torsdag, november 26, 2009

Köpenhamnsfiaskot blir mer konkret

En global minskning av utsläppen med 25-40 procent till 2020 är nödvändig enligt FN. Men till klimatmötet i Köpenhamn anger USA 3,5 procent och Kina en fortsatt ökning med kanske 73 procent. Är det någon idé för Sverige att fortsätta att "gå före"?

USA och Kina har idag 26/11 kommit med siffror för hur mycket de kan tänka sig att minska sina utsläpp fram till 2020 (SR, SR, DN, SvD). Kina anger en minskning av utsläppsintensiteten med 40-45 procent från 2005 till 2020. USA anger enligt Barack Obama en minskning med 17 procent från 2005 till 2020 och med 42 procent till 2030 samt med 83 procent till 2050.

I massmediarapporteringen är det inte alltid så att dessa siffror översätts till jämförbara värden för andra länder. Det vanliga är att ta 1990 som utgångspunkt. EU skall minska med 20 procent till 2020 och Sverige med 40 procent (inkl åtgärder utomlands på ca 8 pe). Här skall jag presentera en överslagskalkyl för vad Kinas och USA:s utfästelser är värda.

USA har ökat sina utsläpp av koldioxid med 16,3 procent mellan 1990 och 2005 (diagr wp). Det betyder att en minskning med 17 procent från 2005 blir en minskning med 3,5 procent från 1990.

Kinas utsläpp av koldioxid har ökat omkring 125 procent mellan 1990 och 2005. En minskning med 45 procent i förhållande till BNP 2005 innebär först att tillväxten måste preciseras. Om vi antar att tillväxten är 8 procent i genomsnitt ökar BNP med 215 procent till 2020. Av en BNP (2005=100) på index 315 skall alltså koldioxidutsläppen bli 45 procent mindre. Det betyder att utsläppsindex blir 173.

Vi finner alltså att Kinas minskning från 2005 med antagandet om 8 procents tillväxt i själva verket är en ökning med 73 procent till 2020. Till detta bör vi lägga de ca 125 procent som redan inträffat. Med "ränta på ränta" blir det 289 procent. Kina har alltså inte alls gjort någon utfästelse om absolut minskning hur man än räknar. Det lyckades man inte med i Studio 1 (lyssna).

IPCC menar att minskningarna borde bli mellan 25 och 40 procent globalt till 2020 för att 2-gradersmålet till 2050 skall kunna uppnås. I relation till detta verkar det som om klimatmötet i Köpenhamn 7-18 december blir ett fiasko (bloggart 17/11 om plan B).

Hur kan det komma sig att USA och Kina inte gör mera när Sverige har gått före med minskningar på 40 procent? Är det någon mening med att Sverige tar på sig detta ambitiösa och dyrbara mål när strategin om "det goda exemplet" ser ut att ha misslyckats?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

23 Comments:

At 26 november, 2009 18:23, Blogger Unknown said...

Helt rätt, faktiskt. Våran symboliska eller effektiva makt över situationen är försumbar. Istället borde vi värna om våra sköraste naturskatter och förbereda oss på de ekonomiska, ekologiska och sociala problem som kommer uppstår under århundradet pga av Kinas och USAs själviska och kortsiktiga konsumtionsberoende befolkningar.

 
At 26 november, 2009 19:08, Anonymous Thomas said...

Har du något bättre förslag på vad vi skall göra?

 
At 26 november, 2009 21:45, Blogger Danne Nordling said...

Axel, vår symbolpolitik har misslyckats. Jag misstänker dock att den till stor del utgör en efterhandsrationalisering. Huvudmotivet är istället klassiskt politiskt: att vilja lägga sig i andra människors liv och levnad. Det tråkiga är att det inte längre finns något parti som för frihetens talan.

Hur själviska är Kinas och USA:s befolkningar? Det borde gå att göra en kalkyl över hur mycket konsumtionsökning som måste avstås med en mer ambitiös utsläppspolitik. Men något sådant syns inte i debatten.

Thomas, du tar upp en jättefråga som består av två delfrågor:

1) Vad gör vi i Sverige efter Köpenhamnsfiaskot?

2) Vad borde världen göra när det inte går att minska utsläppen tillnärmelsevis så mycket som behövs för att uppnå 2-gradersmålet enligt gängse synsätt?

