tisdag, juli 03, 2012

Vinstargumentet mot friskolorna visade sig vara felaktigt

De tio största friskolorna delade ut 6 miljoner per år vilket motsvarade 4 procent av vinsten. Samtidigt satsade ägarna 280 miljoner per år av egna pengar i nyinvesteringar.

Nu har Vänsterpartiet och också Socialdemokraterna förlorat ett av sina tyngsta argument i den långa valrörelsen inför valet 2014 - lagom till Almedalen. I en undersökning från Almega av de större friskolornas vinstutdelning till aktieägarna finns inga miljardvinster finansierade med skattemedel att finna. Detta starkt moraliskt upprörande argument måste vara ett påhitt från vänstern som fått sprida sig alltför länge.

Almega har studerat årsredovisningarna från de tio största friskolekoncernerna under åren 2006-2010. Den totala vinsten för företagen blev 820 miljoner kronor – men bara 30 miljoner, alltså knappt 4 procent av vinsten delades ut till aktieägarna. Resten av vinsten gick till ytterligare investeringar i verksamheten. Detta rapporterar Ekot 3/7.

Detta betyder att under de fem åren har i genomsnitt 6 miljoner kronor per år lämnats i aktieutdelning. Det är en försvinnande liten del av skolpengen som går till aktieägarna. Hur har föreställningen om gigantiska vinstuttag som finansierats med "skattebetalarnas pengar" kunnat uppstå? I själva verket har de tio friskolornas ägare tillfört i medeltal 280 miljoner kronor om året till sina skolor. Var har den undersökande journalistiken funnits när en totalt felaktig uppfattning om verkligheten kunnat framföras gång på gång?

Det är kanske enstaka skandaluppgifter inom äldreomsorgen (Carema) som bidragit till att det förekommer enorma vinstuttag i hela skol- och välfärdssektorn. Nu har opinionen för vinstuttag reducerats till 12 procent (Björn Andersson). Att förbjuda vinster skulle ha kunnat bli en valvinnande fråga. Kanske kan vänstern ändå blanda bort korten med hjälp av hur mycket ett skolföretag betalar för ett annat och påstå att den köpesumman kommer från skattebetalarnas pengar. I Ekot hördes sådana tongångar.

När Stefan Löven var ganska ny som partiledare fick han frågan om vinstuttag. Då menade han att det var skäligt att den som satsat kapital i en verksamhet också måste kunna få någon återbäring. Men därefter har det inte hörts så mycket mera.

Nu får vi hoppas att Almega granskar andra välfärdsverksamheter. Kanske det finns lika stora fel i den allmänna uppfattningen även där?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

1 Comments:

At 04 juli, 2012 17:54, Anonymous Per Fredö said...

Socialdemokraterna försökte ju får ett antal år tillbaka införa så kallade stopplagar.
Meningen var att inom den offentliga sektorn förhindra framväxten av privata alternativ och därmed också begränsa medborgarnas valfrihet.

Nu har detta parti vinglat i sin syn på på om de privata företagen ska få gå med vinst och i så fall med hur mycket.
Det heter så populärt och dåligt underbyggt som Danne tydligt visar all vinst ska återinvesteras i verksamheten.
Endast på det visat skulle man uppnå vinster i kvalitet och resultat, hävdas det, exempelvis inom skola och äldrevård.
Desa åsiker har tyvärr också vunnit viss spridning bland borgerliga sympatisörer.

Det betyder troligen att vänstern kommer att lansera dessa "omoraliska" vinstuttag som en valfråga.
Vänsterpartiet, som egentligen bara vill ha offentliga verksamheter har redan som sitt utspel i Almedalen föreslagit en lagstiftning mot all vinstutdelning.
Något för Skatteverket kanske att syssla med.
Vad som få verkar begripa är att den kommunala verksamheten och de kommunala bolagen kan drivas hur ineffektivt som helst.
I dessa fall får ju skattebetalarna stå för notan.

 

Skicka en kommentar

<< Home