fredag, mars 02, 2007

Hushållstjänster upphör att skattas ihjäl

Skatten på hushållstjänster motverkar arbetsspecialiseringen. Den är grunden för vårt välstånd. Att vara emot lättnader är att sträva bakåt. Feministernas motstånd är speciellt ologiskt eftersom det betyder att man motverkar fler kvalificerade kvinnor i företagens styrelser.

Regeringen har nu lagt fram sitt förslag om hur hushållsnära tjänster skall beskattas. Det innebär att alla får ett skatteavdrag som motsvarar halva lönekostnaden för den som utför arbetet. Avdraget motsvarar alltså nästan hela skatten för en löntagare med lägre lön.

Teorin om optimal beskattning säger att man inte kan ha en skattebas som är så känslig för skatter att legal verksamhet upphör. Det betyder att det går att ta ut hög skatt på bilar och hjärnkirurger (under förutsättning att alla civiliserade länder gör detta). Lite svårare är att ta ut hög skatt på persondatorer. Sådana kan händiga personer faktiskt bygga själva i hobbyrummet om skatten blir för hög.

Men verksamheter som de flesta kan utföra själva är inte någon bra skattekälla. Antag att staten skulle försöka få in mycket skattepengar på bussresor till arbetet. Då skulle många ta bilen till jobbet. Eller skaffa moped eller motorcykel. Det skulle inte bli särskilt mycket skatteinkomster. Skatter har en skadlig effekt som kan leda till att bilkörningen ökar och att olyckorna som drabbar oskyddade trafikanter blir flera. Svarttaxi kan också stimuleras. Det finns alltså dåliga sätt att finansiera offentlig välfärd om det sker genom snedvridande skatter. Bieffekterna kallas överskottsbörda eller dödviktskostnad inom natinalekonomin.

Städning, tvätt och snöskottning mm är också verksamheter som de flesta kan utföra själv. Men det finns fördelar med arbetsspecialisering där folk kan ägna mer av tiden åt sådant de är bra på eller värderar högre (t ex umgås mer med barnen istället för att dammsuga). Likaväl som arbetsresorna kan specialiseras med bussresor i fria filer istället för att man själv sitter i en långsam bilkö, kan hushållsarbetet specialiseras genom arbetsdelning.

Det är arbetsdelning som är grunden för dagens välstånd i industrisamhället. Men vi kan inte bara satsa på att tillverka mera prylar på ett alltmer högteknologiskt sätt. Även tjänsterna borde specialiseras. Alla kan inte göra allting själv. Men skatterna leder till en subventionering av allt "gör-det själv-arbete". Så fort man inte blandar in någon annan som skall ha betalt tjänar man både på att slippa arbetskostnaden (om det inte görs svart) och den skatt som ligger på tjänstemarknaden. Den skatten har blivit extra hög i Sverige sedan 1991 genom den 25-procentiga tjänstemomsen.

Nu kommer regeringen med ett förslag som skall minska snedvridningen från skatterna inom en sektor som sysslar med verksamheter som var och en kan göra själv (DN, SvD). Hushållstjänster utförs idag till 94 procent svart. Den sektorn kan alltså inte bära några större skatteuttag utan att arbetsspecialiseringen motverkas. Att då komma med motargumentet att förslaget stimulerar arbetsdelningen är något av ett bakåtsträveri. Det är som att säga "varför skall vi gynna att folk låter sig köras till arbetet av andra, som herremännen förr i tiden? Nej, låt oss behålla skatten på bussresor så att var och en måste köra själv!"

Inte heller LO:s argument att avdrag för "hushållsnära" tjänster skulle vara fördelningspolitiskt tveksamt övertygar. Det är lika dumt som att i exemplet säga att skatten på bussresor (och arbetsresor med privatchufför) måste behållas för att annars skulle "de rika" få en otillbörlig skattelättnad. Vi skall alla sitta i bilköer för att privatlimousinerna inte skall få en lättnad, skulle LO tycka.

