lördag, december 05, 2009

Carlgren sprider dimridåer om klimatmålen

Målet för ett lyckat klimatmöte är utfästelser om utsläpp på 48 till 44 miljarder ton i hela världen, enligt Carlgren. Men där ligger utsläppen redan idag. En minskning med drygt 20 procent från 1990 skulle ge utsläpp på bara 25 Gt 2020. Så vad är det som gäller?

Miljöminister Andreas Carlgren var gäst i Ekots lördagsintervju 5/12. Han intervjuades av Tomas Ramberg inför klimatmötet i Köpenhamn som börjar på måndag (lyssna).

Hur säker är Carlgren om människans påverkan? Han svarade att han har varit med och lyssnat. Och då på olika forskare. Klimatskeptikerna har påpekat att temperaturen inte stigit de senaste tio åren trots att koldioxidhalten har stigit, sade Ramberg. Sett i ett perspektiv på 800 000 år är tio åt litet, blev svaret. Vi måste se satsningarna som en riskpremie.

Climategate kom upp. Carlgren såg detta som konspirationsteorier där tusentals forskare skulle ha varit inblandade. Mycket oljelobbyism har legat bakom USA:s skeptiska inställning. Skandalen är nog marginell, enligt Carlgren. Men forskarnas legitimitet ifrågasätts, menade Ramberg. Politikerna kan inte vara säkra, menade han. Mer och mer har bekräftats och brådskan har ökat under senare år, enligt Carlgren. [Var det ett relevant svar?]

Statsministern är mera pessimistisk enligt Ramberg medan Carlgren ser COP15 som "steget". Vi kan inte nöja oss med en juridiskt bindande överenskommelse. Omedelbara åtgärder måste komma igång. Den juridiskt fulländade texten kan göras senare. Det kommer att rapporteras om haveri under förhandlingarnas gång. Ett svagt avtal är i och för sig värre än inget avtal alls.

Varför har Sverige inte pressat på? Den kritiken är obefogad. Från u-länderna betonas att EU och inte minst Sverige går fram med krav. Det är i slutminuterna som det hela avgörs. Att Obama kommer i slutskedet visar att trycket har ökat. Men måste inte politikerna säga att mötet har lyckats? Det höll Carlgren inte med om.

Kriterna för ett lyckande: 2-gradersmålet? U-länderna har lovat mycket, men inte kineserna och USA. 50-80 procents minskning till 2050 behövs enligt Carlgren. Minst en halvering alltså. 25-40 procent för i-länderna till 2020 jämfört med 1990 behövs. Stopp för regnskogsavverkning behövs också. [Ekonomen] Stern bedömde häromdagen att det fattas bara några Gt, sade Carlgren. 48-44 Gt år 2020 behövs som utsläpp. Här fick lyssnaren svårt att hänga med, men Carlgrens optimistiska inställning om att Köpenhamnsmötet i stort sett skulle lyckas gick inte att ta miste på.

Utsläppshandel skall föra över pengar till fattigare länder. Regnskogarnas skövling måste åtgärdas omedelbart. Det stora steget skall tas i Köpenhamn och därefter är det en fråga om månader för att tekniskt fullända den juridiska texten.

Därefter gick diskussionen över till skyddet av rovdjur. Han tyckte att det låg något i Kungens synpunkter om den expansiva vargstammen. Carlgren betonade också problemen med inavel.

Vattenfalls fossilsatsning var nästa ämne. Varför fick VF öka sin fossilsatsning med köpet av det holländska företaget? Något riktigt svar gavs inte. Men Carlgren såg inte att VF skall vara en stor fossilägare i Europa i framtiden. Frågan om vem som skall äga redan nödvändig kolkraft kom inte upp. Världens koldioxidutsläpp skulle enligt min mening inte minska om Vattenfall sålde alla sina kolkraftverk. Så varför all denna kritik från miljörörelsen?

