lördag, januari 30, 2010

Växthuseffekten är överskattad med 30 procent

Den förhöjda växthuseffekten baserad på koldioxidhypotesen är 30 procent för stor enligt en forskargrupp från NOAA. Tillsammans med teorin om bruna moln blir det bara kvar drygt 0,2 grader orsakad av mänskliga gasutsläpp.

I en artikel i Science express 28/1-10 rubricerad "Contributions of Stratospheric Water Vapor to Decadal Changes in the Rate of Global Warming" framgår av abstract att förändringar av vattenångan i stratosfären bidragit till uppvärmningen med 30 procent under 1990-talet och reducerat uppvärmningen med 25 procent under 00-talet. Den är skriven av Susan Solomon et al (NOAA).

Klimatmodellerna som förutser en katstrofal uppvärmning vid fortgående utsläpp av växthusgaser har enbart tagit hänsyn till förhållandena i troposfären (upp till 10 km). Därför har de missat förändringar av vattenångan i stratosfären (10-50 km upp). Nu visar det sig att vattenångan påverkas av höga tropiska moln och eftersom den utgör en kraftfull växthusgas har den påverkat temperaturen på ett sätt som inte funnits med i klimatmodellerna. (Se programreferat från Vetenskapsradion.)

Vattenångan i stratosfären började öka redan från 1980 och ökningen pågick under hela 1990-talet. Samtidigt ökade temperaturen med 0,4-0,5 grader. Solomons resultat tyder alltså på att den mänskliga påverkan på temperaturen kan reduceras till drygt 0,34 grader fram till början av 2000-talet.

Med så små siffror för mänsklig påverkan kommer AGW-teorin i gungning. Upptäckten av bruna moln, som höjer temperaturen med en fjärdedel av den registrerade kan också bidra till att reducera beviskraften för teorin om den förstärkta växthuseffekten. Den brukar dock "räddas" med hävdandet att aerosoler motverkat stoftpartiklarnas uppvärmande effekt. Men Richard Lindzen betraktar aerosolteorin som en svagt grundad ad hoc-hypotes. Om detta stämmer svarar den förstärkta växthuseffekten bara för drygt 0,2 graders temperaturökning.

Intressant är forskargruppens påstående att vattenångans minskning under 00-talet är en av förklaringarna till att temperaturen inte stigit. Man skriver: " this acted to slow the rate of increase in global surface temperature over 2000 to 2009 by about 25% compared to that which would have occurred due only to carbon dioxide and other greenhouse gases". Hur detta är förenligt med att gruppen tycks erkänna att det inte pågått någon uppvärmning alls återstår att se.

I Vetenskapsradion säger en forskare följande om vattenångans variationer: "Det har bidragit till en temperaturökning fram till 2000-talet, men faktiskt orsakat en viss temperaturminskning efter år 2000, kommenterar klimatforskaren Jörg Gumbel vid Stockholms universitet, rapporten." Om detta är sant har alltså vattenångans minskning eliminerat ca 0,2 graders förväntad uppvärmning och därtill bidragit till en viss minskning. Det är definitivt svårt att förena med det citerade påståendet i abstract.

Både Gumbel och Vetenskapsradions Gustaf Klarin förefaller noga med att understryka att resultaten inte "ifrågasätter att det trots allt pågår en mänskligt påverkad global uppvärmning". Detta är naturligtvis politiskt korrekt att påstå. Men nog ser det ut som om koldioxidhypotesen har försvagats. Jag ska försöka få tag i själva artikeln för att kunna precisera vad som kan sägas.

Andra bloggar om: , , , , , , intressant.se

Etiketter:

13 Comments:

At 30 januari, 2010 21:45, Blogger Natrix said...

Det blir intressant att se hur partierna kommer att trassla sig ur klimathärvan.

 
At 31 januari, 2010 10:53, Anonymous Thoam said...

