torsdag, augusti 19, 2010

Är svenska ungdomar lata?

Hur många belägg krävs för att man ska kunna generalisera "lathet" och kräva politiska åtgärder för att få folk att jobba? Invandrarföretagare är beredda att generalisera trots alla uppstramande åtgärder som redan vidtagits.

Sedan ett halvt decennium har synen på arbetsviljan kluvits i två motstridiga betraktelsesätt:

Å ena sidan har vi Alliansens företrädare som menar att arbetslöshet, sjukskrivningar, förtidspensioneringar och annat "utanförskap" beror på att det för många framstår som bättre att leva på bidrag än att arbeta.

Å andra sidan har vi den traditionella och ofta socialdemokratiska synen att folk vill arbeta med snart sagt vad som helst bara det finns jobb att söka. Felet är att det finns för få lediga jobb.

Idag när vi befinner oss i en svår lågkonjunktur är det naturligtvis lätt att argumentera för den socialdemokratiska synen. Men tidigare när konjunkturen var bättre låg ändå siffrorna för utanförskapet högt. Detta togs som bevis för att det både borde bli svårare att få ut bidrag och att det generellt borde bli lönsammare att arbeta jämfört med att få bidrag. Under innevarande mandatperiod har bidragssystemen därför stramats upp och skatten sänkts för arbetande genom ett särskilt förvärvsavdrag (jobbskatteavdrag).

När Fredrik Reinfeldt besökte kebabföretaget Meet i Linköping (20 anst) fick han en helt annan bild av arbetsmarknaden än den socialdemokratiska, rapporterar DN 19/8 (Mats J Larsson, s 11; ej onl). VD:n Tibet Ukus med rötter i Turkiet säger att det är svårt att få unga att jobba med tillverkning av kebab för restauranger:
"De vill hellre sitta hemma och spela tv-spel. Jag hade en kille igår som inte ville fortsätta, utan hellre sitta hemma" säger Ukus.
DN fortsätter med en annan invandrarföretagare, Bilal Afsar, som ger medhåll till denna bild med orden:
"Svenska ungdomar är lata. Nu expanderar jag min golvslipning i Turkiet istället för i Sverige" säger Afsar.
Reinfeldt fick höra samma synpunkt på ett byggföretag i Norrköping men duckade för frågan "Är svenska ungdomar lata?" Han ansåg att man skulle akta sig för att generalisera.

Men är inte Alliansens hela jobbpolitik som går ut på utbudsstimulerande åtgärder en generalisering av ett relativt fåtal indikationer att folk med arbetsförmåga inte vill arbeta? Och är inte hänvisningarna till att ekonomisk forskning visat att jobbpolitiken har effekt ett bevis för att företagarnas generaliserande omdömen är riktiga? Forskningen har tydligen visat att folk är lata - men språkbruket är naturligtvis annorlunda.

Detta borde vara en allvarlig tankeställare för dem som anser att människorna i Sverige har sin Luther aktuell och vill jobba i alla situationer. Eftersom DN:s referat gäller situationen idag efter det att ett antal skärpningar vidtagits är det ännu allvarligare. Företagarna borde rimligtvis istället rapportera att de har en kö av arbetssökande. Eftersom de inte gör detta återstår frågan om det behövs ännu mer av utbudsstimulerande åtgärder eller om det måste till helt andra åtgärder. Borde inte valrörelsen handla om detta? Vilken ståndpunkt intar Socialdemokraterna?

[Uppdatering: I radions Studio ett "Är dagens ungdomar slöa?" berättar Tibet Ukus mera om hur svårt det är att få folk att jobba. I AB skriver Bert Karlsson en debattartikel med rubriken "Unga är för lata att plocka bär".]

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

9 Comments:

At 19 augusti, 2010 18:17, Anonymous Anonym said...

Det var 200 bärplockare från Kina som kom till Storuman för att plocka bär.
Men så gav de sjutton i det hela och började protestpromenera,
en bäruppköpare var förbenad på dem och sa de vill ju inte jobba, de har ju inte ens prövat gå ut i skogen för att plocka.

