fredag, oktober 09, 2009

Socialdemokraternas marginalskattepolitik

Nu ska marginalskatterna höjas för den övre medelklassen istället för de rika. På en månad har Socialdemokraterna bytt fot i marginalskattepolitiken. Det är jobbskatteavdraget som spökar.

Ett centralt inslag i Socialdemokraternas skattepolitik, som presenterades i en motion 6/10 (pdf), är avskaffandet av jobbskatteavdraget med början för dem som betalar värnskatt och där det upphör helt för dem med 1,4 miljoner i årsinkomst. Dessutom skall även det nya jobbskatteavdraget år 2010 på 237 kr/m som mest rimligtvis avskaffas 2011.

I år uppgår jobbskatteavdraget som mest till 1 515 kr/m och förblir konstant för personer över medelinkomsten i privat sektor. Det betyder t ex att den som tjänar 20 000 kr/m hittills fått en skattesänkning med 1 150 kr/m, vilket motsvarar en ökning av den disponibla inkomsten med 6,9 procent. Genomsnittspersonen med 29 000 kr/m får en sänkning med 1 515 kr, vilket motsvarar en ökad nettoinkomst med 6,5 procent. Den som tjänar 115 000 kr/m, och som skall fråntas sina 1 515 kr, har hittills fått en nettoökning med 2,5 procent.

Denna fördelningsprofil kallar Socialdemokraterna att "gynna de rika". Därför skall jobbskatteavdraget börja avtrappas vid en månadslön på ca 45 000 kronor, dvs där den s k värnskatten på 5 procent extra sätter in. Den modell S presenterar innebär en ytterligare marginalskatt på 1 procent från 45 000 kronor upp till 50 000 kr/m. Där skall den extra marginalskatten höjas till 2 procent upp till 115 000 kr/m.

Vi får alltså först en höjd marginalskatt från 56,74 procent till 57,74 och sedan 58,74 procent. Vid knappt 1,4 miljoner kronor i årsinkomst sjunker sedan marginalskatten till 56,74 procent igen. Till detta kan komma 0,99 procent i kyrkoavgift.

Beräkningen är gjord med genomsnittlig kommunalskatt och begravningsavgift på 31,52 respektive 0,22 procent 2009.

Det är anmärkningsvärt att Socialdemokraterna vill höja marginalskatten med 1 procentenhet vid 45 000 och med 2 procentenheter från 50 000 kr i månadsinkomst. Det är en skatt på utbildning och förkovran vid inkomster som är som är uppnåeliga för en hel del vanliga människor. Så sent som den 9 september tillkännagav Mona Sahlin och Thomas Östros att de skulle föreslå en höjning av inkomstskatten för dem med miljoninkomster - dvs ca 80 000 kr/m (bloggartikel). Hur kan det komma sig att man på en månad har sett det som nödvändigt att slå till mot den övre medelklassen istället för mot de mera uttalat rika?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

1 Comments:

At 10 oktober, 2009 10:38, Anonymous Anonym said...

Vi har ju en annan marginakskatttediskussionen.
Våra pensionärer begär lika stora jobbskatteavdrag som löntagarna.

Företagarna har sina egna marginalskatter,som är mycket svåra att beräkna.

Det betyder att våra pensionärer inte accepterar en jobbskapande politik, som ska minska utanförskapet,leda till ekonomisk tillväxt och ökade skatteintäkter.

Det är nåt som även kommer pensionärerna till goda och som möjliggör att även pensionärer med garantiinkomster kan få ökade disponibla inkomster.

De tänke inte heller på att pensionnärer som fortsätter jobba efter fyllda 65 år endast behövber betaka hakv kommunalskatt.

Likaså har de fått del av sänkt fastighetsskatt.

Men om man delar lika skulle pensionärerna få 30 miljarder av de 89 miljarder i skattesänkning som allansen gnomfört efter steg fyra.

Det socialdemokratern aom nu föreslår ska ställas mot kraftigt höjd inkomstsskater,som ärven de belastar pensionärerna och skärper marginalskatterna.
/Per Fredö

 

Skicka en kommentar

<< Home