torsdag, december 10, 2009

Måste Husmark Pehrsson gå?

Nu ligger Moderaterna illa till i SCB:s undersökning. Sjabblet med de nya sjukreglerna har ännu inte registrerats. Den ansvariga ministern Cristina Husmark Pehrsson måste kanske offras för att Reinfeldt skall kunna återta initiativet inför valet.

Idag kom SCB:s stora partisympatiundersökning för november. Den visar på nedgång för Moderaterna (-3,7 sed maj) och stillastående Socialdemokrater (efter jobbkongressen). Det är Miljöpartiet som går framåt och bidrar till regimskifte. Dessutom förlorar M till "övriga". Sannolikt kan SD bli vågmästare även om siffrorna nu pekar på en marginal över 2 pe. Undersökningen gjordes före debatten om den nya sjukförsäkringen. (SvD, DN, Expr, AB)

Andra undersökningar har visat ett mera jämnt läge. Men därefter kom den taffliga skötseln av de nya sjukreglerna. Sakligt sett utgör reformen ytterligare ett steg i regeringens strävan efter att minska "utanförskapet". Det förekommer förvisso en del överutnyttjande av sjukreglerna som det är motiverat att åtgärda. Men det är enligt min mening betingat av två faktorer: 1) sakligt behov och 2) opinion. Båda kan ifrågasättas.

1. Det finns knappast något starkt sakligt behov i nuvarande konjunkturläge att försöka täppa till ytterligare små kryphål i regelverket för sjukpenningförsäkringen. Sådana försök måste därtill alltid vägas mot att reglerna blir för trubbiga så att de också slår mot legitima fall. Dessutom finns det en extra risk före ett val att tveksamma fall beskrivs som legitima av oppositionen eller av massmedia som kan delta i ett för det kommande valet intressant spel.

2. Opinionen har förändrats sedan 2006. Att komma åt bidragstagare som kan arbeta känns inte alls lika angeläget nu som då. Dessutom redovisas i debatten varken siffror för "utanförskapet" eller undersökningar som tyder på ett överutnyttjande av bidragssystemen. Att gå på i ullstrumporna blir alltmera farligt.

Ansvaret ligger i första hand på den moderata sjukförsäkringsministern Cristina Husmark Persson (f 1947). Hon har varit sjuksköterska, kommunalpolitiker och riksdagsledamot sedan 1998. Det räcker uppenbarligen inte för att bli mer än en administratör av systemen. Någon politiker med förmåga till strategiskt tänkande för att undvika fallgropar och opinionssmällar verkar hon inte besitta. Det kan vara förklaringen till att hon hamnat på defensiven i debatten och framstått som cynisk och hjärtlös. Någon hjälp i konstruktiv riktning har hon inte fått från socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén (M), som också uppträtt som om regeringens agerande varit oklanderligt.

Givetvis har också regeringschefen Fredrik Reinfeldt ett ansvar. Han har dock varit upptagen med ordförandeskapet i EU. Det tycks inom parentes sagt ha utnyttjats dåligt av Moderaterna, som gått bakåt i opinionen - jämför med den ökade populariteten för Göran Persson (S) när han ledde EU. Nu senast har Reinfeldt sysslat med klimatpolitiken som är en fråga som skulle ha krävt en sakligt grundad försiktig inställning. Istället har Reinfeldt låtit sig fångas av de högröstade opinionsvindarna - alltså raka motsatsen till agerandet i sjukförsäkringsfrågorna.

Det kan i och för sig sägas att regeringen gjort allt formellt rätt i reformeringen av sjukreglerna. I så fall är det Försäkringskassan som gjort fel i tillämpningen. Ett tag såg det ut så och jag såg en snar omplacering av generaldirektören Adriana Lender framför mig. Men hon tycks ha lyckats med att slå ifrån sig anklagelserna. Ansvaret återgår därför på Husmark Pehrsson. Intrycket av henne har redan från början varit vagt och föga förtroendeingivande.

Nu är det motiverat att statsministern formerar sina styrkor inför valet 2010. Hur skall skadan från sjukförsäkringsfrågan kunna minimeras? Kan man tro att väljarna inte tagit intryck eller i varje fall kommer att glömma sjabblet efter några månader? Om opinionsundersökningarna den närmaste tiden inte tyder på detta är det naturliga att låta Husmark Persson gå. Frågan är bara om Reinfeldt skulle kunna hitta något starkare kort. Men han måste rimligtvis göra någonting radikalt för att återta initiativet inför valet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

8 Comments:

At 10 december, 2009 16:44, Anonymous Anonym said...