1. Sverige borde minska på sina överdrivna ambitioner inom landet. De är enbart dyrbara och har uppenbarligen ingen effekt på de stora utsläpparna.

2. Om världens ledare vore övertygade om klimathotets allvar skulle de fundera mera på "global dimming" än på utsläppsminskningar.

Tyvärr verkar det vara så att forskarna haft en egen politisk agenda när det gäller att poängtera människans betydelse för uppvärmningen. Det som kallas "Climategate" tyder på det. Och hela upplägget i övrigt att med auktoritetsargument förmå politikerna att vidta regleringar av folks liv visar en omotiverad vilja att kontrollera vanligt folk.

Om uppvärmningen är en realitet i framtiden borde mycket mera forskning ha ägnats åt att motverka den istället för att förebygga den med osäkra och kontroversiella metoder.
/DNg

 
At 26 november, 2009 22:05, Blogger Bengterikj said...

Jag var också inne på pkt 2, medan jag läste. Om USA och Kina verkligen trodde på ett klimathot, skulle de göra något åt det, om de trodde att det skulle gå. Men klimatmöten fungerar som bra, global terapi, så länge de inte resulterar i något. Tyvärr flyttas fokus från allvarligare, globala problem.
Vad är "global dimming"?

 
At 26 november, 2009 22:21, Anonymous Thomas said...

1. Vissa saker är moraliskt rätt att göra även om inte alla andra är lika duktiga. Att skylla på vad alla andra gör håller inte. Tror vi att CO2 orsakar farliga klimatförändringar har vi en skyldighet att minska vårt eget bidrag oberoende av alla andra.

2. Med "global dimming" menar du de horribla planerna på att avsiktligt pumpa ut svaveldioxid i stora mängder för att kyla jorden, och strunt i alla bieffekter? Det finns inga säkra sätt att motverka global uppvärmning annat än att minska utsläppen av CO2.

Det förvånar mig inte att du hoppar på "climategate". Det är visserligen en strunthistoria i jämförelse med vad alla "skeptiker" haft för sig genom åren, men när det passar skall visst forskare vara änglar. Allt som framkommit är att några forskare haft dåligt tålamod med vad de (på goda grunder) ser som undermålig forskning och i alla fall pratat om att använda etiskt tveksamma metoder för att hindra att den utnyttjas i propagandan mot AGW.

Bengterikj, du har en naiv tro på politiker. AGW är ett långsiktigt problem, politikerna kan tro på det hur mycket som helst men de vet att åtgärder kostar pengar som gör att de kan förlora nästa val medan skadorna inte uppkommer förrän senare.

 
At 26 november, 2009 23:14, Blogger Unknown said...

Vara uppoffringar skall fa partiet som mejade ned manniskor pa himmelska fridens torg att fa en tar i ogat. Antingen ar man sjukt naiv eller cyniskt manipulativ om man tycker att Sverige skall "ga fore".

 
At 27 november, 2009 00:26, Blogger Bengterikj said...

Tvärtom, Thomas! Jag är cynisk. Men du är förlåten. Hur skulle du kunnat gissa rätt, bara med hjälp av fyra och en halv rad i en bloggkommentar.
Men sen förstår jag inte din logik. Om politikerna trodde på klimathotet och medborgarna trodde på det.. då borde väl fungerande åtgärder vara ett krav för att överleva nästa val. Sveriges statsminister stod precis i riksdagen och talade om "detta hot mot mänskligheten".

 
At 27 november, 2009 02:49, Blogger Danne Nordling said...

Thomas, om man strikt tillämpar en deontologisk moral ("bör göra" oavs konsekvenser) kan man inte förorda att vi skall göra mer än andra länder. I så fall är man konsekventialist och vill att något skall resultera av ens handlande - tex att andra länder "tar efter". Detta senare visade sig vara en felkalkyl. Alltså måste Sverige moderera sin avancerade klimatpolitik. QED

2. Varför skulle "global dimming" vara horribelt? Den rudimentära forskning som finns kan verka äventyrlig. Men om hälften av all klimatforskning hade satsats på motåtgärder istället för skräckscenarios skulle sannolikt mera tilltalande åtgärder ha kunnat vara framtagna.

Nu har alarmismen ökat på ett desperat sätt med hot om fruktansvärda "tipping points" mm. Tar vi det på allvar borde nog "dimming" eller liknande sättas in inom tio år.

