lördag, november 21, 2009

Borg slår till mot kapitalisterna och direktörerna

Den borgerliga regeringen försöker tydligen på samma sätt som Socialdemokraterna för 30 år sedan skaffa sig en konkret fiende i näringslivet. Aktieutdelningar och bonusar angrips. Taktiken nu är kanske att S-väljarna ska tänka: "min fiendes fiende är min vän".

I dagarna har finansminister Anders Borg i det nya arbetarpartiet Moderaterna ansatt näringslivet på två klassiska områden: aktieutdelningarna och bonusarna.

När de privata arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv vill att löneökningarna i nästa avtal skall bestämmas lokalt läxar Anders Borg upp dem med förnumstiga råd om trovärdigheten bakom kraven om återhållsamhet med löneökningar. Han vill att SN samlar sina medlemsföretag och kommer överens om "att man skall vara återhållsam med utdelningar, höjningar av styrelsearvoden och höjningar av vd-löner" (enl TT, ref i DI 19/11, s9).

Länge har Borg också kritiserat bonuskulturen inom näringslivet. I mitten av veckan gick remisstiden ut för det bonusbegränsande regelverk som Finansinspektionen utarbetat (DI 20/11). Det är ett beställningsarbete som emanerar från finansministern och som konstruktörerna själva uppmanar borde kritiseras. Förslaget har också redan utsatts för hård kritik på det tekniska planet. Begränsningarna omfattar alla anställda, inte bara dem som eventuellt skulle kunna förfalla till ett äventyrligt riskbeteende om bonusbetalningarna blev för vidlyftiga.

Kritiken borde dock lyftas till en mera principiell nivå. När blev det en finansministers uppgift att offentligen förmana företagen och dessas organisationer att reglera utdelningen till aktieägarna med lönepolitiska syften? Sådana krav mot SN kunde finansministern möjligen framföra vid icke offentliga överläggningar. Men inte heller detta skulle ha någon större verkan eftersom SN inte har något mandat att sköta utdelningspolitiska frågor. Detta gäller även lönesättningen för VD-ar och styrelseledamöter.

Att bonusarna kan kritiseras med att det är skattebetalarnas pengar som används är en sak. Men en allmän strypning av resultatberoende ersättningar är en annan. Och varför skall Sverige införa en mycket mera rigorös begränsning än de länder som kanske drabbades av för stor risktagning genom alltför pockande bonussystem? Är det förresten visat att det var bonussystemen som orsakade finanskrisen? Dessas roll har sannolikt överdrivits genom populistiska strävanden. Syndabockarna skall kunna stämplas som giriga.

Det är ett tidens tecken att den retorik som en radikaliserad socialdemokrati höll sig med på 1970- och 1980-talen nu har övertagits av en borgerlig regering. Socialdemokraterna rasade då mot företagens vinster och pratade om "övervinster" och löntagarfonder. På 80-talet infördes vid flera tillfällen extra indragningar av "övervinster". Och 1986 slog man till mot den goda avkastningen i pensionsförsäkringsbolagen med en "engångsskatt" som drog in en del av pensionärernas försäkringspengar.

Det verkar som om regeringen i sin blinda strävan att till varje pris vinna socialdemokratiska röster använder sig av marxistiskt influerad socialdemokratisk propaganda. Syftet verkar också vara att mucka gräl med organisationen Svenskt Näringsliv så att den gamla fienden vaknar till liv. Taktiken är tydligen att eventuella avhoppare från S skall tänka "min fiendes fiende är min vän". Någon lugnare avtalsrörelse eller minskad risk för finanskiser lär inte bli följden.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

7 Comments:

At 21 november, 2009 09:45, Anonymous Anonym said...

Bara Svammel du skriver Danne. Borg slår inyte det minsta mot Direktörernas. "Man slår aldrig på den hand som föder en."
Det sätt på vilket Borg uttalar sig är bara ett sätt att vilseleda folket. De som Borg angriper och som hela denna högerregim angriper är sjuka, arbetslösa, ja t.o.m pensionärer.
Sjuka har man lyckats sätta igång ett mantra att sjuka fuskar.
Effekten av det blev en sjukförsäkringslag där man gär många sjuka försäkringslösa.
Sjukfusket som man kallar det är inte större än vad det garantipensionärerna fick i skattesänkning. Nämligen ca: 3 miljarder.
Däremot SKATTEFUSKET DET VILL MAN INTE GRÄVA I FRÅN REGERINGENS SIDA, JA INTE ENS RIKSDAG VISAR NÅT STÖRRE INTRESSE. Skälet torde finnas i att det är den grupp de själva tillhör som fusket är som mest.
133 miljarder finns siffror på som är sedan 2007 mer noga att kolla skattefusket är maninte.

