lördag, augusti 23, 2008

Irene Wennemo vill inte avveckla kärnkraften

LO och socialdemokraterna borde prata ihop sig med de andra oppositionspartierna före nästa val precis som allianpartierna gjorde före förra valet. Det gäller kärnkraften och arbetslinjen. Det är orimligt att fasa ut kärnkraften, sade LO:s företrädare.

I Ekots lördagsintervju 23/8 intervjuades Irene Wennemo, chef för arbetslivsenheten på LO. För att stoppa medlemsflykten från facket borde avgiften vara lägre liksom a-kasseavgiften. Hon tyckte också att LO har en god förmåga till självkritik. Men det är inte längre naturligt att gå med i facket. Det var totalkostnaden som hon såg som det viktigaste hindret. Men det fanns undantag. Elektrikerna var annorlunda. De fångar in blivande medlemmar redan i gymnasiet.

LO är en demokratisk folkrörelse, sade intervjuaren Inger Arenander. Hur går detta ihop med LOs tillbakagång? Denna fråga utreddes inte särskilt klart. Att tappa medlemmar är allvarligt och måste väl motverkas? Wanja Lundby-Wedin prioriterar detta framhöll Irene. Framgången tidigare har byggt på att det inte funnits en motsättning mellan fördelar för de egna och solidaritet med de svaga. Inside/outsider-problemet har inte varit aktuellt. Men det är rimligt att inte företräda de papperslösa. Sådana problem måste lösas på andra sätt. Allt svartarbete måste motarbetas på flera olika sätt.

Vad betyder "bättre arbetsvillkor för alla"? Amnesti för papperslösa skulle öka antalet illegala menade Irene. Invandringen skall vara reglerad. Man kan inte ge upp och säga att alla kan få komma hit och jobba. Arenander försökte med situationen för dem som redan är här. Det ställs för höga krav på LO, det är arbetsgivarna som utnyttjar de papperslösa. Vi kan hjälpa till att de skall få rimlig ersättning (när de upptäcks), blev svaret.

Varför skall medlemsskapet i LO samtidigt betyda att man stöder socialdemokraterna? Det är en pragmatisk fråga. Det bygger på att en majoritet i facket röstar på s. I vilket läge skall detta omprövas? Tydligen var svaret om det skulle bli en stor konflikt med socialdemokraterna. Här blev diskussionen hackad och tjafsig. Wennemo är inte verbalt rutinerad i alla lägen. Det ekonomiska stödet till s är helt marginellt sade hon. I Europa sker en distansering. Det har varit kopplat till en mindre socialdemokrati och andra stora vänsterpartier. Men om modellen inte levererar resultat kommer det att ske en förändring, trodde Wennemo.

Diskussionen kom då in på alla de återställare som LO-kongressen krävt - t ex 90 procents a-kassa. Men s har signalerat att de inte kommer att ta LOs krav rakt av. Skattereduktion för a-kassan kommer vi inte att acceptera om det blir olika för akademiker och restauranganställda. Det finns en rädsla för att gå till val på höjda skatter. Det är inte så farligt som att gå ut med försämrad välfärd. Jobbavdraget är väldigt problematiskt för LO eftersom det försämrar välfärdssystemet bakvägen.

I Almedalen sade Wennemo att Mona Sahlin "inte borde sitta still i båten utan ro som sjutton". En fråga är energipolitiken. Den är knepig och har skjutits på framtiden. En annan fråga är arbetslinjen där vi har en annan syn än miljöpartiet. Wennemo har skrivit en debattartikel med tillsammans med motparten SN att kärnkraften inte borde avvecklas. Avvecklingen fastställdes när koldioxiden inte var ett problem. Det är rimligt att nu omvärdera kärnkraften och man kan ersätta gamla reaktorer med nya men ha kvar 10 stycken. Vi behöver ta upp diskussioner och helst få en blocköverskridande överenskommelse. Det bör inte vara en valfråga. Det handlar om vår konkurrenskraft. Vindkraften är inte tillräcklig.

För att få ner utsläppen snabbt kan man inte fasa ut kärnkraften. Jag låter då inte som en folkpartist utan som socialdemokraterna förr i tiden, sade Wennemo.