I varje fall är globala nedskärningar av betydelse inte att räkna med även om det blir ett avtal. Kinas utveckling sedan 2001 visar hur orealistiskt 2-gradersmålet är. Köpenhamn verkar vara en bluff, eller har IPCC räknat in Kinas senaste 10 år i kalkylen?

Climategate är svårt att bedöma. Men en så extrem klimathotare som George Monibot anser att det utgör ett hårt slag för hans miljösyn.

I kvällens program i TV "Debatt" framkom en viss tillnyktring. Folk ville inte köpa Göran Greiders och Anders Wijkmans krav på konsumtionsminskningar och skattehöjningar. De efterlyste litet vagt politiska åtgärder. Snart fattar folk att vi inte kan ha lekstuga i Sverige med källsortering o likn när det är Kina och USA som måste agera.
/DNg

 
At 27 november, 2009 07:42, Blogger Lejeune said...

Med tanke på att tongivande klimatforskare förefaller att ha ljugit, trixat och fuskat under lång tid så saknar vi underlag för att fatta beslut i frågan.

Nu måste vi starta om och kvalitetssäkra klimatforskningen med hjälp av öppna, objektiva och vetenskapliga metoder. Det kommer naturligtvis att ta tid och hela klimatljuget kommer att falla ihop som det korthus det bevisligen är.

Skulle det visa sig att klimathotet är verkligt och att vi tappar tid i onödan, vilket leder till svåra konsekvenser för mänskligheten. Då faller ansvaret odelat på klimatizterna som har misslett och ljugit för oss och därigenom misskrediterat vetenskapen.

 
At 27 november, 2009 10:23, Anonymous Thomas said...

Danne, klimatforskningen ägnar sig åt att försöka förstå klimatet och hur det förändras, inte åt några skräckscenarier. Det ägnas enorm möda åt att försöka förstå hur moln och aerosoler beter sig, hur klimatet förändras på regional nivå etc, allt sådant som krävs för att kunna bedöma ens grunderna i ditt svaveldioxidprogram. Andra problem du får är försurning och minskad tillväxt hos växter om man skärmar av solljuset. Alla dessa blir gradvis värre eftersom vi måste släppa ut mer och mer svaveldioxid allteftersom CO2-halten stiger.

Nästa problem är att utsläpp av svaveldioxid sker lokalt och påverkar regionalt. Vem skall bestämma hur mycket som släpps ut och var? Den som har den makten kan bestämma vilka som får regn och vilka som får torka. Vem är du villig att ge sådan makt? Vi pratar om en våt dröm för maktlystna politiker här, är det verkligen det du vill?

Till sist så stannar svaveldioxid inte i atmosfären länge, om vi väl börjat med en sådan här åtgärd *måste* vi fortsätta för att inte få en plötslig uppvärmning med katastrofala konsekvenser. Hur garanterar vi något sådant?

Du verkar sen ha missförstått vad Monbiot skrivit. Han är besviken på de inblandade forskarna men hans miljösyn har inte förändrats ett dugg. Sen tycker jag du borde sluta kalla alla som inte tycker som du för alarmister eller extrema. Det som är extremt är hur du ena gången kan tycka att vi förstår så lite om klimatet så att vi inte behöver oroa oss för några CO2-utsläpp och andra gången är så övertygad om dess potential att du anser att människan är kapabel att helt och hållet ta över och styra jordens klimat.

Det här tycker jag var ett bra inlägg om affären:
http://www.rifters.com/crawl/?p=886


Bengterikj, du överskattar återigen både politiker och allmänhet. Det är en sak att säga att man bryr sig, en helt annan att göra något som kostar idag för att förhindra en utgift imorgon. Varför tror du t ex att amerikanarna lånar så otroligt mycket pengar utomlands? Är det för att det är smart på sikt eller bara för att det är bekvämt för stunden? Det är så bekvämt att som Danne tro att det nog finns någon bra teknisk lösning runt hörnet, det är inte så viktigt att göra något nu.

 
At 27 november, 2009 11:45, Blogger Errbe said...

KOLDIOXIDEN DRIVER INTE UPPVÄRMNINGEN

Som alla gaser har koldioxiden ett eget smalt spektralområde, inom vilket energi emitteras eller absorberas.

För koldioxid gäller att den helt övervägande delen av den energi som finns inom det våglängdsbandet har absorberats redan vid koncentrationer så låga som 20 ppm.