Carlgren gav en hel del uppgifter om vad som fordras för att kunna beteckna mötet i Köpenhamn som lyckat. En svag punkt är att han inte nämnde vilket utgångsvärde som skulle användas i beräkningen av hur många Gt som behöver tas bort till 2020. Men att nämna 44 Gt som mål är ändå modigt. Vi får se om någon kan göra en beräkning av hur sannolikt det är att det kan göras utfästelser som gör att världen hamnar i närheten av detta. Själv kommer jag fram till att han sprider dimridåer:

Utsläppen av CO2 år 1990 var ca 32 Gt. Därefter har de ökat med omkring 40 procent vilket skulle bli ca 45 Gt. Det betyder alltså att de utfästelser om minskningar som nu görs bara behöver uppväga de ökningar som ändå måste ske i fattiga länder som vill bli rikare. Då skulle Köpenhamnsmötet inte bli ett fiasko. Men varifrån kommer målet 44-48 Gt? Avser detta det mycket mera svårberäknade begreppet koldioxidekvivalenter? Eller är det ett nytt sätt att föra opinionen bakom ljuset?

Om vi tar kraven på 2-gradersmålet enligt gängse metoder på allvar fordras 15-30 procents minskning för u-länderna och 25-40 procent för i-länderna till 2020 jämfört med 1990. För koldioxiden blir det i så fall en minskning från 32 Gt till omkring 25 Gt. Så jag kan inte förstå Carlgrens kriterium 48-44 Gt för ett lyckat Köpenhamnsmöte.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

4 Comments:

At 06 december, 2009 10:49, Anonymous Anonym said...

De röd-gröna har ju nu enats om fortsatt utbyggnad av kärnkraften samt att den helt ska avvecklas.

Det strider förstås mot de klimatmål som säger att kärnkraften vid sidan av vattenkraften är viktigast för att förhindra koldioxidutsläpp.

Deras position vad gäller kärnkraften är även teknikfientlig mot bakgrund av den omfattande och tekniskt avancerande utveckling av kärnkraften som nu pågår.

Detta gäller inte minst att man har funnit lösningen på avfallsproblemen.

Det finns emellertid ytterligare en aspekt på detta som ännu inte vunnit burskap i den politiska debatten.

Om verkligen Vattenfalls reaktorer ska stoppas och eventuellt även nedmonteras så kommer detta statliga bolag minska sitt eget kapital med tre- till fyrahundra miljarder.

Vilka blir effekterna av det? Varifrån ska Vattenfall få resurser att utveckla den energi, som våra politiker retoriskt påstår hör framtiden till.

Det gäller inte minst vindkraften som nu marginellt svarar för 1,7 % av vårt energibehov.

Det har ju också varit en bedrövligt dålig kommunikation mellan Vattenfalls ledning och näringsdepartementet, där just Anders Carlgren utåt skött klimatfrågorna.

Detta är desto märkligare eftersom Lars Josefsson , som nu fått kicken under minst ett år haft kontinuerliga samtal med Maud Olofsson , detta för att informera henna om Vattenfalls klimatpolitik.

Men han talade för döva öron och när drevet från de röd-gröna började om Vattenfalls internationella investeringar och att man i Tyskland fått viss kritik så var loppet kört även på hemmaplan.

Nej, inled en privatisering av Vattenfall och lägg inga politiska spärrar av det slag vi nu ser exempel på på ett sådant bolag.
/Per Fredö

 
At 09 december, 2009 23:00, Blogger Bengterikj said...

-"Vad vet du själv om saken?", frågar Ramberg i början av intervjun.
-Inte mycket, hade det ärliga svaret varit.

Men istället drar Carlgren igång sin svammelgenerator och konstaterar bl a, att "jag också varit väldigt noga med hela tiden att inte missförstå och tro att det är jag som skall kunna rabbla vetenskapens siffror, utan jag ska begripa vad som är de politiska slutsatserna."

Det är väl därför naturligt, att han inte har någon koll på gigatonnen även om de uppgifterna borde ligga åtminstone i gränslandet mellan "vetenskapens siffror" och "de politiska slutsatserna".

