tisdag, mars 28, 2006

Högavlönade tjänar dubbelt så mycket

Inkomstskillnaderna i Sverige är inte större än att den rikaste tiondelen tjänar knappt dubbelt så mycket som snittet. Det kallas klyftor. När de rikaste har en något snabbare inkomstökning och de fattigare en något långsammare "ökar klyftorna" och revolutionen närmar sig.

"Inkomstspridningen har ökat" Det var rubriken på Statistiska centralbyråns pressmeddelande den 23 mars. Svenska Dagbladet satte emellertid den numera politiskt korrekta rubriken: "Inkomstklyftorna växer mellan fattiga och rika". SvD frammanar bilden av hur de redan fattiga får det allt sämre medan de snuskigt rika blir ännu rikare och formligen vältrar sig i pengar. Nu gäller det att kräva löneökningar och skattesänkningar för de fattiga och skärpa straffskatten på de rika - det är en näraliggande slutsats som SvD:s redigerare inte kan ha varit omedveten om. Men som framgår av ingressen i bilden nedan är inte heller TT utan skuld.


TT:s artikel inleds "Inkomstklyftorna ökar". Därefter kommer en mera värderingsfri text som har många siffror och är ganska komplicerad. Trots detta kan man inte utläsa den väsentliga information som skulle kunnat balansera klasskampsredaktörens rubriksättning. Då får man gå till Statistiska centralbyråns egna tabeller i den s k 'undersökningen om hushållens ekonomi' (HEK) som görs varje år. Den visar inte en så dramatisk bild som återges i rubriken ovan.

Först kan vi konstatera att och TT valt att gå ut med siffror inklusive reavinster på aktier mm. Det tenderar att alltid överdriva förvärvsinkomsternas utveckling. Rensar vi bort reavinsterna, vilket SCB också redovisar, framträder följande bild. Den tiondel av svenska folket som tjänar mest (inklusive familjemedlemmar) har en inkomst efter skatt och inklusive bidrag som är 99 procent högre än genomsnittet. De "rika" tjänade alltså 2004 knappt dubbelt så mycket som Medelsvensson.

Vidare kan vi notera att denna disponibla inkomst ökade för alla i genomsnitt med 26 procent under perioden 1995-2004. Den rikaste tiondelen hade under alla dessa nio år en ökning som totalt endast var 4,5 procent snabbare än genomsnittets ökning. Och den fattigaste tiondelen hade en ökning som totalt var 2,7 procent långsammare.

Om den första decilens långsammare ökning beror på dålig löneutveckling, försämrade bidrag eller skatterna framgår inte. Troligtvis är det delvis en följd av att fler av dem som klassas som fattiga studerar idag än 1995. Att då dra slutsatsen att "klyftorna" ökar med ökade motsättningar mellan fattiga och rika verkar litet överspänt. Vi lever inte längre på 1970-talet då många hoppades på att en revolutionär situation skulle kunna frammanas. Eller är det LO-medlemmarna som skall väckas inför valet med trumpetandet i klasskampshornet?

Borde vi inte istället glädjas åt att de sämst ställda på 9 år har fått det 22 procent bättre trots arbetslöshet och sjukskrivningar?

4 Comments:

At 29 mars, 2006 13:22, Blogger Per-Olof Persson said...

Vad är en rättvis lön?

På 1500-talet kom de spanska skolastikerna fram till att en rättvis lön är marknadslönen. Skolastikerna var katolska teologer som fram till reformationen under 1500-talet hade monopol på vetenskapliga utsagor inom teologi, moral och vetenskap.

Skolastikerna använde sig av deduktion (härledning) med hjälp av läran om logik (utvecklad av Aristoteles). De ville ha svar på frågan: Hur har Gud tänkt sig att världen ska fungera? Inom vetenskaper som ex fysik och astronomi gav denna metod mycket dåliga förklaringar. Det måste användas observationer, experiment och matematiska formler inom dessa vetenskaper.

Inom moral och ekonomi ger däremot deduktion mycket bra förklaringar. Det går också att testa om slutsatsen är riktig: Vad händer om lönen inte är marknadslönen? Detta kan innebära att en individ med en hög produktivitet får samma lön som en individ med en lägre produktivitet. Därmed vet vi att principen om lika lön (för samma arbete) inte är rättvis.

Det går också att få fram ekonomiska utsagor genom deduktion, ex så kommer vi fram till att individer med en låg produktivitet troligtvis inte kan få ett arbete om lönen sätts för högt. Sådana utsagor hindrar förstås inte att staten hjälper individer ekonomiskt om de skulle få en för låg inkomst.

Vi kan också genom deduktion komma fram till att för små inkomstskillnader inte ger incitament att starta företag eller att investera i realkapital. Vi vet (eller borde veta) att lönen i kr inte skapar välståndet utan detta är i stället hur mycket som produceras per individ.

 
At 29 mars, 2006 15:30, Anonymous Anonym said...

Alltid lika uppfriskande att läsa dina bloggpostningar Danne. Efter att jag börjat läsa här har många av mina uppfattningar om hur saker och ting är förändrats. Man kan inte annat än att bli förbannad på pressen och alla ohederliga tyckare som beslöjar sanningen. Jag är helt övertygad om att de flesta skulle tycka annorlunda om politik om de bara visste att löneskilnaden mellan medelsvensson och "de rika" är så liten som du visat. De flesta tycker inte att det sticker i ögonen att läkare har en hög lön. Om människor också visste hur lite straffbeskattningen av "höginkomsttagare" bidrar till omfördelningen av resurser i samhället så skulle sådant som statlig inkomstskatt vara ett minne blott. Tack för dina välunderbyggda inlägg här. De är verkligt ögonöppnande och uppfriskande att ta del av dem!

 
At 30 mars, 2006 12:26, Blogger Danne Nordling said...

Tack för den varma uppskattningen. Sverige är ett av de mest utjämnade länderna i världen, ändå beskrivs skillnaderna som "klyftor" och TV:s samhälls- och debattprogram är fulla med diskussioner om de höga lönerna. Det borde istället förklaras att de flesta högavlönade får långt mindre än de förtjänar om man definierar förtjänst med marginalproduktivitet, vilket Per-Olof är inne på i sin kommentar.
/DNg

 
At 24 oktober, 2022 12:41, Anonymous Anonym said...

alexander mcqueen shoes
goyard bag
off white outlet
golden goose
supreme
retro jordans
goyard outlet
kyrie 7
bape clothing
GGDB

 

Skicka en kommentar

<< Home