söndag, november 29, 2009

Ny kris när dollarn stärks i oktober?

Dr Doom förutspår att lånen i dollar kommer att leda till en spekulationsbubbla. När dollarn upphör att falla blir det masshysteri och dollarn kommer att stärkas. En ännu värre finanskris blir följden inom 9-12 månader.

Varningar för den nuvarande finanskrisen kom på ett tidigt stadium från några bedömare. I Ekononomiekot lördag, 28/11 uppmärksammades en av dessa. Här diskuterades en ny prognos av "Dr Doom", Nouriel Roubini, professor i ekonomi vid NY University (f 1959 i Turkiet, stud Italien, Harvard, arb USA o Israel wp). Han menar att vi har en ny "monsterbubbla" framför oss. Den här gången är det dollarn som kommer att bli orsaken. Han varnar för att många nu har tagit lån i dollar. Räntan är låg och den fallande kursen gör att återbetalningarna blir billigare om man placerat i andra valutor. Men dollarn kan inte falla i evighet, menar Roubini - till skillnad från dem som anser att dollarn i det närmaste kommer att kollapsa.

När dollarn slutar att sjunka i värde kommer en masshysteri att uppkomma när man försöker betala tillbaka sina dollarlån. Då går man ur sina placeringar som tydligen till stor del utgörs av råvaror. Dollarn kommer att stiga snabbt i värde och bubblan brista. Vari denna består framgick inte av radioprogrammet men det sades betyda att spekulativt uppdrivna råvarupriser snabbt skulle falla. Läget blir långt värre än förra hösten. Detta kommer enligt Roubini att inträffa inom 9-12 månader. Rimligtvis har vi en ny världskris till oktober nästa år.

Vi kommer alltså att få se en W-formad utveckling framöver. Och det beror enligt Roubini på att Fed håller så låg ränta vilket tvingar andra länder att ta efter. Men lösningen på problemet är inte att höja räntan, säger Roubini. Å ena sidan varnar han för att hålla räntan för låg för länge, å andra sidan menar han att det är för tidigt att höja den - vi har deflation och uppgången är för svag. Lösningen är istället att reglera finansmarknaderna. Men han säger inte hur, vilket poängteras av intervjuaren Brita-Lena Ekström i programmet. Den nya administrationen i USA visar dock en beredvillighet att reglera, menar han.

Den fråga som hänger i luften efter intervjuavsnittet är om regleringarna kan bli så sannolika och effektiva att en ny kris kan undvikas. Hela upplägget verkar vara så vagt att man inte blir övertygad om att någonting kraftfullt måste göras för att undvika en ny kris. Hur stor är denna "carry-trade" som Roubini hänvisar till? Hur mycket är dess effekt på råvarupriserna? Vad skulle sjunkande råvarupriser betyda för världsekonomin? Finns det annan dollarspekulation som kan medverka till en finansiell kollaps? Vad kommer kineserna att göra om efterfrågan på dollar ökar? Det blir väl ett utmärkt tillfälle att minska den kinesiska dollarexponeringen?

Nej, Dr Doom må ha haft rätt en gång, men det betyder inte att han har rätt i fortsättningen. Vi kan notera att Kerstin Hessius, VD för 3:e AP-fonden inte satte särskilt mycket tilltro till Roubinis förutsägelser. Hon menade att det inte var så lätt att låna utan pekade istället på riskerna med den statliga låntagningen i världen. Också Mattias Sundling, chefsekonom på HQ Bank, var skeptisk och betonade att goda prognoser förutsätter att man kan ha rätt om timingen. Det var en släng åt Roubinis prognos om bolånekrisen som han framförde under flera år. Sundling menade också att det kommer att gå långsamt uppåt i USA och Storbritannien eftersom sparandet ökar och något som stimulerar den inhemska efterfrågan inte kunde skönjas.

Det är svårt att utan vidare bedöma om det ligger något i Roubinis varningar. Nedgången i dollarkursen har säkerligen delvis orsakats av lån i dollar som växlats till andra valutor. Men det finns andra valutaströmmar som också spelar in. Handelsunderskottet i USA minskar, men det beror på dålig investeringsverksamhet och låg konsumtion. När en vändning sker kommer utbudet av dollar att öka. Råvarupriserna ser inte ut att karaktäriseras av någon bubbla. På kortare sikt är prisbilden återhållsam enligt SEB:s prognos nyligen (pdf, s12). Opec reglerar oljepriset mellan 60 och 80 dollar. På längre sikt förväntas råvarupriserna istället stiga.

Uppenbarligen krävs det mycket mera underlag än vad Roubini hittills har kommit med för att vi skall sätta någon tilltro till hans varningar. Det är en skillnad mot den tidigare uppseglande bolånekrisen, som kunde påvisas i flera olika statistiska serier. Men att denna skulle leda till en världsomspännande finanskris kunde inte visas med statistik. Det berodde främst på att den var psykologiskt betingad och krävde sådana missgrepp som konkursen i Lehman Brothers för att blomma ut.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

4 Comments:

At 30 november, 2009 19:00, Anonymous Anonym said...

Om den globala finanskrisen främst var ett psykologiskt fenomen orsakat av Lehmans konskurs så skulle jag vilja ha svar på följande:

Varför sitter Fed (och andra centralbanker i Europa) över ett år efter den akuta krisen kvar med enorma tillgångar swappade med banker på sina balansräkningar? Hur kan du men inte marknaden ett år senare, när i princip all bankverksamhet är statsgaranterad, genomskåda att dessa tillgångar fortfarande är felaktigt prissatta?

 
At 30 november, 2009 19:08, Anonymous Anonym said...

Hur är det med aktiemarknaderna då, ser dessa ut att karaktäriseras av någon bubbla?

Tips: Titta på Kina, Ryssland och andra emerging markets, och varför inte Svedala. Verkar den prognostiserade intjäningen och börskurserna stå i samklang med riskbilden?

 
At 02 december, 2009 00:18, Blogger Danne Nordling said...

Vare sig finanskrisen var en fundamental eller psykologisk effekt sitter centralbankerna idag med uppblåsta balansräkningar. Det kommer att råda tills banksystemet självt kan generera krediter som möjliggör att centralbankerna kan suga upp den överlikviditet som annars skulle uppstå.

Att bedöma aktiekurserna är svårare än tidigare genom att det ser ut att finnas en psykologisk effekt som driver upp kurserna långt före den fundamentala utvecklingen.
/DNg

 
At 20 januari, 2010 06:38, Anonymous Anonym said...

Keep posting stuff like this i really like it

 

Skicka en kommentar

<< Home