tisdag, december 12, 2006

LO erkänner att skattesänkningarna tar ut a-kassehöjningarna

När de nya skattetabellerna publicerats kan LO inte fortsätta att sprida desinformation om skattesänkningarna nästa år. Men bilden i Rapport blev ändå att det går jämnt upp. Det är fel. Varför gör inte regeringen något i sin egen fråga? Media ställer sig på LO:s sida.

Nu har Skatteverket publicerat de nya skattetabellerna för 2007. Då kan man inte längre från socialdemokraterna och LO sprida uppfattningen att det inte blir några skattesänkningar utan bara a-kassehöjningar nästa år. Det märkliga är att TV kunde intervjua ilskna arbetare i slutet av november (ett utsnitt visades i Rapport idag 12/12) som hävdade att det inte skulle bli några skattesänkningar. Ännu märkligare var att den "balanserade public service-kanalen" inte lät den andra sidan komma till tals och ge sin bild av de utlovade skattesänkningarna.

Jag skrev om regeringens tafatta skatteinformation när Konjunkturinstitutet kom med sin dystra bild av hushållens framtidsförväntningar (28/11). Den kunde rimligtvis förmodas vara ett resultat av någons desinformation om den sammanlagda effekten av a-kassehöjningar och skattesänkningar. Någon dag senare kom Skop med en undersökning som visade att det främst var LO-medlemmar och socialdemokrater som trodde att deras hushållsekonomi skulle bli sämre.

Därför väcker det viss sensation att LO idag ger regeringen rätt i frågan om a-kassan. I Rapport intervjuas LO-ekonomen Ingemar Göransson. Han säger "oväntat" att LO-medlemmar som har jobb inte kommer att märka att a-kassan höjs och antyder att det hela går jämnt upp.

Men detta är fel. I Dagens Nyheter idag 12/12 har man i ekonomidelen bearbetat Skatteverkets tabeller och de ger samma bild som jag redovisade 28/11 för effekterna av jobbavdraget. Ja, till och med några tior bättre när man jämför. Här ett litet utdrag:

Månadslön; skattesänkning, kr
15 000 . . . 600
20 000 . . . 761
25 000 . . . 920
30 000 . . 1 128
35 000 . . 1 128
40 000 . . 1 150
45 000 . . 1 196 osv lika mycket uppåt

Om a-kassan maximalt kan öka med 300 kr/m är det svårt att se att vanliga heltidsarbetande bara skulle få lika mycket skattesänkning som avgiftshöjningen, vilket blev slutintrycket av TV:s opartiska redovisning av den viktigaste skattefrågan idag.

Saken blir inte bättre av att regeringen fortfarande inte lagt två strån i kors för att visa hur skatterna blir nästa år. Här kan man läsa alla notiser under rubriken 'skatter' på finansdepartementets hemsida.

Andra bloggar om: , , , , , , , intressant.se

5 Comments:

At 13 december, 2006 10:02, Anonymous Anonym said...

Socialdemokraterna har inte velat erkänna orsakerna bakom arbetlösheten samt utanförskapet och än mindre har de haft några lösningar att komma med.
De har låtit allt fortsätta.
Nu kommmer den ena socialdemokraten och LO-ekonomen och medger att regeringen räknat rätt och att de föreslagna åtgärderna sannolikt kommer att få allra störst effekt i den uppgående konjunktur vi nu ser framför oss.

Men när man resonerar om reallöneökningar så är det inte bara jobbavdragen ställt mot höjd a-kassa.

Som Metall visat kan facken ge rabatt och även sänka sina avgifter. De kan också effektivisera sin verksamhet och begränsa stödet till socialdemokratin. Och de kan mer aktivt bidra till olika lösningar som ger deras medlemmar möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och att även medverka i uppbyggandet av skilda försäkringar ,vissa redan befintliga men dåligt utnyttjade.
Även lönerörelsen kommer att ge de med jobb och de som nu får jobb ökad disponibel inkomst.
Och glöm inte bort fastighetsskatten som redan nästkommande år kan betyda åtskilligt-
Hushållen kan även se om sin ekonomi genom att vara aktiva konsumenter på energimarknadem. Bara entiondel väljer bolag och mer än hälften godtar,oftast helt omedvetet de minst 20 öre kilowattimmen högre tillsvidarepriserna,
Det ger hundralappar och ibland t o m tusenlappar.

 
At 13 december, 2006 12:04, Anonymous Anonym said...

Kronkursen

Svenska kronan tycks gå upp varaktigt både mot dollarn och euron.

Det på sikt en real höjning av levnadsstandarden, som fackliga löneförhandlare verkar bortse från helt och hållet.

Den effekten är ju dessutom mycket mer "solidarisk" än en låglönesatsning.

 
At 13 december, 2006 20:38, Anonymous Anonym said...

Det går att sänka kommunalskatterna!

Ta intryck av alla kommuner som gör det!

Men,men alltför ofta ska det drivas en samförståndspolitik som är liktydig med status quo.
Även borgerliga politiker vet alltsom ofta inte hur de ska bete sig för att genomföra nödvändiga strukturförändringar.

 
At 14 december, 2006 19:01, Anonymous Anonym said...

Svenskt Näringsliv har haft en omfattande kontakt med småföretagare och de vittnar om hur svårt det är att få de om har a-kassa att ta emot erbjudna jobb.

A-kassan ger dem så goda villkor att de helst lever på den och på de inkomster de kan skaffa sig vid sidan av.

Varför tar in LO upp detta i sin kanpanj mot de nya villkoren, vilka för övrigt gällt i mer restriktiv form under socialdemokratiska regeringar.

 
At 15 december, 2006 14:35, Anonymous Anonym said...

I går var det riktigt kul med LO:s kampanj och klasskamsretorik mot a-kasseförslaget.

Östergren saknades dock vilket ytterligare höjt stämningen men det saknades ju inte direkt ändå krav på att helt bortse fråm elementär politisk demokrati.

Nu är det förstås drevet moy a-kassorna och okunskapen om vad höjningen av dem syftar till som gjort att sossarna seglat upp i opinionsmätningarna.

Men det är bara tillfälligt när de tror att Internationalen är vad folk vill ha.

 

Skicka en kommentar

<< Home