Det anser jag minst sagt. En grundlig genomgång har vi här:

CASUS BELLI

- Peter Ingestad, Solna

 
At 10 december, 2009 16:48, Anonymous Anonym said...

Jag är personligt mycket engagerad och pressad av den här frågan, vilket är allmänt känt. För att skona mig själv läste jag inte artikeln innan jag postade, men det har jag gjort nu, och jag tackar för en framställning kännetecknad av balans och prudens. Detta är en av landets värdefullaste bloggar, vilket jag länge ansett och även framhållit annanstans.

- Peter Ingestad, Solna

 
At 10 december, 2009 18:02, Blogger nystatare said...

"Men han måste rimligtvis göra någonting radikalt för att återta initiativet inför valet."

En sak som Reinfeldt och alliansen skulle börja titta på är arbetsmarknadspolitiken.
Nu kan man nog tycka och tänka, att arbetsmarknadspolitiken är det som Reinfeldt och alliansen lyckats bäst med. Så vad är det jag då egentligen tänker på?

Jo det finns nämligen en verklighet som människor därute lever i, och som talar ett helt annat språk än de siffror och vackra ideologiska utsvängningar man så ofta hör i politiska sammmanhang.
Människor vill faktiskt ha Frihet att kunna skapa sig nya försörjningsmöjligheter.
Men det erbjuds dem inte, åtminstone inte på de utsatta individernas villkor.
Människorna är nämligen fjättrade i ett lag och regelverk som tillhör det förflutna, där de styrande tjänstemännens tänkande mer är att likna vid det sämsta från dinousariernas tid. http://rotloesafoerfrihet.blogspot.com/2009/11/mellancheferna-deras-beteenden-och-makt.html

Ge människor i ex. FAS 3 riktig lön för det arbete de faktiskt har börjat uträtta. Är ni medvetna om vad som egentligen händer, att människor nu faktiskt är tillbaka i ett statarsystem? Återupprätta den gamla formen av beredskapsarbete, den vilken avskaffades 1995. Där snor man en konfekt från socialdemokraterna.

Se till att regelverket förtydligas till indivens försvar för dem som är i en utsatt situation som arbetslös och beroende av ex. aktivitetsstöd. Det rättsliga läget i FAS 3 är rent ut sagt förskräckligt. Återigen, rättar man till det, så blir det en knäpp på näsan för socialdemokratin för den fallucka de införde (bortre parentesen -96).

Bort med självständighetsprincipen, dvs självständighetsbegreppet i a-kassornas regelböcker. Och vips så har vi släppt lös en massa kreativitet och skaparkraft! Visa mig den sosse som premierar individens kreativitet och skaparkraft. Men Reinfeldt kan visa att han har den politiska kreativiteten och beslutarkraften, då han nämligen är i besittning av makten just nu. Och det människorna behöver, är handlingskraftiga människor NU!

Att genomföra förändringar som skisserats ovan skulle visa på en radikal handlingskraft, och det skulle naturligtvis svida när det gäller principer och ideologiska övertygelser. Men vad kommer sånt kanske snart att vara värt i dessa tider då altmer inflateras av vad man trodde var värt att hålla fast vid?

Genomför Reinfeldt detta så blir han folkhjälte, jag lovar!
Annars riskerar han att gå till historien som en i raden av alla dessa socialdemokratiska makthavare, en som bara, när det gällde de utsatta, de arbetslösa, fortsatte på samma gamla väg. Vem beundrar någon för gammalt skit?


Och det är kanske så, att Sverige har mycket, mycket kort tid på sig att ge människor kraft för att bygga något nytt som blir positivt för alla.
Har vi råd att vänta tills efter valet, ett val som socialdemokraterna kanske vinner, och som då kan resultera i att människor i FAS 3 kastas ut i socialbidragsberoende?
Alliansen, och Reinfeldt, måste förstå att många människors enda hopp är att det blir positiva förändringar nu.
Och ansvaret för sådana positiva förändringar kan bara den ta som sitter vid makten nu.

http://nystatare.blogspot.com/2009/12/handlingskraft-i-arbetsmarknadspolitike.html

 
At 10 december, 2009 18:24, Blogger Lars-Erick Forsgren said...

Regeringen har visat hur fullständigt okunniga de är om hur folk lever, och då spec de som är sjuka.
Regeringen har det yttersta ansvaret för hur denna fråga skötts, och det är illa, illa.

Självfallet innebär det inte att Fk är oskyldigt.

Se f.ö. min kommentar här:

http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2009/12/det-ar-inte-synd-om-regeringen.html

 
At 10 december, 2009 18:54, Blogger Danne Nordling said...

