söndag, december 13, 2009

Grava anklagelser mot FN:s klimatpanel

En kanadensisk klimatpolitisk granskare har kommit fram till att IPCC använt sig av en tillrättalagd temeperaturkurva där svårförklarade avvikelser helt enkelt kapats bort. Detta har dolts av att andra kurvor sett ut att ligga ovanpå.

Det offentliggjorda datamaterial från klimatenheten vid ett brittiskt universitet (CRU vid East Anglia U) som kommit att kallas Climategate fick 10/12 en närmare beskrivning av den kanadensiske matematikern Stephen McIntyre på hans blogg Climate Audit. En del av innehållet har redan blivit omskrivet och McIntyre har intervjuats av CNN. Det intressanta med hans artikel är att det tricksande som CRU:s chef Phil Jones ägnade sig åt i september 1999 var McIntyre på spåren redan 2005. Detta beskriver han ytterst noggrant i bloggartikeln.

Problemet 1999 var att fastställa ett diagram för klimatpanelen IPCC:s tredje rapport TAR 2001 som visade den historiska temperaturutvecklingen. Den forskargrupp som hade ett möte i början av september i Tanzania tänkte sig ha med rekonstruktioner av temperaturen de senaste 1000 åren från Phil Jones, Michael Mann och Keith Briffa. När det första utkastet presenterades blev man emellertid bestörta. Briffas dataserie passade inte in, vilket framgår av den gula kurvan i diagrammet nedan:
Här gällde det att inte ge ammunition åt de skeptiska forskarna ("Fodder" som Mann uttryckte det). Istället skulle en utveckling som var "nice and tidy " presenteras och som gav en prydlig bild av att dagens uppvärmning inte hade någon föregångare. Trycket på Briffa att gå med på revideringar eller en fullständig strykning var hårt.

Först stod Briffa på sig. Han hävdade tom att det enligt hans mening kunde ha varit lika varmt som idag även tidigare:
"I believe that the recent warmth was probably matched about 1000 years ago. I do not believe that global mean annual temperatures have simply cooled progressively over thousands of years as Mike [Mann] appears to and I contend that that there is strong evidence for major changes in climate over the Holocene (not Milankovich) that require explanation and that could represent part of the current or future background variability of our climate. (Briffa, Sep 22, 1999, 0938031546.txt)
Senare bad han dock om ursäkt för sina tillfälliga samvetskval. En ny version av Briffas kurva togs fram och den reviderades ytterligare. Dessutom togs data efter 1960 bort för att dölja den nu uppdykande oförklarbara nedgången i kurvan, se McIntyre's diagramrekonstruktion nedan:

Den slutliga manipuleringen bestod i att lägga in det stympade diagrammet från Briffa utan närmare kommentarer. Data efter 1960 kom för den ouppmärksamme att uppfattas som dolda av de andra kurvorna, se nedanstående diagram från IPCC:

Är detta fusk eller bara dimridåer? I varje fall är det inte vetenskap. Steve McIntyre krävde 2005 att Briffas rekonstruktion skulle visas separat utan "trunkering" efter 1960. Svaret blev att detta var "olämpligt" (inappropriate).

McIntyre's framställning implicerar två grava anklagelser mot FN:s klimatpanel IPCC:

1) IPCC har använt sig av rent ad hoc-material som skulle ge en mer entydig bild än vad forskarna kommit fram till

2) IPCC har använt sig av "forskning" som inte är "peer reviewed"

Man kan inte undgå att få intrycket att IPCC är ett organ som skall leverera propagandistiskt gångbart underlag för koldioxidhypotesen snarare än en institution som samlar in redan publicerat vetenskapligt material om klimatfrågan. Kanske är en hel del annat material också tillrättalagt utan att några utanför vet om detta? Det ger onekligen relief åt Andras Carlgrens uppfattning i Ekots lördagsintervju om hur "omöjligt" det skulle vara att fuska i klimatvetenskapen:
"det handlar ju om tusentals vetenskapsmän, som är inblandade i FN:s klimatpanels arbete, de skulle under lång tid ha kunnat manipulera siffror med all den tranparens, med all den genomskinlighet, all den insyn som finns - en fullständigt osannolik tanke,"
Hela klimatforskningen bygger inte alls på att tusentals vetenskapsmän sätter sig in i vad alla kommer fram till. Det är istället ett litet fåtal som kommer fram till resultaten på respektive områden och alla andra litar på att de har gjort rätt. Men om de manipulerar och fifflar kan man inte längre lita på någon. Hela klimatvetenskapen borde därför gås igenom på nytt.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

9 Comments:

At 13 december, 2009 19:47, Anonymous Mike said...

Klimatpanelen är en riktig fejk operation.

 
At 13 december, 2009 20:05, Anonymous Gunnar Strandell said...

