onsdag, januari 31, 2007

Det gröna folkhemmet ifrågasätts

Etanol är inget realistiskt alternativ som bränsle i bilar. Det krävs alltför stora ytor för odling av biobränslen för att avskaffa oljeberoendet. Oljekommissionen är inte seriös och räddas av att Volvochefen satt med. Men det kan ändå bli nedläggning av Volvo. Kritiken mot miljöfantasterna växer.

Nu börjar invändningarna komma mot det "gröna folkhemmet" som den tidigare statsministern Göran Persson lanserade i valrörelsen. Den sakliga grund han hade för denna idé finns redovisad i "Oljekommissionens" betänkande. Den s k Kommissionen mot oljeberoende publicerade sin rapport (pdf) i juni 2006 och målsättningen var att få bort Sveriges oljeberoende till år 2020. Den har letts av Göran Persson själv med Stefan Edman som sekterterare. Ett antal experter har ingått samt Göran Johansson (f d Metallordf) och Leif Johansson, VD AB Volvo mfl.

Kommissionen föreslår följande nationella mål för energieffektivisering och minskat
oljeberoende år 2020:

• Det svenska samhället bör som helhet till 2020 kunna effektivisera sin energianvändning med ca 20 procent och därigenom samtidigt skapa en fördjupad, kostnadseffektiv och mera långsiktigt hållbar välfärd
• Uppvärmningen av bostäder och lokaler bör 2020 ske i princip helt utan olja
• Vägtransporterna, inkl transporter inom sektorerna jord, skog, fiske och byggande, bör till 2020 minska sin användning av bensin och diesel med 40-50 procent
• Industrin bör till 2020 minska sin oljeanvändning med 25-40 procent

En hovsam kritik mot huvudinnehållet riktades redan i rapporten av ledamoten professor Christian Azar som dels är skeptisk till effektiviteten i produktionen av inhemska biodrivmedel (sockerrör i Brasilien är effektivare men belagd med tull) och dels kritisk till omfattningen av den potentiella inhemska produktionen:
"I detta perspektiv finns också skäl att känna viss tveksamhet inför kommissionens målsättning om en inhemsk produktion av biodrivmedel på 12-14 TWh/år. Givet att första generationens inhemska drivmedel svårligen kan nå detta mål (det skulle kräva halva Sveriges åkerareal), . . . finns ingen anledning att låsa sig för ett sådant mål."
Azar ser hellre att användningen, inte produktionen, sätts upp som mål.

En hård kritik av Oljekommissionens ställning som seriös utredning riktar Dagens Nyheters förre chefredaktör Hans Bergström i tidskriften Neo 1/07 (pdf). Han framför där det opassande påpekandet att anledningen till att Svenskt Näringsliv inte riktat någon allvarlig kritik mot Oljekommissionen är förhållandet att Volvos VD varit en av ledamöterna.

Den hårdaste kritiken mot etanolsatsningarna (första generationens inhemska drivmedel) kommer dock från lantbruksforskaren Torbjörn Rydberg, SLU i Uppsala. Han framträder på en helsida i Dagens Nyheter den 27/1-07 men det är i den separata delen "DN.Motor" så det är sannolikt inte många av etanolfantasterna som har sett denna kritik. Kanske någon ändå sett Lasse Swärds utmärkta krönika "Tunga skäl att tveka om etanolen" på bilagans första sida.

Rydbergs kritik går dels ut på att det går åt mera energi för att framställa etanol än vad som kan utvinnas ur den och dels att det inte går att använda etanolframställning för att täcka Sveriges drivmedelsbehov:
"Sverige kan bara täcka någon tiondel av drivmedelsbehovet om vi så odlade all tillgänglig mark inklusive mark som ligger i träda. Denna odling tar inte bara resurser i form av mänskligt arbete, fossilt eldade jordbruksmaskiner, konstgödsel och så vidare - den äter också på naturens begränsade resurser, den stör ekobalansen vilket i sin tur kräver ytterligare insatser av arbete och maskiner för att hantera."
Etanol och liknande biobränslen är alltså knappast något realistiskt alternativ för att eliminera oljeberoendet. År 2020 skall nyproducerade bilar enligt Oljekommissionen inte vara konstruerade för bensin. Redan 2012 skall nya bilar som förbrukar mer än ca 0,5 liter bensin per mil (120 g CO2/km) förbjudas om EU:s miljökommissionär får igenom sin vilja. Man bör diskutera nedläggning av Volvo och Saab enligt P1 idag (lyssna). Enligt min mening bör man också diskutera en övergång till motorcyklar och minibilar. Men arealerna i Sverige kommer ändå knappast att räcka till för bränsleproduktionen - och givetvis ännu mindre i hela världen.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , intressant.se

2 Comments:

At 01 februari, 2007 16:01, Anonymous Anonym said...

I dagens tidningar skrivs det om hur även den tyska bilindustrin befararar nedläggningar. Den grekiske miljökommissonären Stavros Dimas tilltag att förbjuda nya bilar med större utsläpp än 120 g co2 har starkt stöd inom EU-kommissionen. Det är bara den tyske industriansvarige Verheugen som är emot.

Hur kan EU-byråkraterna ha sådan makt att en modeuppfattning i miljöpolitiken ska få slå ut delar av den tyska och svenska bilindustrin?

 
At 01 februari, 2007 17:34, Anonymous Anonym said...

Vi har i dag en klimathysteri där både forskare och politiker,med stöd av en i ämnet oinformerad allmänhet, deltar.

Även om det går att reducera energianvändningen,i sig nödvändigt,och då speciellt koldioxidförbrukningar, så har vi en rad realpolitiska invändningar som går i motsatt riktning.

För att bara ta några exempel. Länder som Kina och Indien kommer att behöva oerhörda mängder ny energi.

De västerländska industriländerna är inte beredda överge sin nuvarande bilindustri.

Förenta staterna har inte skrivit på Kyoto- protokollet, vilket visar att världens största ekonomi inte är beredd satsa på teknologiska lösningar som blir för dyra och som det saknas resurser till.och allmänheten är inte beredd betala priset för detta.

En mer neutral energiproduktion som kärnkraft och vattenkraft motarbetas för lösningar som blir extremt dyra och som dessutom alstrar förhållande lite energi.

 

Skicka en kommentar

<< Home