måndag, april 21, 2008

Kan problemet med polisens ineffektivitet lösas i TV?

TV-programmet Agenda 20/4 skulle handla om brott och straff. Det är en allmän rubrik och programmet kom mera att beröra tänkbara orsaker till polisens ineffektivitet. Programmet började med att t f rikspolischef Bengt Svensson fick god tid på sig att inte besvara några frågor med annat än att han inte kan föregripa olika utredningar. När något hänt som kan kritiseras är det nya mediala greppet tydligen att anmäla sig själv eller tillsätta utredningar och sedan bara komma med intetsägande utläggningar.

Därefter skulle justitieminister Beatrice Ask grillas men det blev en stillsam utfrågning som i stort sett gick ut på att hon jobbar med att reparera de tillkortakommanden den förra regeringen är skyldig till (ex polisledarutbildning) och att utöka poliskåren. Men vi fick inte klart för oss att det är frågan om en utökning från 17 000 till 20 000 poliser på fyra år - en ökning med ca 17 procent. Thomas Bodström fick komma till tals genom ett inspelat avsnitt som var ganska allmänt hållet.

Det itressanta hade kunnat komma när en verklig expert skulle kommentera tillsammans med en ledarskribent. Det var polisen och forskaren Stefan Holgersson, som hade skrivit en doktorsavhandling om polisen, som tillsammans med Anna Dahlberg på Expressen i ganska allmänna termer underkände både Bodström och Ask. Den enda substansen i resonemanget var att uppdelningen i 21 polisdistrikt gjorde brottsutredningarna mycket tungrodda. Ja, det kunde till och med uppstå liknande problem i stora polisdistrikt som Stockholms menade Holgersson.

Det föreföll alltså som om problemet med polisens ineffektivitet mest berodde på en klantig organisation. I varje fall var det inte orsakat av för små resurser. Hur vet man det? Vi fick inte se en kurva över ett sammanvägt brottsvolymindex och en kurva över arbetade polistimmar (korrigerade för insatser av administrativ art) kombinerade med en kurva för ett sammanvägt uppklarandeindex.. Vi borde vänta oss att ett sådant diagram först skulle visa hur de båda första kurvorna utvecklas någorlunda lika medan den tredje kurvan strax efter de ödesdigra felorganisationerna börjar sacka efter.

Jag har en känsla av att den första kurvan istället rakar i höjden ända sedan 1960-talet medan polistimmarna inte alls har hållit jämna steg och inte ens har någon säker trend uppåt de senaste 10-20 åren. Kurvan över uppklarningen har säkerligen en nedåtgående trend. Det är min hypostes som jag hade väntat skulle få någon belysning i programmet. Eller åtminstone skulle någon ha sagt att det är underligt att det inte finns någon övergripande bild av hur dessa tre variabler förhåller sig till varandra. Då skulle i alla fall början till en diskussion om polisens ineffektivitet ha kunnat presenteras i TV-programmet. (Jag skrev en del ytterligare om ineffektiviteten i förra bloggartikeln)

Man kan t ex i tidskriften Fokus läsa att uppklarningen av mord i Sverige har sjunkit från 87 procent på 1990-talet till 78 procent 2002-06 enligt Brå. I Norge är uppklarningen 98 procent sedan 1995 (J L Horst).I Dagens Industris senaste helgbilaga finns också andra intressanta uppgifter om rättsväsendet. Här framgår att 31 procent sitter inne för narkotikabrott, 26 för våldsbrott, 9 för rån, 8 för sexbrott, 7 för stöld, 5 för bedrägeri och förskingring, 5 för brott mot allmänheten, 3 för rattfylleri och 5 övr. De som sitter inne 4-10 år utgör 25 procent, över 10 år 7 proc och på livstid 3 procent - 65 proc sitter inne mindre än 4 år.

Att inte ha några fakta alls i Agenda är svagt. Och det är förmätet att låta några tyckare försöka lösa problemet med polisens ineffktivitet. Den kontroversiella frågan om det behövs ett svenskt FBI belystes med ett reportage om det amerikanska centrala fingeravtrycksregistret som på en kvart med datorernas hjälp gör samma arbete som för tio år sedan tog 60 dagar. Någon svensk kommentar gavs inte. Hur lång tid tar det att identifiera ett fingeravtryck här? Behövs ett svenskt FBI för detta?

Andra bloggar om: , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

1 Comments:

At 23 april, 2008 20:02, Anonymous Anonym said...

Avsaknaden av fakta är väl sympomatisk för den journalistiska "metoden".

 

Skicka en kommentar

<< Home