lördag, november 12, 2011

Juholt vill ta bort hela skillnaden i skatt för pensionärerna

Juholt kan tänka sig att höja skatter för att finansiera reformer som ett borttagande av hela skillnaden i skatt mellan löntagare och pensionärer. Det antyddes i Ekots lördagsintervju.

Hur ska Håkan Juholt (S) vända katastrofen till en framgång? Så lyder en del av påannonseringen till Ekots lördagsintervju 12/11-11 där Juholt utfrågades av Tomas Ramberg. Bakgrunden är trasslet med hyresersättning för dubbelt boende som medförde att Socialdemokraterna nästan sjönk med 10 procentenheter i några opinionsundersökningar till drygt 25 procent. Det första ämnesområdet handlade om förtroendefrågan.

För ett år sedan kritiserade Juholt Mona Sahlin för det låga förtroendet. Att han nu inte anser detta relevant beror tydligen på att det är så långt kvar till nästa val. Partiledaren måste prövas i val. Är valet ett experiment? Det medgav inte Juholt.

På Twitter spekulerades om Juholt för ett år sedan. Då var Juholts svar att han var alltför yvig och ostrukturerad, har varken kapaciteten politiskt eller socialt.. Men han har aldrig strävat efter uppdraget. Nu förstärker han sitt lag, sade han. Då var jag ensam, nu kan han rekrytera i en omfattning som han inte hade klart för sig för ett år sedan.

Vinstintressen i välfärden - först skolan: Gör som i Norge och Danmark (stiftelser). Skattemedel får inte hamna utomlands. En partiöverskridande överenskommelse behövs. Men han kunde inte ange något underlag som visade att verksamheten skulle vara bättre i Norge och Danmark. Det var tydligen enbart för att uppnå ett känslomässigt mål som vinstutdelning skulle begränsas. Det är direkt olämpligt att riskkapitalbolag ska driva verksamheten. Det finns väl ingen risk där, menade Juholt. Inga bibliotek men utdelad vinst är orimligt.

Varför ska då andra aktiebolag få dela ut vinst eller rentav drivas med vinst? Vinstmaximering hör inte hemma i välfärdssektorn. Skattemedel får inte hamna någon annanstans. Ramberg menade att regeringen också ville stoppa missförhållanden, var finns den ideologiska skillnaden? Jag vill diskutera hur överskotten ska återinvesteras. Det är retoriken, sa Ramberg, men konkret är det alltså fråga om att förbjuda riskkapitalbolag i välfärden.

Bojkotten av TV:s Agenda var nästa ämne. Vi kan gå till TV4 har Juholt sagt. Han menade nu att Reinfeldt försökt bunta ihop S med SD. Det är ingen korrekt bild som SVT försökte ge. Oppositionen håller inte ihop som fyra partier. Varför denna prestigekamp mot SVT? Det är en del av demokratin. Det är viktigt med bilden - vi är inte ett oppositionsblock! Ramberg antydde att det kunde vara taktik att bojkotta TV-debatten. En bild är värd mer än tusen ord, sa Juholt. SD är ett borgerligt parti som stödjer Regeringen i de flesta frågor.

Budgetalternativet: S-debattörer har hävdat att ni bryter mot kongressbeslut - toppstyrning? - förmögenhetsskatt och RUT. Det är detaljer menade Juholt. Vad har du för mandat att överpröva? Partistyrelsen har tagit beslut och RUT ska styras till barnfamiljer och äldre. Kongressbeslut kan modifieras i enstaka fall.

Budgetöverskott: Det ska vara överskott över en konjunkturcykel. Ni föreslår en mer åtstramande politik. Det är för att krisen i Grekland och Italien kan fördjupas. Om det kunde bli underbalansering senare i en kris framgick inte. Vi ska bedöma från fall till fall.

Pensionsbeskattningen: vi hoppas att kunna klara att ta bort skillnaden under mandatperioden. Det kostar 17,5 mdr kr sa Ramberg, mer än hela reformutrymmet. Om man vill har man råd att finansiera. Juholt avvisade inte explicit andra skattehöjningar men tiden räckte tydligen inte för att klargöra hur ekonomin för även andra reformkrav skulle gå ihop.