Typ samma gällde ett antal bärplockare i Dalarna som t.o.m band fast några arbetsledare.

ÄR dessa lata.
Nä så ligger det nog inte till,
det beror nog på den politiok som förs mot dessa i Sverige och från de länder de kommer ifrån.

Sannigen bak när arbetsgivare säger unga vill hellre spela tv-spel, är förmodligen inte utrredd,
och bägge parter bör i så fall få ge sin syn.

Samtidigt läser man om hur fler och fler tvingas jobba gratis en tid för att kunna få anställning, i de flesta fall så slutar det med att de får jobba gratis sedan sparkas det varvid arbetsgivaren tar in nya och de får också jobba gratis.

Nää felet är djupare än det Reinfeldt och hans skatteroffarnäste påstår.
Det är Moderaternas brist på social kompetens där de har förmågan skapa dels förutsättningar för jobb och dessutom inte skapar några jobb.
Detta leder till en oerhörd konkurens på arbetsmarknaden som sänker löntagarnas löner,
Detta i parentes med att Reinfeldts roffargäng samtidigt undvikit betala skatter men i gengäld tagit det från sjuka, arbetslösa.

Så många unga må vara lata, men de vill ha drägliga liv också, unga tappar självförtroende om de inte får börja jobba tidigt.

Så din teori är enbar en slags hög4rpropagandahån , mot samhälletrs svaga grupper.
Därför röstar vi även Rödgrönt i höst .
kanske självmorden för sjuka upphör.

 
At 20 augusti, 2010 02:05, Anonymous ungdom said...

Man blir ju lite sugen på att få reda på företagets namn i Norrköping, ringa dit och säga att man är villig att jobba dag och natt.

Så sjukt trött att generaliseras ihop för att några är slöa och inte vill jobba. Jag klumpar inte ihop alla äldre till bittra och sura, när många av dem jag träffar är det. Se individer, inte grupper!

 
At 20 augusti, 2010 02:25, Blogger Danne Nordling said...

Anonym, din argumentation vänder sig enbart mot Bert Karlssons resonemang. Han tycker att svenska ungdomar kunde plocka bär eftersom han själv gjorde det i sin ungdom. Men mycket har hänt sedan dess och det är troligt att svenska ungdomar känner till hur läget ser ut till skillnad från kineser och thailändare. De är inte lata men de vill ha betalt i enlighet med vad som förespeglats dem.

Svenska ungdomar måste jobba på den vanliga arbetsmarknaden - t ex i köttindustrin. Där arbetar redan ett antal. Men trots arbetslöshet vill inte tillräckligt många ta sådana jobb. Lönen är 104 kr/tim eller 18 000 kr i månaden. De sitter hellre hemma med TV-spel och väntar på att bättre jobb ska dyka upp.

Kan man då säga att svenska ungdomar är beredda att ta "vilket jobb som helst" och att de besitter en luthersk arbetsmoral? Eller kan man säga att arbetslöshetsersättningen inte är för hög för att avskräcka från arbete? Eller att det är tillräckligt svårt att få bidrag?

Det börjar redan uppstå svårigheter att rekrytera arbetskraft på vissa håll. Ändå är över 8 procent av arbetskraften öppet arbetslös. Hur kan det komma sig? Har inte bekvämligheten brett ut sig för mycket? Och blir den inte ännu större om de rödgröna får höja bidragen och göra det lättare att få dem?

"ungdom", du har helt rätt i att man inte ska generalisera. Men politiska åtgärder riktar sig generellt mot vissa grupper utan att ta hänsyn till att det finns individer med olika egenskaper. Att ungdomar "vill ta vilket jobb som helst" är också en generalisering. Det kan inte användas för att bevisa att det skulle vara lämpligt att höja bidragen och lätta på regelverket. Ett antal personer kommer i så fall att föredra att spela tv-spel och liknande.
/DNg

 
At 20 augusti, 2010 12:39, Blogger Johan Sjölander said...

