lördag, januari 14, 2012

Jonas Sjöstedt (v) verkar mer insatt och alert än Juholt och Reinfeldt

Vänsterledarens åsikter var vad som kunde väntas när socialismen är död. Men han framförde synpunkter på välfärdsföretagen på ett alert och kunnigt sätt. Det kan betyda svårigheter för alliansen.

Kommer den nye vänsterledaren Jonas Sjöstedt att kunna bidra till att de rödgröna får större stöd? Det är en fråga som är väsentlig för den fortsatta politiska utvecklingen i Sverige. Sjöstedt var gäst hos Tomas Ramberg i Ekots lördagsintervju 14/1-12.

Den första frågan rörde huruvida välfärdsverksamheten skulle kunna gå med vinst. Sjöstedt vände sig naturligtvis mot riskkapitalbolagen. Men han såg också det som naturligt att de som missköter sig blir av med kontraktet. Han tog Umeå som exempel där Carema förlorar äldreomsorgen när kontraktet går ut. Istället tar kommunen över. Frågan blev dock mer komplicerad om ett privat företag äger verksamheten.

Sjöstedt var inne på att den privata verksamheten skulle avvecklas under ett antal år framöver. LOV skulle tydligen avskaffas. Det var en form av "tvångsprivatisering". Kommunernas skattepengar skulle användas till att köpa tillbaka de privata verksamheterna. Det skulle ge bättre arbetsvillkor och bättre service. Men på något sätt skulle valfriheten bli kvar. Det är 177 000 anställda som arbetar privat. Men tydligen skulle enbart vinstuttagen stoppas. Frågan var huruvida anställda som tyckte det var bättre att arbeta privat skulle få fortsätta. Men den frågan fick inte någon klar belysning.

Sjöstedt talade om att bilda personalkooperativ. Några EU-regler som skulle förhindra uttag av vinster trodde han inte att fanns. Förändringen skulle kunna genomföras på en mandatperiod. Men han sade att det inte ännu var ett krav inför valrörelsen 2014. I 16 kommuner har emellertid V varit med om att införa LOV. Även i Fagersta där V styr ensamt har infört valfrihet (LOV). Varför? Sjöstedt medgav att man utformar politiken lokalt. Vi kommer med rekommendationer.

Omskärelse? Tillåts. Narkotika? Bruk legaliseras men innehav förbjuds. Organdonation? Personligen, att man sagt att man vill donera. Vi ska ha en livskraftig vargstam som vetenskapen ska bedöma. Slöja? Olyckligt att förbjuda så att de inte kan delta i viss utbildning. Ingen lagstiftning. Regeringen bör begära formellt undantag från euron. Arvsskatten bör återinföras. Arvsrätten är pragmatisk och inte socialistisk. Det är rimligt att våra heltidsarbetande som arbetar hårt får behålla en god del av lönen (10 000 kr mer än arbetare, 27 500 kr/m efter skatt).

Arbetstidsförkortning ska ske i flera steg, först 37,5 timmar. Målet är 30 timmar. Man kan ta ut ökad produktivitet successivt och behålla lönen. Om detta skulle kunna ge fler jobb kunde Sjöstedt inte riktigt förklara. Vinstens andel har ökat och kortare arbetstid skulle kunna ta tillbaka en del. Målet är ökad livskvalitet, man ska kunna orka arbeta till pensionen. I offentliga sektorn måste väl skatterna höjas för att anställa fler? Vi ska återkomma till detta i våra budgetförslag. Måste vi sänka den materiella standarden - t ex för dem som tjänar 20 000? Svaret var att vi inte skulle satsa på ökad standard, men också på något sätt skydda dem som tjänar minst, som skulle fått det sämre under senare år. Om det skulle bli skattehöjningar, när också offentlig verksamhet skulle öka kvaliteten, fick vi inte veta.

Bemanningsföretag ska förbjudas? Exemplet från Norberg kunde han inte diskutera. Fast anställning är det som tryggar jobb, sa Sjöstedt sist i programmet.

Mitt intryck är att Sjöstedt är en ganska pragmatisk politiker. Han lät som en socialdemokrat och hade synpunkter på konkreta frågor på ett sätt som indikerade att han och partiet funderat på tekniska lösningar. De frågor han fick var emellertid också pragmatiska och inte principiella och ideologiska. Hur mycket socialism och marxism som Sjöstedt kan tänkas ha i bagaget fick vi inte någon vink om.

Bortsett från några inledande ord om klimatpolitiken fick vi inte veta hur han tänker sig att bli mer miljöinriktat än Miljöpartiet. Inte heller fick vi någon inblick i Sjöstedts skattepolitiska tänkande. Och ingenting framkom om Vänsterpartiets feminism. Ramberg använde väldigt mycket tid till frågan om vinst och privata välfärdsföretag. Där vet vi att socialister är emot men inte riktigt hur de ska lagstifta mot vinster mm i detalj.

Denna intervju är inte tillräcklig för att man ska kunna dra någon slutsats huruvida de rödgröna kan vinna större stöd med Jonas Sjöstedt än med Lars Ohly. Naturligtvis kan man tänka sig att det finns några marginalväljare som dragit sig för att rösta rödgrönt så länge som den opålitlige, eventuelle kommunisten, Ohly fanns med i spelet. Trots att Sjöstedt inte fick någon fråga är det svårt att uppfatta honom som en som haft sympatier för kommunismen. Han verkar vara som vilken kunnig politiker som helst, och han blev aldrig svarslös eller tvekande. Inte heller svarade han med allmänna abstraktioner som en del munviga men inte så kunniga politiker brukar göra.

Om det är framtoning och förmåga att säga saker som låter som väl underbyggda kommer Sjöstedt både att bli en fara för Socialdemokraterna och en tillgång för de rödgröna. Både i jämförelse med Håkan Juholt och med Fredrik Reinfeldt låter Sjöstedt som en mer insatt och mer alert politiker. Men det hade varit intressant att få veta vad han hade för ideologiska uppfattningar före kommunismens fall 1990.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,
på intressant.se

Etiketter:

3 Comments:

At 15 januari, 2012 00:15, Blogger sven said...

Han är skräddarsydd att bli vänsterns Reinfeldt.

 
At 15 januari, 2012 09:01, Blogger Jag vet said...

Eller så är han skickligare på att dölja sina kommunistiska sympatier.

 
At 15 januari, 2012 12:41, Anonymous Per Fredö said...

Det är riktigt att Jonas Sjöstedt är relativt kunnig för att var en vänsterpartist.
Men hans svar var undanglidande, vilket även du Danne har konstatert.

 

Skicka en kommentar

<< Home