fredag, maj 13, 2011

Minskad arbetslöhet borde vara en politisk framgång

Tots att regeringen lyckats minska arbetslösheten framstår politiken som mindre lyckad. Oppositionen har lyckats skapa en mediabild av att "fas 3" är ett misslyckande och att regeringen är inkompetent. Är medborgarlön en lösning?

Arbetslösheten enligt AKU är nu lägre än i mitten av 2005 under Socialdemokraternas förra regeringsperiod under Göran Persson. Säsongrensat låg den i mars på 7,6 procent eller 386 000 personer, se nedanstående diagram:


Antalet inskrivna vid arbetsförmedlingen var i april 376 000 personer (7,6 %). Alla prognosmakare förutser en fortsatt sjunkande arbetslöshet framöver. Det som kommer att sätta stopp för sänkningen är sannolikt Riksbankens räntehöjningar för att stävja inflation och överhettning. Min bedömning är att gränsen går vid ca 6,5 procent om ingenting exceptionellt görs för att minska Nairu (den nivå då inflationen börjar öka). Men i Riksbankens direktion har vice Riksbankschef Lars E O Svensson bedömt att man kan komma ner till 5,5 procent. Han betraktas dock som centralbankens tydligaste "ränteduva".

Finansminister Anders Borg har i sina prognoser gått mycket längre. Finansdepartementet bedömer att Nairu kommer att kunna sjunka till 4,8-4,9 procent och att den faktiska arbetslösheten kommer ner till denna nivå 2014. Det är en kanske onödigt våghalsig prognos som Borg kan få anledning att ångra inför valet 2014 (bloggart apr-11).

Socialdemokraterna har dock inte argumenterat emot. De har tydligen accepterat att regeringens arbetslöshetsminskande politik kommer att bli en framgång - i synnerhet som konjunkturuppgången hjälper till. Istället har S valt en annan taktik. De skjuter in sig på en smal del av arbetsmarknadspolitiken där alla regeringar under flera årtionden misslyckats. Idag kallas den "Fas 3" och omfattar 26 000 personer. Regeringen bedömer att antalet ökar med 10 000 personer det närmaste året. Men oppositionen har majoritet för att stoppa nytillskott.

Fas 3 omfattar det sista steget i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna när allt sökande, coachande och utbildande har misslyckats. Betalningen är låg (60 % av tidigare a-kassa) och anordnarna får 225 kr/dag. Verksamheten får inte tränga ut reguljära arbeten vilket medfört att en del upprörande fall av meningslös sysselsättning valsat runt i massmedia. Detta har Socialdemokraterna kunnat utnyttja framgångsrikt. Kanske måste regeringen sätta stopp vid fas 2 med en oändlig karusell av utbildningsåtgärder.

Misstaget att stadga att inga riktiga arbetsuppgifter får utföras blev hela idéns fall. Undersökningar som gjorts visar att en hel del (uppemot hälften) av deltagarna faktiskt utför reguljärt arbete. Det borde medföra en viss ökning av arbetslösheten hos dem som skulle ha anställts den ordinarie vägen annars. Men dessa personer är sannolikt anställningsbara på ett helt annat sätt och med mindre behov av subventioner. I ett läge där bristen på arbetskraft blir ett problem förefaller det som nödvändigt att subventionera de enklaste jobben så att de mest svåranställda får dessa. På sikt måste de som är överkvalificerade för de enkla jobben förmås att övergå till mer kvalificerade jobb och sålunda lämna plats för de okvalificerade.

Det kvarstående problemet verkar vara att åstadkomma någon form av aktivitet för de mest omöjliga fallen som sannolikt finns bland dem som varit arbetslösa 5-10 år. Borde inte dessa också sysselsättas med något? Eller ska vi införa en medborgarlön? Risken med medborgarlön är att en del som inte finner det värt att anstränga sig med arbete också kommer att göra sig "omöjliga" för att få en arbetsfri inkomst som sedan kan drygas ut med svartarbete och egenarbete mm. Några exempel från TV:s program Debatt var att renovera båten och umgås med barnbarnen, vilket anfördes som skäl för att tacka nej till anställning efter fas 3.

Bilden av arbetsmarknadsministerns kompetens håller på att rosta betänkligt. Hon håller på att förstöra den makroekonomiska framgången av den sjunkande arbetslösheten i stort.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , intressant,se

Etiketter:

2 Comments:

At 14 maj, 2011 17:47, Blogger Nils Lindholm said...

Med 10-tusen till i FAS3 så sjunker arbetslösheten med . . . ja 10-tusen.
Med 300-tusen i FAS3 funnes ingen arbetslöshet.

Av nån konstig anledning så blir det nåt fel !!
78.6% sysselsatta, 0,6 timmar mindre än tidigare, motsvarar ungefär 100-tusen.

Så om Regeringen skulle lyckas får ner den arbetade tiden med runt 2-timmar till, så skulle MP:s grej om minskade timmar, linjärt då tabort arbetslösheten, precis som 'FAS' gör.

Inget större fel på FAS3 om man ser den som vad den är, gömmabort, utan fattiggörandet genom ut o ned-försäkringarna.

Sista grej om 'heller fixa båten' är väl en ren lögn från dej, men du gömmer dej bakom att hänvisa till TV.

 
At 16 maj, 2011 21:21, Anonymous Anonym said...

Håller inte med arbetslöshet ska inte lösas under vilka former som helst.
Det högern vill är att folk ska jobba för lägre löner. Företagen de vill t.o.m att folk ska provjobba gratis under en tid.
Om de då inte duger då får de provjobba gratis på nåt annat ställe.
A-kassan anser jag ska vara så optimal att jobb inte ska tas för så lågt pris så detinte går leva på sin lön.

Det ska i vissa fall helt enkelt kosta att dels ha för många arbetslösa, Men även ha för låga löner . D.v.s genom att ha en mer optimal a-kassa.

Jobb ska inte vara ett självändamål.
Jobba ska utföras under vettiga former.

 

Skicka en kommentar

<< Home