Borde inte marknaden kunna lösa det här problemet? Om det inte går att rekrytera (köpa) arbetskraft för de villkor (det pris) som erbjuds får man helt enkelt betala mer. Antingen i form av lön eller andra arbetsvillkor. Kostnaden för detta får tas ut antingen i form av effektiviseringar, lägre vinstmarginal eller högre priser i konsumentledet (torde i frågan om kebaber inte vara något större problem).

Det är klart att jag som ägare tycker att det vore bra om folk ville sälja sitt arbete billigare, men det känns lite märkligt att luta sig på Luther i något sorts försök att få denna position att framstå som moraliskt riktigt.

 
At 20 augusti, 2010 15:49, Blogger Danne Nordling said...

Johan Sjölander, det är klart att marknaden kan lösa en hel del av problemen med lönebildningen. Men detta sker med hänsyn till vad staten sätter som alternativ till arbete.

En hög nivå på bidragen när man inte arbetar leder till en högre lönenivå på en fri marknad. Med en högre lönenivå minskar antalet arbetstillfällen som kan bära denna högre kostnad. Detta kan motverkas på politisk väg med tre åtgärder:

1) Bidragen kan sänkas
2) Bidragen kan göras svårare att få
3) Skatten på arbete men inte på bidrag kan sänkas

Socialister längre österut har av tradition också använt moraliska argument för att förmå folk att arbeta. Det ska vara en moralisk plikt att vara solidarisk i landets uppbyggnad, i kapplöpningen med onda imperialiststater etc. En kvarleva från detta är kanske hänvisningarna till Luther idag. Om en del arbetslösa uppträder på det sätt företagarna beskriver blir det givetvis naturligt att fördöma dem som lata och omoraliska. "Det som duger åt de flesta borde duga åt alla."

Problemet sammanhänger med systemet med fasta priser/löner. På konsumentmarknaderna talar man om ett 'konsumentöverskott' (en del av köparna är beredda att betala ett högre pris än det fasta). Producenterna laborerar med prisdifferntiering för att minska konsumentöverskottet (t ex lyxmodeller).

På producentmarknader finns motmedel i form av hemlig lönesättning. Detta är dock vanskligt på en marknad med enhetliga arbetsuppgifter (motsvarigheten till lyxmodeller är lättare att upprätthålla för tjänstemän). Eftersom industriarbete regleras med kollektivavtal i Sverige är "prisdifferentiering" omöjlig. Konsekvensen av ett pris (dvs lön) som klarerar marknaden blir att det måste sättas så högt att antalet arbetstillfällen blir färre. Motsvarigheten till konsumentöverskottet tillfaller löntagarna vilket begränsar utbudet av arbeten.

Det normala i Sverige med låglönesatsningar och höjningar av ungdomslönerna har varit att det istället rått överskott på okvalificerad arbetskraft. Kanske är detta orsaken till att personer som hellre vill lyfta bidrag än arbeta i låglönejobb klassificeras som "lata".
/DNg

 
At 25 augusti, 2010 09:27, Blogger Unknown said...

Intressanta tankar! Kolla in jobbgrillen.se och se Luciano Astudillo, Tomas Tobé, Mats Odell mfl grillas av en ungdomspanel i ungdomsarbetslöshetsfrågan

 
At 22 september, 2010 09:45, Anonymous Anonym said...

Om vi hade en lönebildning som var perfekt och utan kartellbildningar. Om den lönebildningen gav exakt rätt löner för att full sysselsättning skulle uppstå. Vad skulle vi få för löner? Hur stor lönespridning? Skulle en frisk arbetsvillig medborgare med enbart grundskola kunna leva på sin lön?

Har du Danne sett någon undersökning som svarar på dessa frågor.

Fackföreningsfolk brukar säga att det blir löner som inte gå leva på om vi låter lönerna sjunka tills alla får jobb, är det sant?

// Ante

 
At 15 juni, 2015 13:55, Anonymous Anonym said...

Svenska ungdomar är inte mer lata än nån annan ungdom i hela Världen generellt.
Det är samhällsutvecklingen som påverkar.

