fredag, november 30, 2007

Biobränsle är ingen lösning för Sverige

Det går inte att reducera koldioxidutsläppen i Sverige till någon större del med hjälp av biobränslen. Endast 16 procent av fossilbränslena kan ersättas till 2020 visar siffror från KVA.

När jag var på en kort utlandsresa nyligen publicerade Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) ett uttalande om klimatpolitiken (27/11, pdf). Denna skrivelse innehåller en hel del intressanta uppgifter. Här visas för en gångs skull den totala energiproduktionen i Sverige uppdelad på olika energikällor. Produktionen är 647 TWh (varav 146 TWh sker i form av el) och sker huvudsakligen med hjälp av olja och kärnkraft:

Vi ser här att biobränslen svarar för 17 procent - mest skogsprodukter men en procentenhet vardera från torv/jordbruk och avfall. KVA utgår från 108 TWh (12 TWh är importerad) som används på följande sätt: 90 TWh blir värme, 6 TWh blir el, 2 TWh blir etanol (importerad) och 10 är förluster. Vilken är då potentialen att ersätta fossila bränslen med biobränslen?

Tråkigt nog råder en statistisk förbistring när det gäller energiförsörjningen. Nyligen skrev jag om potentialen för odlingen av energiskog - salix- och då använde jag en uppgift från Energimyndigheten för energiproduktionen som då uppgavs vara 467 TWh (-05). Vad frågan gäller är hur stor del av den fossila energiproduktionen som kan ersättas med biobränslen. I min förra artikel var fossilproduktionen 220 TWh. Nu visar KVA:s uppgifter att den är 246 TWh.

Om bioenergiproduktionen kunde fördubblas, som Göran Perssnon och hans oljekommission trodde (till 2050), skulle potentialen vara 100 TWh. Detta anser KVA vara orealistiskt. Potentialen är 40 TWh (här inräknar KVA dock 8 TWh torv vilket kan ifrågasättas). Detta stämmer grovt med min tidigare artikel där jag angav en maximal salixodling mm på 59 TWh till 2046. Men det är få som vill odla salix. Det öppna landskapet försvinner.

Vi måste konstatera att det kanske går att ersätta 16-17 procent av fossilbränsleanvändningen med biobränslen (40 av 246) till år 2020. Att använda mer av skogen vill KVA inte rekommendera. Det tar 50-100 år att ersätta nedhuggen skog med ny och få ett positivt bidrag till koldioxidbalansen.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

6 Comments:

At 30 november, 2007 21:56, Blogger jeppen said...

Sen bör man notera att vi spiller cirka två tredjedelar av kärnkraften; bara en tredjedel av energiutvecklingen blir el.

Givetvis gäller samma sak för fordonsbränslena, en tredjedel eller mindre av energiutvecklingen blir nyttig kinetisk energi. Men elmotorer är däremot nära 100%-iga.

Om batteritekniken blir bra och billig nog så är valet lätt. Elbilar ger oss extremt vridmoment (accelerationen begränsas av bilens fäste i vägen), tyst gång, noll utsläpp i städerna och låg driftskostnad.

 
At 30 november, 2007 23:48, Blogger Danne Nordling said...

Men av vad skall vi producera mer el? Vattenkraften får inte byggas ut, hellre får jorden bli 5 grader varmare (eller vad säger miljötomtarna?) och kärnkraften skall avvecklas enligt vad opinionsundersökningarna för Sahlin ser ut.

Batteritekniken har väl inte fått något genombrott och det dröjer kanske många år. Då är vi hänvisade till plug-in-hybrider som kräver biobränslen. Och vem skall odla råvaran för dessa? Om vi hugger ner skog kommer effekten av biobränslen att bli kontraproduktiv.

Det är vindkraften som är den aktuella lösningen, säger GD Thomas Korsfeldt på Energimyndigheten. Tror vi på det?
/DNg

 
At 01 december, 2007 00:02, Anonymous Anonym said...