Fast det kvittar om människan har påverkat klimatet eller ej vi måste ändå lägga om vår livsstil för den förstör miljön på en massa andra sätt förutom klimatet. Så tyvärr gubbar det spelar ingen roll hur mycket ni kämpar ni kommer ändå bli tvungen att skrota er bensintörstiga bil.

 
At 31 januari, 2010 14:17, Anonymous Anonym said...

IPCC FÖRTJÄNAR INGEN TILLTRO

Chefen för IPCC, Rajendra Pachauri, beslagits med påhittade uppgifter om att Himalajas glaciärer skulle vara försvunna 2035 "för att provocera politikerna till beslut". Ledande forskare i UK, USA och Nya Zeeland har bevisats ha presenterat rena falsarier.

Häromveckan annonserade man från NASA att det senaste decenniet varit det varmaste i historisk tid, fast det enligt oberoende forskare visar en svalnande trend. OCH att det är synnerligen väl dokumenterat att såväl bronsåldern som vikingatiden var varmare. NOAA hade valt bort mätstationer från kalla områden som bergstrakter och Sibirien. . .

Alltså, de flesta glaciärerna i Himalaja, Norge, Canada och Alaska VÄXER eller håller stånd. Polarisarna är lika utbredda som 1979 !

Koldioxidens fysikaliska egenskaper är sådana att redan vid 20 ppm har det mesta av värmeupptagningen gjorts. Sedan avtar energimängden logaritmiskt för varje ytterligare ppm. Vid dagens 388 ppm KAN INTE mer koldioxid göra någon skillnad ! ! !

Hypotesen om koldioxiden har varit en bluff från första början. Redan 1981 presenterades tydliga indikationer om att det är solfläckarna som har störst inflytande på vårt klimat. Denna forskning har sedan kompletterats löpande och bekräftat hypotesen. Det låtsas IPCC inte om.

Denna forskning har också funnit att solfläckarnas aktivitet förklarar uppvärmningen under förra seklet.

Man har funnit att solfläckarnas intensitet påverkas av "tidvattensvågor" på solens yta, vilka beror på de stora planeternas positioner. När dessa står i en rad bakom varandra uppstår en springflod med extrema förhållanden.

Planeternas läge kan beräknas både framåt och bakåt i tiden. Jämför man historiska konstellationer med temperaturdata, finner man att ett kallt 2012 är sannnolikt samt att åren kring 2030 blir ännu kallare.

Klimatet håller på att bli KALLARE, mycket kallare !


Erik i Lund

 
At 31 januari, 2010 14:48, Blogger Danne Nordling said...

Thoam, eftersom oljan kommer att bli allt dyrare kommer först bensinsnåla bilar att dominera bilparken och därefter bilar som delvis eller helt går på el. Det blir knappast något skrotande långt i förtid av bensintörstiga bilar.

Erik i Lund, det rapporteras idag också om att IPCC har slarvat (fuskat?) med redogörelsen för avsmältningen av glaciärisarna i Afrika och i Alperna.

Du pekar sedan på en aspekt i koldioxidhypotesen som länge under 1900-talet ansågs vara helt avgörande för dess låga förklaringsvärde. Men därefter ansågs ny forskning utvisa att det var koldioxidens egenskaper på höga höjder som var avgörande för värmeupptagningsförmågan. En del skeptiker är beredda att acceptera att mer CO2 ändå kan ge viss uppvärmning i sig och ifrågasätter istället återkopplingen via vattenånga. Kan du ge någon indikation på att "höghöjdsteorin" är felaktig?

När det gäller solaktiviteten gav Svensmark ett svagt intryck när han intervjuades för något år sedan. Finns det starkare besked att ge idag?
/DNg

 
At 31 januari, 2010 16:59, Anonymous leif said...

I sverige kan det bli kallare även om medeltemperaturen över hela klotet ökar. Smälter polarisarna då kyls golfströmen vilket ger oss ett kallare klimat.

 
At 31 januari, 2010 19:37, Anonymous Anonym said...

Vad som är rätt eller fel i klimatdebatten är svårt(omöjligt?) att veta.

