tisdag, juni 13, 2006

Spara tvåtusen utan TV-licens?

Den som inte vill titta på TV kan spara 2 000 kr genom att inte ha TV. Men då får man inte heller titta på video och DVD-filmer. Det är ett rättsövergrepp som borde åtgärdas snarast tycker en del. Men politikerna (m) vill göra ont värre genom en tv-skatt.

Den som inte vill titta på TV kan teoretiskt spara 1 968 kronor om året genom att slänga ut TV:n. Men har man en modern mobiltelefon, en DVD-spelare, video eller dator med tv-kort måste man ändå betala tv-licens trots att man varken tittar på statstelevisionen eller de reklamfinansierade kanalerna. Är detta ett rättsövergrepp?

Ja, det är helt orimligt och odemokratiskt tycker docent Hans Holgert på Karolinska Institutet på Brännpunkt i SvD idag 13/6. I hans familj med tre barn vill man inte ha TV. Det är inte bra för barnens kreativa utveckling, anser han. Men då och då vill familjen se på utvalda filmer med hjälp av DVD och video. Då måste man betala tv-licens eftersom dessa apparater för det mesta innehåller en tv-mottagare och kanalväljare. Nils Holgert uppmanar Radiotjänst att ändra på reglerna så att de som inte vill ha TV skall slippa tv-licensen.

Det är på tiden att opinionen stärks mot den trubbigt utformade tv-licensen. Faktiskt motsvarar tv-licensen 1 kr i kommunal skatteutdebitering för en industriarbetare. Tänk om kommunerna skulle höja kommunalskatten så att de som ville skulle få spela gratis golf, tennis och squash eller få gratis båtplats, stallplats för ridhästen eller gratis cricketplan. Sådana tankegångar umgås politikerna redan med idag när det gäller tv-licensen.

Antingen vill man införa en enhetlig tv-avgift för alla vare sig de har TV eller inte, så som socialdemokrater vill. Eller också går man ett steg längre och inför en tv-skatt som moderaten Kent Olsson i riksdagens kulturutskott vill. Det skulle betyda minst en fyrdubbling av TV-kostnaden för en höginkomstfamilj av Holgerts typ, som inte ens kan titta på TV.

En fråga till moderaterna inför höstens val: kan Fredrik Reinfeldt garantera att det inte skall bli tv-skatt om moderaterna och Alliansen vinner valet?

9 Comments:

At 13 juni, 2006 18:09, Blogger Per-Olof Persson said...

Mest logiskt

Det bör vara mest logiskt att se TV som en frivillig tjänst som finansieras antingen med reklamintäkter eller som en tjänst man betalar för genom kodad sändning. TV är ingen kollektiv nyttighet som behöver finansieras med skatter och avgifter.

Intressant i sammanhanget är själva ägandet av Sveriges Radio. Om jag inte har fel så ägs bolaget inte av staten utan av ett antal tidningar. Ändå är det politikerna som tillsätter styrelsen och ordnar finansieringen av verksamheten. Allt för att kunna kontrollera rätt indoktrinering av människor?

 
At 13 juni, 2006 18:59, Anonymous Anonym said...

Jag anser att staten istället borde kunna hyra ut kanalplatser i utbyte mot koncessionsavgifter i det nya marksända digitalnätet, pss som 1992 för TV4. En årlig auktion för kanalplatser helt enkelt. Det borde mer än väl täcka kostnaderna för SVT att driva minst en egen kanal.

Fördelen som jag ser det är att vi skulle få en balans mellan statligt och privat ägande. Ju färre privata aktörer, desto mindre pengar för den offentligt finansierade kanalen och en viss balans uppstår. För att inte allt ska hamna under samma ägare så skulle man kunna tänka sig en extraavgift för varje kanal i marknätet man redan hyr, typ 100% koncessionsavgift för den första kanalen, 120% för den andra, 150% för den tredje osv.

Nu kommer detta aldrig att inträffa eftersom nuvarande regerinsmakt gillar diffusa skönhetstävlingar istället där de kan försäkra sig om fortsatt inflytande och en beroendeställning av aktörer gentemot dem. Tyvärr!

Utöver det måste teknikutvecklingen nämnas. I dagsläget finns redan möjlighet att se på TV över TCP/IP. Då behövs ingen kanalväljare så det är bara en tidsfråga innan något måste göras åt tv-avgiften så som den är utformad idag.

 
At 13 juni, 2006 22:05, Blogger Patrick said...

Att tv-licensen är förenad med en mängd problem av såväl teknisk som pricipell karaktär råder det knappast något tvivel om, lika lite som att den tekniska utvecklingen är på god väg att göra licensen fullständigt irrelevant. Att som Per-Olof Persson hävda att TV inte är en kollektiv nyttighet tror jag är fel. Givetvis har knappast all TV karaktären av en kollektiv nyttighet, men att det behövs någon form av "oberoende" kanal för samhällsviktig information torde vara självklart, så frågan om finansiering kvarstår. Det mest rimliga i mitt tycke är att statens engagemang kraftigt begränsas till den del som har samhällsvärde och för vilken man kan motivera ett skatteuttag. I mitt scenario skulle det kunna begränsas till nyheter och eventuellt bildande program, men knappast underhållning och sport.
För den övriga verksamheten inom SvT, som för all del håller hög kvalitet men knappast är intressant ur ett samhälleligt perspektiv, skulle kunna finansieras genom t ex reklam, sponsring, prenumerationsavgifter etc. Modeller som visat sig nog så bärkraftiga för andra medieföretag; själv skulle jag gladeligen betala för ett urval av statstelevisionens program.

