tisdag, maj 17, 2011

Varför blir det akut läkarbrist igen?

Snart saknas 4 000 läkare prognostiserar Socialstyrelsen. Utlandet måste utbilda fler läkare åt oss. Med utbudsbegränsningar kan läkarlönerna hållas uppe.

Nu inleder Dagens Nyheter en artikelserie om vården idag 17/5 med en prognos från Socialstyrelsen som utvisar att det inom några år blir akut läkarbrist. Det kommer att saknas drygt 4 000 läkare och då främst specialistläkare. Artikeln ger dock ingen förklaring till varför det ska bli brist. Ett diagram från Socialstyrelsen visar att antalet sjukvårdssysselsatta läkare kommer att minska något varje år fram till 2025. Om däremot 500 läkare med utländsk utbildning anställs varje år kommer det att finnas 37 000 läkare istället för 31 000 läkare 2025.

Detta diagram antyder att det utbildas för få läkare i Sverige fortfarande. Den borgerliga regeringen beslöt när den tillträdde att öka läkarutbildningen med 24 procent till 2014. Det verkar vara för litet. Hur kan det komma sig att olika regeringar årtionde efter årtionde låter utbilda för få läkare? Svaret är att man alltid har varit rädd för att problemet är det stora läkaröverskottet. Någon risk för brist har man inte kunnat urskilja. Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm skrev i september 2009 på DN debatt:
"När jag själv började läsa medicin i mitten av 80-talet såg arbetsmarknaden för läkare annorlunda ut. Då var många med mig oroliga för om vi skulle få jobb efter studierna. Universiteten informerade oss om att vi möjligen skulle kunna bli allmänläkare – alternativet var arbetslöshet. Det fanns en äkta och stark oro i läkarkåren att Sverige utbildade för många läkare."
Därför har Läkarförbundet i sina remissvar på utredningar om läkarutbildningens dimensionering ofta varnat för läkarbrist och pekat på att det finns arbetslösa läkare. Det hade varit upplysande om DN hade forskat litet mera om varför läkarutbildningen så länge varit underdimensionerad.

Hur kan det komma sig att att de svenska läkarstudenterna själva bedömer att det behövs ca 40 procent fler läkare än som utbildas i Sverige? Antalet platser var 2008 ca 5 500 och samtidigt fanns det 2 200 studenter med studiemedel för läkarstudier utomlands. Om Socialstyrelsens diagram ska stämma, med 500 med utlandsutbilding per år och fem års utbildningstid, måste dessa öka till en stock på minst 2 500 (egentligen avsevärt fler eftersom alla inte börjar arbeta i Sverige). Det förefaller alltså som om Sverige inte bara ska utnyttja andra länders utbildningssystem utan också dränera dessa länders läkarkårer för överföring till Sverige.

Den grundläggande orsaken till läkarbrisen i Sverige måste sökas i hur intresseorganisationerna i det tysta arbetar för att den ska bevaras och därmed kunna hålla uppe löneläget för läkarna. Det är helt enkelt lagen om utbud och efterfrågan som ska verka för att priset/lönen ska hållas högt (bloggartikel juli -09). Om utbudet begränsas blir lönen högre än om utbildningen dimensioneras i proportion till prognoser om efterfrågan.

Bloggat: Olas tankar. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

4 Comments:

At 17 maj, 2011 16:47, Anonymous Anonym said...

Er det ikke etableret svensk politik at udnytte de danske uddannelsesinstitutioner maximalt, især når det gælder uddannelsen af læger? Sådan har det jo været i årtier.

 
At 17 maj, 2011 16:49, Blogger David said...

Det utbildas inte för få läkare. Sverige har den högsta läkartätheten i världen (antal läkare per antal innvånare) Problemet är i stället att arbetsgivarna (läs landstingen) inte är intressanta och att utlandet erbjuder betydligt bättre villkor såväl sett till lön som övriga arbetsvillkor.

 
At 17 maj, 2011 18:41, Blogger Errbe said...

FÖR MYCKET ADMINISTRATION

En viktig faktor är att den politiska styrningen förutsätter att amatörer, politiker, skall styra verksamheten. Eftersom dom inte har erfarenhet av den, behöver de siffror som underlag för alla beslut de måste ta om organisation och fördelning av resurser.

Läkarnas arbete består därför till nästan hälften av att rapportera data till "systemet", så att de okunniga skall kunna ta de viktiga besluten och tro att de gör någon nytta.

Vi skulle klara oss bra med färre läkare, om de fick ta eget ansvar för sin verksamhet.

Vården behöver fler privatiseringar.

 
At 18 maj, 2011 07:13, Anonymous Anonym said...

Det blir till att höja skatten om man ska öka personaltätheten med 50% i vården. Det lär ju onte ske = ingen läkarbrist!

 

Skicka en kommentar

<< Home