Vad som har kommit fram senare tid visar dock att viljan att visa att människans utsläpp av växthusgaser får katastrofala följder har tagit överhand över kraven på saklighet och vetenskaplig integritet. Det har med rätta reducerat förtroendet för det budskap som framförs av IPCC och andra organisationer som lever på klimatlarm. Sedan är det att dra för långtgående slutsatser att tolka det som bevis över att utsläppen av växthusgaser är ofarligt för klimatet.

/Eskil

 
At 31 januari, 2010 20:49, Blogger Razmatazuz said...

Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta över dessa befängda påståenden. Jag hoppas att ni är medvetna om att ni är helt ute och cyklar när det gäller de allra flesta påståenden! Att koldioxidutsläppen ökat lavinartat efter andravärldskriget råder det ingen tvekan om. Att koldioxid är en växthusgas råder det heller ingen tvekan om. Att växthuseffekten enbart skulle leda till varmare klimat har aldrig någon hävdat utan det kommer leda till kallare klimat på sina håll och varmare på sina håll. Det är den globala medeltemperaturen som stiger av växthuseffekten. Att glaciärerna inte smälter var det dummaste jag har hört tror jag. Har ni varit på Kilimanjaro exempelvis, och har ni sett bilderna av bergets snötäcke under de senaste 50 åren?! Att vara expert på ett kvasivetenskapligt område som ekonomi gör en INTE till expert på miljö, natur och meteorologi! Jag förstår inte varför äldre män så lätt känner sig hotade av att vi skulle ställa om vår livsstil till en långsiktigt hållbar, och ekologisk sådan.

 
At 31 januari, 2010 22:43, Anonymous Anonym said...

VÄRMEPERIODER HELT NORMALA

De känslosvall som dans-och sångmannen Razmatazuz hänger sig åt gör egentligen ett svar meningslöst. Men han förfaller till samma tanklösa upprepningar av de myter IPCC lyckats plantera, att några fakta kan vara motiverade.

1. Värmeperioder har alltid funnits i jordens historia, ex.vis under bronsålder och vikingatid, vilka är synnerligen väl dokumenterade. IPCC:s ohederliga agerande illustreras av att de systematiskt "trollat bort" dessa i sina beskrivningar av historien.

2. Vi har haft en värmeperiod, som man endera kan räkna från 1700-talet eller från 1900-talet, beroende på hur detaljerat man vill göra det. Den senare är inget bevis för att den orsakats av koldioxid.

3. Borrkärnor från Antarktis har visat 420 000 år med fyra istider och värmeperioder däremellan, då temperaturen och halten koldioxid i atmosfären stigit. Men temperaturen stiger 400 - 800 år innan koldioxidhalten. Det visar entydigt att det INTE är koldioxiden som orsakar uppvärmningen.

4. Samtidigt med den avsmältning av polarkalotterna som skedde fram till 2007, minskade även polarkalotterna på Mars. Det är alltså solen som är orsaken, inte koldioxiden.

5. Nu växer iskalotterna både i Arktis och Antarktis. Havsisarna är lika stora som 1979. Detaljer finner man enom att googla på ”AMSR Maps”, där isens utbredning dagligen visas av Universitetet i Bremen.

6. Kilimanjaro är bara ett berg. Glaciärerna smälter inte överallt. Tvärtom växer de på många håll. Googla på ”230 glaciers”. Du finner rapporter från Himalaya om 230 glaciärer, som håller ställningarna eller växer. Enligt John Shroder från University of Nebraska gäller det ”världens största glaciärer på medelhöga latituder”. I Norge, Alaska, Kanada och Kalifornien växer de. Det är alltså aktuell information från 2009.

7. IPCC har förutspått att ovädren skulle bli fler och värre. Orkanerna var 2009 färre än på decennier ! Över Atlanten var de bara tre jämfört med rekordet femton år 2005 enligt Wikipedia. där finns statistik för varje år.

