fredag, oktober 17, 2008

Mona Sahlin försvarade 2 kronors bensinskattehöjning

Partiledarduellen i Studio ett visade att socialdemokraterna anser sig tvingade att stötta miljöpartiets miljöpartiets klimatpolitik. Här gick Reinfeldt till angrepp. Och Sahlin kunde inte klargöra om en regering mp-s skulle bedriva demonstrationspolitik.

Debatten mellan Frerik Reinfeldt och Mona Sahlin i Studio ett började med hur regeringen skulle göra invandringsfrågan till en valvinnande fråga 2010 (lyssna). Några raka besked fick vi inte av Reinfeldt. Och Sahlin idkade självkritik. Om man har jobb och bostad i Sverige får man invandra till Sverige enligt Reinfeldt. Bättre validering av utbildning ville Sahlin ha. Och hon nämnde att Södertälje tagit emot 15 flyktingar per 1000 invånare mot 1 i Täby. Diskussionen förlorade sig i teknikaliteter och detaljer. Hur många tappade inte intresset och stängde av?

Efter 11 minuter förklarade Reinfeldt vaför arbetskraftsinvandring var viktig även när många går arbetslösa i Sverige. Det gällde några forskare från Indien. Det kunde inte förändra balansen på arbetsmarknaden.

Miljöpolitiken var nästa ämne. Mp har föreslagit en bensinskattehöjning med 2 kr per liter. Vi måste vara ärliga och förklara att denna verksamhet måste minska och därför bli dyrare, menade Sahlin. Här menade Reinfeldt att mp går för snabbt framåt. Mp tar över socialdemokraternas miljöpolitik. Mot detta "garanterade" Sahlin att det skulle bli jobb och tillväxt på samma gång med mp och s i regeringen. Förslag kommer. Vad löser det för globala miljöproblem om Sverige går fortare fram än andra länder, frågade Reinfeldt. Sverige skall inte gå långsammare fram än andra länder, svarade Sahlin.

A-kassan som problem skulle sedan diskuteras. Det finns grupper som är underförsäkrade, sade Reinfeldt. Märkligt, sade Sahlin - skulle ett utanförskap vara lättare att bära om det är flera som är utanför. Det är inte bara äldre som gått ur. Nu är timingen verkligen dålig med regeringens reformer. Reinfeldt ansåg att a-kassorna är slutna och inte lämnar ut uppgifter om vem som gått ur. Hans uppfattning grundade sig på en bedömning. Vi måste också ta fram vägar till fler jobb.

Många som står utanför a-kassan behöver den som en möjlighet att ställa om vid jobbyten, inte ett stöd för facket enligt Sahlin. Med Sahlins budgetförslag får de som gått ur a-kassan hälsningen att de får höjd skatt, sade Reinfeldt. Det måste finnas en bortre gräns för a-kasseersättningen, medgav Sahlin på fråga från debattledaren. Rätt och plikt - både för stat och individ sade Sahlin. Man kanske bara får halva sin lön om man är metallare.

Nu varslas tusentals människor, varför skall de rösta på Reinfeldt? Svaret var oklart och handlade om Europa. Vi skall få igång blodomloppet i ekonomin. Restriktioner på bonusar och fallskärmar kommer. Sahlin kom med mer konkreta åtgärder som sänkta skatter för småföretagare. Men sedan försvann debatten i vargfrågan.

Regeringsfrågan vid ett hypotetiskt läge där sverigedemokraterna som vågmästare skulle sedan diskuteras. Den ville inte Reinfeldt diskutera. Ämnet gör sd intressanta enligt Reinfeldt. Vad händer om Sahlin får uppdraget att bilda regering? Hon var beredd att söka stöd på andra sidan blockgränsen. Reinfeldt försvarade blockpolitiken för att annars blir det ständigt socialdemokratiskt regeringsinnehav. Vi borde diskutera verkliga frågor, sade Reinfeldt.

