onsdag, mars 14, 2007

Femårsplaner för klimatpolitiken

Argumenten för klimathotet brister i fullständighet för växthusteorin, i konskvens för temperaturkurvorna och i relevans för följdverkningarna. Men de tycks räcka för att Blair skall kunna införa planhushållning på klimatområdet.

Nu går Tony Blair i spetsen för planhushållningen i klimatpolitiken. Hans miljöminister David Milliband lanserar femårsplaner för politiken mot koldioxidutsläppen. Parlamentet skall för 15 år i taget bestämma hur stora utsläppen skall vara per femårsperid. Oppositionsledaren David Cameron ville gå längre med detaljreglering på ett år i taget och skatter på flygresor. Miljörörelsen underkände målen på 60 procents minskning av utsläppen till 2050 och ville ha 80 procent (se DN). Finansministern och Blairs efterträdare Gordon Brown talar om "en ny världsordning".

"Har man gett fan lillfingret tar han hela handen" verkar vara ett passande ordspråk för att illustrera den nya klimathysterin. Vi kommer snart att se något liknande i Sverige där den "nygröne" Fredrik Reinfeldt skall tävla med den nyvalde Mona Sahlin i miljöaktivism. Och därefter kommer miljöpartiets Maria Wetterstrand att underkänna deras politik med ett enkelt överbud. Var finns den riktiga oppositionen?

När en borgerlig regering enligt miljöminister Andreas Carlgren tänker höja bensinskatten och elskatten för att befrämja klimatpolitiken ökar trycket på att ett verkligt oppositionsparti bildas. Man kunde tycka att detta vore något för Anders Isaksson att spekulera kring när han idag skriver en kolumn med rubriken "Reinfeldts nya giv". Men den handlar mest om hur stora men energikrävande framsteg djupfrysningstekniken inneburit för levnadsstandarden.

Problemet är att klimatalarmisterna har vunnit debatten om hur "vår västerländska livsstil" hotar livet på jorden utan att någon enda företrädare översiktligt behövt förklara på vilka grunder vi nu måste byta livsstil. De argument som har framförts har låtit tillräckligt evidenta för en publik med en mycket låg bildningsnivå. De som inte varit nöjda har istället serverats auktoritetsargument att de bästa experterna är eniga om att det är fara på färde.

Kanske är tiden mogen för vår tids motsvarighet till ideologin om socialistisk planhushållning. Bildningsnivån är tillräckligt låg för att brist på stringent argumentation inte längre kan upptäckas. Och auktoritetstron är mer utbredd än på 70 år - åtminstone om auktoriteterna fordrar askes och avhållsamhet från livets goda samt tvång om bot och bättring gentemot de mest välbeställda som kör omkring i stora bilar. Även om det stora flertalet kommer att träffas av klimatrestriktionerna är det en populär ideologi eftersom den ger intrycket att "de rika" kommer att träffas ännu hårdare.

Egentligen är det förvånansvärt att det inte blivit mera opposition mot själva sakargumentationen. Tricket att formera en s k "klimatpanel" i FN:s regi var tydligen genialiskt och borde göras till föremål för forskning om framgångsrik opinionsbildning utan tydlig saklig underbyggnad. Så vitt jag kan se har klimataktivisterna använt sig av tre skenbara sakargument (vid sidan av auktoritetsargument).

1. Växthusteorin Denna argumentation är relativt omfattande och upplevs säkerligen av många som teknisk och obegriplig. Den kanske är korrekt men hela argumentationskedjan presenteras aldrig i de publikationer som är teoretiskt inriktade. När man efterlyser de felande länkarna bemöts man med auktoritetsargument. De flesta kan dock inte se att det fattas delar i argumentationen utan nöjer sig med en kvasiteknisk förklaring.

2. Temperaturdata Denna linje är mer känslomässig. Man visar en temperaturkurva som i tusen år är ganska jämn, men som efter 1920 drar iväg nästan som ett rakt streck upp i himlen (i varje fall när det förlängs med "prognoser" fram till 2100). Detta är "hockeyklubban" som inte bevisar just någonting. Teorierna förutsätter nämligen att uppvärmningen från växthusgaserna slår igenom med stor eftersläpning genom kylning från världshaven. Vad vi sett under 1900-talet är en uppvärmning till stor del orsakad av någonting annat.

