fredag, januari 20, 2012

Juholt sitter kvar och driver vänsterretorik

På en presskonferens kl 16:43, som var ytterst kortvarig, meddelade partisekreteraren Carin Jämtin att partiledaren Håkan Juholt sitter kvar. Det var efter två dagars diskussioner i det verkställande utskottet (VU) som beskedet kom. VU började sitt sedan länge utsatta möte kl 14 igår torsdag.

VU kommer att fortsätta diskussionen, meddelade Jämtin. Något tydligt besked om att VU har fullt förtroende för Juholt hördes inte även om Ekots kommentator tolkade beskedet så. Jämtin tillade att allt som har framkommit i media, som handlat om VU-mötet, inte är korrekt. Man kan fråga sig om detta gäller det enda explicita beskedet som TT kom med i går kväll. Det gällde att VU accepterat Juholts beskrivning hur han och Tommy Waidelich hanterade budgetmotionen i höstas.

Om TT:s beskrivning är korrekt måste rimligtvis det bevismaterial som hade delats ut till VU ha varit svagare än vad som tidigare sagts. Det förefaller orealistiskt att VU skulle ha ställt sig bakom ett frikännande om det fanns handfasta bevis för att han hade ljugit (bart 19/12-11). Om det finns skenbart starka bevis måste VU ha övertygats om att dessa inte är vederhäftiga - kanske slutsatsen måste bli att de är förfalskade. I så fall föreligger en mycket avancerad konspiration mot partiledaren. Då måste väl VU fordra att alla konspiratörerna åtgärdas på ett kraftfullt sätt?

Rimligtvis kommer de som känner sig orättvist utpekade för att ha sjabblat med budgetmotionen att så småningom återkomma med sina anklagelser. Om Juholt har ljugit kommer inte VU:s försök att lägga locket på att hjälpa. Ledningen har vunnit litet tid. Det gäller också hur politiken ska utformas och då kan inte uteslutas att Juholt kommer att avsättas. Fler och fler partidistrikt än nuvarande tre kan komma att kräva hans avgång.

Juholt har dock en starkare ställning bland partimedlemmarna än bland traditionella socialdemokratiska väljare. Om vi bortser från Juholts alla "klavertramp" och betraktar opinionssiffrornas nedgång måste väljarnas uppfattning om politiken också vara negativ. När man lyssnar på Juholt framstår han som en vänsteragitator. Hans retorik är ganska vänsterinriktad även om det politiska sakinnehållet är mera oklart. Det är en av orsakerna till att många partiaktiva gillar honom.

Men det är väljarna som avgör hur Socialdemokraternas politik ska uppfattas. Och de är inte vänsterinriktade. Det var tydligt att valnederlaget 2010 berodde på att tidigare s-väljare som karaktäriserade sig som "höger" övergav partiet. Det framgick tydligt av den valanalys som partiet genomförde (bart 4/12-10, 4/12-10, 6/12-10). Rimligtvis har ytterligare väljare stötts bort av den förhållandevis kraftulla vänsterretorik som Juholt ägnat sig åt när han inte trampat i klaveret.

Det är naturligtvis oerhört påkostande för ett parti att efter mindre än ett år återigen byta partiledare. Och någon naturlig efterträdare finns inte. Vi kan därför se fram emot ytterligare vänsteragitation och kanske några höftskott fram till valet 2014. Det kommer enligt bilden i valanalysen inte att ge några opinionsframgångar. Men siffrorna blir kanske bättre när turbulensen lägger sig - om den verkligen gör det.

[TT: Nu väntar en ordnad avång om en tid, TV4 ]

DN DN Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , intressant.se

Etiketter: