måndag, juni 13, 2011

Varför agerar inte feministerna för fler enkla kvinnojobb?

Den stora brisen på jämställdhet går mellan utomeuropeiskt födda kvinnor och inrikesfödda män, som har helt olika sysselsättningsgrad (30 procentenheter högre). Varför diskuteras inte detta problem av feministerna?

I Arbetsförmedlingens rapport från förra veckan fanns en aspekt som jag inte tog upp, nämligen att den låga sysselsättningsgraden hos utlandsfödda är särskilt påtaglig för kvinnorna. För utlandsfödda kvinnor är sysselsättningsgraden nästan 20 procentenheter lägre (57 %) än för inrikesfödda kvinnor. Och särskilt för utomeuropeiskt födda kvinnor är sysselsättningsgraden låg eller 48,7 procent. Denna aspekt uppmärksammas idag av Per Gudmundson på ledarsidan i SvD under rubriken "Rosa bänkar i Rinkeby"

Rubriken syftar på att Stockholms stad lät placera ut tre rosa bänkar på torget där kvinnor skulle få sitta. Men försöket misslyckades och bänkarna befolkas av män. Gudmundson angriper feministerna med en analogi:
"Sveriges mest högljudda feminister fokuserar ständigt på kvinnokvotering till styrelserummen, åt några dussin vita övre medelklasskvinnor, istället för att försöka få fram en lönekostnad som skulle befria tusen och åter tusen kvinnor från spisarna. Det är obegripligt. Det är som att placera ut rosa bänkar i Rinkeby. "
Vad som skulle behövas för att fler utlandsfödda kvinnor skulle få jobb är att det finns enkla jobb som samtidigt har så låga arbetskostnader att arbetsgivarna blir intresserade att skapa dem. Om skattebetalarna inte ska kopplas in måste minimilönerna sänkas, vilket är kontroversiellt för både LO, socialdemokratin och regeringen. Skapandet av riktiga låglönejobb innebär ju ett totalt underkännande av 40 års envetna låglönesatsningar i avtalsrörelserna. Men feministerna borde åtminstone diskutera problemet, kunde man tycka.

Alternativet är att skattebetalarna måste gå in och täcka åtminstone en del av mellanskillnaden mellan den låga kostnad som arbetsgivarna kan betala och den högre lön som mera är i linje med löneläget på dagens arbetsmarknad. Det fordrar att politikerna kan precisera vilka typer av jobb som ska subventioneras. Staten kan ju rimligtvis inte gå in och subventionera t ex de första 10 000 kronorna i månaden för alla jobb på hela den svenska arbetsmarknaden. När hörde vi feministerna ta upp en sådan diskussion?

En modell skulle kunna vara att staten medverkade till starten av ett antal skattesubventionerade bemanningsföretag för utomeuropeiskt födda kvinnor som hyrdes ut för politiskt godkända arbetsuppgifter. Genom att hyran sattes till en attraktivt låg nivå skulle det rimligtvis finnas arbetsgivare som vore intresserade. Hur ställer sig feministerna till detta?

Hela debatten om de svåranställda tycks präglas av önsketänkande. Man tror att utbildning och arbetsträning skulle vara tillräckligt för att alla senare skulle kunna få jobb på den öppna och högproduktiva arbetsmarknaden. Istället blir gruppen svåranställda allt större enligt AF. Det behövs rimligen helt nya typer av åtgärder för att minska gruppen av svåranställda.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

5 Comments:

At 13 juni, 2011 15:49, Anonymous Anonym said...

Problemet är att bidragsnivåerna är för höga.

 
At 13 juni, 2011 16:11, Anonymous Anonym said...

Eller att dessa kvinnor är upptagna med att uppfostra sina många barn.

 
At 14 juni, 2011 00:28, Blogger Oscar Peterson said...

Trevligt att Du tar upp min ide' om uthyrning av arbetskraft till underpris exempelvis foer dem som staten aendaa maaste foersoerja genom foersoerjningsstoedet.
I Sverige har vi inga hemtjaenare oeverhuvudtaget. Kan vara intressant att veta vad de har foer loener i andra laender. Vistas sjaelv i tre laender. Daeribland Sverige daer en lagligt anstaelld hemtjaenare skulle kosta cirka 20000kronor med arbetsgivareavgiften. Alltsaa finns det inga och det anses baettre att dessa maenniskor lever paa socialbidrag och i passivitet. I Spanien finns det hemtjaenare och vid erhaallande av mat och bostad ligger loenen paa cirka 400Euro i maanaden. Utan kost och bostad cirka 800Euro.
I Paraguay med mat och husrum kostar en hemtjaenare ca 1000kronor och utan boende och kost ca 2000kronor. Lagstadgad minimiloen i Paraguay aer 1600000guarani eller ca 400dollar per maanad.

 
At 14 juni, 2011 01:49, Blogger Danne Nordling said...

Oscar Peterson, jag är tacksam för uppslaget med bemanningsföretag. Och det är nog inom tjänstesektorn som det finns möjligheter att åstadkomma en sysselsättningseffekt. Det är svårare att konkurrera med exporttillverkning. Dessutom är det sannolikt i strid med internationella avtal om subventionering av exporten.
/DNg

 
At 15 juni, 2011 17:17, Anonymous Johnny said...

Sverige måste upphöra att vara ett öppet flyktingläger av ekonomiska och sociala skäl.

Vi kan inte hjälpa alla fattiga i världen, men vi kan hjälpa 100 gånger fler för samma kostnad genom att anvisa alla flyktingar till flyktingläger i konfliktens närområde. Nu är det bara rika flyktingar som har råd att betala flyktingsmugglare som får skydd.

Sverige kommer att ruineras och drabbas av våldsamma konflikter om inte utveckling snabbt vänder. Se bara på utvecklingen i Frankrike och England där det råder ett förstadium till inbördeskrig.

 

Skicka en kommentar

<< Home