fredag, mars 26, 2010

Om tio år ska 17 procent av elen exporteras

Regeringen föreslår en ökad utbyggnad av förnybar elproduktion genom vind- och biokraft. Enligt elförbrukningsprognoserna kommer det att öka exportöverskottet. År 2020 kommer 31 TWh att exporteras, vilket motsvarar mer än hela utbyggnaden med 25 TWh som är skattesubventionerad.

Diskussionen om energiförsörjningen är besvärlig på grund av den snåriga statistiken och därför att den handlar om både total energi och om elenergi. Det gäller att inte förväxla vilken diskussion som förs. Den totala energin handlar om produktion och användning av omkring 650 TWh energi per år. Elenergidebatten handlar om produktion och användning av omkring 160 TWh el.

Debatten om elen har varit intensiv under de senaste månadernas köldperiod. Genom att flera kärnkraftsreaktorer stått stilla har elproduktionen inte räckt till trots att lågkonjunkturen medfört att industrin dragit ned sin elanvändning. Energimyndigheten rapporterar att importen av el blev 4,7 TWh år 2009 mot en export på 2 TWh 2008. Importen motsvarade 3,5 procent av den inhemska elproduktionen (133,7 TWh -09).

Hela denna knapphetssituation förutses bli helt förändrad under det närmaste decenniet. Energimyndigheten ska årligen komma med en långsiktsprognos som går fram till både 2020 och 2030. Vi har dock inte fått se någon sådan på över ett år. Den senaste Långsiktsprognos 2008 (pdf) offentliggjordes i januari förra året. En länk till denna fanns till helt nyligen på Miljöpartiets hemsida med upplysningen att här förutsågs en elexport år 2020 på 23 TWh. I relation till den inhemska produktionen skulle elexporten ha motsvarat 13 procent (av 172,4 TWh, tab s 99).

Men regeringen har önskat öka på utbyggnaden av vindkraft och biokraft. I början på mars lade man fram en proposition 2009/2010:133 Höjt mål och vidareutveckling av elcertifikatsystemet (pdf). Den bygger på en vidareutveckling av Energimyndighetens prognos och utmynnar i att man förutser ytterligare produktion av förnybar el som en följd av ökade subventioner:

Vindkraften ska byggas ut med 5 TWh extra - från 2 TWh 2008 till nästan 12 TWh 2020 (istället för knappt 7 i långsiktsprognosen).

Biobaserad kraftvärme ska byggas ut med närmare 2 TWh extra - från 4,5 TWh 2008 till drygt 10 TWh (istället för 8,4 TWh i långsiktsprognosen).

Jämfört med år 2002 kommer utbyggnaden av förnybar el att bli 25 TWh fram till 2020. Det tidigare målet var en utbyggnad med 17 TWh till 2016. Nu ökas utbyggnaden med ca 7 TWh och ytterligare drygt 1 TWh förutsätts byggas ut utan närmare analys.

Med hjälp av dessa siffror kan man räkna ut att elexporten 2020 blir 31 TWh. Förut trodde man på 23 TWH och med ytterligare subventionerad produktion på 8 TWh blir exporten 31 TWh om tio år. Detta motsvarar då 17 procent av den svenska elproduktionen som då blir 180 TWh 2020 (istället för 172,4).

Hela utbyggnaden av den förnybara elproduktionen med 25 TWh 2002-2020 är alltså onödig om 31 TWh el kan exporteras. Denna elproduktion måste dessutom subventioneras med hjälp av de s k elcertifikaten. Denna subvention bekostas av de svenska elkonsumenterna. Sannolikt kräver exporten också en utbyggnad av elnätet vilket medför höjda nätavgifter. Till detta kommer vindkraftens negativa effekter på landskapsmiljön.

Varför ska Sverige med hjälp av skattesubventioner tillhandahålla fossilfri el åt andra länder? Eller är det fråga om en smyganpassning till en nedläggning av kärnkraften? Elexporten 2020 motsvarar fyra kärnkraftsreaktorer.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

8 Comments:

At 26 mars, 2010 16:54, Anonymous Anonym said...

