lördag, januari 12, 2008

Nuder avgår snart?

Socialdemokraternas talesman Pär Nuder hade inte mycket nytt att komma med i Ekots intervju. På frågorna om sin egen framtid svarade han undvikande. Vi fick en svag aning om att han nog är på väg ut.

I Ekots lördagsintervju 12/1-08 intervjuades socialdemokraternas ekonomiske talesman Per Nuder (tidigare finansminister). Han började med att förorda Hillary Clinton som nästa president i USA. Mycket kan hända före nästa val i Sverige, men de underliggande strömmarna i opinionen talar inte till regeringens fördel. Nuder medgav inte att socialdemokraterna inte har någon politik. Men han erkände att s inte har något skatteförslag mm.

Ekonomin försämras nu ordentligt bl a på grund av bolånekrisen i USA, precis som Nuder tidigare förutsade. Han menade att regeringen tagit för lätt på de nedåtgående tendenserna. Två karensdagar i a-kassan kommer dessutom att leda till ökade socialbidrag. De som lämnat a-kassan saknar därtill skydd och blir socialbidragstagare vid den kommande nedgången, menade Nuder.

Riksbanken riskerar att behöva höja räntan under en recession, sade Nuder. Produktivitetstillväxten har minskatt och Nuder ifrågasatte Riksbankens prognos att den åter skulle bli högre. Höjda räntor är delvis en följd av skattesänkningarna med 65 mdr kr, ansåg Nuder. Men inflation är skadligt och räntan behöver höjas. Kritiken för inflationsnoja från Morgan Johansson ville han inte instämma i. De offentliga finanserna är nu starka (!) men konjunkturkänsliga. Det är läge för diskussion om överskottsmålet på lång sikt, men det bör inte överges nu.

Att Nuder skulle vantrivas och ersättas före valet ville han naturligtvis inte vidgå. Det har alltid spekulerats om min person, ansåg han och hoppades att han skulle vara talesman i nästa valrörelse. Mona Sahlin verkade dock inte ha gett några utfästelser. Här blev nog hans ställning i framtiden något hängande i luften.

Nuder dementerade uppgifterna att Sahlin skulle ha sagt att partiet skulle ligga lågt i frågan om EU:s krav på svensk lagstiftning med anledning av Vaxholmsfallet. Det är att gå för långt att som Arne Körnsberg kräva att Sverige borde lämna EU.

Milöfrågan och kärnkraften kom upp. Vi behöver kärnkraftselen men vi skall inte ha en större andel än 50 procent från denna osäkra energikälla. I Storbritannien är andelen 20 procent och situationen kan inte jämföras. Vi är öppna att diskutera frågan men inte bygga fyra nya kärnkraftverk. Kärnkraften skall avvecklas.

Hushållsnära tjänster skall inte subventioneras, det ger snedvridningar och gränsdragningsproblem. Anne-Marie Lindgren har i uppdrag att utreda ett nytt skattesystem och vi får återkomma till dessa frågor, sade Nuder. Om hennes förordande av servicecheckar för hushållstjänster fick vi inte veta mera om. Här uppstod ånyo osäkerhet.

Intervjuaren Tomas Ramberg försökte inte få Nuder att uttala sig om rättvisefrågorna som Nuder själv anser blir den stora frågan i valet 2010 och där han också tidigare profilerat sig gentemot andra mer försiktiga skatteutredare inom partiet. Det hade varit en indikation på Nuders ställning inom partiet. Intervjun gav ju i övrigt ganska nedtonade besked och redan det skulle kunna tolkas som att Nuder är vingklippt. Lyssnaren fick en svag aning om att allt inte står rätt till. Nuder är nog på väg ut.

Ryktena att Nuder skulle anses vara okarismatisk och illa omtyckt kanske är sanna. Byts han ut måste det ske snart eftersom en ny ekonomisk-politisk talesman måste ha tid att sätta sig in i frågorna för att kunna möta finansminister Anders Borg i nästa valrörelse. Med tanke på att Nuder trots sin bakgrund som finansminister inte varit särskilt kunnig borde Mona Sahlin få stora svårigheter att hitta någon kompetent efterträdare. Som sagt, allt kan hända före nästa val.

Andra bloggar om: , , , , intressant.se

Etiketter:

2 Comments:

At 13 januari, 2008 02:57, Blogger Per-Olof Persson said...

Stagflation?

S behöver ingen ekonomisk talesman. S vinner valet 2010 om de är tysta och inte försäger sig. I normala fall blir det ingen lågkonjunktur under ett amerikanskt presidentvalsår (2008). Politikerna känner till trixet med att låta centralbanken sänka räntan och att låta centralbanken köpa upp statsobligationer med nytillverkade pengar. Centralbanken kan hålla räntan nere på både kortfristiga- och långfristiga lån. Bankerna kan därmed expandera sin utlåning.

Risken med detta trixande är att stagflation (hög inflation och hög arbetslöshet) återkommer precis som under 1970-talet. Under 1960-talet började USA finansiera Vietnam-kriget och de sociala programmen över sedelpressarna. Efter ett antal år leder denna typ av monetär stimulans till omfattande felinvesteringar inom näringslivet. Företagens ekonomiska kalkylering är beroende av riktiga marknadspriser på räntan, försäljningspriserna och på kostnaderna.

De riktiga marknadspriserna blir dolda för entreprenörerna när räntan sänks artificiellt samt när intäkter och kostnader påverkas av en ökad penningmängd. Den konjunkturnedgång detta normalt leder till försöker man då häva genom att ytterligare öka den monetära stimulansen. Men om felinvesteringarna har blivit omfattande går det inte att häva lågkonjunkturen. I stället för att avveckla felinvesteringarna genom en djup men kortvarig nedgång, så uppkommer en lång period av stagflation.

 
At 13 januari, 2008 23:22, Blogger Danne Nordling said...

Varför blir det lågkonjunktur i USA?

Så vitt jag förstår är orsaken den här gången inte några påtagliga felinvesteringar utan psykologiska effekter från subprimelånen på bostadsmarknaden. Om dessa inte hade strimlats och fått gå upp i de ordinarie låneinstrumenten hade vi fått en snabb nedgång på bostadsmarknaden när räntorna steg och de insolventa inte hade råd att bo kvar.

Denna effekt hade varit begränsad och snabbt övergående. Men nu skapar skräplånens diffusa effekter på alla lån osäkerhet vilket leder till försiktighet inför framtiden och mindre konsumtion. Arbetslösheten ökar helt i onödan och räntan måste sänkas mera i panik. Eftersom effekterna tar över ett år innan de blir synliga kommer det att bli för sent om Bernanke sänker med 0,5 procent inom någon vecka. Det talas därför om skattesänkningar.

Risken är stor att Sverige 2009-10 har en lågonjunktur orsakad ytterst av subprimelånen. Det borde därför bli lätt för socialdemokraterna att vinna valet 2010 även om opinionen av andra skäl skulle bli mer regeringsvänlig. Är det då välbetänkt av Mona Sahlin att behålla Nuder och hålla honom kort? I så fall får hon honom som finansminister. Vill hon det?
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home