måndag, mars 06, 2006

Lycka är inte ett tillstånd

Att ha högre status än många andra borde inte vara detsamma som "lycka". Att ofta uppnå vissa framgångar ger varje gång en kort känsla av "lycka". Men det är inte något som kan utsträckas till ett permanent tillstånd.

Lyckoforskningen använder ett mått på något som ingen vet egentligen vad det är - vad mäter man när man gör enkätundersökningar och frågar om folk är "lyckliga"? Inbillar sig lyckoforskarna att de kan fånga in den entitet som utlitaristerna kallar 'lycka'? Det hela verkar ganska amatörpsykologiskt. På "The Dilbert Blog" som drivs av Scott Adams skriver han 5/3 att han frågade två åttaåriga flickor om hur de skulle välja mellan att vara rika men bara litet lyckliga och fattiga men extremt lyckliga. De svarade båda att de ville vara rika och inte mycket lyckliga. (Tack för tipset!)

Detta är förvisso amatörpsykologi och det utbröt en omfattande debatt på Scott Adams' blogg. En förklaring till flickornas svar var att om de blev rika skulle de kunna bli lyckliga om de använde rikedomen väl. Jag skulle vilja tillägga att flickorna också visade en sund skepsis till farbror Adams' auktoritet där han påstod att de kunde vara fattiga och lyckliga samtidigt. De kanske inte trodde att den "lycka" som frågaren ställde i utsikt var detsamma som deras egen uppfattning om lycka, särskilt när den skulle förenas med fattigdom. Bättre då att ta "lyckan" i egna händer och välja rikedomen som ett medel att fritt förfoga över för att vinna "lyckan".

Det kan ha sina risker. Forskningen visar att lotterivinnare sällan blir särskilt harmoniska och uppnår ett välordnat liv efter en storvinst. Paternalistiska lotteriföretag delar därför i vissa fall ut vinsten som en månadsutbetalning under 10-20 år. Om man skulle vara ännu mer paternalistisk är min hypotes att vinnarna skulle bli ännu "lyckligare" om vinsterna utbetalades efter ytterligare en hasardomgång varje månad, som skulle innebära att man aldrig kunde vara säker på hur stor vinsten skulle vara just denna månad. Det skulle bli en mer eller mindre glad överraskning.

Detta för in på vad det är som åstadkommer "lycka" i vardagslivet: För den studerande att klara examen, för den arbetslöse att få ett jobb, för den ambitiöse att få ett nytt jobb, för den karriärsugne att få en befordran, för den statusfixerade att få en titel, för den idrottande att vinna en tävling, för den frustrerade att vinna på lotteri osv. Jag kan inte se att lycka är att ha examen, jobb, bättre jobb, chefsjobb, vara en tävlingsvinnare eller vara en lotterivinnare. Det enda som genererar ständig "lycka" är den fina titeln som enbart har ett värde i relation till andra som saknar denna. Att vara frimurare av 32:a graden är bara användbart gentemot den lilla krets som överhuvud känner till dessa grader.

Vi kan ta idrottaren som åskådningsexempel. En lycklig idrottsman är inte en föredetting som kan se tillbaka på sin karriär med x antal vunna tävlingar. Det är en aktiv utövare som vinner en optimal andel av alla tävlingar. Men "lyckan" uppträder bara en kort tid efter en vunnen seger. Denna känsla kan inte ens i teorin utsträckas till ett mer eller mindre permanent tillstånd. Om man frågar någon om han/hon är lycklig i största allmänhet måste svaret avse någonting annat än en framgångsprocess. Sannolikt blir då status ett viktigt element i det man egentligen mäter (mätningen har låg 'validitet' om den avser "lycka").

