. Arbetslivsministern måste ha ett nytt sysselsättningspaket i åtanke - allt för att vinna valet med konstgjord andning. Redan nu är det påtagligt hur valtaktiskt anpassade de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är. Enligt KI får vi en topp under andra halvåret i år, se nedanstående diagram:
Det regeringen möjligen kunde oroas av är att åtgärdernas topp ligger för sent under året för att ha verkligt stor effekt på valrörelsen. Detta är också ett aber för Hans Karlssons bedömning om den förutsätter ytterligare åtgärder. Det är inte bara att "trycka på en knapp" så har ett antal nya konstlade jobb skapats nästa månad. KI bedömer exempelvis att det stora sysselsättningspaket som presenterades i budgetpropositionen i september 2005 på ca 55 000 personer inte fullt ut kommer att förverkligas på grund av organisatoriska problem. Omkring 15 000 jobbb och utbildningsplatser uteblir.

Dessutom kommer de konstlade jobben att tränga ut riktiga jobb till hälften. Det gäller dock inte utbildningsåtgärder. Därför räknar KI med en verkningsgrad på 65 procent för antalet nya jobb som kan minska arbetslösheten. Jag får 65 procent av 40 000 till 26 000 nya jobb och utbildningstillfällen. Det måste bli ännu svårare att längre fram i vår hetsa fram ytterligare sådana med samma teknik. Här finns ett starkt skäl att ställa arbetslivsministern till svars för de sangviniska bedömningar han gör!

3 Comments:

At 15 februari, 2006 20:38, Blogger Per-Olof Persson said...

Samma gamla sociala ingenjörskonst

Regeringen sysslar med samma gamla sociala ingenjörskonst sedan Andra Världskriget. Detta planekonomiska feltänkande har långsiktigt lett till motsatt resultat än det avsedda. Numer används arbetsmarknadspolitiska åtgärder endast för att vinna valen.

Alla åtgärder för att minska arbetslösheten, som medför en skattekostnad för näringslivet och dess anställda, ökar i stället arbetslösheten. Stat och kommuner skapar inga egna resurser, därför måste dessa organisationer ta resurser från företagen och dess anställda. Mindre resurserna inom näringslivet innebär att dess verksamhet krymper på längre sikt.

I denna analys så måste man dock ta hänsyn till att det under vissa tidsperioder sker en kraftig ökning av penningmängden. I Sverige har vi ökat antalet pengar med 10 % under 2005 och andra länder har också ökat penningmängden. Kortsiktigt ger detta en ekonomisk uppgång med högre sysselsättning, vinster och skatteintäkter.

Detta är samma förutsättningar, fast i mindre skala, som vi hade innan 1976 och innan 1991. Därefter utbröt den perfekta stormen (sälj aktier, fastigheter, antikviteter och köp tillbaka i nästa bottenläge). Det är inte säkert att det är ett idealt läge att ha regeringsmakten 2006-2010.

 
At 15 februari, 2006 20:59, Anonymous Anonym said...

Mandatperioderna . . .

. . . är längre numera. Det ger en större chans att klara av en lågkonjunktur.

Men det gäller nog att vara sams om vad som skall göras före valet, så att tiden därefter inte går åt till oändliga diskussioner.

 
At 16 februari, 2006 12:35, Blogger Danne Nordling said...

Där tror jag du har en poäng. Den effekten har KI inte alls behandlat. På kort sikt kan det bli en viss försämring av sysselsättningen av de konstlade jobb som inte kommer till stånd.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home