tisdag, mars 09, 2010

TV-meteorolog kom med ologisk propaganda

Är det SMHI:s uppgift att skicka ut sina meteorologer för att göra propaganda för att vi ska oroa oss för klimatet? Och om man presenterar data som tyder på naturlig uppvärmning efter istiden borde man väl ha en förklaring till att det ändå är människans fel?

Jag var på ett möte där TV-meteorologen Helena Johansson talade över ämnet "Ska vi oroa oss för klimatet?". I annonsen i DN skulle hon förklara vilka processer som styrt klimatet hittills och vad som händer nu. Hon inledde med ett försåtligt trick som kan ses som ett sätt att öka sin trovärdighet. När hon uppträdde igår i Rapport (liksom alla dagar) pekade hon egentligen på en tom grön skärm. Själva väderkartorna syns på monitorer både till höger och vänster. Men tittarna kan inte se dem. Att kartorna ser ut att finnas framför meteorologen beror på att kameran elektroniskt kopierar in dessa på den gröna skärmens plats.

Nu menar jag inte att Helena Johansson gör ett liknande trick när hon förklarar att den uppvärmning vi sett de senaste 100 åren med 0,74 grader beror på människan. Men det är snudd på. Som bakgrund redovisade hon ett temperaturdiagram som spände över de senaste 420 000 åren. Det har presenterats av J R Petit et al i Nature 399 år 1999 och belyser utvecklingen i Antarktis:


Johansson diskuterade hur stora temperaturvariationerna varit mellan istiderna och värmeperioderna och hur mycket lägre och högre havsnivåerna legat. Men hon nämnde ingenting om temperaturvariationerna de senaste 12 000 åren längst till vänster i diagrammet (hon hade vänt tidsaxeln så i hennes diagram låg denna period till höger).

Att det är människan som orsakar uppvärmningen bevisade hon med Svante Arrhenius' beräkningar för mer än 100 år sedan. Hon nämnde dock inte att Arrhenius hade som syfte att bevisa att det inte var svängningarna i jordaxelns lutning och i jordens bana kring solen som orsakade istiderna (J Crolls teori). Med dåtidens föreställningar om koldioxidens förmåga att ta upp värmestrålning kom Arrhenius dessutom till ett överdrivet resultat. Det innebar 5,7 grader i temperaturökning vid en fördubbling av koldioxidhalten. På den tiden insåg man inte att koldioxid i kombination med vattenånga inte kunde ta upp särskilt mycket mera värmestrålning. Först på senare tid har forskarna relanserat koldioxidhypotesen genom att effekterna högt uppe i atmosfären anses bli kraftigare än vid jordytan.

Inte heller nämnde Johansson att det inte är koldioxiden i sig som medför en värmande effekt. Det är först vid återkoppling via vattenånga som den stora uppvärmningen blir följden. Och denna är svår att beräkna eftersom här även ingår effekter på molnbildningen. Att det är svårt att bedöma effekterna på molnbildningen och följdeffekterna av denna nämnde dock Johansson i ett annat sammanhang. Men slutsatsen var klar: utsläppen måste börja minska inom 5-10 år för att tvågradersmålet ska uppnås. Dessutom fordras det en minskning med 90 procent till 2050. Halten ska minska från 380 till 350 ppm.

Det är tydligen så att ett svagt underbyggt resonemang kan presenteras som skäl för att det är människan som åstadkommit uppvärmningen. Detta liknar propaganda som SMHI borde akta sig för. Men den kritiske åhöraren kunde dessutom konstatera att Johanssons framställning innehåller ologiska element. Om det nu är så osäkert att få ett säkert grepp om molnbildningen hur kan då slutsatserna bli så emfatiska? Borde inte SMHI:s meteorologer redovisa båda sidorna i debatten? Å ena sidan bedömer IPCC att det med 90 procents sannolikhet är människan som bidragit till det mesta av uppvärmningen. Å andra sidan är det möjligt att återkopplingen är felaktigt uppskattad och därför är kanske klimathotet överdrivet.