3. Följdverkningar Denna argumentation är ännu mer känslomässig. Man visar glaciärer som smälter (ismassor störtar i havet), orkaner, torka, översvämningar och svältande isbjörnar. Det senare leder till en kvasidebatt där det framkommer att det nu finns 42 000 isbjörnar mot 5 000 år 1940. Huvudargumentet borde istället vara att en naturlig uppvärmning naturligtvis kan leda till effekter som vi inte kan göra något åt (utom "dimming").

När oppositionen inte varit tillräckligt aktiv har mytspridningen fått breda ut sig. Men det gick snabbt att hamna i en tävling om vem som är mest planhushållningsivrig som i Storbritannien. Vi får väl se hur denna strid utfaller i Sverige.

Andra bloggar om: , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

14 Comments:

At 15 mars, 2007 02:05, Blogger Per-Olof Persson said...

The Great Global Warming Swindle

Dokumentären som har visats i britisk TV finns nedan:

http://video.google.com:80/videoplay?docid=-4520665474899458831

Det påstås i dokumentären att Margaret Thatcher lade upp en stor summa pengar för att växthusteorin skulle bevisas. Motivet var att Thatcher ville satsa på kärnkraften samtidigt som hon inte gillade att olja köptes från Mellanöstern. Ett annat motiv var att knäcka kolgruvefacket.


Vilket kommer först CO2 eller uppvärmningen?

Det är konstaterat att när en istid går över till en varmare period så ökar halten CO2 i atmosfären. Detta har mätts upp i iskärnor borrade i Antarktis. Al Gore påstår i sin film (An Inconvenient Truth) att halten av CO2 ökar först. Datan är från den sk Vostok-kärnan. Forskaren Dr. S. Fred Singer säger däremot i en intervju att uppvärmningen har kommit före ökningen av halten av CO2. Det finns en tidsskillnad på 600 år.

"Well, it’s not so. In fact, in early 1999, there was a paper in Science in which they have now gotten adequate resolution so they can measure which came first, the temperature change or the carbon dioxide change. And guess what? The temperature change came first, followed by the carbon dioxide change about 600 years later. This means that something changed the temperature, not the carbon dioxide. But then as the climate warmed, more carbon dioxide apparently was released from the ocean into the atmosphere."

http://www.independent.org/newsroom/article.asp?id=1938

 
At 15 mars, 2007 08:34, Anonymous Anonym said...

"De argument som har framförts har låtit tillräckligt evidenta för en publik med en mycket låg bildningsnivå."

"Bildningsnivån är tillräckligt låg för att brist på stringent argumentation inte längre kan upptäckas."

Jaha, är det här det bästa du har att komma med? Att folk är lurade p.g.a. låg utbildningsnivå? Tror du att du själv framstår som speciellt bildad? Du saknar, såvitt jag kan bedöma, naturvetenskaplig utbildning, men ändå uttalar du dig vitt och brett om "myter" bland klimatforskarna.

Vad gäller ekonomi framstår du som en åsiktsmaskin och demagog. Du har visserligen läst nationalekonomi någon gång för länge sedan, men som saknar förmåga att skilja ditt eget subjektiva tyckande från seriös analys.

mvh,
Garm

 
At 15 mars, 2007 10:47, Anonymous Anonym said...

Tack för ett bra inlägg Danne. Jag läser alltid din blogg för den håller i längden. Jag tycker du är så nära objektiv som man kan komma. Alltid nyanserad.
Växthuseffekten har ju blivit asketernas nya räddningsplanka - jag håller med dig fullt ut. Nu är det "åter till torparlivet" som gäller igen, för vilken gång i ordningen vet jag inte. Och så kommer ett nytt teknologiskt kliv som tystar ropen. Så sker även denna gång, det är jag övertygad om. Asketerna är för få, inte i Sverige, men på andra håll.

 
At 15 mars, 2007 11:24, Anonymous Anonym said...