Hör man om fallskärmar, skattesänkningar,
för välbärgade och sänkta trösklar och jobbgarabti som innbar att unga fick sitta på arbetsförmedling söka jobb så kommer en konsekvens.
Även Dator chattande i mobiler surfplattor förändrar våra unga.
även att unga bor mest i städer har gått skola går hem är kort sagt fysiska vrak

När jag var ung bodde i landsbygd fick man redan som 5-6 åring hålla i en räfsa och om inte annat lära sig ha tråkigt för att sedan få saft och bullar och ha kul.
Belöning alltså.
Idag straffas unga innan de ens hållit i en räfsa. De hotas med arbetslinje sänkta trösklar och FAS-3 och de vet hur Kapitalism funkar.
Många skiter i Samhället.
Jag känner en ung person på 23 år som i kollektiv med andra bosatt sig i en gammal kåk i Landsbygd de lever på kort sagt ingenting max 100 kr / dan. De odlar lite fixar lite till grannar o.s.v
De vill inte bo i stad med orimliga priser på bostadsrätter där enda syftet är att Unga ska låna sig upp över taknocken så arbetsgivare kan hota och låsa fast dem enbart för att de är satta i skuld.

Det är inte unga det är fel på det är vi vuxna som tillåtit lögnaktiga politiker och stora företag skapa ett Samhälle som är på väg förstöra både klimat , Jorden, människor och allt.
Detta enbart för att mindre än hundra i antal ska äga mer än hälfften av Jordens befolkning.

Liktr högern via SD skyller och gnäller på Invandring så gnäller Högern på Unga Det är samma förtryck när giriga företagsidkare inte får som man vill.

Så lägg ner. Det är inte fel på våra unga det är det råkapitalistiska Samhället det är fel på.

 
At 15 juni, 2015 16:18, Anonymous Anonym said...

Att tro att Svenska unga är latare än andra är helt fel. Allt har med Samhällsutvecklingen att göra i det ingår även attityder. Minns Borg som -89 stod som 20-åring i tv och menade låt folk få göra som de vill.
D.v.s han skapde därmed en ny attityd.
Man minns själv när man var barn där merparten bodde på landet redan tidigt fick man lära sig bära in ved o.s.v
När man sedan blev vuxen var det fysiska jobb inom industrin som gällde och det gällde Svenskar överlag.
Idag bor de flesta i städer i lägenheter. Nån vedbärning existerar inte utan det är surfplattan eller datorn som gäller.
Att ta en röjsåg känner unga inte till jobben som är fysiska har deinte tränat för.
Det finns även två varianter de som tränar så in i "baljan" mycket och de som inte tränar alls.
Förr var "alla tränade " detta utan att träna hårt arbete gällde.
Attityder att göra som man ville fick man inte ens nämna , man skulle göra sin plikt och kräva sin rätt.

Kort sagt dagens unga kommer från den attitydförändring som Borg skanderade om. D.v.s Nyliberaliseringen från 80-talet föräldrar som skulle bli skattesänkarLobbyister istället socialister. Fick barn som är uppfödda på dagis fritids och där Föräldrarna endast träffar dem när de var gulliga
Uppväxta med dator tv-spel och liknaden
Att lära sig god moral tacka för maten niga bocka för äldre har de aldrig lärt sig av 80-90-talets nylkiberalister
Du ska ta för dig går det mygla ska du göra det kan du ta för dig idividuellt högre lön för liten arbetsinsats gör det.

Så hela det tragiska med dagens unga härstammar från nyliberalismens intåg
där privatiseringen gårt så långt i USA så man haffar arbetslösa, sjuka sätter dem i fängelse och nyttjar dem som gratis arbetskraft
Är det därmed nåt vettigt jobba åt den typen av svinaktiga företag-.
Det är ju bara en massa sån dynga idag
Skattesänkningar fallskärmar omoral och slå mot svaga .
Hopopas det straffar sig med ännu latare unga så kapitalismen och nyliberalismen försvinner fårn vårt land.

 

Skicka en kommentar

<< Home