onsdag, januari 20, 2010

Avundsjukan är allvarligast i USA

En fjärdedel av de vuxna amerikanerna har lidit av psyksjukdom det senaste året. Detta är ytterligare ett argument för mer progressiva skatter i en nyutkommen bok. Ojämlikhet gör folk tokiga.

Sissela Kyle inledde sin programserie i TV (se kringdiskussion) om de sju dödssynderna med avunden. Det var lättsam underhållning. En slutsats som hon poängterade i slutet var att avund inte var en synd utan en sjukdom. Låt oss anta att hon har rätt. Avund är i sina värsta former en psykisk sjukdom.

Var kan vi förvänta att avunden är som värst? I Sverige eller Norge som Sissela Kyle föreslog? Nej, om avunden beror på så påtagliga orsaksfaktorer att den ger upphov till sjukdom måste den bli allvarligast där samhällsklimatet är som mest inriktat på jämförelser hur bra man lyckats. I boken The Spirit Level, som jag skrivit två artiklar om (fetma, mord o tonårsfödslar), har Wilkinson och Pickett utgått från orsaksfaktorn inkomstskillnader (hur mycket mera den 5:e kvintilen tjänar än den 1:a).

Författarna har lyckats samla in data om mentalsjukdomar från en handfull länder där inga av de nordiska finns med. Men sambandet är tydligt mellan psykisk sjukdom och hur ojämn inkomstfördelningen är:


Vi ser här att mer än 25 procent av de vuxna amerikanerna lidit av någon psykisk sjukdom det senaste året mot bara en knapp tiondel i Japan, Tyskland och Italien. En närmare analys av USA visar att det är de amerikanska kvinnorna (och barn) som mest är känsliga för inkomstskillnader. Detta mäts då med ett index som relaterar till förhållandena i respektive delstat (mätt med Gini-koefficient). Inget samband mellan mäns mentala hälsa och inkomstskillnadernas storlek i olika delstater framkommer. Författarna har vissa svårigheter att komma fram till mera entydiga slutsatser (s 68-69).

Man skulle mot bakgrund av detta också kunna tro att frekvensen av självmord skulle vara större i ojämlika länder än i dem med mer utjämnade inkomster. Men så är inte fallet konstaterar författarna. Tvärtom tenderar självmord att vara vanligare i mer jämlika länder. De noterar också att en undersökning av hälsan i stadsdelen Harlem i New York visade att den enda dödsorsaken där som var mindre vanlig än i övriga USA var just självmord.

Så vad skall vi tro om progressiva skatters och andra utjämningsåtgärders inverkan på den psykiska hälsan? Är det svenska marginalskatter och ett skattetryck på 50 procent av BNP som behövs för att göra amerikanerna mer mentalt friska? Det som talar emot att allvarliga psykiska sjukdomar skulle kunna påverkas är att diagnosen "frequent mental distress" ligger på drygt 9 procent av den vuxna befolkningen bland vita mot 8 procent bland svarta (diagr 5.2).

Rimligtvis är det lättare psykiska åkommor (varför inte avundsjuka?) som orsakas av den "amerikanska livsstilen". Det som talar för detta är indikatorer som visar att psykisk hälsa inte är relaterad till folks sociala nivå. Alla kan vara avundsjuka på andra som lyckats bättre - även de allra rikaste.

Detta ställer saken på sin spets. Här finns det ingen möjlighet att främst hjälpa de sämst ställda. Den amerikanska livsstilen måste avskaffas i grunden för att befolkningen skall kunna botas från sin stora andel psykiskt sjuka. Frågan är om detta är möjligt. Även om stora omfördelningar skulle kunna göras på det ekonomiska området finns skillnader i positioner, utseende och berömdhet mm som kan bli föremål för avundsjuka.

Forts: Frihet är ett hinder för jämlikhet, 22/1-10

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

5 Comments:

At 20 januari, 2010 13:13, Anonymous Anonym said...

Sverige är sannolikt det land, som har de högsta ohälsotalen.

De har under en lång föld av år kontinuerligt fått öka, eftersom de ansetts vara en de av välfärdssystemet och att kostnaderna var godtagbara.

Nu först ser vi konsekvenserna av detta.

Fråga är hur många bland denna grupp. som över en miljon och som lider av verklig psykisk ohälsa och om det har att göra med progressiviteten i vårt skattesystem.

Den amerikanska är låg och ändå har maq höga tal av psykisk ohälsa, vilket i sig rymmer en rad svårigheter att definiera.
/PF

 
At 20 januari, 2010 21:39, Blogger Tino said...

Ingen kan seriöst tro att england har 4 gg så många sjuka som Italien, om sjukdomen definieras på samma sätt. Här skulle det vara intressant att se vad den medecinska litteraturen säger.

 
At 21 januari, 2010 14:51, Blogger Danne Nordling said...

Ja, nog verkar det vara något konstigt med definitionerna av "mental illness".

Om 25 procent lidit av psykisk sjukdom det senaste året i USA kan det knappast vara av så allvarligt slag att de varit frånvarande från jobbet särskilt många dagar. I så fall skulle det ha synts i någon frånvarostatistik.

Kan det vara så att alla som besöker en "shrink" under året hamnar i W&P:s kategori?

PF, W&P menar nog att högre marginalskatter skulle göra det olönsamt för många att sträva uppåt och i många fall misslyckas jämfört med andra.
/DNg

 
At 22 januari, 2010 11:21, Anonymous Anonym said...

Avundsjukan är nog värst i Sverige. Avundsjukan härjar främst bland välbeställda moderater som mår dåligt över att en sjuk får vara sjukskriven och en arbetslös får a-kassa.
Däremot att de själkva rånar åt sig fallskärmar boniusar o.s.v för liten arbetsinsats det flinar man arbetarlklassen rakti i ansiktet med.
Moderaterna de vill det ska bli i Sverige som på 1800-talet då fanns inga sjuka det fanns inga arbetslösa, heller då var du levande eller död.
och överklassen de smörjde kråset och hade tjänstefolk billigt som servade dem med allt.
Den tiden vill jag inte tillbaka till. Därför röstar man självklart rött.

Rösta rött så sover du sött.

 
At 26 januari, 2010 13:52, Blogger Danne Nordling said...

Anonym 2, enligt Wilkinsons teori är avundsjukan mindre i Sverige genom de progressiva skatterna och andra utjämnande åtgärder. Någon säker indikation finns inte eftersom måttet på psykisk sjukdom inte finns för Sverige.

Det förefaller dock osannolikt att mer än 25 procent av svenskarna behandlades för psykisk sjukdom förra året.

Men det verkar ändå konstigt att 25 procent av amerikanerna är tokiga och måste behandlas för att de grämer sig över att andra tjänar mera eller får bonusar. Dock är fixeringen vid att andra får förbättringar i USA ganska utpräglad. Det verkar vara huvudorsaken till Obamas minskande popularitet. Att rädda USA från krisen är mindre viktigt än att sätta åt bankerna, de utbildade och höginkomsttagarna. En hel rörelse, kallad Teaparty-rörelsen, har utvecklats med ett klart avundsjuke-budskap.

Bengt Silfverstrand (S) har en sarkastisk kommentar på sin blogg:
http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1427&blogg=38929

Till detta kan man tillägga att det ändå inte verkar som om amerikanerna vill ha mer social jämlikhet - t ex sjukvårdsreform eller progressiva skatter - och att hotet att bli psykiskt sjuk inte upplevs som överhängande (trots att en av fyra varje år blir "behandlad").
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home