tisdag, maj 03, 2011

Magert om barnfattigdomen i budgetmotionen (S)

Socialdemokraterna ska utrota barnfattigdomen men nämner inte i sin motion inte att det i huvudsak är ett socialbidragsproblem som sannolikt till stor del berör arbetslösa invandrare. Något program presenteras inte trots "nolltoleransen".

Igår kom Socialdemokraterna med sin budgetmotion (pdf) till riksdagen där alternativet till regeringens politik i vårpropositionen presenterades. Den innehåller inte mycket konkreta förslag. Vi får inte veta något mera om skattepolitiken och något program för nya jobb finns inte ens skisserat. Ett avsnitt handlar om barnfattigdomen och förtjänar en ytterligare kommentar.

Under avsnitt D på sidan 36 sätter Socialdemokraterna rubriken "Avskaffa barnfattigdomen". Man skriver: "Barnfattigdomen är oacceptabel och ovärdig ett modernt samhälle." Sverige är ett rikt land men standardökningen har inte kommit alla barnfamiljer till del, skriver man och hänvisar till Rädda Barnen. Det har skett en ökning 2008 enligt organisationens statistik. Detta enda år hävdas utgöra ett trendbrott. Någon diskussion om att det kunde ha varit den begynnande finanskrisens effekter som gav denna effekt förekommer inte.

Socialdemokraterna antyder i sin motion ingenting om hur Rädda Barnen definierar barnfattigdom (att föräldrarna får socialbidrag eller annars har en inkomststandard på liknande låga nivå). Om orsakerna skriver man:
"Framförallt har barnfattigdomen ökat bland barn till ensamstående föräldrar, där den är mer än tre gånger så hög som bland barn till sammanboende föräldrar. Barnfattigdomen förklaras också av stora skillnader i hälsa, möjlighet till utbildning, arbete samt olika delar i landet men också inom samma geografiska område."
Bortsett från den bristande språkbehandlingen framstår beskrivningen ändå som oklar. Det är lätt att få intrycket att barnfattigdomen beror på att föräldrarna har lågkvalificerade jobb där möjligheterna till utbildning hindrar övergången till bättre betalda jobb eller möjligtvis att ohälsa medför sämre förtjänstmöjligheter.

Vad vill då Socialdemokraterna göra för att "utrota barnfattigdomen"? I motionen sägs:
"Vi Socialdemokrater menar att det ska råda nolltolerans mot barnfattigdom. Vi sätter målet att avskaffa barnfattigdomen. Detta är ett långsiktigt mål som kräver höga ambitioner. Vi kommer att steg för steg presentera konkreta åtgärder under mandatperioden."
Efter detta kräver man att regeringen ska redogöra för hur dess politik påverkar barnfattigdomen. Avsnittet avslutas med att man till slut konstaterar att "Den viktigaste insatsen för att motverka barnfattigdom är att bekämpa arbetslösheten och att skapa förutsättningar för högre sysselsättning". Men något konkret som skulle förbättra läget föreslår man inte. Eftersom barnfattigdomen enligt Rädda barnen i hög grad är kopplad till att föräldrarna är födda utomlands skulle hela integrationspolitiken behöva tas upp (bloggart 28/3-11). Och Socialdemokraterna har ju inte tidigare bedrivit någon framgångsrik sådan politik. Istället räknar man upp ett antal mindre relevanta åtgärder:
"Förslag som vi ska titta närmare på är höjt underhållsstöd, införande av barnomsorg under obekväm arbetstid, höjt tilläggsbidrag för studenter med barn, kulturinsatser för barn i utsatta områden, förbud av frivilliga avgifter inom skola och förskola och rätt till heltid inom offentlig sektor."
Detta förefaller vara väl magert som åtgärdsprogram när man så kategoriskt gått ut med intentioner om att helt avskaffa barnfattigdomen. Nog förefaller det som att Socialdemokraterna tagit upp en förflugen idé som Rädda Barnens pressmeddelande bidragit till om man inte studerar frågan närmare. Är det en indikation på hur hög nivån på politiken under Håkan Juholt kommer att bli?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

5 Comments:

At 03 maj, 2011 08:33, Anonymous Anonym said...

"Vi kommer därför att ansluta oss till den politik som SD har"
Är en tänkbar slutsats.

En annan är att man mäter den relativa fattigdomen i förhållande till den relation familjen har till sina ursprungsländer.

För en somalier som skickar en del av socialbidraget till sina släktingar i hemländerna så upplever de sig kanske som rika-relativt sett!

Traumatisera inte våra nyanlända!

 
At 03 maj, 2011 18:04, Blogger Danne Nordling said...

Ja, det är en tragisk konsekvens av Rädda Barnens agerande. Organisationen förstår inte hur en felaktig presentation kan utnyttjas.
/DNg

 
At 04 maj, 2011 12:18, Blogger Nils Lindholm said...

Danne:
Rädda Barnen för fram att: trenden har bytt från mindre till ökad fattigdom.

Då far du o orerar om att den visst inte har ökat, OM man inte räknar . . . .
Har det skett en trendförändring, eller inte?

 
At 04 maj, 2011 14:09, Blogger Danne Nordling said...

Nils Lindholm, Rädda Barnen noterar en liten ökning ett enda år (2008). Hur kan det konstituera en ny trend? En trend kräver ett flertal år för att man inte ska kunna säga att det är fråga om en tillfällig variation, som t ex kan bero på att vi fick en kraftig konjunkturnedgång.

Det är alltså för det första för tidigt att säga att vi har en ökande trend för barnfattigdomen.

För det andra måste Juholt visa att en eventuell ny trend beror på regeringens ekonomiska politik. En del av ökningen kan ju bero på att det uppträtt fler som inte kan få a-kassa för att de varit utomlands och därför måste få socialbidrag. Men en annan del skulle med tidigare bestämmelser kunnat få a-kassa. Juholt borde visa att det är dessa, som nu inte kvalificerar för a-kassa, som utgör de nya socialbidragstagarna, som i sin tur definierar barnen som 'fattiga'.
/DNg

 
At 09 maj, 2011 12:30, Anonymous Per Fredö said...

Nu var ju barnfattigdomen dubbelt så stor 1994 än i dag, vilket inte hindrar socialdemokraterna till en stor, politiskt inriktad attack mot regeringen.

Göran Hägglund redovisade sakligt i gårdagens AGENDA flera förbättringar som utsatta grupper med barn fått , men förgäves.

Allt var enligt Carin Jämtin galet och då var det att vi har ändå långtidsarnbetslösa och hög ungdomsarbetslöshet även om utvecklingen där går åt rätt håll.

Frys då in dessa grupper i stället i utbildninoch arbetsmarknadspolitik, vilket redan finns ,vuxit kraftigt, men klassiska s-grepp.

Som vanligt är det bara fråga om mer pengar att placera i skilda politiska välgörenheter.

Allt annat glöms bort.

 

Skicka en kommentar

<< Home