lördag, oktober 08, 2011

Waidelich vill inte införa vänsterinriktad fastighetsskatt

Waidelich fick en viss högerstämpel på sig i fördelningspolitiskt avseende när han svarade på frågor om RUT och fastighetsskatt. Hur han ska minska arbetslösheten fick vi inte veta.

I dagens lördagsintervju i Ekot 8/10 framträdde Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Tommy Waidelich som nyss lagt fram sin första budgetmotion. Han intervjuades av Tomas Ramberg och påannonseringen angav att det skulle handla om vilken ekonomisk politik som ska vinna valet 2014 åt Socialdemokraterna.

Det första ämnet berörde hur klimatet varit för Socialdemokraterna de senaste dagarna. Hur sköter ni er? Håkan har erkänt att han begått ett misstag om hyrespengarna. Debatten med Agenda och tillbakadragandet är olyckligt. Vi vill inte grupperas med Sverigedemokraterna. Håkan har gjort ett misstag - det kan alla göra och han har betalat tillbaka pengarna. Detta påverkar förtroendet för politiker av alla slag. Folk förstår nog att Håkan gjort fel.

Göran Perssons uttalande om debattklimatet i Hubinette om att det är tråkigt citerades. Vi redovisade vårt program dagen efter sade TW. Men varför konfronterar ni inte? Har ni dåligt självförtroende. Vi har först nu fått styrfart. Jobbet börjar nu och vi ska gå vidare och föra ut hur man knäcker massarbetslösheten. Att nu acceptera RUT har diskuterats i VU. Lena Anderssons artikel i DN idag citerades som rörde "halv borgerlig politik". Genom halveringen av RUT och ROT får vi loss 2 miljarder för att bygga nya bostäder.

Att bara de med högre inkomster kan lägga ut pengar på städning kom upp. Har de som tjänar mycket större behov av att kunna lösa sitt livspussel? Det kunde TW egentligen inte svara på utan han hänvisade till att taket skulle halveras. Det är ett komplement som fyller ett stort behov. LO-tidningen citerades. Ska låginkomsttagarna subventionera höginkomsttagarna? Vilka skatter finns kvar för att utjämna? Värnskatten sa TW. Vi kommer att återkomma med fler förslag. Vad har ni att bolla med? Inte fastighetsskatten sa TW. Vårt tidigare förslag skapade förvirring. Nu behöver vi långsiktiga spelregler.

De med lägst taxvärden får höjd skatt när taxvärdena höjs. Varför vill ni bevara ett sådant system? Höginkomsttagarna får ju inte högre skatt. Svaret var att S inte fick stöd för ett annat system i valrörelsen.

Borttagandet av nedsättningen av arbetsgivaravgifterna drar bort 3 mdr kr från kommuner och landsting - varför vill S göra detta? Vi ger 7 mdr till dessa och tar tillbaka 3. Då får vi mer pengar till att sänka arbetsgivaravgifterna för småföretagen som ger jobb till skillnad från nedsättning för ungdomar.

Förra året var sänkt krogmoms ett socialdemokratiskt förslag. Nu är vi inne i ett helt annat läge med en lågkonjunktur och måste prioritera rätt, sa TW.

Göran Perssons resonemang om att euron kommer att fortsätta att växa kom upp. Man kan spekulera mot kronan så att exporten minskar, menade GP och drog en parallell med Schweiz. Vi ska respektera folkomröstningens resultat. Leif Pagrotsky skriver i en debattartikel att låga räntor kan skapa grunden för kriser. TW delar inte LP:s uppfattning. Det grundläggande problemet är vad som hände på finansmarknaderna, inte euron. Men vad är partilinjen när kongressbeslutet var positivt? Jag hoppas att euroområdet får ordning på sitt samarbete. Frankrike och Tyskland har banker som lånat ut mycket till Grekland. Vi skulle kanske behöva stimulera konsumtionen om det blir värre.

Intervun handlade inte om vilka ekonomiska frågor som kunde vara aktuella 2013-14. Rimligtvis kan arbetslösheten vara en stor fråga och hur S ska bekämpa den borde vara en intressant fråga. Här skulle man vilja få veta hur S ser på resonemanget att halverad krogmoms kan ge jobb åt ungdomar med bristfällig utbildning. Är det så att TW tror att utbildningssatsningar kan ge dessa personer jobb i den mera högteknologiska exportindustrin istället? Och tänk om det just är exportindustrin som har svårigheter 2014?

En stor del av intervjun utgjorde kritik av S från vänster med fördelningspolitiska förtecken. Är det ett försök att snärja S i ståndpunkter som sedan inte går hem i storstädernas medelklass eller är det vänsterkritik som har politisk relevans idag? Resonemanget bakom höjningen av marginalskatten för dem som tjänar mer än 50 000 kr/m borde ha kommit upp. Det är väl inte bara ett återtagande av jobbskatteavdraget det gäller? Nu fick Waidelich mest en högerstämpel.

Slutligen hade det varit intressant att höra vad Waidelich anser om finanspolitiken och budgetunderskottet. Å ena sidan vill han (alltid?) ha balans men å andra sidan talar han om konsumtionsstimulans om krisen förvärras. Det förutsätter väl att man kan acceptera avsiktliga underskott under ekonomiska kriser på det sätt Socialdemokraterna förordade före göran Perssons tid? Vad har Waidelich f ö för uppfattning om underskotten i USA? Detsamma som Fredrik Reinfeldt? (bart 5/10)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

2 Comments:

At 08 oktober, 2011 14:50, Anonymous Anonym said...

En blek intervju.
Men varför vill vi ha en färgstark politik som målar upp motsättningar som inte finns. Vi får nog inse att alliansen och s slåss om samma väljare som genom alliansen fått smak för låga skatter och rimliga skyddsnät.
Fastighetsskatten är inte oförändrad för de flesta-den höjs lite för alla.
Drar in lika mycket som tidigare.

 
At 08 oktober, 2011 18:21, Blogger Danne Nordling said...

Jag håller med. Det var en blek intervju med en blek politiker som talade om en blek politik.

Annat var det på Thomas Östros' tid. Han brukade alltid ha med något moraliserande omdöme som han framförde med patos i rösten. Det gav mera liv åt framställningen (så länge man inte såg honom själv) men uppenbarligen gillar inte väljarna sådant.

Waidelich är inte den typen. Han är dessutom inte tillräckligt kunnig för att kunna lansera en egen ekonomisk-politisk strategi. Istället försöker han neutralisera den stabiliseringspolitiska debatten genom att förorda en kriskommission som tar hand om de frågor som skulle kunna bli kontroversiella. Det kommer knappast att hända. Regeringen kommer att försöka framtvinga en konfrontation mellan de oansvariga socialdemokraterna och den ansvarskännande alliansen. Att stimulera konsumtionen i en kris kommer att utmålas som förkastligt, ansvarslöst och ruinerande.

Stabiliseringspolitik borde inte få göras till partipolitik.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home