Lars-Erick Forsgren, regeringen har svårt att följa med i debatten och förstå vad som behöver göras för att klara opinionen. Den dundrar istället iväg med på förhand uppställda hypoteser och strategier som skall genomföras enligt plan. Då får man den välbekanta diskrepansen mellan kartan och terrängen som vi sett från tidigare plantänkande.

Nu är situationen värre än vanligt. Vi har INTE sett alla effekterna av sjabblet med sjukförsäkringen. Det kan gå mycket illa i nästa undersökning.

Regeringen tycks inte se faran från miljöpartiet. För att vinna valet måste miljöpartiet trängas tillbaka ordentligt. Istället har de fått fritt fram och Maria Wetterstrand har fått stå oemotsagd. Hon grejar nog 10 procent i valet som du skriver.

nystatare, en nysatsning på arbetsmarknadspolitiken är riktad mot socialdemokraterna. Den kan förvisso behövas av sakliga skäl. Men partitaktiskt har S misslyckats med sin comeback och satsningen på "jobbkongressen". Alla undersökningar jag har sett visar stillastående eller tillbakagång i början av november. SCB visar -0,1 proc.

En del av regeringens svårigheter skulle kunna lindras med beredskapsarbeten och en utbyggnad av grundförsäkringen på 320 kr/dag vid arbetslöshet. Beloppet borde höjas och utökas till att gälla under några månader för generella svårigheter som nu täcks av socialbidrag. Det skulle sannolikt leda till att folk började spara för att verkligen kunna överleva med så små ersättningar. Idag är sparande direkt kontraproduktivt eftersom socialbidrag inte utgår förrän sparandet är uppätet. Om man riskerar att få söka FS gäller det att i förväg festa upp alla sparpengar och sälja bilen mm.

Tack för uppskattning, Kraxpelax.
/DNg

 
At 11 december, 2009 01:28, Anonymous Ola said...

Danne ja din blogg är läsvärd,

Privat eller statlig sjukförsäkring spelar ingen roll försäkringen måste betala om någon blir sjuk.
Annars kan vi slopa försäkringen helt. Hur många hade betalat en sådan här bilförsäkring där man inte får något vid en skada?

Just nu tror jag fler blir sjuka av oro än friska av borgarnas planstyrda arbetslinje.
Man ska hjälpa sjuka att få ett arbete, inte stjälpa dom. Danne kan detta leda till att folk sänker lönekraven i ren desperation? Jag vet faktiskt inte vad dom som drabbas ska göra annars.

Just nu så är det inte läge att ge sjuka mindre pengar konsumtionen minskar.

 
At 15 december, 2009 13:23, Anonymous Per 99 said...

Det är bara att konstatera att regeringspartierna inte har lyckats stärka sin ställning under regeringsperioden, utan har förlorat stöd bland väljarna.

Själv tycker jag det varit för mycket tjafs om försämrade ersättningar till sjuka och arbetslösa. Fastighetsskatten blev super krånglig. Jobbskatteavdrag och avdrag för hushållsnära tjänster i stället för direkt minskad skatt på arbete tycker jag är dåligt. Bättre att ta bort momsen på arbete, ta bort arbetsgivaravgiften och sänka löneskatten till max 25% för alla, för maximal konkurrenskraft, det är vad ett riktigt arbetarparti borde göra, ta ut låga skatter på arbete, så att vi behåller de få jobb som vi fortfarande har kvar i Sverige.

Det pratas om arbetslinje och bidragslinje, men regeringen har inte lyckats skapa några nya riktiga jobb och inte lyckats sänka skatterna på arbete, kapital och produktion till nivåer som stimulerat ekonomin tillräckligt, så att det finns några jobb alla arbetslösa kan söka. Regeringens jobbpolitik har bara gått ut på att försämra ersättningar för arbetslösa och sjuka i stället för att skapa riktiga jobb.

Problemet är att oppositionen inte har någon politik alls, mer än att höja skatterna och det är absolut inte vad Sverige behöver för att kunna konkurrera framgångsrikare på världens marknader.

 
At 15 januari, 2010 19:02, Anonymous Anonym said...

Husmark är en idiot, hon blev ju t.o.m blåst på ett hus i Thailand dit hon tänkte smita nu när sjukförsäkringslagen sätter press på henne. Hon tänkte ta de skattesänkningar sjuka sponmsrar henne med och leva på fattigt folk i Thailand.
Hon borde åtalas . det bör utredas om sjukförsäkringen leder till självmord eller förtidigad död för många Hon har ju sitt ansvar för sjukförsäkringslagen.

 

Skicka en kommentar

<< Home