Utöver en stimulans av arbetsspecialiseringen har en skattereduktion flera andra fördelar.

Det införs nu ett system som underlättar för kvinnor att satsa på en kvalificerad yrkeskarriär just i en sektor av samhället där männen verkar ha ett svalt intresse för jämställdhet. Jag tänker på de högre nivåerna inom det privata näringslivet. Där ser många politiker det som ett allvarligt problem att så få kvinnor finns i börsföretagens styrelser. Avdragsrätten kommer att underlätta framväxten av en kader högt kvalificerade kvinnor varav en del kommer att platsa i storföretagens styrelser. Men då säger de vänsterfeministiska kvinnorna "njet". Hur skall de ha det egentligen? De verkar styras enbart av sina emotionella fördomar. Den rationella kampen för jämställdheten får stryka på foten för mer grumliga syften.

Hushållstjänster har vidare karaktären att många som annars skulle ha blivit långtidsarbetslösa lätt kan sugas upp i denna sektor. Städning och annat hushållsarbete samt snöskottning och trädgårdsarbete mm kräver inte någon lång utbildning. De som utför sådant arbete istället för att gå arbetslösa och lyfta bidrag kommer att medverka till en ren samhällsekonomisk vinst. Men den tekniska löningen kanske skulle kunnat göras enklare (kommentar i DN).

Slutligen innebär skattelättnaden för hushållstjänster en möjlighet att minska skattefusket. Svarta tjänster blir vita. Det kan väl inte vara angeläget att behålla ett system som konserverar fusket för att främja andra och oklara mål?

Vilken människosyn döljer sig bakom oviljan mot att sluta beskatta ihjäl hushållstjänsterna?

Andra bloggar om: , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

10 Comments:

At 02 mars, 2007 18:54, Blogger Jah Hollis said...

Jo, i teorin låter det ju väldigt fint. Men inte ens de politiker som lagt fram förslaget verkar tro på det lika mycket som du gör. Dessutom kan vi vänta prishöjning på städning sedan det gått igenom.
Men varför just städning? Jo, det är något som tilltalar de redan välbeställda.
Tänk om vi fått gratis kollektivtrafik i stället?!
Sedan undrar jag: om alla skattelättnader är av godo, varför inte skippa skatten helt och hållet?

 
At 02 mars, 2007 19:29, Anonymous Anonym said...

Jah Hollis: Prishöjningar, tack vare att städning går från att vara svart till vit? Ja kanske det. Är det ett problem? Annars är det svårt att se att priset skulle gå upp i en normal ekonomi.

Och kollektivtrafiken skulle naturligtvis inte bli gratis för att man inte tar ut avgifter vid användandet. Den betalas isåfall via skattsedeln istället för av de som utnyttjar den (och inte plankar).

Slutligen: alla skatter bör nog inte skippas; vill du veta vilka som kan vara kvar, ta en titt på den (skatteuttagande) liberala nattväktarstaten. Resten är mest snylteri av grupp A på grupp B:s bekostnad.

 
At 02 mars, 2007 22:27, Blogger Danne Nordling said...

Alla skatter har snedvridande effekter (utom s k klumpsummeskatter). Eftersom kollektiva nyttigheter pga människans "egoism" inte i praktiken kan finansieras med avgifter behövs en låg skattenivå i alla samhällen. Men då gäller det att ta ut dessa skatter på ett sätt som inte ger onödiga skadeverkningar. Att beskatta bussresor eller hushållstjänster är helt enkelt korkat - skatteintäkterna är knappast värda pengarna i förhållande till de skador som sådana skatter åstadkommer.

För övrigt har vi en skattesubvention av kollektivtrafiken som i Stockholm är så kraftig att ytterligare subventionering skulle medföra överbelastning. Och det är inte bara fler busschaufförer som behövs.