Danne!
Det var 619 författare av vetenskapliga rapporter till IPCC AR4. Denna länk är bra om man vill gräva djupare:
http://www.eecg.utoronto.ca/~prall/climate/index.html

 
At 14 december, 2009 16:30, Anonymous Anonym said...

Det verkar osannolikt att dessa 619 författare" gemensamt svarat för de vetanskapliga rapporterna i IPCC Arn.

Vetenskaplig förskning ger sällan entydiga resultat även om det gäller vetenskaper som medicin , fysik och kemi.

Dessa 619 författare kan orimligen ha samarbetat kring denna rapport alla deltagit i forskningen tillsammans.

Det förefaller mer sannolikt att de läst igenom någon rapport och sedan gett sitt godkännande av den.

Det är ju också fastställt att forskare med en motsatt uppfattning, i dess helhet eller i midre delar, inte fått sina forskningsresultat prövade.
/Per Fredö

 
At 15 december, 2009 10:51, Anonymous Per 99 said...

Läste en artikel av Kjell Aleklett, "Mr Peak Oil", konstaterade att IPCC tempraturberäkningar var högst osannolika. "Business as usually" dvs att ingenting görs för att minska CO2 är ett helt orealistiskt senario eftersom olja, gas och kol reserverna tar slut. Befintliga olja,gas, kol reserver skulle inte räka till för att producera tillräckligt med CO2 för att kunna höja tempraturen 1.8 grader.

Enligt Kjell Aleklett så är det inte klimatet vi behöver oroa oss för, utan för att den billiga fossila energin snart toppat i produktion.

Hela konferensen i Köpenhamn verkar mest handla om att U-länder vill ha pengar från I-länder och senaste budet var att de ville ha 5% av I-ländernas BNP för "klimat" åtgärder, en enorm summa.

 
At 15 december, 2009 11:09, Anonymous Per 99 said...

Här är en länk till Kjell Aleklett's artikel ”FN:s framtidsscenarier för klimatet är rena fantasier”

http://aleklett.wordpress.com/2009/12/07/%E2%80%9Dthe-un%E2%80%99s-future-scenarios-for-climate-are-pure-fantasy%E2%80%9D-%E2%80%9Dfns-framtidsscenarier-for-klimatet-ar-rena-fantasier%E2%80%9D/

 
At 15 december, 2009 13:29, Blogger Unknown said...

Haha 5% av BNP... Fan va mycket korruption som en sadan summa kan finansiera.

 
At 15 december, 2009 15:12, Blogger Jonas N said...

Hur är det egentligen med Sveriges mest aktivistiske klimat-kommentator, Thomas Palm.

I mitt tycke har han ju 'been fighting a losing battle' under ganska lång tid nu, och det har märkts på hans argumentation.

Men för några veckor sedan försökte han fortfarande rädda skärvor av klimatalarmismen och IPCC-ståndpunkten mha samma gamla taktiker att byta ämne och försöka angripa dem som yttrar eller påtalar problemen ...

Har ni sett honom på senare tid? (Det kan inte vara roligt att vara klimataktivist eller kallas 'klimatforskare' nuförtiden, och inte heller tror jag att det blir roligare framöver)

Danne N, har du förresten sett att DoE (Department of Energy) har gått ut med en 'Litigation Hold Notice' om att inga dokument, emial, telefonsamtalslistor mm rörandes Univ East Anglia får raderas eller förstöras?

DoE har finansierat Phil Jones (CRU-chef vid UEA) med stora belogg, och någon eller några försöker nu skydda sina egna intressen, alternativt jag andra för som inte skött sig ...

I dom läckta emailen finns också info om att DoE tidigare behövt undersöka bedrägerier i 'kmatforskningens' undervegitation.

 
At 17 december, 2009 20:29, Blogger Per Welander said...

I själva verket är det inte mer än 50 personer som har varit inblandade i att skriva det viktiga kapitel 9 i IPCC AR4. Det kapitlet som handlar om att det är mänskliga koldioxidutsläpp som i huvudsak kommer att orsaka en stor uppvärmning. Det baseras bl.a. på CRU-data och CRU-personer har varit inblandade. Kritiska kommentarer från granskare har konsekvent avfärdats (kommentarerna är offentliga i granskningen av AR4). Talet om 2500 forskare och "peer-review" är en ren bluff inom IPCC. SPM-dokumentet är ännu värre då alla tvivel rensats bort. En politiskt korrekt dokument. IPCC saknar trovärdighet. Att IPCC själva ska utreda oegentligheter inom IPCC är ett skämt. Som om maffian själva skulle få utreda om de begått några brott.

 
At 18 januari, 2011 09:28, Anonymous Anonym said...

Enligt vad Bert Bolin sade i ett föredrag i Österåker, strax innan han gick bort, var det bara drygt 400 klimatforskare som stod eniga bakom slutsatserna i IPCC rapporten.

 

Skicka en kommentar

<< Home