Det som logiskt talar för att klimathotet är överskattat redan i Helena Johanssons framställning är de temperaturvariationer som kan avläsas i Petits diagram ovan. De senaste 12 000 åren har temperaturen varierat med 2-3 grader ett antal gånger, vilket är mera än den stegring vi nu ser. Det mesta av den globala uppvärmningen kan vara naturlig även om vi inte ännu kan ange orsakerna.

I den nyligen utkomna boken Global nedkylning: klimatet och människan under 10 000 år av klimathistorikern Fredrik Charpentier Ljungqvist anges att det efter istiden förekommit nio köldperioder av samma karaktär som den "lilla istiden" kring mitten av förra årtusendet. Dagens uppvärmning kan därför mycket väl vara en naturlig normalisering efter en köldperiod.

Att Helena Johansson på explicit fråga inte har någon förklaring till temperaturvariationerna i hennes eget diagram gör inte saken bättre för SMHI.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

3 Comments:

At 10 mars, 2010 22:38, Anonymous Anonym said...

Sol och kosmisk strålning styr

Jag rekommenderar läsning av Henrik Svensmark: "The chilling stars".

Där presenteras mycket övertygande vilka de starkaste krafterna är som driver klimatet: Molnbildningen, som triggas av den kosmiska strålningen, vilken emellertid leds förbi jorden, om solens magnetfält blir starkt.

Det senare sammanfaller med aktiviteten av solfläckarna.

Teorin stärks av egna experiment och av mycket god korrelation med historiska och förhistoriska variationer i klimat och intensitet av den kosmiska strålningen.

Istiderna får vi när solen vandrar runt Vintergatans mass-centrum och då passerar genom de spiralarmar, som innehåller många stjärnor, vilka sänder ut kosmiska partiklar.

Det finns forskare som anser sig ha bevis för att koldioxid INTE KAN påverka klimatet ens om halten fördubblas:

http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/Saturated%20Greenhouse%20Effect%20Theory.pdf

De visar att vattenångan har så mycket större effekt, som verkar stabiliserande.

Det stämmer för övrigt med många fysikers konstaterande att CO2 har så smala spektralband att praktiskt taget all energi inom dem blir absorberad redan vid halter omkring 100 ppm. Vid dagens 388 ppm gör en ökning ingen märkbar skillnad.

Notera att IPCC inte har några mätningar eller försök som stöd utan bara datorsimuleringar.

Erik i Lund

 
At 11 mars, 2010 22:32, Blogger Danne Nordling said...

Erik, jag har tittat en del på Svensmarks bok. Den är dock inte tillräckligt konkret för att göra intryck på fundamentalisterna. Dessutom sade Svensmark själv i en radiointervju att man måste vänta ytterligare ett antal år för att se om hans hypotes kunde verifieras.

Istidshypotesen låter intressant. Finns det fakta som talar för den?

Koldioxidhypotesen har flera oklara punkter. En är hur det kan anses vara bevisat att en fördubbling av co2 leder till en (initial) temperaturökning på 1,2 grader som nu tycks vara nedjusterat till 1,0 grader? Under en stor del av 1900-talet ansågs absorptionsförmågan hos co2 vara mättad. Men sedan återkom co2 som en faktor när ett oklart resonemang om dess verkningar på högre höjder introducerades. En del skeptiker har accepterat detta.

Ferenc Miskolczi och SPPI med Miklos Zagoni tycks ha en alternativ syn. Koldioxidökningen sedan slutet av 40-talet har uppvägts av en minskad effekt från vattenångan som blivit exakt lika stor. Hur det hela hänger ihop får man dock inte reda på genom Zagonis papper.

Har Miskolczis teori fått något genomslag i skeptiska kretsar?
/DNg

 
At 13 mars, 2010 10:01, Blogger Unknown said...

herregud, en till liberal klimatförnekare. Jag brjar tro att hela liberala konspirationsteorin bygger på ett enda hat mot allt som heter vänster. Ni är för söta.

 

Skicka en kommentar

<< Home