lördag, september 19, 2009

Stängda skatteparadis möjliggör förmögenhetsskatt tror LO

Kapitalflykten tidigare berodde inte på förmögenhetsskatten utan på skatteparadisen, anser LO:s chefekonom. Hon förstår inte att det finns en illegal kapitalflykt där man struntar i att deklarera utländska tillgångar och kapitalinkomster. Ny förmögenhetsskatt kan bli ett misstag.

Ekonomiekot lördag 19/9 handlade om höjda eller sänkta skatter för att bekämpa krisen. Deltagare var Sven-Olof Lodin, tidigare på Industriförbundet och Lena Westerlund, chefekonom på LO. Diskussionen utgick från att ekonomin behövde stimuleras och då var frågan om det var höjda utgifter eller sänkta skatter som var effektivast. Både Lodin och Westerlund var inne på att tillfälligt ökade offentliga utgifter gav större effekt än sänkta skatter.

Westerlund på LO ansåg något förvånande att vi har problem med att kapitalinkomstskatten i Sverige är för låg. Lodin däremot påpekade att internationellt sett är den svenska kapitalinkomstskatten hög. Men det klargjordes inte varför LO tydligen vill höja den 30-procentiga kapitalinkomstskatten.

Westerlund ansåg också att Sverige kunde ha en förmögenhetsskatt men den skulle inte se ut som den gamla där olika typer av kapital beskattades olika. Denna åsikt framförde hon efter att Lodin ställt sig skeptisk till Socialdemokraternas tankar på en ny förmögenhetsskatt med hänvisning till att överallt i Europa har förmögenhetsskatten avskaffats eller det har aviserats att den kommer att avskaffas - enda undantaget är Norge.

Hon fick mothugg av kommentatorn Christer Hillbom på Ekot som invände att det funnits en kapitalflykt till utlandet på flera hundra miljarder kronor och att en ny förmögenhetsskatt återigen skulle leda till att alla kryphål skulle utnyttjas. På detta svarade Lena Westerlund att denna kapitalflykt inte berodde enskilt på förmögenhetsskatten. Det hade tidigare funnits så många skatteparadis att man hade kunnat placera pengar utomlands med noll skatt.

Nu har finanskrisen medfört att skatteparadisen "rasar", sade Westerlund. Det finns nästan inga länder kvar på OECD:s svarta lista. Krisen förändrar möjligheterna till det bättre för Sverige att upprätthålla en bra skatteuppbörd.

Är detta sant? Lodin fick inte kommentera. Men enligt mina uppgifter är Westerlunds syn missvisande. Hon talar om skatteparadis som kunnat utnyttjas för att med hjälp av invecklad skatteplanering legalt föra över kapital som då fått en mycket låg beskattning. Detta har registrerats som legala kapitalflöden i den svenska statistiken. Men vad som brukar stå i främsta rummet när kapitalflykten diskuteras i samband med förmögenhetsskatten är det illegala och oregistrerade utflödet av kapital. Dettas storlek kan bara uppskattas med indirekta metoder.

Det förefaller som om Westerlund är obekant med hur den illegala kapitalflykten går till. Sedan slutet av 80-talet får svenskarna föra ut kapital utan särskilt tillstånd. Tanken är att avkastningen på de placeringar som görs utomlands skall deklareras i Sverige. Beskattningen skall inte ske i mottagarlandet utan i landet där man bor. Därför blir det ingen skatt i utlandet om man bor i Sverige.

Men eftersom skattemyndigheterna i Sverige inte kan kontrollera vad svenskarna har i utländska placeringar kommer det inte att bli någon skatt i Sverige heller. Den enda hjälp Sverige får numera är att räntan på reguljära bankkonton i Europa rapporteras till de svenska skattemyndigheterna. Men det finns så många andra placeringsmöjligheter för den som vill undvika förmögenhetsskatt och kapitalinkomstskatt.

Före finanskrisen ansåg man inom Svenskt Näringsliv att nästan 1000 miljarder kronor odeklarerad förmögenhet fanns i utlandet. Även om detta var i överkant och även om kapitalet kan ha krympt i värde genom finanskrisen är det många hundra miljarder kronor som fortfarande finns därute. Och utflödet kan komma igång igen så snart som förmögenhetsägarna blir övertygade om att Socialdemokraterna kommer tillbaka till makten och tänker inför en ny förmögenhetsskatt (bloggartikel 12/9).

Om uppfattningen inom LO och socialdemokratin(?) är att det pga skatteparadisens stängning är ofarligt att införa förmögenhetsskatt kan det alltså av misstag ske en mycket destruktiv reform.

Andra bloggar om: , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

5 Comments:

At 19 september, 2009 14:39, Blogger Per-Olof Persson said...

Keynesianismen gör det omöjligt att argumentera för låga skatter

- Keynesianismens påstående att konsumtionen kan skapa ekonomisk tillväxt är en logisk felaktighet.

Produktionen och finansierandet av produktionen (sparandet) kommer alltid före konsumtionen. Det är dessa två faktorer som gör det möjligt att konsumera.

Konsumtion innebär att pengarna inte kan användas till produktion. Konsumtion är i verkligheten något som minskar tillväxten. Om exempelvis företagens ägare tar ut pengarna ifrån företagen och använder pengarna till konsumtion, i så fall kommer inga pengar att användas till produktion.

Sedan är det en helt annan sak att människor måste konsumera för att överleva. Men poängen är att 2/3-delar av svensk ekonomi är företagens efterfrågan ifrån andra företag medan 1/3-del är efterfrågan på konsumentprodukter.

Om exempelvis sparandet i ekonomin är 300 och företagarna väljer att använda dessa pengar till produktion:

(1) Det första som sker är att företagarna beslutar sig för att spendera 300 på produktionsresurser.

