söndag, februari 26, 2012

Nu får vi en självförvållad skuldrecession

"Merkozy" kostar Europa 250 miljarder euro enbart 2012 i utebliven produktion. Ledarskapets svaghet och vilsenhet har medfört att prognosen från hösten 2010 inte infrias. Skuldkrisen borde ha hanterats bättre.

I november 2010 lade europakommissionen fram sin höstprognos (pdf) för 2011 och 2012. Då förutsåg man en mycket svag avmattning för 2011. Tillväxten skulle sjunka från 1,7 procent 2010 för eurozonen till 1,5 procent 2011. Därefter skulle tillväxten öka 2012 till 1,8 procent. Men det tycks enligt den nya prognosen (pdf), som kom förra veckan, inte alls bli på det sättet 2012.

Eurozonen får en recession 2012 enligt denna interimsprognos. Tillväxten blir negativ med 0,3 procent istället för att visa expansion med 1,8 procent som kommissionen trodde för 1,5 år sedan. Trots alla katstrofrubriker i dagspressen är det fråga om en ganska mild recession. Utvecklingen kvartal för kvartal i årstakt visas i nedanstående diagram:


Vi ser att den nya nedgången inte alls är lika allvarlig som den stora recessionen i samband med finanskrisen. Men det är illa nog att den modesta prognosen från hösten 2010 inte kunde uppfyllas. Avvikelsen gäller praktiskt taget enbart för 2012. Här noterar vi hittills en tillväxtförlust med 2,1 procentenheter för eurozonen och med 2 procentenheter för hela EU - där minskningen går från +2 till 0. Det har alltså gått avsevärt sämre för euroländerna än för dem som stått utanför den gemensamma valutan. För hela EU, med en BNP 2011 på ca 12,4 biljoner euro, är förlusten alltså 250 miljarder euro 2012.

Hur kunde man bedöma tillväxten så fel med 2 procentenheter? Vad var det prognosmakarna i kommissionen inte kunde förutse hösten 2010? Var det den amerikanska nedgången i mitten av 2011? Den utlöstes av en självvald nedgradering av kreditbetyget till följd av en oförsonlig motvilja att komma överens om det s k skuldtaket. Var det omöjligt att förutse? Inför kongressvalen 2010 bedömde jag att Teapartyrörelsens framgångar riskerade att medföra en dubbeldipp (bloggart 27/10-10).

Men det blev ingen dubbeldipp i USA. EU-kommissionens prognos för USA var först en tillväxt på 2,1 resp 2,5 procent för 2011 och 2012. I höstas hade man reviderat ner till 1,6 resp 1,5 procent. Idag redovisar man ingen prognos men andra konjunkturbedömare har reviderat upp prognoserna från hösten 2011. Det kan därför knappast vara att USA-tillväxten minskat med någon ½-procent som medfört att tillväxten reducerats med 2 procent i EU 2012.

I huvudsak handlar nedrevideringen om konsekvenserna av hanteringen av den europeiska skuldkrisen. Genom att Europas ledare med Angela Merkel och Nicolas Sarkozy i spetsen tydligt visat att skuldkrisen när som helst kan övergå i en bankkris med våldsam kreditkontraktion som följd har man lagt sordin på investeringsvilja, expansivt företagande och nyanställningar. Dessutom har flera länder drivit en målmedveten kontraktionspolitik med betydande nedskärningar som EU-kommissionen inte hösten 2010 kunde se skulle kunna behöva inträffa.

Det är alltså en självförvållad skuldkrisrecession som nu drabbar Europa 2012. Om skuldkrisen hade bemötts med mer kraftfulla och stabilitetsskapande åtgärder på ett tidigt stadium hade den destruktiva oron inte inträffat. Då hade kommissionens prognos kunnat uppfyllas och Europa hade sluppit en produktionsförlust om ca 250 miljarder euro 2012. Sannolikt hade vinsterna blivit betydande även åren därefter. "Merkozy" har genom sin svaghet och vilsenhet kostat Europa ofantliga belopp.

Varför granskas inte felgreppen i skuldkrishanteringen mera av media? Är man så till sig av att Grekland nu ser ut att ha "räddats" även om det bara är tillfälligt? Merkozy lever högt på att kunna manipulera opinionen samtidigt som de kostar pengar varenda minut i dålig produktion.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

4 Comments:

At 27 februari, 2012 08:35, Blogger oppti said...