Arbetslinjen: man tappade tron på den på 1990-talet. Man borde kunna hitta en samstämmighet med de andra oppositionspartierna. Man måste föra samma typ av diskussion som Borg och Schlingmann gjorde före förra valet.
- - -
Är Irene Wennemo en tungviktare inom LO? Hennes nya formella position kanske indikerar detta. Men hon saknar förmåga att uttala sig tydligt och framförallt med pondus. Diskussionen blev hackig och Wennemo avbröt ofta påbörjade resonemang. Hon kunde inte heller ta initiativet och formulera problemställningarna på egna villkor. Därför hamnade hon i händerna på intervjuaren som den här gången inte riktigt visste vad hon skulle ta upp som de stora frågorna.

Arenander kunde t ex ha ställt frågan hur LO ser på klimatpolitiken även givet att kärnkraften inte avvecklas. Vill LO som Sahlin minska de specifikt svenska utsläppen med 40 procent till 2020? Hur skall detta gå till? Kommer det att bli några löneökningar att tala om med ett så kostsamt mål för utsläppspolitiken? Och om kärnkraften också skall avvecklas måste väl LO argumentera för lönesänkningar?

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

10 Comments:

At 23 augusti, 2008 21:52, Anonymous Anonym said...

Att fortfarande hänvisa politiska beslut till en snart 30 år gammal fokomröstning är bland det mest upprörande odemokratiska jag känner till. Varför ska de som blivit röstberättigade sedan dess anses bundna av en folkomröstning där många av de röstande sedan länge är döda? Vi behöver en ny fundamental analys och debatt av vårt energisystemläge. De som hänvisar till folkomröstningen är ohederliga.

 
At 24 augusti, 2008 10:35, Anonymous Anonym said...

Kärnkraftsteknoligin kan som hittills ge oss mer energi både via en modernisering och via en utbyggnad.

Därutöver måste nuvande politiska blockering om kärnkraften brytas.

Det kommer troligen en regering Reinfeldt klara av med tanke på att centern helt ändrat position i denna fråga.

Däremot kan Sahlin inte få en uppgörelse med mp och vp, vilket dessa partier länge visat på.

Även inom SAP och LO råder viss splittring om kärnkraften och dess betydelse för energi
och klimatpåverkan.

Ändå är det troligt att det kan bli en blocköverskridande uppgörelse.

Den billigaste och bästa energikällan är vattenkraften.
Här saknas en förutsättningslös diskussion om dess utbyggnad utan att man som nu lagt denna energikälla helt under naturskydd.

Det politiskt kära ämnet om sol och vindkraft kan ju verka lockande men ger bara ett marginellt energitillskott.

Det kräver också betydande skattesubventioner via elcertifikaten och det får alltså vi elkonsumenter betala.

Vi har också nu fått det jag förutspådde fått en spricka inom LO och mellan LO och moderpartiet SAP- och detta i flera frågor.

Den kan nog inte lösas så enkelt och fråga är vilken frustration det kommer att utlösa.

Att sedan Inger Arnander inte förmår ställa de rätta, spetsigt formulerade frågorna förvånar inte.

Svensk radio/tv är vänstermedialt.

 
At 25 augusti, 2008 14:24, Anonymous Anonym said...

Ja, media är vänster, usch.

Centralt för värderingen av kärnkraften är de utomordentligt svårberäknade riskkostnaderna.

Sol-och vindkrafts nuvarande potential får ställas i relation till de hittills satsade pengarna på området.

 
At 25 augusti, 2008 15:20, Anonymous Anonym said...

Danmark och Tyskland har bygt ut vindkraften til sista kulle. Det bidde inget. See ?

 
At 25 augusti, 2008 15:30, Blogger Danne Nordling said...

Det är ju bra om LO motsätter sig en avveckling av kärnkraften. Kan sossarna då ta med mp och v i regeringen 2010? Borde man inte få bekräftat av andra än av lättviktaren Wennemo att LO är bestämt på denna punkt?