Bättre är då att stimulera städbranschen eftersom fler kan anställas som är arbetslösa. Att ta trafikkortet är inte möjligt för många arbetslösa - däremot att klara hushållsservice.
/DNg

 
At 03 mars, 2007 02:07, Blogger Per-Olof Persson said...

Människosynen

Människosynen bygger knappast på logiskt tänkande. Logiskt tänkande bygger på att resonomanget ska vara fritt från motsägelser. I detta fall är det många som anser:

(A) De rika ska inte gynnas.

(B) För att inte gynna de rika måste vi missgynna de fattiga.

(C) 1. Vår slutsats blir då att de fattiga ska leva på låga bidrag och aldrig få lov att komma in på arbetsmarknaden. 2. Eftersom det är de rikas fel att det finns fattiga och arbetslösa, måste vi höja skatterna för de rika. 3. Eftersom som de rika nu anställer färre människor i sina företag och i sina hem, måste vi höja skatterna för de rika.

4. Eftersom det nu inte finns några rika och inga företag längre, måste vi höja skatterna för de fattiga. 5. Det gick visst inte, men jag har hört att det finns något som heter "sedelpress". Den löser alla problem vi har enligt min gamla skolbok i samhällskunskap!

 
At 03 mars, 2007 02:26, Blogger Per-Olof Persson said...

Marsianerna bekräftar växthusteorin

En vetenskaplig rapport visar att isen (som består av CO2) vid Mars sydpol krymper.

"Mars Melt Hints at Solar, Not Human, Cause for Warming, Scientist Says"

http://news.nationalgeographic.com/news/2007/02/070228-mars-warming.html

Miljöpartiet meddelar nu allmänheten att detta bekräftar växthusteorin: "Marsianerna släpper nämligen ut för mycket växthusgaser i atmosfären!"

 
At 03 mars, 2007 17:41, Anonymous Anonym said...

Per Olof-Persson postar inlägg under fel post

Trots att detta inlägg handlar om skattelättnad för hushållstjänster väljer Per-Olof Persson att skriva ett parodiskt inlägg om en redan besvarad fråga om växthuseffekten under detta inlägg. Det kan finnas anledning att göra så i vissa fall.

Persson lyckas dock inte bevisa varför detta inlägg hör hemma just här. Av denna anledning blir det svårt att veta hur det ska tolkas eller vilken anledningen är till denna placering.

 
At 03 mars, 2007 22:05, Blogger Per-Olof Persson said...

Människosyn på villovägar

Det har under senare år skett en sammansmältning av två synsätt på människor:

(A) Det statssocialistiska synsättet att människor ska tas hand av samhället. Samtidigt som de förhindras att försörja sig själva eftersom detta kan leda till att de lyckas få "dåliga" arbeten.

(B) Det miljöfascistiska synsättet på människor som går ut på att människan är en parasit som ska utrotas. Lyckas man inte utrota människan förstörs miljön på jorden. Detta synsätt leder till att:

(1) Skatter och regleringar ska minska produktionen av livsmedel i världen så att miljontals människor svälter hjäl.

(2) Det ska inte få lov att ske ekonomiska förbättringar för människor. Det var en stor olycka att den industriella utvecklingen uppkom under 1700-talet eftersom människor var lyckligare på denna tid. Det var bra att medellivslängden var 30 år, att människor bodde tillsammans med husdjur i bostäderna, att det inte fanns någon sjukvård etc.

(3) För att komma tillbaka till den "lyckliga" historiska tiden måste arbetspecialiseringen mellan människor, företag och länder försvinna. Arbetspecialiseringen anses leda till för hög energiförbrukning pga långa transporter. Det tas inte hänsyn till att energiförbrukningen i stället ökar om exempelvis bananer ska odlas i växthus lokalt.

