tisdag, september 27, 2011

Solidaritetens gränser

Inte ens vänstern vill vara solidarisk med ett Grekland som inte kan sköta sin ekonomi. Det är inte bara vänsterns ekonomiska teori som havererat utan också dess grundläggande värderingar.

I ett kulturprogram i SR 27/9 diskuterades i förbigående att den svenska kulturdebatten inte förmår hantera dagens ekonomiska turbulenta skeende inom världsekonomin och inom EU. En iakttagelse var att ekonomi idag blivit väldigt komplicerad, vilket kulturdebattörerna inte behärskar. En annan var att EU-nivån upplevs som en byråkratisk mellannivå som är ointressant. Fattiga länder som Portugal och Grekland har förhållanden som skulle väcka ramaskrin om det handlade om Sverige. Men det går inte att visualisera detta i kulturdebatten som då kommer att handla om mera avlägsna länder.

Som jag skrivit tidigare har vänstern missat chansen att använda finanskrisen som argument för ett mera socialistiskt system (bart 14/11-08) och att vänsterns idéutveckling närmast pekar på att socialismen borde dödförklaras (bart 1/6-09). Detta gäller speciellt den marxistiska vänstern som ju just haft som specialområde att kunna "förklara" hur kapitalismens inneboende krafter obönhörligen tvingar systemet att bryta samman. Men idag tycks ingen tro att dagens kriser är möjliga att tolka i marxistiska nationalekonomiska kategorier. Istället angrips hela nationalekonomin som teoribildning för att den inte kan ge en tillräckligt enkel förklaring till vad som händer.

Men vänstern har också missat att propagera för sina grundläggande värderingar som gäller altruism och solidaritet. Var finns insamlingarna till stöd för dem ute i världen som blivit fattiga till följd av finanskrisen? Och var finns solidariteten med Greklands och Portugals folk? Är det först när dessa länder gjort statsbankrutt och grotesk massarbetslöshet uppstått som uppropen om stöd kommer fram? När det behövs frivilliga hjälparbetare till soppköken i Grekland kanske det blir fart på vänstern?

Är det inte bättre "att stämma i bäcken än i ån"? EU borde ses som ett solidaritetsprojekt av vänstern och argumenten för större och effektivare stöd till grisländerna borde hagla. Socialisten Giorgos Papandreous vädjanden om mera pengar för att rädda Grekland borde väl få ett massivt stöd från vänstern både i Sverige och Tyskland m fl länder? Istället får jag en känsla av att vänstern inte är ett dugg intresserad av att hjälpa grekerna och att EU:s strävanden att göra något i själva verket ses som ondskefulla.

Det verkar dels vara en fråga om att solidariteten har gränser när det gäller att hjälpa dem som kan misstänkas själva ha försatt sig i sin prekära situation. Dels är det också en fråga om misstroende mot EU som institution. Talet om mera federalism och överstatlighet som nödvändiga förskräcker inte bara vänstern (som konstigt nog inte är etatistisk i detta fall) utan också många mer sansade bedömare. Den bild av EU som många ser framför sig är en överstatlig organisation med beskattningsrätt och som i solidaritetens namn beskattar de strävsamma och disciplinerade för att underhålla de mera arbetsskygga lyxorienterade skattefuskarna på sydligare breddgrader.

Högstämda socialistiska värderingar som solidaritet och altruism är när allt kommer omkring inte värda något när det gäller vårt närområde. När de används för de svaga i det egna landet är det kanske i själva verket inte fråga om altruism utan om ett implicit försäkringssystem. Retoriken är bara till för att etablera eller stärka en ideologi som kallas socialism eller vänster. Men dess praktik har nu visat sig ha gränser. Det är dags att dödförklara socialismen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

4 Comments:

At 27 september, 2011 17:38, Anonymous Bengt O. Karlsson said...

Det är märkligt med dig Danne. Politiskt är vi troligen varandras motpoler men jag läser med nöje och uppskattning din blogg och lär mig mycket. Citerar och länkar också ofta. Du är en av de få bloggare som tar tag i fundamenta och analyserar problemen snarare än att hänfalla till lättvindigt tyckande. Jag håller oftast med om det mesta du skriver men när det kommer till slutsatserna hoppar jag ofta åt ett helt annat håll.

Din beskrivning av "vänstern" eller "socialismen" i nuläget instämmer jag till fullo i. Men jag saknar en teori om *varför* det blivit så. Det var i själva verket inte särskilt länge sedan "vänstern" verkligen stod för en praktisk solidaritet med länder som hade det svårare. Man kunde ju t.o.m. gå till val på löften om att öka u-landsbiståndet (!). Men någonstans gick detta förlorat. Enligt min teori under Göran Perssons finansministertid. Med enkla, men falska, analogier mellan privat och offentlig ekonomi slussades opinionen in i den sortens tänkande som slog igenom under Reagan och Thatcher och när "nobelpriset" kunde ges åt Hayek och Becker. Egenintresset blev allenarådande. "Greed is good."

Så du behöver inte dödförklara "socialismen" - den är redan död. Men vem skall nu försöka återuppliva internationell solidaritet? "Marknaderna" lär inte göra det.

 
At 27 september, 2011 19:08, Anonymous N.N. said...

Det är väl lite väl förenklat att anse att socialismen med nån slags logisk nödvändighet måste innebära solidaritet med andra länder? Det är skillnad på norrlänningar som behöver hjälp och greker som behöver hjälp, ty de förra ingår s.a.s. i vår solidariska "överenskommelse". EU är (ännu) inte någon sådan gemenskap (som Sverige är).

Dessutom skyfflas skatter runt i Sverige så att man inte exakt vet vem som hjälper vem. "Arbetarklassen" kan ibland bidra med skattepengar till "medelklassen" och vice versa. Om man ska se det som självklart att grekerna ska hjälpas så borde de också vara sammanvävda med oss på samma sätt. Tyvärr skulle ju detta kräva en europeisk superstat, vilket åtminstone jag är emot, så jag ser inget problem med att vara vänster, men ändå inte ha samma solidaritet med grekerna som med medborgarna i Sverige.

 
At 28 september, 2011 01:23, Anonymous Anonym said...

Förstår du engelska så lyssna på 2nd hour of Kevin Barret show:
http://www.americanfreedomradio.com/Barrett_11.html
09/26/2011


Monday - 1st Hour: With Joshua Blakeney. 2nd Hour: With Mark Novitsky.
http://www.americanfreedomradio.com/archive/Truth-Jihad-32k-092611.mp3

Och läs:
http://carlnorberg.wordpress.com/2011/09/27/fy-fan-sa-ruttet-det-ar/

Det är lite mer komplicerat än vad Danne antyder:
"Inte ens vänstern vill vara solidarisk med ett Grekland som inte kan sköta sin ekonomi. Det är inte bara vänsterns ekonomiska teori som havererat utan också dess grundläggande värderingar."

 
At 28 september, 2011 10:07, Anonymous Anonym said...

Är det inte tillväxtpessimisterna som myser i dagens kris. De som vill se en krympande västvärld och mer lokala ekonomier med jämlikhet på en lägre nivå.
Vänsterväljare är väl mest irriterade över att festen tycks vara över innan den ens börjat för dem!
För övrigt så är ekonomerna mer än lovligt otydliga när de diskuterar problemen i form av skuld utan att nämna räntans betydelse!

 

Skicka en kommentar

<< Home