Som vanligt gick tiden mest åt till att munhuggas om de mera spektakulära frågorna som egentligen inte har särskilt mycket saklig betydelse. Den korta diskussionen om Socialdemokraternas syn på budgetunderskottet i olika konjunkturlägen gav inte någon klarhet. Har S helt kastat sin traditionella uppfattning från 30-talet och Wigforss överbord? Det kanske är så att S tjusas av den österrikiska skolans teorier? Men vi lär inte få veta. Juholt förefaller inte vara en tillräckligt tänkande och stringent person för att kunna ställa olika teorier mot varandra.

Juholt vill agera från fall till fall. Då borde han åtminstone kunna beskriva hur det ekonomiska skeendet skulle utvecklas med olika alternativ. Thomas Östros brukade alltid legitimera sina krav på större åtstramningar och och högre överskott med att annars skulle räntorna dra iväg för Sverige, ev i kombination med fallande kronkurs. Redan detta är för svårt att föreställa sig när det gäller Juholt. Han har inte den kapaciteten.

Nu gjorde Juholt ett medgivande som hade varit intressant att få något mera utvecklat. Han ville ta bort hela skillnaden i beskattningen mellan löntagare och pensionärer. Så vitt jag kunde höra var han inte främmande för att finansiera denna och andra reformer med skattehöjningar. Detta är den stora nyheten. Då borde vi fått veta vilka skatter som kan bli aktuella att höja.

Intrycket totalt blev att Juholt hade ganska rätt i att han är för ostrukturerad och inte har tillräcklig politisk kapacitet. Han är en agitator och debattör - knappast något mer.

Andra bloggar om: , , , , , , intressant.se

Etiketter:

5 Comments:

At 12 november, 2011 14:46, Anonymous Ros-Mari said...

Hurvitt Juholt har kapaciteten att ställa olika teorier mot varandra eller ej, eller vilken effekt olika statliga stimulanser får i olika konjunkturfaser kan vara nog så intressant att diskutera men det finns frågor av mer intresse för att förstå en politisk viljeinriktning i ett forum som Ekots lördagsintervju. Juholt gav i mitt tycke flera intressanta ingångar för en sådan förståelse.

 
At 13 november, 2011 20:49, Blogger Danne Nordling said...

Ros-Mari, det finns två områden som borde vara mer intressanta än Juholts syn på hur han ska placeras i TV-debatterna. Det ena är den politiska viljeinriktningen på olika områden. Det andra är hur reformer ska finansieras och hur ekonomin ska hållas stabil, speciellt under konjunkturkriser.

Vi har fått höra tidigare att Juholt vill höja pensionerna och "eliminera" barnfattigdomen. Detta kom inte upp mer än att ordet "barnfattigdom" nämndes en gång. Däremot betonade Juholt det som jag tidigare tyckt hade varit det naturliga: pensionärsbeskattningen. Varför prata om skattehöjningar för att öka pensionerna om 30 år när det finns en mycket mera näraliggande pensionsfråga? Hade det inte varit intressant att få veta hur Juholt tänkte i våras när han istället gjorde bort sig med snacket om samtal med LO och TCO?

När nu ändå frågan om Juholts syn på budgetbalansen kom upp borde väl denna fråga ha belysts något mera ingående? Nu vet vi inget om hans syn på stabiliseringspolitiken.
/DNg

 
At 13 november, 2011 21:29, Anonymous Anonym said...

Hur hanteras skatt för pensionärer? Jag menar om staten betalar ut pensionen, vem får skatten som dras av på beloppet? Om staten är både betalare och mottagare så är bara det som pensionären får på sitt konto, den egentliga kostnaden för staten. (T)

 
At 14 november, 2011 22:37, Anonymous Anonym said...

Till T:
Bara de som tjänar mer än 28 000 kr/mån betalar skatt till staten. All annan skatt på löner och pensioner går till kommunen och landstinget där man bor.

 
At 15 november, 2011 23:07, Blogger Danne Nordling said...

Idag har ett mejl från Anders Johansson (S), kommunalråd och ledamot av partistyrelsen, läckt ut till media. Han kritiserar Håkan Juholt för otydlighet och otaktiskhet.

Genom intervjun har Juholt låst positionerna så att det är osäkert om S kan medverka i TV. Det är onödigt och otaktiskt menar Johansson.

Han vill också ha klarhet i hur Juholt ser på budgetsaldot i olika konjunkturlägen. Det måste en partiordförande kunna svara på om man så väcker upp honom mitt i natten, säger han. Det verkar som att han läst min bloggartikel...
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home