(4) Miljörörelsens människosyn fördunklas också av att den använder sig av lögner för att kunna styra människors handlingar. Exempelvis påstås det att sopsortering och återvinning är miljövänligt trots att denna verksamhet är oerhört energikrävande och slukar stora resurser.

Man lurar i skolbarn att återvinning av papper räddar skogarna trots att detta leder till att skogsägarna planterar färre träd. Det är efterfrågan på skogsråvara som är anledningen till att vi har mer skog idag än tidigare.

Det påstås att jordens resurser kommer att ta slut trots att människan skapar större resurser. Jordbruksmarken avkastar betydligt mer idag och det utvinns mer metaller än någonsin. Människan har bara skrapat lite grann på jordskorpan för att kunna utvinna metaller.

(5) Miljörörelsen vet inget om hur forskning bedrivs och är inte intresserade av vetenskapliga samband. Detta beror på att miljörörelsen är mer intresserad av en fascistisk ideologi som ska skapa mänskligt förtryck.

Oftast bedrivs forskning genom att ett påstående (en hypotes) ställs upp. I detta fall har jordens medeltemperatur ökat med 0,6 grader de senaste hundra åren samtidigt som halten av CO2 har ökat. Då ställs påståendet upp att uppvärmningen beror på ökningen av CO2.

Det är först därefter som forskning bedrivs för att bevisa att påståendet är sant. Det vetenskapliga problemet är att statistiska samband inte är samma sak som orsakssamband. Om exempelvis antalet barn blir färre samtidigt som antalet storkar också blir färre går det att få fram ett statistiskt samband men orsakssambandet är inte bevisat.

För att kunna bevisa att det statistiska sambandet är det rätta ska det helst enbart ske forskning om att människan är orsak till uppvärmningen. Enligt IPCC:s stadgar ska endast forskning ske av detta samband. Forskare ska också skrämmas till tystnad eller till att ha rätt åsikter. Politikerna beställer forskningsresultaten i förväg eftersom det är politikerna som tilldelar pengar till forskningen.


Hur skatter minskar sysselsättningen

Ett skatteavdrag för hushållstjänster lär öka sysselsättningen med ett antal tusen personer. En allmän teori om skatter och sysselsättning bör utgå ifrån deduktion (härledning). I grunden styrs en arbetsgivares beslut om att anställa utifrån två faktorer - intäkter och kostnader.

En ekonomi utan skatter och där exakt samma summa spenderas år efter år kan se ut så här:

Näringslivets försäljningsintäkter är 1000. Näringslivets kostnader är 800 och dessa kostnader består av lönekostnader, investeringar och övriga kostnader. Lönerna används helt och hållet till konsumtion. Det antas att investeringarna bokförs som kostnader första året och tas således inte upp som tillgångar i balansräkningen. Näringslivets vinster är 200 och dessa delas ut till ägarna som lön eller aktieutdelning och används helt och hållet till konsumtion. Det antas att näringslivets tillgångar är 2000 i form av kontanter.

Konstateranden:

(1) Näringslivets vinster beror enbart på ägarnas privata konsumtion av färdiga produkter, dvs 200. 200 är den summa som inte bokförs som en kostnad, dvs uttag i form av lön och utdelning. Inlösen av aktier är också något som inte bokförs som en kostnad.

(2) Hur kan dagens kraftiga vinstökningar förklaras? Dagens vinster beror enbart på en kraftig ökning av penningmängden. De nya pengarna bokförs som intäkter när de når företagen samtidigt som kostnaderna släpar efter. Kostnaderna kan i många fall bero på kontrakt som löper på längre tid.

(3) I en ekonomi där exakt samma summa spenderas år efter år kan konsumtionen endast öka om produktionen först ökar. Detta sker genom att en ökad produktion sänker priserna och människor kan därmed köpa mer för samma mängd pengar. Det är investeringarna i realkapital som gör detta möjligt.