För övrigt har Persson fel i frågan om SRs ägande i kommentaren ovan. SR (liksom SvT och UR) ägs av en förvaltningsstiftelse vars styrelse tillsätts av regeringen efter rekommendation från riksdagen. Det finns alltså inga ägare från tidningssfären bakom SR.

 
At 13 juni, 2006 22:38, Anonymous Anonym said...

Om det kostar pengar att driva TV-näten (och vem vet, det kanske det gör) så bör den kostnaden bäras av kanalerna, inte av skattebetalarna.

Kanalerna i sin tur kan enkelt och behändigt finansiera sin drift, t.ex. genom att koda sändningarna och ta ut avgifter, sända reklam, osv. Endast de tittare som tycker det är värt att se på SVT behöver då betala för nöjet.

Inget behov av beskäftiga TV-kontrollanter, inga bisarra lagar om beskattning av mobiltelefoner för att de kan ta emot TV, osv osv.

Det enda problemet är väl att SVT skulle hamna i akut ekonomisk kris, gissar jag. Och kanske att maktmegafonen då tystnar.

 
At 14 juni, 2006 12:38, Blogger Danne Nordling said...

Det finns ett inslag av kollektiv nyttighet i statstelevisionen i form av samhällsinformation. Frågan är om detta berättigar till skattefinansiering eller licensfinansiering. Med samma resonemang kan man hävda att dagstidningarna levererar en kollektiv nyttighet. Det har staten slagit vakt om genom att ge skattefinansierat presstöd till vissa tidningar. Men många tidskrifter och böcker får inget statligt stöd trots inslaget av samhällsinformation.

Eftersom det inte (ännu) har införts statligt tvång för att utsättas för samhällsinformation kan man välja bort denna genom att inte köpa sådana böcker eller tidningar och tidskrifter. Dessutom måste man inte hålla sig med radio och TV utan kan välja bort dessa - dock utan att slippa kostnaden för licensen. Här föreligger alltså en inkonsistens i statens förhållningssätt.

Ingen skulle hävda att staten skall finansiera tidningarna eller ännu mindre också driva ett par rikstäckande sådana med hjälp av skatter. Därför borde moderaterna klart ta avstånd från förslagen från egna riksdagsmän att skattefinansiera radio och TV.
/DNg

 
At 16 juni, 2006 07:15, Blogger Erik F said...

Problemet med TV-licensen är av övergående art. Det analoga marknätet har börjat släckas ned, ett arbete som skall vara slutfört den 15 oktober nästa år. Efter detta datum kommer det krävas digital-box för att kunna ta emot sändningarna. Digital-box bör av lagstiftaren rimligtvis jämställas med TV-mottagare i lagen om TV-avgift. Saknar man TV-mottagare så behöver heller inte avgift erläggas.

 
At 17 juni, 2006 00:17, Anonymous Anonym said...

En vanlig dator med extern DVD-spelare (USB) lär knappast gå att pejla. Knackar det mot förmodan på dörren så drar man bara ut DVD-spelaren ur USB-kontakten och pytsar ner den i en skrivbordslåda tills de åkt igen.

"Ja, här ser ni vår fina familjedator. Får vi bjuda på lite kaffe? Det är så sällan som nån kommer hit...

Barnen får 30 minuters surftid varannan torsdag, det är kanske lite mycket eller vad tycker ni?

Den har inbyggd CD-spelare så barnen inte behöver tanka ner såna därna piratfiler från Internätet.

Vad säger ni, ska vi inte lägga i en platta med Jokkmokks-Jokke och svänga till det lite?"

En sån här borde funka:
http://www.pixmania.com/se/se/172266/art/lacie/extern-brannare-dvd-rw-16.html?srcid=87#

 
At 20 juni, 2006 15:50, Blogger Mk said...

Även om TV-licensen vore moraliskt försvarbar, kan man fråga sig varför endast en aktör skall ha ensamrätt till alla licenspengar. Så fungerar inte tvångsfinansiering av tex tidningar. Där sprids åtminstone pengarna till fler än ett företag.

Se även Sveriges Tidning.

 
At 18 oktober, 2009 12:50, Anonymous Peter said...

Ett mycket bra inlägg!

För att göra det ÄNNU VÄRRE tvingas man, om man som jag, ser på TV via satellit BETALA DUBBELT för att kunna se SVT och de fria kanalerna som t.ex TV4 m.fl!

Jag avslutade nyligen mitt abonnemang hos Canal Digital i PROTEST mot att de släcker ned även SVT och de fria kanalerna om man, p.g.a ekonomiska problem, hamnar efter med betalningen av räkningarna!

Läs mer om detta i min blogg - http://blogg.aftonbladet.se/val2010/2009/10/betala-for-svt-till-radiotjanst-eller-canal-digital-ar-ok-men-inte-till-bada

 

Skicka en kommentar

<< Home