tisdag, mars 19, 2013

Cyperns plan B - Buchheitmodellen?

Istället för konfiskation kan de stora insättarnas pengar konverteras till räntebärande sparcertifikat. Det första konfiskationsförslaget har fallit och nu väntar alternativ.

< Det står klart nu på tisdagskvällen att Cyperns parlament har  röstat ner förslaget att konfiskera en del av spararnas pengar med klar majoritet. Detta var tydligen inte utformat som att sparkonton upp till 20 000  euro skulle gå fria som det har spekulerats om. Ca 6,7 procent skulle tas av småspararnas pengar. Över 100 000 euro skulle 9,9 procent konfiskeras, eventuellt ännu mera för att nå 5,8 mdr € om ett fribelopp måste införas.

Uppgifterna om sparvolymerna är osäkra. De uppges vara 8 gånger större än BNP, vilket skulle ge ca 140 mdr €. Samtidigt sägs konton över 100 000 € stå för hälften av insättningarna. Då skulle 10 procent av dessa ge hela 7 mdr € vilket är mycket mera än målet på 5,8 mdr €. Rapporteringen om Cyperns förhållanden är, liksom för andra krisländer, som vanligt ganska dålig.

När Cyperns president Nikos Anastasiades i TV4 tidigare på kvällen erkände att förslaget om konfiskation inte skulle gå igenom uttryckte han sig något hemlighetsfullt om att det fanns andra alternativ. Vilka de var ville han inte avslöja. Men enligt Reuters finns det ett mycket bättre alternativ för Cypern än det osäkerhetsskapande att konfiskera banktillgodohavanden. Det har lagts fram av Lee Buchheit och Mitu Gulati (pdf) som tidigare medverkat vid åtskilliga finansiella rekonstruktioner. (Tack till Rolf Englund för uppslaget)

Buchheit-Gulatimodellen är mycket enkel. Tillgodohavanden upp till 100 000 euro (insättningsgarantin) hålls utanför. Övriga insättningar konverteras till sparcertifikat som löper med ränta på fem eller tio år. Högre ränta för tio år ska stimulera till stabilitet. Eventuellt kan staten också för tioårscertifikaten utlova del i vinsterna från Cyperns framtida naturgasutvinning. Bankcertifikaten skulle kunna överlåtas fritt under löptiden. Dessutom föreslås att Cyperns statsobligationer får förlängda löptider.

Vad man kan fråga sig är varför alla insättningar över 100 000 € behöver bytas ut mot CD:er. Skulle det inte räcka med en begränsad andel? Det akuta hotet mot Cypern sägs vara att ett obligationslån på 1,4 miljarder euro som förfaller den 3 juni 2013. Varför behövs då 7 miljarder? Inte heller Buchheit förser läsarna med bakgrundsinformation.

Nikos Anastasiades kommer rimligtvis snart att komma med sin plan B. Frågan är om det blir någon lindrigare form av konfiskering eller en mera okonventionell lösning. Buchheitmodellen innebär väl att man kringgår kraven på att bankerna ska förklaras i konkurs när primärkapitalets andel sjunkit för mycket?

SvD Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

2 Comments:

At 19 mars, 2013 21:32, Anonymous Attila said...

Konfiskation på sparade medel i ett land som lever på sitt bankväsende blir inte bra, hur man än vänder och vrider på det.

 
At 20 mars, 2013 15:50, Blogger Danne Nordling said...

Ja, varför ska man konfiskera på Cypern? Syftet verkar vara fientligt. Bankväsendet ska motverkas. EU vill straffa bankerna och de stora insättarna för att pengarna sägs komma från skattefuskande ryssar och andra kriminella. Cypern ska kanske begränsas till att leva på jordbruk och turism i framtiden?

Det senaste ryktet säger att regeringen ska införa en poll-tax. Det blir 25 800 euro för en tvåbarnsfamilj för att få ihop 5,8 miljarder. Helt orealistiskt...

Men Merkel framhärdar med att de med över 100 000 € på kontot ska vara med och betala. Det borde leda till att Cypern med betydande sannolikhet snart upphört som finanscentrum.

Kan Cypern sälja en flottbas till Putin för 5,8 miljarder istället?
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home