El är en överföringsmetod och ingen energikälla. Det är svårt att hitta naturlig el som kan utvinnas. Åsknedslag?

Detsamma gäller tyvärr också för vätgas som får betecknas som en lagringsmetod vid sidan om överföring av energi.

F.ö. har vindkraft en ebarmligt dålig verkningsgrad. Bara promillen av vindenergin går att ta ut ...

Det finns ekonomiska skäl att minska oljeberoendet. Det borde man ta fasta på. Däremot handlar koldioxidargumenten mest om maktstrider, utvecklingsfientlighet och ekofanatism. Jag tycker inte man skall ge ekofanatikerna så mycket som ett lillfinger. Energidebatten skulle behöva sansa sig. Kommer det att ta lika lång tid som när undergångsprofetior tidigare spridit sig i "det kollektiva medvetandet"?

 
At 01 december, 2007 10:57, Blogger Thomas Palm said...

Leif, eftersom vinden är gratis spelar verkningsgraden ingen roll, det är bara kostnaden som räknas. Tvärtom skulle för stor verkningsgrad vara direkt obehagligt då att stoppa vinden skulle ge alltför stora effekter på vädret. Vi vill inte ta ut mer än en liten bråkdel av all tillgänglig vindenergi (som det tur nog finns väldigt gott om).

 
At 01 december, 2007 11:31, Anonymous Anonym said...

"Det är bara 18 % av befolkningen som förstår ironi" fick vi lära oss på radioprogrammet Spanarna idag. Nästa led då ironin har en allvarligt menad sidobetydelse är väl då ännu svårare. Det var jeppens kommentar jag kommenterade när jag skrev om naturligt förekommande el och vindkraftens verkningsgrad. Jag hade hoppats att förnöja någon ...

Erik Laakso, socialdemokraten i Tierp, har en intressant postning om ekoterrorism som jag kan rekomendera. Insiktsfull för att komma inifrån rörelsen.

Vissa använder ekofanatismen för att öka statens kontroll över undersåtarnas ekonomi. Andra för att få oss att sluta åka bil. En tredje grupp för att rättfärdiga attacker på vårt västliga moderna samhälle.

Alla dessa aktiviteter handlar om att sänka den personliga ångestnivån. Ångest uppstår av stress. Att veta att grannarna har det bättre materiellt ger upphov till stress. Att man kommer att dö utan att ha funnit meningen med livet t.ex. i en bilolycka eller en naturkatastrof leder till stress. Genom att verka för en förändring i omgivningen kan man lindra stressen och ångesten.

En viss förståelse för de här processerna får man om man läser I trygghetsnarkomanernas land : Sverige och det nationella paniksyndromet
om Sverige och det nationella paniksyndromet

av Eberhard, David

Det är starka krafter som är på gång. Det finns en risk att klimatpaniken håller i sig ytterligare 10 år eller mer och det verkar inte finnas någon som har en plan för hur man skall komma ur den.

 
At 04 december, 2007 21:02, Blogger jeppen said...

LeifE, min kommentar angående kärnkraftens verkningsgrad var bara tänkt som en hjälp att tolka diagrammet, inget påstående om att kärnkraften vore dålig. Det ser lite fånigt ut när kärnkraften är tre gånger så stor som vattenkraften i diagrammet när de producerar ungefär lika mycket el, även om det är korrekt i någon mening.

Dessutom ville jag ha sagt att elfordon teoretiskt kan ersätta oljebehovet med en elmängd motsvarande mindre än en tredjedel av terawatt-timmarna som krävs vid oljedrift.

Några kärnkraftverk till så att vi får billig och miljövänlig el gör övergången till plug-in-hybrider lättare och gör dessutom att vi kan exportera miljövänlig el och tjäna pengar, samt importera elintensiv industri för ytterligare vinster i miljövänlighet och export.

 

Skicka en kommentar

<< Home