tisdag, april 26, 2011

Är svenska elbilar en miljöfara?

Svenska elbilar kräver mer el som då inte kan exporteras till Tyskland. Då skulle mer kolkraft behövas och utsläppen öka. Med detta synsätt måste Sverige också subventionera vindkraften ännu mera så att tyskarna inte behöver göra några uppoffringar för att bygga ut fossilfri elproduktion.

Det anses allmänt att det är elbilar som ska ersätta dagens bilar med förbränningsmotorer som till största delen går på fossila bränslen. Om inte annat kommer elbilarna att göra det möjligt att köra på kol, som det finns gott om, när oljan börjar ta slut - dvs bli fruktansvärt dyr. Dessutom anses elbilar vara miljövänliga, åtminstone i Sverige, eftersom de inte släpper ut någon koldioxid. Mot detta anförs att det är hur elströmmen produceras som avgör huruvida elbilar är klimatvänliga (bloggart aug-10). Om elen till stor del produceras med kolkraft kommer även elbilarna att leda till betydande koldioxidutsläpp och därmed bidra till den globala uppvärmningen enligt konventionell uppfattning.

Med den nordiska elmixen sker elproduktionen nästan helt med förnybara källor eller med kärnkraft. Därför kan man som den svenska regeringen lansera subventioner till elbilar med 40 000 kronor med klimatpolitiska argument. Elbilar är miljöbilar. Mot detta vänder sig nu energiprofessor Björn Karlsson i DN Motor 16/4-11 genom att peka på exporten av el till Europa. Redan för fem år sedan försvarade Karlsson de stigande elpriserna med anpassningen till de höga europeiska priserna. Sverige har ingen rätt att åtnjuta låga elpriser när vi gått med i EU menade han. Jag skrev en ironisk analogi om prissättningen av det svenska dricksvattnet i mars-06.

Professor Karlsson menar nu att "stöd till elbilar ger högre utsläpp" eftersom den el de svenska elbilarna förbrukar minskar elexporten till Tyskland och Polen som producerar el med brunkol. Kan man argumentera på detta sätt? Det förutsätter att Sverige skulle ha en moralisk skyldighet att exportera sin överskottsel till Tyskland mfl. Och detta överskott skulle definieras som el utöver förbrukningen idag utan utan elbilar. Detta sätt att argumentera för med sig oöverblickbara konsekvenser.

Har Sverige en plikt att skattesubventionera utbyggnaden av vindkraften för att sedan sälja elen med samhällsekonomisk förlust till Tyskland? Har vi då inte en skyldighet att bygga ut våra fyra orörda älvar för vattenkraftsproduktion? Borde vi inte ta på oss att frysa i våra elvärmda hus för tyskarnas skull? Ska vi inte bygga ut kärnkraften så att mera koldioxidfri el kan exporteras till Europa?

Är det inte Tysklands ansvar att minska beroendet av kolkraft? Sverige producerar 37 procent av elen med kärnkraft, Tyskland 26 procent, Storbritannien 18 procent och Polen 0 procent. Ska vi acceptera detta när Ungern kan ha 43 procent kärnkraft, Armenien 45 procent, Belgien 52 procent och Slovakien 54 procent? (Källa: SvD Näringsliv s 6-7)

Tyskland och Polen kan också satsa på en utbyggnad av vindkraften och solcellskraften. Det kräver subventioner och höjda skatter för tyskar och polacker. Ska de få slippa dessa uppoffringar genom att Sverige avstår från elbilar? Professor Karlssons resonemang framstår som huvudlöst.

I en separat artikel i DN får Karlsson visst mothugg från Per Kågeson, professor i miljösystemanalys, och från Tomas Kåberger, GD för Energimyndigheten. Men de pekar enbart på att man måste anlägga ett långt perspektiv: elbilarnas utbredning kommer att få fullt genomslag då orenad kolkraft inte längre används i Europa - kanske kring 2035.

Enligt vad jag kan förstå har alla fel. Svenska elbilar och elexport har ingen relevans för utsläppen av koldioxid från Europa. Kraftproduktionen omfattas nämligen av en tvingande begränsning som ser till att utsläppen inte får överstiga vissa nivåer. Denna tvingande reglering har gjorts mer flexibel genom handel med utsläppsrätter. Det betyder att utebliven svensk elimport till Tyskland leder till att tyskarna får köpa utsläppsrätter från t ex Polen för att hålla uppe elproduktionen. Polackerna får i sin tur lägga ner några av de minst effektiva brunkolsverken och investera i nya som släpper ut mindre koldioxid.

Slutsatsen blir med detta exempel att om Sverige avstår från att satsa på elbilar kan Polen köra sina ineffektiva kolkraftverk ytterligare några decennier. Europas utsläpp av växthusgaser påverkas inte.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

3 Comments:

At 26 april, 2011 20:58, Blogger Natrix said...

Elbilar är alternativ till mopedbilar eller till att åka stadsbuss. Inte till vanliga bilar. Inget slår kolväten som energibärare för fordon (http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_density). Allteftersom priset på olja stiger kommer mer och mer naturgas och kol att förvätskas till bensin/diesel.
Nu var väl egentligen inte fordonsteknik kärnan i din artikel utan att BK är en idiot, vilket han på egen hand förmår visa.

 
At 26 april, 2011 23:04, Blogger Per-Olof said...

Intressantare i sammanhanget är att växthuseffekten inte existerar. Enligt termodynamikens andra lag kan inte värme överföras ifrån kall materia till varm materia, utan enbart ifrån varm materia till kall. Växthusgaserna är kallare än jordytan och då är slutsatsen att växthuseffekten inte existerar.

 
At 27 april, 2011 01:20, Blogger Danne Nordling said...

Natrix, tänk om vi kunde bli av med den skräckslagna inställningen till utsläppen av växthusgaser. Då skulle bilarna kunna köras på kol omvandlat till syntetbensin och under lång tid även naturgas omvandlad på samma sätt.

En intrikat fråga är dock om länder med god eltillgång skulle kunna konkurrera med syntetbensin med hjälp av elbilar eller åtminstone elhybrider. Eftersom alla tongivande politiker säger sig tro på den förhöjda växthuseffekten är frågan högst hypotetisk. Det kommer att satsas på elbilar och det kommer att bli dyrt i länder som måste avveckla kolkraften med hjälp av solceller och vind. Ett sätt är att förlägga solcellerna till Nordafrika där syntetisk metanol kan framställas och transporteras till Europas metanolhybrider och elframställning. Här kan man fråga sig huruvida den större verkningsgraden för solcellerna i Afrika kan uppväga transportkostnaderna. Det kanske lönar sig med elledningar under Medelhavet?

Per-Olof, det behövs nog starkare bevis för att växthuseffekten inte existerar för att politikerna ska ta intryck.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home