lördag, mars 13, 2010

Det blir könskvotering 2012 enligt Sahlin

Om de rödgröna vinner valet kommer könskvotering att införas i bolagens styrelser 2012. Det var det ena konkreta beskedet om ny politik som Mona Sahlin lämnade i radions intervju. Det andra var att det blir lag om heltid under mandatperioden

Gäst i Ekots lördagsintervju 13/3 var Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin som intervjuades av Tomas Ramberg. Den inledande diskussionen handlade om riksdagens beslut att klassificera massakrerna i det Osmanska riket 1915 som ett folkmord på armenier, assyrier, syrier, kaldéer och pontiska greker. Riksdagen slog alltså fast att det fanns en politisk avsikt bakom dödandet. Detta föreföll Sahlin anse vara vällovligt och riksdagen ber nu regeringen agera.

Rätten till heltid diskuterades. Den förra socialdemokratiska regeringen har utrett frågan under många år - kanske 20 år. När regeringen föll fanns ett lagförslag enligt Sahlin. Det var svårt att hitta en bra lagstiftning. Sahlin pratade långsamt och omständligt. Under mandatperioden kommer en lag. Könskvotering ska införas ca 2012 i bolagsstyrelserna. Även här har har hotet om lagstiftning pågått i många år. Det berodde på att frågan var kontroversiell inom Socialdemokraterna.

Vargjakt, SÄPO:s arkiv, ordföranden i Sveriges Radio, läkare och omskärelse, Antonovs finansiering av Saab, undantagen från LAS (2 pres, inget akut), EU:s datalagringsdirektiv diskuterades kort. Att lagra kontakter för att lösa brott var viktigt för Sahlin. Afghanistanfrågan var viktig att vara tydlig med. Betygsfrågan likaså. Offentligfinansierade välfärdsföretag var också viktig. Besked kommer före valet.

Förbifart Stockholm var en av de svåraste frågorna. Sahlin hoppades att de rödgröna "skulle komma fram". Någon diskussion om stockholmsföreträdarnas förordande av trafikleden förekom inte. Schlagerfestivalen avslutade.

Lördagsintervjuerna håller på att byta karaktär. Frågorna inför valet handlar mest om teknikaliteter som bara ett fåtal intresserade kan ha utbyte av. De stora valfrågorna lyste med sin frånvaro. Skattefrågan kunde kanske inte beröras eftersom svaret skulle ha blivit att besked kommer efter vårbudgeten. Men klimatfrågan, kärnkraftsfrågan, den ekonomiska politiken, skapandet av nya jobb, RUT-frågan i relation till utanförskapet och egna idéer om arbetsutbudet är väl frågor som vi inte riktigt vet hur socialdemokraterna mera konkret ställer sig till. Är inte långa intervjuer just till för att ta reda på vad som döljer sig bakom mera svepande deklarationer?

Nu fick vi inte så många besked från "sahlinisternas ledare". Det var tråkigt.

Andra bloggar om: , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

1 Comments:

At 13 mars, 2010 23:15, Anonymous Anonym said...

Jag har efter jag tog min civilingenjörsexamen arbetat ett 30 tal år inom industrin. Under alla dessa år har det på den kvalificerade utförarnivån varit ett massivt mansöverskott. Jag har dock aldrig hört att Mona eller någon annan politiker vill ändra på det genom kvotering. Denna bas av kvalificerade utförare har varit den huvudsakliga basen för rekrytering till chefer, projektledare, produktledare etc. av vilket några få sedan har lyckats göra en karriär upp till högre chefsnivåer och till ledningsgrupper. Jag har också väldigt svårt att se det orättvisa om sammansättningen inom ledningsgrupper motsvarar sammansättningen av den rekryteringsbas de kommer ifrån. Och industriföretagen är ingen oväsentlig del av börsföretagen.

Förvisso gäller resonemanget ovan företagets operativa ledning men en viss koppling till styrelsesammansättningen borde det ändå ha.

/Eskil

 

Skicka en kommentar

<< Home