Carlberg intar lite av strutsens roll - något som annars s k klimatskeptiker brukar beskyllas för - när han ger intryck av att tro, att tusentals forskare arbetar med AGW, så om en handfull forskare vid ett enskilt institut blir påkomna med oegentligheter, spelar det ingen roll längre, för "nu är världen på väg att ta ett annat spår".

En del av Ekots lördagsintervju med Andreas Carlgren är bevarad för eftervärlden här:

http://bengterikj.se/klimat/intervju.htm

 
At 10 december, 2009 17:04, Anonymous Anonym said...

Har vi egentligen någon värre svammelgenerator än Maria Wetterstrand?

Hur ska hon få sina klimat-och energimål att gå ihop.

Vi får inte åka bil. Ingen utbyggnad av vägnätet får ske. Vi ska alla åka tåg. Vi får inte flyga ens på nån semestertripp?
Vi ska avveckla alla kärnkraftverk. Vi ska bara ha vind-och solkraft. Vi ska också bara ha elbilar. och då kan vi inte ha nån fordonsindustri av betydelse.

Vi kommer få arbetslöshet och enorma kapitalförluster.

Denna kvinna stryk medhårs i massmedia och går inte att stoppa med sitt munväder. Sakliga och faktabaserade frågor släpper hon inte fram.

Hur kan väljarna ge henna ökat förtroende?

Hon är en ny piratpartist!
/Per Fredö

 
At 11 december, 2009 00:04, Blogger Danne Nordling said...

Per Fredö (1), det tråkiga med Vattenfall är att varken företaget självt eller miljöministern agerat för att förklara helt elementära förhållanden. Nuförtiden måste man förklara att Vattenfall kan äga kolkraft utan att detta ökar världens utsläpp av CO2. Att sälja kolkraften som miljömupparna vill, skulle inte minska utsläppen.

Bengterikj, vad bra med en textarkivering! Jag vill särskilt peka på Carlgrens bisarra uppfattning om hur en forskarkonspiration skulle kunna se ut:

"det handlar ju om tusentals vetenskapsmän, som är inblandade i FN:s klimatpanels arbete, de skulle under lång tid ha kunnat manipulera siffror med all den tranparens, med all den genomskinlighet, all den insyn som finns - en fullständigt osannolik tanke,"

Carlgren verkar tro på den naiva beskrivningen att det är tusentals forskare som satt sig in i alla aspekter av klimatforskning som står bakom koldioxidhypotesen. Men Climategate gäller ju att en handfull forskare justerat historiska temperaturdata så att de bättre stämmer överens med den "unika" uppvärmningen som är samtidig med ökande CO2-utsläpp. Dessa "justeringar" har de sedan varit obenägna att visa för kritiska forskarkollegor.

Även Carlgrens påstående om isborrkärnorna är okunnigt: "så har det funnits ett absolut samband mellan .. mellan å ena sidan koldioxidutsläppen och halten i atmosfären och å andra sidan temperaturen". Han tycks inte känna till eftersläpningen för koldioxiden med uppåt 800 år.

Hans exercerande med Gt CO2e kommer från FN (UNEP) via Nicholas Stern. Men Carlgren hade inte satt sig in i förutsättningarna. De bygger på att man frångår de gamla målsättningarna om 25-40 procents minskning till 2020. Nu menar man att det går att sänka tillräckligt mycket efter 2020 för att nå tvågradersmålet. Detta måste granskas närmare.

Per Fredö (2), Maria Wetterstrand är väldigt trevlig, saklig, lugn och skenbart vederhäftig. Eftersom hon inte "svamlar" på ett vanligt avslöjande sätt är hon mycket farlig.

Därför borde hon utsättas för kritisk granskning både från andra politiker, organisationer och media. Men det sker inte. Hon har under några år tämligen ostört kunnat bygga upp en personlig plattform som gör det svårt att kritisera henne.

Denna brist på kritik under lång tid har medfört att hon nu ganska enkelt kan häva ur sig helt motstridande budskap så länge de inte uppenbart är självmotsägande. När ingen ifrågasätter henne ger väljarna henne ökat förtroende. Görs inget kommer MP att knipa mer än 10 procent av rösterna i valet 2010.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home