(2) 200 eller 2/3-delar spenderas på inköp ifrån andra företag.

(3) 100 eller 1/3-del är löneutbetalningar.

(4) Eftersom produktionen sker före konsumtionen måste även utbetalningarna/utgifterna betalas innan just dessa produkter skapar försäljningsintäkter.

(5) Löntagarna kan använda 100 till konsumtion trots att produkterna inte har skapat försäljningsintäkter åt företagen.

(6) Om löntagarna väljer att spara exempelvis 20 och använda 80 till konsumtion, så kan företagarna göra inköp ifrån andra företag med 220 i stället för 200. Detta är inget problem i en marknadsekonomi eftersom ett ökat sparande sänker räntan.

 
At 19 september, 2009 14:40, Blogger Per-Olof Persson said...

- Keynes var i verkligheten övertygad bolsjevik. Han arbetade för att förstöra kapitalismen inifrån.

http://www.knology.net/~bilrum/keynes.htm

"Keynes’ deviate socialist circle was almost completely pro-bolshevik. One month after the Revolution, J.M. Keynes wrote his mother”

“Well, the only course open to me is to be buoyantly bolshevik; and as I lie in bed in the morning I reflect with a good deal of satisfaction that, because our rulers are as incompetent as they are mad and wicked, one particular era of a particular kind of civilization is very nearly over.”

On February 22, 1918, Keynes proudly boasted of “being a bolshevik.” Yet the British Government blindly sent Keynes to the Versailles peace talks. There he joined forces with his Fabian American comrade, Walter Lippmann, who was among those representing the equally blind U.S. Government. The ensuing pro-bolshevik and anti-American machinations were largely responsible not only for laying the basis for continuing Red victories, but also for setting off the chain of events that eventually brought Hitler to power.

In 1919 Keynes authored The Economic Consequences Of The Peace, which was promptly acclaimed from Moscow by Nikolai Lenin, himself."

However, Keynes’ value as a hidden Red was in danger. The Fabians had developed the posture of “respectability” to a fine art and the value of Keynes’ book as an “impartial work” was in jeopardy. With Keynes’ future usefulness in upper-class circles at stake, Lenin had personally come to the rescue. He pulled the classic Leftist double-twist, praising Keynes’ book as a model for Communist revolutionaries and at the same time covering for Keynes by labeling him as “anti-bolshevik.”

Thus was launched the career of Fabian leader Keynes as a “non-Leftist” and “non-Communist.”Keynes utnyttjar småpojkar i Tunis

"Chief of this ring of homosexual revolutionaries was John Maynard Keynes, who eventually became the economic architect of English socialism and gravedigger for the British Empire."

"Keynes was characterized by his male sweetheart, Lytton Strachey, as “A liberal and a sodomite, an atheist and a statistician.” His particular depravity was the sexual abuse of little boys. In communications to his homosexual friends, Keynes advised that they go to Tunis, “where bed and boy were also not expensive.” As a sodomistic pedophiliac, he ranged throughout the Mediterranean area in search of boys for himself and his fellow socialists. Taking full advantage of the bitter poverty and abysmal ignorance in North Africa, the Middle East, and Italy, he purchased the bodies of children prostituted for English shillings[See Lytton Strachey, A Critical Biography, Michael Holyroyd, Holt, Rinehart and Winston, two volumes]."

http://www.knology.net/~bilrum/keynes.htm

 
At 19 september, 2009 23:58, Blogger Danne Nordling said...

Per-Olof Persson, vad har du för uppfattning om förmögenhetsskatten? Det är om detta artikeln handlar. Håll dig till ämnet!
/DNg

 
At 20 september, 2009 00:26, Blogger Per Welander said...

Införs förmögenhetsskatten kommer hundratals miljarder kr att rinna ut ur landet eller placeras "gömda" i landet. Kreativiteten kommer att flöda för att hitta nya skatteparadis, dvs de som inte rapporterar till myndigheter i Sverige. Sen kommer pengar att "försvinna" i Sverige på "skattefria" prylar såsom konst, guld, diamanter. Dvs dessa pengar kommer inte företagen till del i form av sparande i bank och aktieplaceringar.

De hundratals miljarder som tidigare fördes ut ur landet har inte flyttats tillbaka. Man litar helt enkelt inte på att skatten inte kommer tillbaka. Helt rätt verkar det som.

Samhällsekonomiskt blir det förlust med den nya rödgröna förmögenhetsskatten. Men det bryr man sig inte om i jantelandet. De riktigt rika är ju dessutom fortfarande skattebefriade.

Skatten blir dessutom en uppmaning att inte starta företag i Sverige för att bli rik. Bättre att bo i något annat land med gynnsammare skatter. Att bli rik på lönen genom att spara finns inte i Sverige med de extremt höga löneskatterna.

 
At 21 september, 2009 01:23, Anonymous Tom said...

Den som drar sig till minnes det glada 70-talet vet att inte bara kapitalet utan även kapitalisterna är rörliga om så krävs. Tyvärr, LO:s järnnäve lär ha omvänd effekt och det är beklämmande att fortfarande höra den sortens imbecilla argument. Holdingbolag utom våra gamla etablissemangsklassiker lär väl redan vara lokaliserade i lämpliga jurisdiktioner. De och deras pengar kommer inte tillbaka.

Likaså tror jag dessa ständiga utspel om att i "rättvisans" namn ytterligare fördärva ett uselt företags- och företagarklimat endast inspirerar entreprenörer att starta och sedan behålla huvudkontoret, och ofta även verksamheten, utomlands.

Det enda glädjande med detta är att LO:s och vänsterns brist på moral och heder straffar sig.

 

Skicka en kommentar

<< Home