söndag, maj 01, 2011

Slutet för socialdemokratins storhet 1 maj 2011?

Waidelich talade om barnfattigdomen utan att konkret nämna hur den ska avskaffas. Är det en tom retorik som förebådar socialdemokratins svaghet och brist på idéer? Juholt ville inte sänka restaurangmomsen som skulle kunna betyda fler jobb och färre fattiga.

Jag besökte Norra Bantorget i Stockholm idag den 1 maj. Där talade Socialdemokraternas nye ekonomisk-politiske talesmannen Tommy Waidelich som presenterade sig som en grabb från Järfälla och förorten (Ekot). Hans huvudbudskap var barnfattigdomen och det var det genomgående temat på de flesta av demonstrationsplakaten. Norra Latins skolgård fylldes inte ut. Det var också glest mellan applåderna som var matta och oengagerade. Enligt polisen samlade tåget ca 4 000 personer.

Tidigare har jag hört både Mona Sahlin och Wanja Lundby Wedin tala på Norra Bantorget. Det var skillnad. Vad vi ser nu är sannolikt ett epokskifte. Det är en mycket mindre och tröttare socialdemokrati som demonstrerade idag. Och den karaktäriserades så vitt jag kunde uppfatta det inte av någon förtröstan och framtidstro. Vi ser helt enkelt slutet för socialdemokratins storhetsperiod. Det gäller såväl röstetal, politiskt innehåll, organisatorisk förmåga som den internpolitiska självsäkerheten.

Några politiska besked kom Waidelich inte med (utom att bygga ut tunnelbanan) och han förvarnade att de inte heller skulle komma besked i morgon när den socialdemokratiska skuggbudgeten skulle läggas fram i riksdagen. Barnfattigdomen skulle dock avskaffas, men han gav inga konkreta besked om hur detta skulle gå till. Är det tom retorik? Vet Waidelich vari barnfattigdomen består? Den utgörs till 60 procent av föräldrar som är socialbidragstagare. Resten består till stor del av föräldrar som lever på socialbidragsnivå men som inte kan få bidrag eftersom de äger en bil, bostadsrätt eller en sommarstuga.

Varför lever föräldrarna till de fattiga barnen på socialbidrag? Det beror på att de är arbetslösa utan att ha rätt till a-kassa. Man kunde då tycka att ett mer frikostigt utdelande av arbetslöshetsersättning skulle minska barnfattigdomen kraftigt. Är det det Waidelich och Håkan Juholt har i åtanke? Personer som inte arbetat och kvalificerat sig för a-kassa kanske ändå ska få ersättning? Enligt Rädda Barnen, som är de som aktualiserat statistiken om barnfattigdomen, är en stor del av de fattiga barnen födda utomlands (bloggartikel 28/3-11). Det är alltså en väsentlig förklaring till att deras föräldrar, som rimligtvis är ganska nyanlända, inte kunnat kvalificera sig för a-kassa.

Waidelich och Juholt borde tala om hur barnfattigdomen ska kunna avskaffas. Om det inte är fråga om att ge a-kassa istället för socialbidrag till nyanlända är lösningen rimligtvis att ge dem jobb tämligen omgående. Men bättre integrationspolitik har utlovats av Socialdemokraterna under årtionden utan att något väsentligt hänt. Så vad har Juholt i kikaren den här gången?

Ett sätt för nyanlända att få jobb är att expandera restaurangbranchen. En halvering av restaurangmomsen var de gamla socialdemokraternas program i valrörelsen och även regeringens. Men Juholt tog i sitt tal i Dalarna upp att det var en dålig idé som bara gav 3 000 nya jobb (Ekot). HUI har tidigare räknat med 15 000 nya jobb. Nu vill Juholt använda pengarna till att anställa 9 000 nya lärare. Om det är välavvägt ska jag lämna därhän. Det räcker med att konstatera att dessa nya lärare knappast betyder nya jobb för arbetslösa invandrare som nu lever på socialbidrag och vars barn därmed blir fattiga.

Vänsterpartiets Lars Ohly hade i Göteborg också en idé om barnfattigdomen. Han ville att alla barn gratis skulle få glasögon med hjälp av skattemedel. Det är åtminstone ett konkret förslag men knappast en lösning på det stora problemet. Socialismen lider uppenbarligen en svår brist på realistiska idéer trots att man borde ha ansträngt sig särskilt inför 1 maj.

Andra bloggar om: , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

8 Comments:

At 01 maj, 2011 21:45, Anonymous Anonym said...

Mycket bra inlägg. Jag har hittat en ny favoritblogg!
/Nils

 
At 02 maj, 2011 07:43, Blogger Per-Olof said...

Mycket bra inlägg. Det ska dock tilläggas att den stora invandringen har skapat en stor del av barnfattigdomen.

 
At 02 maj, 2011 09:39, Anonymous Anonym said...

Sveriges andra demokratiska parti har ju ett förslag som minskar barnfattigdomen!