Nu ligger vi över 300 ppm. Då finns ingen energi kvar inom bandet. Det betyder att minskning av utsläppen inte har någon märkbar effekt på den uppvärmning, som inte heller är helt säkerställd, sedan det senaste decenniet varit ganska svalt.

Mötet i Köpenhamn riskerar att bli en fars. Man försöker få ett grymt avtal om något som är meningslöst.

Jag rekommenderar studium av:

http://www.stockholmsinitiativet.se/

Där finns mer saklig information. Där visas också att det är uppvärmningen som har skapat höjd koldioxidhalt i atmosfären under tidigare epoker. Inte tvärtom.

 
At 27 november, 2009 17:38, Anonymous Thomas said...

Errbe, för hundra år sedan var det många forskare som resonerade som du att mer koldioxid inte kunde ha någon inverkan. Sen började man mäta och räkna lite noggrannare och kom fram till att det var fel. Det finns dock somliga (t ex på Stockholmsinitiativet) som aldrig brytt sig om att sätta sig in i senaste seklets klimatforskning. De tycker att det räcker med att mäta med linjal i en absorbtionskurva för att motbevisa all denna forskning. Naturligtvis är det dock ingen av dem som publicerar dessa "revolutionerande" rön...

Appropå namnet "climategate" har jag börjat undra hur de som använder det tänker. Syftningen är helt klart till Watergate, men i Watergate var det väl de som försökte stjäla information för att misskreditera motståndare som var skurkarna, eller har jag missförstått något?

 
At 27 november, 2009 19:06, Blogger Danne Nordling said...

Thomas, min poäng var att klimatforskningen för mycket prioriterat att ta fram olika hotbilder som kan förebyggas med minskade utsläpp. Nu när vi ser att det varit förgäves står vi ganska dåligt förberedda om temperaturökningen fortsätter (efter de senaste årens utplaning).

Oavsett orsakerna till temperaturökningen är det uppenbart att efter misslyckandet i Köpenhamn återstår bara olika åtgärder av typ "dimming" om vi anser att temperaturen riskerar att bli för hög. Tyvärr har forskningsresurserna satsats fel genom koldioxidteorin och viljan att reglera folks leverne.

Det är alltså till betydande del AGW-anhängarnas fel att vi nu verkar enbart ha grova och lätt motbjudande SO2-utsläpp som motåtgärd. Om forskarna istället hade ansett att temperaturen stiger på ett oroväckande sätt som inte går att förebygga med lägre GHG-utsläpp skulle troligtvis mycket bättre motåtgärder ha kunnat forskats fram. Nu kanske vi får ta svavlet som bästa metod på grund av denna naiva syn på hur mycket utsläppen kan minskas i verkligheten!

Beträffande den amerikanska "upplåningen utomlands" kan sägas att det är utlandet som placerar i amerikanska räntepapper mm snarare än att staten ber om lån som är vad som pågår. Därför ser amerikanerna det inte som något stort problem att handeln med utlandet visar underskott.

När det gäller koldioxidens effekter på uppvärmningen är den springande punkten huruvida det finns någon stark återkoppling via vattenånga som avgör frågan. Detta har inte klargjorts tillräckligt tydligt från någondera lägret.

IPCC mörkar

Förtroendet för IPCC borde vara i botten efter de senaste uppgifterna om utsläppsminskningar. Kravet är att Kina och u-länderna skall minska sina utsläpp 1990-2020 med 15-30 procent. Kina har redan ökat med 125 procent (t 2005). Även om tillväxten bara blir 5 procent framöver blir det drygt ytterligare en fördubbling av BNP. Med oförändrad kolintensitet som utgångspunkt skulle Kina för en minskning med 15 procent från 1990 behöva minska 2008 års utsläpp med 55 procent.

Med 5 procents tillväxt och en minskad kolintensitet på 45 procent skulle utsläppen ändå öka med 14 procent till 2020 (från 2005) och med 8 procents tillväxt med 73 procent. Om nivån 2020 istället låg på 45 procent av nivån 1990 skulle kolintensiteten vid 5-procentsalternativet behöva minska med 78 procent och vid 8-alternativet med 85 procent.

Det är fullständigt orealistiskt och det borde IPCC ha vetat. Mötet i Köpenhamn har varit dömt på förhand. Någon sorts bluff pågår uppenbarligen.
/DNg

 
At 27 november, 2009 20:20, Anonymous Thomas said...