Energipolitik skall diskuteras med känslor, inte med besvärliga saker som siffror och statistik.

/Eskil på lite ironiskt humör

 
At 26 mars, 2010 18:37, Blogger Danne Nordling said...

Eskil, du har naturligtvis rätt. Den faktabeskrivning som jag gör i artikeln borde ha varit allmängods. Affärstidningar och dagspress skulle ha presenterat bilden så att olika personer sedan kunnat kommentera det rimliga i att att satsa elkonsumenternas pengar på elexport.

Ska vi tro att det finns en hund begraven i energipolitiken? Eller beror tystnaden på journalisternas oförmåga? Eller är det ovilja från journalister som också är miljöpartister?
/DNg

 
At 27 mars, 2010 10:06, Anonymous Anonym said...

De röd-gröna vill exportera el, men samtidigt avveckla kärnkraften.

Hur går den ekvationen ihop?
PF

 
At 28 mars, 2010 06:14, Anonymous Anonym said...

Under Earth Hour kl 2030-2130 ökade elimporten i förhållande till motsv tid kvällen innan.
Elpriset steg med 3,9 öre per KWh.

Kanske svenska folket satte på bastun i protest?

http://www.nordpoolspot.com/reports/regulating_power3/regulating_power/Post.aspx?p=0&t=p&g=0&a=6

Martin

 
At 28 mars, 2010 19:39, Anonymous Anonym said...

Jag tror att tystnaden beror både på journalisternas oförmåga och kårens stora sympatier för miljöpartiet.

Jag undrar tex. hur vanligt det är att journaliste kan förklara skillnaden mellan effekt och energi och hur dessa begrepp förhåller sig till varandra? Och är betydelsen av tex, G och T självklarheter?

/Eskil

 
At 29 mars, 2010 09:59, Anonymous Anonym said...

Det är väl bra om vi ser utanför våra gränser och förser dem med miljöanpassad el?
Alltsedan Barsebäck lades ner så har vi en import österifrån av Rysk och Estnisk el producerad med fossil eller kärnkraft.
2000 MWh per timme ;-) dag ut och dag in oavsett om vi behöver eller ej!

 
At 29 mars, 2010 19:16, Blogger Danne Nordling said...

PF, de röd-gröna vill väl egentligen inte exportera el utan tycker att det är bra med elexport det närmaste årtiondet för att det underlättar en avveckling av kärnkraften. När så sker måste de acceptera import om vi inte ska frysa.

Martin, det var många som kommenterade Earth Hour-jippot med att de skulle sätta igång så mycket förbrukning de kunde.

Anonym 1, en del journalister stavar tera med två r - "terra".

Anonym 2, vi är normalt inte irrationella i Sverige. Om vi vill göra en klimatpolitisk insats för världen ska den ge maximal effekt för pengarna. Att bygga upp svensk vindenergi kanske är något billigare än i andra länder pga bättre vindlägen. Men överföringen långa sträckor och med undervattenskabel kostar också en hel del.

Frågan är vidare huruvida vi får betalt för produktionskostnaden. Även i utlandet kan vindkraften vara subventionerad. Om vi måste exportera till det subventionerade priset blir det en förlust för Sveriges skattebetalare. Under alla omständigheter blir det förlust om exportpriset inte täcker de svenska subventionerna.

Det är förlusten som ska avvägas mot andra satsningar som kan minska utsläppen. Ett sätt som definitivt är billigare är att subventionera vindkraft på plats i utlandet om man då kan slippa dyra överföringskostnader. Men det är sannolikt att helt andra åtgärder är ännu billigare. Trädplantering är t ex ett mycket billigare sätt att minska växthusgaserna.
/DNg

 
At 26 maj, 2010 01:46, Anonymous Rasmus Orsén said...

Export är i mina ögon nästan alltid något positivt. Så länge man investerar rätt så vinner man också. Det är därför jag har utbildat mig till Export Manager på Stockholms Internationella Handelsskola och startat företaget Swedish Export Service. Vi finns till för att hjälpa andra företag komma ut på utlandsmarknaden.

 

Skicka en kommentar

<< Home