Fattigdomen är definierad som relativ fattigdom, dvs om nån får mer blir andra fattiga!
Relativ fattigdom hos nyanlända kan av dessa uppfattas som relativ rikedom, beroende på hur de relaterar sin tillvaro.
Vi bör inte traumatisera dem ännu mer genom att peka ut dem som fattiga!

 
At 02 maj, 2011 10:18, Anonymous Per Fredö said...

Detta med barnfattigdom är en ny politisk term i avsikt nå en politisk nisch, nya väljargrupper.

Varför gjorde sossarna inget åt detta under den långa tid som de hade makten
?
De drev ju igenom en kopiös uppbyggnad av förskolarna och likaså av den nya skolan, som skulle ge äve n svaga eler ett lyft, ofta stridande mot deras egna intressen.

Är det måhända fråga om den kärnfamilj som kristdemokraterna gjort till sin viktiaste fråga?

Ja, frågorna kan mångdubblas, men inga svar liksom i övrigt har framkommit från den nya partiledningen, vars budskaåp är, vänta och se.

Men i dag ska det bli lite mer än i går.

 
At 02 maj, 2011 15:14, Blogger Danne Nordling said...

Tack för uppskattning. Barnfattigdom är kanske ett smart retoriskt trick eftersom det är mer ömmande att barn är fattiga än att vuxna är det.

Men åtgärderna måste riktas mot barnens föräldrar. De måste antingen få bidrag som Rädda Barnen inte definierar som själva kriteriet på fattigdom (socialbidrag) eller så måste de få jobb eller annan aktivitet som ger en ersättning som är högre än socialbidragets.

Det är i detta fall fråga om ett absolut fattigdomsbegrepp: nödvändiga utgifter för livets nödtorft. Att denna nivå är betydligt högre än i fattiga länder i t ex Mellanöstern har ingen relevans för den svenska debatten. Den har definierats av Rädda Barnen, Tapio Salonen och Håkan Juholt.

Enligt RB har vi 1,4 milj barn 2008 med svensk bakgrund varav 78' definieras som fattiga. Därtill har vi 480 000 barn med utländsk bakgrund varav 142' definieras som fattiga. Ökningen 2007-08 var 11' och då svarade barn med utländsk bakgrund för 10' av dem.

Mot bakgrund av detta borde Tommy Waidelich akta sig för att 1 maj påstå att barnfattigdomen ökar samtidigt som det blir mer fart på Sverige. Antingen vet han inte hur statistiken ser ut eller så vänder han sig mot att Sverige tar emot flyktingar med barn där föräldrarna har svårt att få jobb.
/DNg

 
At 02 maj, 2011 20:45, Anonymous Thomas said...

Vi ska inte glömma att det blir fler och fler barn som får det fattigare när deras föräldrar som är sjuka utförsäkras. Det går att lösa genom att se över utförsäkrings reformen rejält.

Sedan när det gäller socialbidrag så har ju regeringen pratat om att börja fingra på det också så det är inte säkert att alla ens kommer att få det.

 
At 04 maj, 2011 19:30, Anonymous Per Fredö said...

Bara en liten fuling, men inte desto mindre verklighet.

De vuxna som är fattiga och inte klarar av att ge sina barn en ekonomisk trygghet står ofta för missbruk av skilda slag.

Alkoholism, rökning och liknande är vanligt.
Det rör sig om hundratusentals föräldrar, som på det viset försämrar sin privata ekonomi och likaså sin hälsa.

Dessutom mer eller mindre struntar åtskillia föräldrar i sina barn.

Det gäller skolan Det kan vara att de blir misshandlade.
Därutöver har frekvensen skillsmässor ökat väsentligt, nödvändigt förvisso ofta, men barn får även många gånger en sämre trygghet.

Konsekvemserna av det är väl kända.

Har du Danne stavkontroll i din blogg och om inte kan du fixa det.

Även jag tycker din blogg nästan är oslagbar.

 
At 05 maj, 2011 11:49, Blogger onaqui said...

Uppenbart socialistiskt (eller politiskt) problem, 9000 lärarjobb är bättre än 3000 restaurangjobb (DÄR FOLKET SJÄLVA VÄLJER VILKA RESTAURANGER SOM SKA GYNNAS). Detta är uppenbart fel iom att staten på måfå anställer 9000 lärare där de tror att de behövs och folket har ingen inverkan. För att inte nämna att via momshalveringen så får restaurangbesökarna (i princip hela befolkningen?) välfärdsökningar i form av billigare restaurangbesök.

3000 jobb där folk vill ha dem >> 9000 statligt skapade jobb.

Tur iaf att det inte handlade om 9000 jobb i typ byggbranchen (ex göta-kanalbygge), vilket skulle skapa en artificiell ökad efterfrågan på sådan arbetskraft vilket leder till en massa felplacerade resurser som går åt helvete när staten avskedar dessa 9000 arbetare. PACK!

 

Skicka en kommentar

<< Home