Danne, din *anklagelse* var att klimatforskningen för mycket prioriterat att ta fram olika hotbilder, min poäng är att denna anklagelse är fel. Primärt ägnar man sig åt att försöka förstå hur klimatet fungerar, ren grundforskning, sekundärt åt att projicera hur klimatet kommer att utvecklas givet realistiska utsläppsscenarier. Att försöka kontrollera klimatet som du önskar är i dagsläget en ren önskedröm, det återstår mycket grundforskning innan vi ens kan försöka. Svavel är onekligen en primitiv metod, men vad får dig att tro att det ens finns någon bra, tekniskt genomförbar metod?

Det som i praktiken återstår om vi inte får ned utsläppen är att leva med den värld vi får. Att hålla på att spy ut svavel lär bara göra saken värre och inte hjälper det att som du skylla på budbärarna för att de inte kan producera mirakel på beställning. Å ena sidan anklagar du hela tiden klimatforskarna för att inte förstå ens grundläggande fenomen inom klimatet som vattenångans återkoppling, å andra sidan tror du att de skall kunna styra klimatet. Det går inte ihop!

Jag börjar misstänka att du liksom Lejeune ovan börjar inse vartåt det barkar och är ute efter att skaffa er en syndabock. Ni skall sätta dit klimatforskarna även om de haft rätt, eller kanske just därför att de haft rätt och ni fel.

Räkna utsläppen per kapita och Kina är inte den värsta boven, USA Ligger fortfarande skyhögt högre. Köpenhamn riskerar liksom tidigare möten att bli ett fiasko, men det hjälper då inte att stoppa huvudet i sanden och låtsas att om vi inte förmår lösa det politiskt så finns det nog inte. Inte heller är det något fiasko för IPCC om världens politiker vägrar agera, det är ett fiasko för de som har makten och inte använder sig av den på ett förnuftigt sätt.

 
At 27 november, 2009 22:38, Blogger Bengterikj said...

Man blir lite lätt trött på Thomas Palm(?)s "huvudklappningar", men till sist tyckte jag han sa samma sak som jag fast på ett annat sätt.

 
At 27 november, 2009 23:48, Blogger Danne Nordling said...

Thomas, klimatforskningen har prioriterat att bevisa att människan har huvudansvaret för uppvärmningen. Tillsammans med en (orealistisk) föreställning att det går att vända utsläppsutvecklingen på relativt kort tid har detta dragit undan grunden för att det skulle vara meningsfullt att satsa ordentligt på direkta motåtgärder av typ "dimming".

Jag kan inte se annat än att du och andra som så gärna vill att människan är boven därmed är medskyldiga till att vi nu står i en sämre situation än nödvändigt. De som bildade IPCC med direktiv om att visa människans påverkan borde nu ställas till svars.

IPCC har däremot inte gjort fiasko. Man har ju följt sina direktiv. Däremot har politikerna bidragit till fiaskot i den övergripande klimatpolitiken när de agerat enligt denna agenda. De borde ha insett att endera eller båda av följande två teser har stark relevans:

1) Skeptikerna kan ha rätt. Då hjälper inte nedskärningar av GHG.

2) Vi kommer inte att kunna genomdriva tillräckliga nedskärningar i verkligheten.

I båda fallen måste man, om uppvärmningen blir allvarlig, vidta andra åtgärder. Detta måste förberedas med forskning. Resurser för denna borde ha avdelats från den ensidiga satsningen på forskning kring AGW.

Med fiaskot i Köpenhamn spelar det mindre roll om skeptikerna i själva verket har rätt. Politikerna agerar ju primärt som om de har haft rätt. Men genom AGW-strategin har sekundärt politikernas uppmärksamhet dragits bort från de väsentliga möjligheterna till motåtgärder. Jag tycker nog att både forskare och politiker är medskyldiga.

Bengterikj, "Thomas" är inte densamme som Thomas Palm, som har en registrerad signatur.
/DNg

 
At 28 november, 2009 08:47, Blogger Bengterikj said...

Ok, ursäkta Thomas!

Skulle det inte vara djupt omoraliskt att aktivt försöka påverka klimatet, t ex genom "dimming"? Det vore ju långt från att leva i samklang med naturen och svårligen i linje med allmänna opinionen, som redan nu är starkt påverkad av miljörörelsen - och för den delen inte det minsta liberalt.