Har finanskrisen stärkt uppfattningen att Sverige borde gå med i Emu? Det hade varit bra enligt båda. Det är inte alktuellt i mandatperioden enligt Reinfeldt.

Båda hävdade på ett försynt sätt att de hade bättre ledaregenskaper. Var brister det? Sahlin gav inget klart svar. Reinfeldt pekade på att man ärver mycket från tidigare (??). Vi skapar fler jobb sammanfattade Reinfeldt. Sahlin talade om rättvisa.

Var denna debatt en uppsamling av frågor som inte tidigare hade behandlats? Den var därför inte särskilt intressant och hölls på en lågmäld nivå. Regeringsfrågan är hypotetisk och lämpar sig bättre för spekulationer från politiska kommentatorer. Det som hade kunnat bli till något var Reinfeldts angrepp på miljöpartiets inflytande på en kommande regering mp-s med kravet på en skattehöjning med 2 kronor på bensinen. Sahlin dementerade inte detta och invecklade sig i ett ogenomtänkt resonemang om huruvida Sverige skulle gå före eller göra mindre än andra länder.

Men Reinfeldt fullföljde inte angreppet med någonting i stil med att en regering mp-s skulle driva en tom demonstrationspolitik med bensinskattehöjningar som enbart skadar Sverige men inte bidrar till att det globala klimatet påverkas. Det hade kanske varit möjligt att få henne att säga att 2 kronors höjning skulle kunna ge intryck på andra länder. Något bevis för detta finns inte.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

2 Comments:

At 18 oktober, 2008 10:31, Anonymous Anonym said...

Vad gäller a-kassan så överdiver Sahlin skillnaderna.
Båda vill ha ett tak och alliansen medger 80 procent av inkomsten under de första 300 dagarna och med ytterligare 100 dagar för dom med barn.

Sen kommer en minskning till först 75 procent och därefter till 65 procent.

Inte så dåligt precis vad gäller en försäkring som ska vara inriktad mot omställning.

Sahlin försöker också vinna poäng på att s förslår 1 procent mer än alliansen i sänkt arbetsgivaravgift,vilket dock mer än väl finansieras via att öka skattetrycket på en rad områden som berör näringslivet.
Det gäller t ex kraftigt minskat stöd till ungdomar som har svårt ta sig in på arbetsmarknaden.

Det finns knappast anledning att nu diskutera regeringsalternativ om sd kommer in i riksdagen.

Socialdemokraterna har dock alltid velat ha centerpartiet som sitt stödparti.

Detta motiveras nu med argumentet att s visar en bättre partipolitisk etik om sd kommer in i riksdagen.

Det kan dock inte bli en koalition mellan s+mp+vp+cp,det skulle cp aldrig acceptera.

Mona Sahlin har inte minst under de båda sista veckorna visat att hon totalt saknar politiskt ledarskap.

Fredrik Reinfeldt kontrade helt riktigt med att alliansen är en samlad regering,med ett i förväg taget gemensamt regeringsprogram,som nu med kraft genomförs under hans ledarskap,vilket också underhand kräver komprommiser.

 
At 19 oktober, 2008 15:02, Anonymous Anonym said...

För snabbt?! 2 kronor i bensinprishöjning kan knappast anses vara speciellt mycket. Om klimateffekten finns är det snarare för lite än för mycket. Det finns få bilar som går att köra under en total milkostnad mindre än 30 kronor. För en bil som drar 0,75 l/mil innebär prisökningen en milkostnadshöjning på 5 % (!) - kan knappast kallas radikalt om man tänker in konsekvenserna av en galopperande klimateffekt! Jo, jag vet att Danne inte tror att klimateffekten finns. Även om man bara räknar den termiska utvidgningen av haven så kommer kostnaderna för en meters havsnivåökning att bli stora. Gissar man till äventyrs att isen på Grönland och Antarktis åtminstone delvis kommer att smälta (takten så osäker att den inte finns med IPCCs kalkyler) blir kostnaderna nog "ännu lite högre".

 

Skicka en kommentar

<< Home