Sammanfattningsvis: Razmatazuz har inte med en enda stavelse gjort troligt att koldioxid skulle ha någon inverkan på jordens temperatur. Han har inte gjort sig besväret att ta reda på vad som är sant, utan låtit lura sig av IPCC.

IPCC har förverkat allt förtroende och bör givetvis läggas ner. Klimatforskning bör utövas av fria forskare som förr utan politisk manövrering av anslagen.

Erik i Lund

 
At 31 januari, 2010 22:51, Blogger Olaus Petri said...

Stort tack för ännu en bra artikel i klimatvetenskapens tjänst. Månglarna skall ut ur templet, och det ser lovande ut. Snart kanske vi kan få en klimatvetenskap värd namnet.

De indoktrinerade kommer förstås att ligga kvar i fosterställning ett tag till. Det tar en stund att svälja förtreten och inse det blivit en tummetott av alla dessa "tusentals forskare" som "bevisat" CO2-hypotesen.

Aktivistrapporter och examensarbeten (och modeller!), jojo, det är vad som bjuds när man skall belägga katastrofala avsmältningstakter, ovädersökningar, tippingpoints, färskvattensförsörjning, havsnivåstigningar, tsunamis och gud vet vad.

Och Razmatuzuz kan väl berätta lite mer om hur han 'känner', det är lika vetenskapligt det.

 
At 31 januari, 2010 23:41, Anonymous Anonym said...

re:Toam
Ganska övertygad om att bilarna kommer gå på bensin/diesel om 30 år också och de kommer att dra ungefär lika mycket som nu. Frågan är dock om det är vi som kommer att cykla och kineserna som kommer åka bil :)

Peak Oil är inte ett dugg mer övertygande än AGW-hypotesen, tyvärr. Vet vi ens hur olja bildas/bildades?


Vidare vem ska lägga om livstill, du, jag, Al Gore, järnvägsingenjör Pachauri eller Airborne Wetterstrand?

Men lugn alla med medelklass-ångest, det kommer garanterat något nytt att förfasa sig över...


I Stockholm har vi nu 2010 i övrigt haft en januarimånaden helt utan blidväder, och det för första gången sedan 1829....

 
At 01 februari, 2010 08:52, Blogger unohansson said...

Jag förstår inte alls det här tramset om grader och procent hit eller dit!
Det som ändå faktiskt gäller - helt utan apell - är ju ju detta:

Det Naturliga Stegets fyra systemvillkor för bibehållbarhet:
1. Förhindra koncentrationsökning av ämnen från berggrunden i naturen.
2. Förhindra koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion i naturen.
3. Inte utsätta naturen för undanträngning med fysiska metoder.
4. Inte hindra människor att tillgodose sina behov.

 
At 01 februari, 2010 13:12, Anonymous Per 99 said...

Instämmer helt med Erik i Lund, så det finns ingen anledning att upprepa samma sak en gång till.

Den korupte IPCC chefen Dr Rajendra Pachauri förnekar sig inte, han inte bara skriver falska klimatrapporter utan börjat sin nya karriär som sexnovell författare:

http://wattsupwiththat.com/2010/01/30/ipcc-now-in-bizzaroland-pachauri-releases-smutty-romance-novel/

 
At 01 februari, 2010 17:26, Anonymous Per 99 said...

Här är en ordentlig kanonad av kritik av klimatbluffen:

http://www.openthemagazine.com/article/international/the-hottest-hoax-in-the-world

"The climate change fraud that is now unravelling is unprecedented in its deceit, unmatched in scope—and for the liberal elite, akin to 9 on the Richter scale. Never have so few fooled so many for so long, ever."

"An investigation by Dr Benny Peiser, director, Global Warming Policy Foundation, has revealed that only 13 of the 1,117, or a mere 1 per cent of the scientific papers crosschecked by him, explicitly endorse the consensus as defined by the IPCC."

Game, set and match måste man väl säga.

 

Skicka en kommentar

<< Home