 
At 28 november, 2009 10:29, Anonymous Thomas said...

Danne, vore det inte rimligare att ställa dem till svars som under senare decennier arbetat mot att man skall vidta några som helst åtgärder? Eller känner du att ett sådant ansvar hamnar lite för nära hemmaplan?

 
At 28 november, 2009 10:31, Blogger Danne Nordling said...

Vad vi bör göra är en fråga som återstår. Men de mera tilltalande handlingsmöjligheter som står till buds har onödigtvis begränsats genom att nästan all forskning satsats på att visa att vi "måste" minska utsläppen, vilket visat sig vara fel i praktiken.

Det kan tänkas att motåtgärder också kan vidtas i form av byggandet av skyddsvallar, folkomflyttningar och annat som gör att det går att leva med högre temperatur. Men om undergången verkligen är nära måste kraftfullare åtgärder vidtas.

Är generella motåtgärder liberala? Nej, lika litet som försvarskrig är liberalt. Men inte heller diktoriska utsläppsbegränsningar är liberala även om de är mera i "samklang med naturen". Och om de dessutom är verkningslösa för att skeptikerna har rätt är de bara patetiska.
/DNg

 
At 28 november, 2009 17:20, Anonymous Anonym said...

Det självklart optimala ur alla synpunkt ( försiktighetsprincipen, osäkerhet mhp nedkylning/uppvärmning, andra länders beteende) som saken står nu är att göra - exakt precis ingenting.

 
At 28 november, 2009 19:32, Blogger Jonas N said...

Till slut kom Thomas ambitioner fram i dagsljust:

"ställa dem till svars som under senare decennier arbetat mot att man skall vidta några som helst åtgärder"

Följt av lite konspirationsteorier: "Eller känner du att ett sådant ansvar hamnar lite för nära hemmaplan?"

Det är vad han vill och tror om dem som helt korrekt inte svalt CO2hotsalarmismen. Som vilken aktoritär teokrati som helst ...

Ja du, Thomas, tänk om man bara skulle slippa övertyga alla andra om att den egna tron är den enda rätta. Vad mycket enklare 'man' skulle ha det då ... Eller hur?

 
At 28 november, 2009 21:05, Blogger Bengterikj said...

Hur långt är det till nästa istid? - Tror vi att mänskligheten kommer att kunna förhindra den?

 
At 28 november, 2009 22:00, Blogger Danne Nordling said...

Thomas, de som önskat mer bevis för att det är människan som är orsaken till uppvärmningen är inte i första hand ansvariga för att vi står i en sämre situation nu än behövligt.

Det första som kan konstateras utan förutfattade meningar är att det pågår en uppvärmning. Då borde man ställa frågan: är uppvärmningen farlig och vad kan vi göra för att minska faran i så fall?

Nästa steg är att utvärdera huruvida vi kan minska faran genom att reducera utsläppen eller genom att vidta andra motåtgärder. Enligt gängse historieskrivning kom forskarna tidigt fram till AGW-hypotesen. Debatten framstod som överstånden innan skeptikerna ansåg att den börjat. Det styrde motåtgärderna i en orealistisk riktning: utsläppsreduceringar.

När skeptikerna sent omsider började ifrågasätta denna inriktning var forskningen redan felaktigt inriktad. Jag kan hålla med om att en del forskare kanske lät sig provoceras av ifrågasättandet och därför intensifierade sina insater för att bevisa AGW-hypotesen. Men det är ett marginellt fenomen. Däremot avsatte en hel del opinionsbildare resurser för att utrera klimathotet (tex Al Gore).

Politikerna borde ha lyssnat på forskarna och inte på propagandisterna. Olyckligtvis dominerades forskarvärlden av IPCC som hade till uppgift att enbart ge grund för AGW-hypotesen. Därför borde de som skapade IPCC i första hand ställas till svars. De ville reglera människornas liv och leverne framför att åstadkomma en objektiv klimatforskning som hade varit till hjälp för att rädda världen i en situation när den eventuellt blir för varm.

Bengterikj, så vitt jag kan se av tidigare intervall mellan istiderna är det dags för en ny. Men regelbundenheterna är inte sådana att det säkert går att bedöma. Och det verkar inte som om klimatforskarna är klara över huruvida en koldioxidökning kan skjuta upp en ny istid.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home