Dessutom borde LO avtvingas en uppgift om hur klimatpolitiken fördyrar för Sverige och minskar utrymmet för reallöneökningar. En stor satsning på vindkraften borde kunna kostnadsberäknas. Solkraft är dock väl inget för Sverige, Kraxpelax?
/DNg

 
At 26 augusti, 2008 14:54, Blogger Per-Olof Persson said...

"Sol-och vindkrafts nuvarande potential får ställas i relation till de hittills satsade pengarna på området."

Potentialen är noll för sol- och vindkraft och detta beror på att en 100%-ig backup behövs för dessa energikällor. Dessa energikällor ger noll-effekt vid vissa tillfällen (exempelvis sol existerar inte på natten och ibland är det helt vindstilla).

Dessa energikällor producerar inte energi i förhållande till efterfrågan på energi och energi produceras helt oberäkneligt. Effekten kommer att variera varje sekund på dygnet och därför behövs 100%-ig backup. Detta innebär att reservkraftverk måste producera energi utan att vara inkopplade på el-nätet. Dessa kraftverk kopplas in enbart när det behövs.

Detta innebär att energibesparingarna blir noll med sol- och vindkraft. Magnus Orerar skriver att:

"En cirka 3 GW vindkraftsatsning i Piteå är planerad att kosta 56 mrd kronor att uppföra (motsvarande kärnkraft kostar cirka 10 mrd kronor)...."

http://magnusorerar.blogspot.com/

Vad det handlar om är "Kriget mot de fattiga" enligt Per Welander:

http://www.moderna-myter.se/

Miljörörelsen vill skapa massfattigdom och massarbetslöshet. Miljörörelsen vill minska konsumtionen för att uppnå miljöförbättringar. Resultatet kommer att bli det motsatta eftersom landet inte kommer att ha råd med investeringar i miljöförbättringar. När människor dessutom blir fattiga kommer de att förstöra naturen för att kunna överleva. Skogarna kommer att huggas ned och användas som bränsle osv.

 
At 27 augusti, 2008 16:22, Anonymous Anonym said...

Vad gäller energi har jag ingen sakkunskap, och nöjer mig därför med rent formella synpunkter. Lyssna och lära.

Miljörörelsen behöver bättre ekonomiska insikter. Miljövård kostar, så grundprincipen måste vara att tillväxt och miljövård hör ihop, och INTE tvärtom. Det är sunt förnuft.

- Peter Ingestad, Solna

 
At 05 september, 2008 13:43, Anonymous Anonym said...

En sen kommentar, föranledd av att Magnus Hall VD Holmen och ordf BasEl nyligen förklarat sig intresserad av att bygga ut kärnkraft i egen regi.
DI, där det stod att läsa om detta, hörde med Irene Wennemo om saken och hon "nobbade" enligt DI. I rubrikstil. Läser man hennes exakta ordalag får man inte alls intryck av att det var någon nobb utan snarare ett lite försiktigt positivt uttalande, för att hon inte riktigt hade hunnit tänka genom saken. Sermera har jag fått bekräftat att jag förstod detta rätt, hon är positiv.
Jag undrar f ö också om tassandet runt kärnkraften av alla dem som egentligen inser att det är en bra lösning oavsett vad man tycker om klimatproblemet, borde upphöra. Det finns en förening för miljö-vänner för kärnkraft med rätt många medlemmar, som dock sällan avhöres. Av med filttofflorna och försök föra debatten med lite högre röst.

 
At 05 september, 2008 17:57, Blogger Danne Nordling said...

Irene Wennemo har alltså misstolkats. Men varför skulle DI vilja förvanska hennes budskap?

Det behövs tydligare besked. Wennemo borde få stöd av Wanja Lundby Wedin.
/DNg

 
At 07 september, 2008 08:13, Anonymous Anonym said...

Ja, Danne, kanske det. Och att Carin Jämtin får andra intressen att driva än avveckling av kärnkraften. Och så kom det vanskötta tyska lagret av kärnkraftsavfall inte särskilt lämpligt. Sören Wibe borde hjälpa till också. Liksom Jan Börklund. Men vi får kanske invänta nästa val.
Varför DI misstolkar? Vet inte. Dåligt morgonhumör kanske.

 

Skicka en kommentar

<< Home