onsdag, januari 11, 2012

Nu eskalerar skuldkrisen

Räntan för Grekland är även efter en 50-procentig avskrivning 17,5 procent, Italiens är 7,3 procent, Spaniens 5,7 proc, Irlands 8,3 proc och Portugals tioårsränta 13 proc. Det är ohållbart och kommer att leda till bankrutter om inget görs snart.

Den här veckan fastställs förutsättningarna för den fortsatta skuldkrisen när Spanien ska sälja obligationer på torsdag och Italien på fredag. Och "saneringstrojkan" ska åka till Grekland och granska de mardrömslika finanserna. PIIGS-länderna har fortfarande ohållbara räntor (tab nedan).

Ingenting verkar göras för att motverka det annalkande sammanbrottet. Diskussionen handlar nu om "finanspakten" som ska vara klar i slutet av mars. Och den reglerar hur länderna, efter att ha övervunnit skuldkrisen, ska undvika att hamna i en ny skuldkris genom egen frivolitet med utgifter och skatter. Om det skulle inträffa en ny makroekonomisk chock, som utifrån orsakar budgetunderskott, hjälper inte finanspaktens bestämmelser och en ny skuldkris kan bli resultatet.

Det kan dock inte uteslutas att en del irrationella, psykologiska reaktioner kan inträffa, som tillfälligt kan hålla nere räntorna. Frågan är om detta enbart förlänger väntan på att resoluta åtgärder ska vidtas, vilket i praktiken innebär att de veliga politikerna kan skjuta upp ECB:s ingripande i form av obligationsköp. Planen verkar vara att hanka sig fram till halvårsskiftet då ett tidigarelagt införande av den permanenta stabilitetsfonden ESM ska genomföras. Därefter kan vi vänta oss ett antal misslyckade turer från ESM innan det återigen blir aktuellt att fordra massiva obligationsköp från ECB:s sida. Då är vi kanske inne på 2013.

I DN redovisas idag 11/1-12 hur billigt det blivit för Sverige att låna eftersom våra obligationer uppfattas som mycket säkra placeringar. En tabell som inte finns på hemsidan redovisar räntorna 10/1 på tioåriga statsobligationer (beg) vilket illustrerar hur allvarlig situationen är för PIIGS-länderna:

Australien 3,92 %
Österrike 3,46
Belgien 4,57
Kanada 1,96
Danmark 1,72
Finland 2,30
Frankrike 3,31
Tyskland 1,85
Grekland 35,02 ! !
Irland 8,29
Italien 7,26
Japan 0,98
Nederländ 2,24
Nya Zeeland 3,86
Portugal 13,02
Spanien 5,65
Sverige 1,69
Schweiz 0,68
Storbrit 2,04
USA 1,98

Den höga räntan på 35 procent för Grekland bedömer jag som en följd av att nedskrivningen av dessa inte har genomförts. Obligationerna är alltså bara värda hälften så mycket i slutändan och räntan är då i själva verket 17,5 procent. En så hög ränta tyder på att ytterligare nedskrivningar förväntas. För några dagar sedan visade det sig att budgetunderskottet för 2011 inte blev 8,9 procent av BNP utan istället 9,6 procent. Vad annat var att vänta när man gjort så stora åtstramningar att skatterna minskar och nödhjälpsutgifterna ökar.

Nu ska trojkan ställa ytterligare krav på Lucas Papademos för att Grekland ska få låna ytterligare 89 mdr euro under första kvartalet. Dessa pengar ska täcka både kvartalets budgetunderskott och lån som löper ut samt även gå till grekiska banker som får svårigheter när deras grekiska obligationer halverar sitt värde.

Oron för euron ökar, rapporterar SR:s Daniel Alling från Berlin idag där Mario Monti träffat Angela Merkel. Där framgår att chefen David Riley (DN) för kreditvärdighetsföretaget Fitch i dag i tyska Frankfurt varnade för ett eurosammanbrott med katastrofala följder om inte Europeiska centralbanken (ECB) gör mer för att rädda Italien genom till exempel stora uppköp av italienska statsobligationer. Merkel vill nu prioritera Grekland (men hur?). Sannolikheten är betydande att Fitch kommer att nedgradera kreditbetyget för Spanien och Italien.

Varför finns det inte journalister som kan fråga Merkel varför hon tar så stora risker med Europas ekonomi? Är hon på allvar rädd för att QE från ECB ska leda till galopperande inflation eller till att grekerna lägger sig ner under olivträden?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

6 Comments:

At 11 januari, 2012 18:07, Anonymous Per said...

Men lite nya vapen är ju precis vad grekerna behöver nu, http://www.zeit.de/2012/02/Ruestung-Griechenland

 
At 12 januari, 2012 02:37, Blogger Danne Nordling said...

Per, Grekland beräknas lida av ett bytesbalansunderskott på 8 procent eller 17 mdr euro 2012. Att då beställa 60 jaktplan för 3,9 mdr euro, fregatter för mer än 4 mdr, patrullbåtar för 0,4 mdr samt två Apache-helikoptrar, stridsvagnsammunition och u-båtar för sammanlagt 2 mdr ytterligare verkar huvudlöst. Det motsvarar 60 procent av bb-underskottet 2012 (men ska väl betalas under en längre tid).