Danne, jag kan hålla med mycket av det du säger om klimathysterin, men håller du inte med om att följande står bortom allt rimligt tvivel:

1. Jorden har de senaste åren blivit varmare

2. Koldioxidutsläpp står för en avsevärd del av denna uppvärmning

3. Uppvärmningen har reducerat vissa glaciärers storlek och ytterligare uppvärmning kan medföra att fler glaciärer smälter bort


4. Om glaciärerna i Himalaya smälter, kan detta leda till en svår svältkatastrof för dessa glaciärers avrinningsområden, dvs Indien och Kina

5. Denna konsekvens vore mycket dålig

6. Även om risken för en mycket dålig konsekvens är relativt liten, så är det rationellt att betala en viss kostnad för att förhindra konsekvensen, givet att kostnaden inte är alltför stor

 
At 15 mars, 2007 16:49, Blogger Danne Nordling said...

Karim, det är naturligtvis befogat att vidta försiktighetsåtgärder om teorierna med viss sannolikhet är evidenta. Låt oss se:

1. Mycket tyder på en uppvärmning och den ligger inom ramen för tidigare variationer efter istidens slut.

2. Koldioxidutsläpp står inte för en avsevärd del av denna uppvärmning - inte ens om man tar IPCC:s övriga data för givna.

3-5. Konsekvenserna av en uppvärmning är delvis dåliga. Men om det mesta är naturligt borde åtgärderna inriktas antingen på kylning (genom global dimming) eller på befolkningsförflyttningar, dammbyggen och liknande.

6. Klimatalarmismen hänger alltså till största delen på att vi framöver kommer att få en uppvärmning utöver den naturliga på grund av GHG. Och då är det väl befogat att få en sammanhängande förklaring av de mekanismer som genererar denna uppvärmning? Oviljan att ge denna förklaring borde mötas med en ovilja att satsa mycket resurser på ett oklart projekt.
- - -
Per-Olof, klimatalarmisterna har alltid gått till överdrift. Att Al Gore kan tillåta sig sådana förenklingar som att koldioxiden går före uppvärmningen är allvarligt. Inte ens så ortodoxa klimatdebattörer som Thomas Palm håller ju med.

Men vissa kommer långt med osakliga argument som denne Garm. Han tycks inte kunna skilja mellan obekväma åsikter som inte bekräftar hans förutfattade meningar och ren demagogi. Eller tror han att folk är så korkade att de går på sådana otidigheter och förvanskningar som han kommit med flera gånger?

Att allmänheten i Sverige accepterat ett ofullständigt klimatresonemang trots bättre skolutbildning och drillning av "kritiskt tänkande" är allvarligt. Och forskarsamhällets villighet till konformism och accepterande av mytbildning likaså.

Att det är fråga om mytbildning behöver man inte vara naturvetenskaplig expert för att inse. Eftersom hela kedjan i klimatargumentationen inte är fullständig ens i kvalificerade sammanhang är min bedömning att många experter har accepterat vad några få specialister kommit fram till utan att själva sätta sig in i hela problematiken.

Men det finns några som är villiga att tänka själva. Tack Stina för din uppskattning!
/DNg

 
At 15 mars, 2007 19:22, Anonymous Anonym said...

Nej Danne, det är du som inte kan skilja mellan dina SUBJEKTIVA uppfattningar, och ekonomisk analys. Du kallar dig nationalekonom men har missuppfattat en del ganska grundläggande begrepp. Vet du t.ex. vad paretooptimalitet betyder? Det verkar inte så, av ditt bisarra svammel att döma.

mvh,
Garm

 
At 15 mars, 2007 19:36, Anonymous Anonym said...

Jag har inte sett Gores film, men här en som det tycks vettig diskussion om hur korrekt den är.
http://nsidc.org/news/press/20060706_goremoviefaq.html
För istiderna har de en vettig kommentar:
You might wonder, why would Antarctica go into an ice age at all? The orbital and tilt-related changes that initiate ice ages have opposite effects on the two hemispheres. Trends that push the North to colder climes push the South towards warmer conditions. The opposite happens in a warming period: the North leads the way. However, the carbon dioxide eventually drags the South towards warm conditions, as well.

The globalizing agent responsible for bringing both hemispheres through the ice-age cycles together is carbon dioxide. This is the best observational proof that the changes we are seeing now are similar to past global effects of carbon dioxide on the climate.

Danne, baserat på vad du skrivit här har du aldrig vart ens i närheten av "kvalificerade sammanhang" och kan därför inte bedöma hur kompletta resonemangen är i dessa. Uppenbarligen hjälper det att inte vara naturvetare för att tro att det är en myt. Och visst är det så att ingen satt sig in i *hela* problematiken. Den är helt enkelt för stor för att någon enskild person skall kunna sätta sig in i varje detalj. Det är inte konstigare än att det inte finns någon enda person i hela världen som förstår varenda del i den dator du satt vid när du skrev det där. Idag är teknik och vetenskap lagarbete!

 
At 15 mars, 2007 22:54, Blogger Danne Nordling said...

Garm, du får dämpa ner tonen. Om du har ett exempel på subjektiva tyckanden som skulle ersätta ekonomisk analys, så beskriv dem konkret och kom inte med generaliserande rundpallar.

Pareto-optimum föreligger när det vid rådande utgångsläge inte är möjligt att åstadkomma en förbättring för någon utan att det också blir en försämring för någon annan. Om du är så säker på att detta är fel så kom med en invändning i sak!

Thomas, jag tittade nyss på svindelprogrammet från Channel four. Där finns ett utsnitt från Gores film och han säger verkligen att när koldioxiden går upp går också temperaturen upp. Ingen antydan till en eftersläpning på 800 år som experterna i programmet invänder med.

Jag tycker nog att klimatologerna från Göteborg verkar vara kompetenta. Men deras som du anser populära framställning är efter vad jag förstår inte komplett i dina ögon.

Antingen har de begått ett förskräckligt fel som glömt några länkar i resonemanget eller så förstår de inte riktigt hur övergången sker utan litar på förlagorna från andra experter där detta inte beskrivs begripligt ens för dem. Det man själv inte förstår kan man ju inte beskriva för andra. Den som litar på en oklar försäkran från en auktoritet hjälper till att bygga upp myter.

Det implicerar inte att myten alltid är falsk. Men eftersom experterna inte orkar kontrollera viktiga länkar är det likväl en myt.
/DNg

 
At 16 mars, 2007 02:48, Anonymous Anonym said...

Jag skulle tro att de flesta "ortodoxa" klimatdebattörer ogillar det sätt populärpressen rapporterar om annalkande hot, eller hur exempelvis Katrina sågs som ett exempel på den globala uppvärmningens förödande konsekvenser. Det är skillnad mellan Aftonbladets bevakning och det forskarvärlden sysslar med.

 
At 16 mars, 2007 08:15, Anonymous Anonym said...

"Där finns ett utsnitt från Gores film och han säger verkligen att när koldioxiden går upp går också temperaturen upp. "

Vilket är ett helt korrekt påstående! De 800 åren är så lite att de knappt syns i diagram med relevant tidsskala. Under allra största tiden ökar koldioxidhalten och temperaturen samtidigt. Faktum kvarstår att ingen lyckats förklara hur man skall få istidscyklerna att gå ihop utan att räkna med en stor inverkan från ändringen i koldioxidhalten.

Tvärtom så är de där 800 åren oroväckande. Idag så absorberas hälften av våra utsläpp i hav och på land. Skall vi tro att situationen idag är analog med då så kan vi räkna med att allteftersom jorden värms upp det istället kommer att frigöras koldioxid så vi får en positiv återkoppling med än större uppvärmning än väntat.

Programmet från Channel four var mycket riktigt ren svindel. Om du inte redan gjort det, läs vad en av forskarna som var med anser:
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/03/swindled-carl-wunsch-responds/
Det får Gores förenkling att vara trivial i jämförelse.

För att blanda mig i Dannes debatt med Garm så var Dannes sätt att använda paretooptimum för att bevisa att progressiva skatter är fel rent parodiskt. Inte blev den fortsatta diskussionen bättre när Danne talade om hur bra det var för tjuvar att det fanns poliser som kunde sätta dem i fängelse.

Den där boken du läst är naturligtvis inte komplett! Det är en introduktion som dessutom är spridd över ett mycket brett område i och med att den inte bara skall förklara klimatet utan också diskuterar konsekvenser av klimatförändringar. Du verkar inte förstå hur komplicerad naturvetenskap är.

"Men eftersom experterna inte orkar kontrollera viktiga länkar är det likväl en myt."

