fredag, oktober 01, 2010

Irlands skattetryck måste mer än fördubblas?

Irlands finansminister Brian Lenihan gick igår ut med uppgiften om ett "skräckinjagande budgetunderskott" på 32 procent av BNP (DN). Detta var en följd av räddningen av bankväsendet som uppgår till 45-50 mdr euro.

Idag skriver DN:s korrespondent i Storbritannien Dan Lucas om denna stödoperation:
"De irländska skattebetalarna kommer att få betala mellan 45 och 50 miljarder euro, mellan 410 och 460 miljarder kronor, för att rädda landets bankväsende."
Liknande rapportering har förekommit överlag. Men är detta en rimlig beskrivning av vad som förestår i ett land med knappt 4,5 miljoner invånare - hälften av Sveriges storlek?

Skattetrycket i Irland är 28 procent av BNP (-08). Skulle de irländska skattebetalarna snart behöva betala 60 procent av BNP i skatt för att täcka budgetunderskottet? Eller skulle regeringen kunna eliminera alla offentliga utgifter för att få ner budgetunderskottet till noll?

Beskrivningen av konsekvenserna av räddningen av bankerna är uppenbarligen missvisande. Det är orimligt att skattebetalarna skulle uppoffra omkring hälften av sin privata levnadsstandard för att rädda bankerna. (Alternativt offra all offentlig verksamhet och litet av den privata.)

På något sätt måste räddningen av bankerna resultera i någonting annat än i den populistiska beskrivningen att "skattebetalarna får betala". Eller är det helt enkelt amatörer som drar slutsatsen utan att tänka på att det är orimligt? De professionella ekonomerna saknas i debatten och lämnar fältet fritt för ren mytbildning. Varför? Och varför finns det inga media som försöker ta reda på hur det egentligen hänger ihop? Har Tea-Party-rörelsen redan fått globalt genomslag?
>
Se även Ekonomisten. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

5 Comments:

At 02 oktober, 2010 00:16, Blogger jeppen said...

Det synes mig tunt att avfärda siffran endast med argumentet att den är stor.

Vidare så behöver de varken dubbla skatten eller nolla utgifterna ett år. De lär låna upp pengarna och amortera över en 20-årsperiod eller så.

 
At 02 oktober, 2010 10:10, Blogger Nils Lindholm said...

Hur funkar det här på dina ord
clip{
"Frihet är frånvaro av tvång och då måste skatterna vara ganska låga "
}
Vem i Irland är det som minskar 'friheten'?

 
At 03 oktober, 2010 00:23, Blogger Danne Nordling said...

jeppen, du har naturligtvis rätt. Det är inte fråga om att tvinga skattebetalarna att punga ut med pengarna ganska omedelbart som man kan få intryck av i media.

Men även om man slår ut bankstödet på 1/5 av BNP på ett antal år med amorteringar återstår frågan: vem tar emot de höjda skatter som erfordras för dessa amorteringar?

Höjda skatter i detta fall betyder att konsumtion och investeringar måste maka åt sig. Vem fyller ut detta utrymme? Eller är det så att man kan amortera sina skulder genom att sänka produktionen och gå sysslolös? Det är detta som ekonomerna borde klarlägga.

Nils Lindholm, om staten bedriver en omfattande politikerstyrd verksamhet måste skatterna bli höga med mycket tvång som följd. Om skatterna måste höjas för att betala bankstödet (en statlig verksamhet) blir det också mera tvång.

I den allmänna debatten verkar man likställa bankhaverier med omfattande naturkatastrofer. Om många bostäder, vägar, skolor och sjukhus har rasat ihop måste staten rycka in för att bygga upp allt igen. Det går åt mycket pengar som fordrar skattehöjningar. Men detta tvång är nödvändigt för att undkomma den misär som en utebliven uppbyggnad skulle medföra.

Men det är väl inte så bankhaverier fungerar?
/DNg

 
At 03 oktober, 2010 19:11, Blogger Nils Lindholm said...

Alldeles riktigt.
Bankhaveri är en avsiktlig handling.

Om Staten har hand om pensionen, sjukpengen, a-kassan o sjukvärden så kallas avgifterna för att finansiera detta för skatt, alltså tvång o 'tärande'.
Om dessa saker handhavs av 'Skandia' så är det alltså inte skatt o då heller inget tvång.
OCH det genererar inkomster!!

!!!
Men av nån konstig anledning vart det mindre kvar i börsen för 'vårdbiträdet'.

 
At 05 oktober, 2010 09:43, Anonymous Tom said...

Apropå inget, börjar det inte vara dags att höja den intellektuella nivån på socialistisk populism?

 

Skicka en kommentar

<< Home