Så ditt tjafs om att Borg vill kolla kapitalisterna är bara tjoller.
Det skulle aldrig falla regering eller emns Borg att sätta igång och djupkolla direktörer och kapitalister regering består av ett gänk skurkar där fukset förmodligen är så stort så folket skulle göra uppror om de finge reda på allt skumt.
Nu har man rubriker på Bildth om nån barnflicka som inte betalat skatt.
Det är småbagateller jämfört med vad som sker i kpitalismens högborg.
Se bara hur man fuskat till sig en fastyighetsskatt där riknösar undslipper alla fastighetsskatt närapå.
Så Danne du som tillhört skattebetalarnas förening tillhör samma dynga själv.

 
At 21 november, 2009 11:38, Blogger Bengterikj said...

Det demagogiska uttrycket "skattebetalarnas pengar" har blivit så gångbart att t o m herr Nordling använder det. Det VAR skattebetalarnas pengar, innan staten ryckte dem av oss. Nu är det statens pengar och ingen annans. Samma med att svenska folket äger Vattenfall.Jo pyttsan! Inte förrän vi alla har fått varsin aktie i bolaget, är vi välkomna på bolagsstämman.

 
At 22 november, 2009 00:44, Anonymous Ola said...

En fråga
Danne har du skrivit något om ” fractional-reserve banking (förkortat FRB)”
Jag vet för lite om hur banker gör med sina pengar.

 
At 22 november, 2009 01:36, Blogger Danne Nordling said...

Anonym, du håller en ton som riskerar att ditt inlägg blir struket. Dock verkar du delvis ha rätt i själva sakfrågan. Om regeringen hänvisar till sakligt svaga argument för att motivera ingreppen mot direktörer och aktieägare kan man misstänka att syftet är att vilseleda. Var det inte något sådant som artikeln handlade om?

Vad du och en hel del gammelsocialister gärna skulle vilja är att åtgärderna vore betydligt skarpare. Det tror jag skulle vara skadligt för samhällsekonomin.

Jag har inte skrivit något om skattefusket, som inte är detsamma som "skattefelet" på ungefär den siffra du talar om. Skattefusket är betydligt mindre och inte av större betydelse för grupperna "direktörer" i SN:s medlemsföretag och ägare av börsaktier.

Kanske är det så att regeringen tror att det inte skulle ge fler socialdemokratiska röster om man hetsade mot skattefuskare i allmänhet. Det kanske är många av dem som kan tänka sig att byta parti som också är skattefuskare? Sådant kan man få reda på genom opinionsundersökningar.

Bengterikj, "skattebetalarnas pengar" används av Borg och republikanerna i USA när man vill understryka att aktieägare och direktörer inte kortsiktigt skall tjäna på de statliga stödåtgärderna.

Ola, jag har tyvärr inte skrivit någon artikel om FRB.
/DNg

 
At 22 november, 2009 16:21, Anonymous Tom said...

Apropå denna blogs andra ämne, klimatfrågan: http://blogs.news.com.au/heraldsun/andrewbolt/index.php/heraldsun/comments/hadley_hacked/
Hur var det med trovärdigheten?

Ah, det är för övrigt roande att se att för "anonyms" del kanske sjuka och arbetslösa kan angripas, men pensionärerna, nej då rinner sinnet för de röda.

Trots att ju dessa pensionärer ju är samhällets rikaste klass, till och med om man räknar bort socialistpamparna. Kan vi alltså skymta kallt beräknande rösträknande bakom den engagerat felstavande rättvisemasken? Centrala direktiv till och med?

(Men ska den röda modellen vara skattesänkningar för pensionärerna eller höjda skatter för alla andra? Svar mottages med intresse. Gärna från officiellt håll.)

Valtider ... Lycka till alltså, (s+v), i konkurrensen med (sd). De har ju också identifierat pensionärerna som en målgrupp; ha det så roligt i gyttjan.

 
At 22 november, 2009 22:18, Blogger Danne Nordling said...

Tom, detta verkar vara upprinnelsen till en verklig vetenskaplig skandal. Det kapade materialet tycks visa att prominenta klimatforskare har tillrättalgt bilden på det sätt som många misstänkt. Nu bekräftas Daniel Demings påstående att forskarna verkligen ville "ha bort den medeltida värmeperioden" så att koldioxidhotet blev mer trovärdigt.

Vi får väl se vad AGW-arna har att komma med.
/DNg

 
At 23 november, 2009 09:23, Blogger Unknown said...

Jag skäms över tomtarna i riksdagen. Antingen tror Borg själv på vad han säger och är en idiot, eller så gör han det inte och är en lögnare som försöker knipa kortsiktiga politiska poänger samtidigt som han hjälper till att undergräva marknadsekonomins legitimitet.

Vad Borg borde göra är att avskaffa fractional reserve banking och lagar och regleringar som skapar rigida priser och då i synnerhet på löner.

http://mises.org/daily/3870

 

Skicka en kommentar

<< Home