torsdag, februari 02, 2012

Statskapitalismen var väl Engels' vision?

Skulle vi tjäna på att införa ett system där hela ekonomin liknar en företagskoncern? Det kanske vänstern vill. Idén kommer från Engels men tillämpas efter planekonomins fiasko i forna kommuniststater med viss framgång. Det finns dock andra sätt att stabilisera än statskapitalism.

I dagens OBS i radion 2/2 -12 funderar den vänsterinriktade debattören Dan Jönsson om den senaste tidens diskussion om den fria kapitalismens svårigheter som ställts i kontrast mot de forna kommuniststaternas "statskapitalism". Han har uppmärksammat tidskriften The Economist från förra veckan som satt Lenin på sitt omslag rökandes en kapitalistcigarr med dollartecken på gördeln. Man gör där gällande att det är statskapitalism som karaktäriserar tillväxtmarknaderna.

Jönsson talar om möjligheten av en sofistikerad konspiration från de forna kommunisterna. När de upptäckte att planekonomi inte fungerade sadlade de om och började bekämpa kapitalismen på dess egen planhalva. Han tror inte riktigt på detta men skriver:
"Men nu kan vi kanske skönja framtidens konturer, menar Economist. Runtom i världen, framför allt i växande ekonomier som Kina, Brasilien, Ryssland och Gulfstaterna, sprider sig en ny form av kapitalism, där staten kontrollerar stora delar av näringslivet och på många sätt också beter sig som en företagskoncern."
Karl Marx hade aldrig någon konkret idé om hur socialismen skulle organiseras. Det skulle arbetarna komma på när de gjort revolution och förstört kapitalismen. Man kunde få inspiration från Thomas Moores Utopia eller från Francois Babeufs skriverier. Däremot hade Marx' kompanjon Friedrich Engels en vision som mycket liknar vad Jönsson framför. Engels skriver i den lilla skriften Socialismens utveckling från utopi till vetenskap från 1877 att en rationell drift av näringslivet skulle drivas fram av konjunktursvårigheterna. Följande citat är belysande:
"Denna lösning kan blott ligga däri, att de modärna produktivkrafternas samhälleliga natur faktiskt erkännes, att alltså sättet för produktion, tillägnelse och utbyte bringas i samklang med produktionsmedlens samhälleliga karaktär. Och detta kan endast ske därigenom, att samhället öppet och utan omvägar tar i besittning produktivkrafterna, som växt ifrån varje annan ledning."
Engels hade erfarenhet från företagsamhet och tyckte uppenbarligen att den företagsekonomiska effektiviteten skulle utvidgas till hela samhällets näringsliv. De socialistiska regimer som kom till makten därefter har emellertid misslyckats med att överföra det företagsekonomiska sättet att styra till hela samhällets ekonomi. Om man jämför med de hittills framgångsrika tillväxtländerna kan man först konstatera att de inte har sneglat särskilt mycket på Moore och Babeuf. Detaljplanering och tvångsstyrning av det dagliga livet är ingen framgångsväg.

Skulle det då finnas någon kvarvarande socialistisk tankegång som gör att t ex Kina nu är mer framgångsrikt än Europa och USA? Det är väl vad Jönsson hoppas. Men han pekar inte på något mera än att tillväxtekonomierna nu klarar sig med bättre stabilitet än industriländerna. Är inte detta trivialt? Länder, som genom lågt kostnadsläge kan locka till sig utländska direktinvesteringar som producerar på export, kan naturligtvis bli mycket framgångsrika om man kan undvika självförstärkande investeringsprocesser som till slut imploderar. Detta har dock lett till kriser åtskilliga gånger tidigare (blartikel okt-10).

Det viktiga är att vi drar rätt slutsatser av hur skillnaden i framgång just nu ska påverka vårt eget samhällssystem. Ska vi införa en mer direkt statskontrollerad ekonomi, som verkar förutsätta ett mer auktoritärt politiskt system? Eller ska vi skärpa övervakningen av processer som kan leda till obalanser så att vi kan förebygga dem? Kanske vi också borde förbättra den stabiliseringspolitiska beredskapen så att vi vet vad som borde göras om en obalans ändå skulle uppstå? Jag kan inte se att det finns något giltigt skäl för Economists och Jönssons flörtande med "statskapitalismen".

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,