Att status har stor betydelse framgår av de undersökningar av ytterst hypotetisk natur som gjorts av typen: vill du hellre leva i ett samhälle där du tjänar dubbelt så mycket som idag men där de flesta andra tjänar dubbelt så mycket som du, eller vill du leva i ett samhälle där du tjänar hälften så mycket som nu men där de flesta andra bara tjänar hälften så mycket som du? Svaren koncentrerar sig till det andra alternativet. Hela detta frågeperspektiv antyder att staten skulle kunna manipulera hur som helst med inkomstfördelningen. Men så är det inte i verkligheten. Frågorna är därför fel ställda.

Varför inte ställa följande fråga? Vill du hellre leva i ett samhälle där du som idrottare får ställa upp i många tävlingar utan andra hinder än att du inte är dopad, eller vill du leva i ett samhälle där de som har sämre förutsättningar ges rätt att dopa sig - ju sämre desto mera doping?

Eller varför inte följande fråga: Vill du leva i ett samhälle där de som har höga betyg och mycket arbetlivserfarenhet skall hindras från att söka jobb som också mindre förtjänstfulla söker?

Vi kan generalisera detta till följande: Vill du hellre leva i ett samhälle där det skall finnas många staliga hinder för dem som lätt kan nå framgång och lycka, eller vill du leva i ett samhälle som inte har sådant tvång utan där var och en är fri att sträva efter sin egen lycka?

3 Comments:

At 06 mars, 2006 22:51, Anonymous Anonym said...

Var på ett fånigt "tro på dig själv" seminarium idag, lycka är kemi, hehe. Serotonin, testosteron, oxycyasin?, dopamin, endorfin etc, signalsubstanser som dessa frigörs i hjärnan och gör oss lyckliga. Man kan kanske sakna armar o ben, vara blind o döv, men ändå intravenöst lycklig??? ett problem är att det finns hämmare o upptagare för de lyckliga kemikalierna, så det blir bara transienta lyckorus. Man blir faktiskt lyckligare av alkohol (ökar dopamin om jag minns rätt) t.ex. Detta gör ju inte lyckoforskarnas uppgift enklare.

Men jag tycker inte man kan fortsätta diskutera utan att ta upp detta och även sådant som inte, i sig, ger lycka, men minskar lidande (VÄLSTÅND SÖKNING t.ex.).

Hörde en interjuv med EO Wilson nyligen, där framgick att vi kanske som art är hårdkodade för altruism?. Exempel: On någon frågar dig om vägen, du vet vägen, och svarar, DÅ, infinner sig en välbehagskänsla. Är det inte så? De e dopamin belöningen. Är evolutionärt sett benägna till altruism?

Att 8 åringar kan va så klipska!

Peter W

 
At 07 mars, 2006 10:09, Blogger dobeln said...

"Att ha högre status än många andra borde inte vara detsamma som "lycka"."

Men så är nu fallet, alltid, överallt, i bemärkelsen att hög status känns bra. Därför är det bäst att vi hittar sätt att hantera det på, istället för att stoppa huvudet i sanden för att ägna oss åt ideologiskt betingat önsketänkande.

Sedan är mycket riktigt (som Peter påpekar) lycka ett feedbacksystem, och därför är förhoppningar om att (utan droganvändning el. dyl.) få människor gå runt i något ständigt lyckorus fåfänga. "Basnivån" på lyckan (som välbefinnandenivån graviterar mot) är av allt att döma till stor del genetiskt betingad. Dock kan vi undvika obehag, etc., samt få ständiga lyckokickar av att hålla på med saker vi trivs med. (Plus, naturligtvis, ett bra familje- och sexliv, etc.)

Till sist är "lycka" långtifrån något enhetligt begrepp, utan ett samlingsnamn på alla sorters positiva upplevelser som feedbacksystemen i hjärnan levererar. Värt att hålla i åtanke, då människor kan mena olika saker när de pratar om att "öka lyckonivån", etc.

 
At 10 mars, 2006 23:08, Anonymous Anonym said...

"Happiness is that state of consciousness which proceeds from the achievement of one's values."
- Ayn Rand

 

Skicka en kommentar

<< Home