ECB får väl starta tryckpressarna.
Skulder i en fallande ekonomi tynger allt mer ju långsammare ekonomin växer, eller som nu väntas sjunka.

Lite inflation skulle få upp aktiviteten. Det som görs nu blir billigare än det som görs sen. Investeringar nu blir lönsamma.

Sträva efter 4% i norra EU området och lägre i södra. Handelsbalansen skulle fördelas och tillväxten gynna alla.

Överföring från den som sitter på sina pengar till dem som tjänar nya eller investerar.
Från sparare till slösare.

 
At 27 februari, 2012 09:55, Anonymous Johnny said...

Idag är det politikerna som är det största problemet. De skapar dåliga och dyra lösningar på löpande band. Ta bara EMU, trots att alla valutaunioner i världshistorien misslyckats så skulle EU-politiker ändå införa en ny valutaunion som är på väg att misslyckats redan efter 10 år, detta faktum borde fått alla politiker att avstå från den dåliga lösningen som kostat 1000-tals miljarder Euro.

Svenska politiker lade ner två välfungerade kärnreaktorer och ersatte den med subventionerad vindkraft som inte fungerar när det är vindstilla och svinkallt. Hur många miljarder har inte detta kostat svenska folket?

Vi har infört CO2 skatter, trots att CO2 är helt ofarligt för människor. Mänskliga utsläpp av CO2 är antagligen vårt minsta miljöproblem, kanske blir det lite varmare och lite grönare om man får tro de mer sansade forskarna. Hur mycket pengar har inte denna helt onödiga politik kostat skatte betalarna?

Listan kan antagligen göras hur lång som helst. Nästan allt som politiker ägnar sig åt blir nya problem, nya misslyckanden, nya lagar, nya regler, nya skatter.

Det går inte att överlämna ansvaret för nästan 50% av Sveriges BNP till karriärsugna och arvodeskåta politiska broilers som förslösar våra resurser på politiska prioriteringar. Därför måste Sverige få beslutande folkomröstningar i alla frågor som i Schweiz.

 
At 27 februari, 2012 11:16, Blogger sven said...

Släpp sedelpressrna loss det är vår

 
At 28 februari, 2012 13:28, Blogger Nils Lindholm said...

Det är väl Merkels ideologi eller hennes rådgivare du ska 'ge dej på'?
Alltså lite åt att ditt eget skrå kanske inte har den rätta ideologin, kompetensen.

Nu är väl dom gamla sk. stora ekonomerna erfarna o likt det finanspolitiska rådet lite konservativa, dom har ju varit med förut.
Så det är väl dom nya fräscha, som lobbar mot politikerna, alltså 'engångsgrapparna', dom som inte tänker längre än till första vinsten, inte på att räntan ska betalas också.
Mjaee det är en senare sak det.
Anders Borg 'drog ju tänderna' ur FinansRådet då dom inte 'kommunicerade' rätt, enl Alliansens eller M:s ideologi.

Är det då skolan som lär ut fel om ekonomi?
Vi har ju under säg 5-år hållit BNP:n uppe genom en överbelåning.
Ska vi verkligen fortsätta stödja detta?
Har Världen nu 'kommit så långt i utvecklingen' att vi nu måste likt Grekland låna pengar till räntan.
Är det, verkligen en utveckling mot framtiden?
Ja överbelåning är bra . . . för den som har möjligheten.
När uppgången tar slut låter man ABolaget gå i konkurs o låta nån annan ta hand om att städa upp.
AktieBolagslagen är ett finfint verktyg att skapa personlig vinning med.
Typ Swedbank i Baltstaterna, 'jupparna', I banken, gjorde pengar på varje utlåning, men behövde inte 'sona' då lånen inte kunde betalas.
Ja dom 'sona' med sparken, men dom bankanställda 'jupparna' byggde sin verksamhet på att skapa sig några miljoner på nåt år för att leva på dom inkomsterna tills nästa äventyr.
Andras pengar.
Och lika med politiker, andras får ta smällen.
Den politiska o ekonomiska eliten, kan genom EU skapa sig egna regler för egen vinning som dom icke eliterna får betala.

 

Skicka en kommentar

<< Home