Det har gått rykten tidigare men detta kan väl trojkan inte acceptera? Eller är det ett sätt att få Tyskland och Frankrike att gå med på alltför frikostigt stöd? En anka kanske?
/DNg

 
At 12 januari, 2012 19:06, Anonymous Anonym said...

Jag ser 3 alternativ för det är omöjligt för Grekerna att klara av sina skulder med en alldeles för hög ränta.
Marknaden lär inte sänka räntan, den är relevant om man ser till risken långivarna tar men tar marknaden en för hög ränta så sågar dom av grenen dom själva sitter på, dom tvingar fram en konkurs som dom förlorar sitt eget kapital på.

1. Grekerna får helt enkelt göra konkurs.
2. ECB får helt ta över Grekernas lån för 0,1% ränta och kräva att dom amorterar av på pengarna i stället.
3. Dannes medelväg "Kan skuldkrisen lösas med saldo-obligationer?"
http://danne-nordling.blogspot.com/2011/12/kan-skuldkrisen-losas-med-saldo.html#comments


Kan det vara så att Merkel och en del andra politiker helt enkelt saknar tillräckliga kunskaper i nationalekonomi?
Jag googlade på Merkel, hon och dom andra kanske inte begriper att dom inget förstår för dom har bara hört att om ECB trycker lite pengar så får vi en hyperinflation, bygger deras kunskap endast på rykten som dom har hört?

Jag tror inte ens att vår egen finansminister vet tillräckligt om hur hyperinflation uppstår, vilka lärare hadde han vad sa dom till honom, han verkar lida av en överdriven rädsla för en ökning av penningmängden.
Men borg har läst nationalekonomi vilket Merkel inte har gjort om jag har rätt.


Som vanligt ett bra inlägg av Danne

 
At 13 januari, 2012 00:41, Blogger Danne Nordling said...

Tack! Merkels beteende är gåtfullt. Man borde utgå från att hon har rådgivare om hon inte förstår själv. Men de kan vara dåliga. Vad ska vi säga om ECB:s Jürgen Stark som avgick i sept 2010 i protest mot att ECB då gjorde begränsade stödköp av obligationer (0,1 bn €)?

Sannolikt är hon svag och har inte kunnat framtvinga någon djupare syn på skuldökningsproblemet i krisländerna. Som så många tror hon och hennes rådgivare kanske att en budgetsaldoförsämring måste bero på slöseri med utgifterna och ovilja att höja skatterna. I själva verket kan orsaken vara lågkonjunktur, åtstramningspolitik eller stigande räntor. Och eftersom hon är svag kan hon inte ens framtvinga en snabb nedskärning och sanering som skulle vara motiverad om det hon trodde stämde. Istället förlänger hon pinan och orsakar det hon vill undvika genom att räntebördan blir allt större och genom att åtstramningarna ökar underskotten. Dessutom mäter man i procent av BNP som sjunker i flera av länderna och gör att problemen skenbart är ännu större.
/DNg

 
At 13 januari, 2012 02:48, Anonymous Anonym said...

Ren okunskap tror jag förklarar mycket, hon är uppväxt i en miljö som präglades av en skräck för hyperinflation, utan en egen större kunskap så väljer hon rådgivare som håller med.
Alla ekonomer är inte lika kunniga som du, sen finns det olika skolor inom disciplinen, hur ska Merkel kunna veta vem hon ska lyssna på?

Svaghet kan bero på att man inte vet vad man ska göra (hennes rådgivare är säkert osams) och att man inte vill lämna över ledarskapet till någon som kan mer.

En mänsklig egenskap vi har är att när vi har lärt oss lite gran om en sak så tror vi oss veta alt, det är först när vi verkligen har skaffat oss kunskap som vi förstår hur lite vi faktisk kan om en specifik sak.

Merkel tror sig förstå men hon inser inte sin egen okunskap då kan man handla därefter.

Människor kan ha onda avsikter dolda agendor men jag kan inte se något motiv för det, jag tror att hon vill göra "rätt".


Jag ser ett problem som politiker drabbas av, det finns flera olika skolor i nationalekonomin vilken skola ska dom tro på, att dom oftast inte själva har en nationalekonomutbildning gör det ännu svårare att förstå vad som är rätt eller fel.

Lyssnar hon på bankekonomer så får hon inte höra alla alternativ vilken bank vill att ECB ska låna ut pengar till Grekerna utan att dom får en provision? (ränta)
Snart vill dom nog bli utlösta för dom ser konkursen närma sig.

 
At 13 januari, 2012 21:46, Anonymous Martin Ekbohm said...

Och nu får Frankrike fick sänkt kreditbetyg

" Kreditvärderingsintitutet Standard &
Poor's (S & P) sänker Frankrikes och
Österrikes kreditbetyg med ett steg
vardera till AA+, enligt Financial
Times. Frankrike bekräftade senare
att kreditbetyget sänkts.

Samtidigt bekräftas Tysklands kredit-
betyg på toppnivån AAA med stabila
utsikter, enligt tidningens källa.
Även Nederländerna, Finland och Luxem-
burg sägs få behålla sina AAA-betyg.

Uppgiften om att Frankrikes kredit-
betyg ska sänkas av S & P sänkte
euron och fick räntorna för euro-
zonens krisländer att stiga. "

 

Skicka en kommentar

<< Home