(4) Vinsterna beror på människors tidspreferenser, dvs det är alltid bättre att konsumera idag än någon gång i framtiden. Sker investeringar i företag kräver investorerna en viss avkastning som beror på deras tidspreferenser. Kravet på att pengarna ska ge en viss avkastning minskar inte bara för att skatter införs. I detta fall kräver investorerna en avkastning på 10 % (200 i vinst/2000 i tillgångar).

Om en bolagsskatt införs på 50 %:

Näringslivets försäljningsintäkter kommer fortfarande att vara 1000 eftersom skatterna kommer att användas till konsumtion. Skatter varken minskar eller ökar den monetära efterfrågan i ekonomin.

Det som kommer att ske om en bolagsskatt på 50 % införs är att ägarna ändå kräver att få samma avkastning, dvs 200. Därför måste näringslivet visa en vinst på 400 genom att företagen minskar sina kostnader med 200. Skatteintäkterna blir 200 medan ägarna gör uttag med 200.

Företagen drar därmed ned på löner och anställda, på investeringar i realkapital samt på övriga kostnader med en sammanlagd summa på 200. Detta gör att arbetslösheten blir högre eftersom skatteintäkter i stor utsträckning används till transfereringar. Arbetskraften kan i viss utsträckning föras över till stat och kommuner om skatteintäkterna används till produktion av service. Men detta täcker dock inte upp hela minskningen av antalet sysselsatta i näringslivet.

På detta sätt kan olika typer skatter analyseras. Vissa skatter kommer då att visa att de har mindre skadeverkningar än andra. (OBS! I detta exempel kommer BNP att öka något trots att näringslivet krymper med 25 %, dvs säga kostnaderna sjunker från 800 till 600. Detta beror på att BNP inte mäter hela ekonomin. När vinsterna ökar från 200 till 400 ökar BNP med 200. Dock kommer minskningen av löner och investeringar i realkapital att minska denna summan något.)

 
At 04 mars, 2007 08:24, Anonymous Anonym said...

Bara en kort kommentar till Per-Olofs långa haranger:
"Man lurar i skolbarn att återvinning av papper räddar skogarna trots att detta leder till att skogsägarna planterar färre träd. Det är efterfrågan på skogsråvara som är anledningen till att vi har mer skog idag än tidigare."

Anledningen till att skogsägare planterar skog är att det finns lag på att de måste göra det. Annars är tiden för skog att växa upp framförallt i norra Sverige så lång att det inte är ekonomiskt rationellt givet de avkastningskrav man normalt sätter på investerat kapital. Därutöver sparar mycket riktigt återvinning skog som då kan användas till andra ändamål. Vi har idag virkesbrist i Sverige och tvingas importera!

 
At 06 mars, 2007 11:49, Anonymous Anonym said...

Danne,

du är väl inte så naiv så att du tror att effektivitetsnit styr regeringars politik? Näe, Public Choice-skolans teorier beskiver mycket bättre hur regierinar agerar i praktiken. Hört talas om Medianväljarteoremet?

Anledningen till att just dessa skatter sänks är att just medianväljaren tjänar på skattesänkningarn, och det är dessas röster man vill ha.

Av samma anledning sänker man fastighetsskatten trots att det är den minst samhällsekonomiskt skadliga av alla skatter.

mvh,
Garm

 
At 20 december, 2009 18:52, Anonymous Anonym said...

Hushållsnära tjänster bör få finnas, men priset ska inte subventioneras. Dessutom Danne arbetslös går inte på bidrag, de nyttjar den försäkring de inbetalat till samma gäller sjuka . Det är retoriskt fel säga att arbetslös går på bidrag.
Bidrag är fallskärmar bonusar pensionsavtal och liknande desom får detta har inte lagt någon premie. Även olika former av EU-stöd är bidrag.
Så lär dig använda rätt ord när du skriver , arbetslösa har en omställningsförsäkring det är det rätta ordet .

 

Skicka en kommentar

<< Home