Har du drabbats av hybris och tror att du är expert? För nog måste det där påståendet handla om dig själv eftersom du är den som konsekvent vägrar läsa på!

 
At 16 mars, 2007 12:02, Anonymous Anonym said...

Detta är inte en blogg om växthuseffekten utan en blogg om samhällsfilosofi. Detta är inget forum för klimatforskare.
Vissa menar att man inte har rätt att yttra sig om man inte är "naturvetare" eftersom man då inte kan förstå detta svåra. Man skall böja sig för auktoriteterna -de som vet.
Jag lämnar med varm hand forskningen åt forskarna, trots att jag är naturvetare. Men jag tänker inte låta en massa nollor tala om för mig hur jag ska leva mitt liv nu efetr dessa nya rön. Om detta har vi alla rätt att tycka vad vi vill.
Jag har egen erfarenhet av att vänsterfolk verkligen vädrar morgonluft nu när detta nya område öppnar sig. Ett nytt fält där byråkrater kan gå in och bestämma vad som är lagom, vad som är för mycket, hur det ska fördelas. En ny kaka att fördela. Detta steg måste gå att ifrågasätta och det sker här. Bra tycker jag.

 
At 16 mars, 2007 13:15, Anonymous Anonym said...

Danne,

nu blev det rätt. I ett tidigare inlägg verkade du tro att en paretoförbättring alltid leder till paretooptimalitet. Så är naturligtvis inte fallet.mvh,
Garm

 
At 17 mars, 2007 14:18, Blogger Danne Nordling said...

Nej, naturligtvis inte. Vad frågan gäller är vad nationalekonomin kan uttala sig om när det gäller normativa frågor. Där är min mening att det enda kriteriet för att någonting är "rätt" är att detta är Pareto-sanktionerat. En nationalekonom som inte är kunnig i politisk filosofi har ingen möjlighet att ta upp en diskussion utöver detta. Då går det som med Angnar Sandmo som inte förstod att han smög in en utilitaristisk premiss i sitt resonemang om hur långt inkomstomfördelningen borde bedrivas.

Eftersom progressiv beskattning utifrån ett teoretiskt läge med proportionell skatt inte är Pareto-sanktionerad blir den "fel" i denna strikta mening.

Jag är beredd att försöka argumentera för att polisväsendet är paretosanktionerat trots att det till synes skulle vara till nackdel för brottslingarna. Det beror på att utgångspunkten är ett läge utan kollektivt skydd - var och en får skydda sig själv à la Hobbes.

Eftersom individuellt skydd är oerhört kostsamt kommer Leviathan att upplevas som något som förbättrar för alla genom sänkta kostnader. De som fortfarande vill leva på våld kommer inte att få det sämre eftersom de a) kan röva i ett rikare samhälle, b) inte nödvändigtvis måste skaffa mera våldsmedel för att lyckas i ett rättssamhälle och c) kan spara in på enskilt skydd mot andra brottslingar.

Därför menar jag att Pareto-kriteriet kan användas för att rättfärdiga ett polisväsende. Det kanske finns någon studie om detta? Eller finns det sakligt relevanta invändningar?
/DNg

 
At 17 mars, 2007 17:18, Anonymous Anonym said...

Danne, då utgår jag i mitt resonemang ifrån ett teoretiskt läge med 100% skatt på allt och där pengarna som kommer in bränns upp. Jämfört med detta samhälle är alltså proportionell skatt paretosanktionerat och alltså "rätt". Som jag konstaterade redan förra gången blir med ditt paretokriterium vad som är "rätt" eller inte helt beroende på vad man utgår ifrån vilket i praktiken gör det helt värdelöst. För det mesta får man bara slutsatsen att det man utgick från är det bästa möjliga eftersom alla ändringar gör det sämre för någon.

Ditt argument för varför tjuvar tjänar på polis är lika ihåligt. Du ignorerar helt att tjuvar tenderar att inte kunna röva i ett rikare samhälle, de hamnar i fängelse! Du förutsätter en korrupt polis som skyddar tjuvarna snarare än att fängsla dem, och hur kan en sådan polis ge ett mindre våldsamt samhälle?

Med andra ord så blir Pareto för dig bara ett sätt att argumentera för en ideologi du vill ha av helt andra skäl.

 

Skicka en kommentar

<< Home