onsdag, juni 26, 2013

Varför vill frihetsvänner införa en ny TV-skatt?

Skattekramare?
TV-licensen borde avskaffas men inte genom att en ny skatt infördes. Det är svårt att förstå att SvD vill ha nya skatter.

I måndags fastslog förvaltningsrätten i Luleå att personer utan TV-apparat men som äger en dator med tillgång till internet ska erlägga TV-avgift. Argumentet är att datorer kan fungera som TV-mottagare. Det har fått en del frihetsvänner att gå i spinn och ropa på en skatt för att finansiera TV etc som nu betalas med licensavgifter. Ett exempel är SvD som i en signerad ledare propagerar för denna nya skatt ( Siri Steijer 25/6). Ett mycket äldre exempel är moderaternas agerande från 2005.

Varför skulle en skatt vara bättre än en avgift kopplad till apparatinnehav? Även om byråkraterna kan komma med galna påfund har de ändå inte ordnat till ett så urbota tokigt system som att den som har både TV och dator nu ska betala dubbel TV-licens. Men det är en missuppfattning med betydande utbredning. Sålunda har SvD tagit in en artikel på Brännpunkt 25/6 som försöker slå fast att det nya domstolsutslaget innebär en skatt på internet.

SvD har egentligen inget öppet redovisat argument för varför det är "bättre betala tv-avgift via skatten" mer än att det blir krångligt att avgiftsbelägga nya typer av apparater. Det måste betecknas som ett genuint lättviktigt argument för en ny beskattning. Krånglet får väl Radiotjänst ta hand om.

Andra har pekat på det principiellt orättvisa i att ca 10 procent av befolkningen antagligen smygtittar på TV utan att betala och därför snyltar på de hederliga TV-tittarna som betalar för sig. Det går ju att köpa en begagnad TV-apparat och sedan ljuga om det kommer en kontrollant och frågar om man har TV. Med en TV-skatt skulle det bli svårare att fuska. Några har hittills helt ärligt kunnat förneka att de har en TV-apparat och öppet kunnat hänvisa till att de tittar på TV via datorn.

För dem som ojat sig över fusktittandet borde domstolsutslaget kommit som en lättnad. Nu måste en liten (men kanske växande) del av fusktittarna också delta i finansieringen. Men varför skulle slutsatsen istället bli att det vore bättre med en skatt? Vi har ju i alla år tålt att en liten andel fuskar liksom vi tål att det förekommer skattefusk utan att vi påkallar dödsstraff eller liknande.

Ett helt annat argument för en skatt är att jämföra "public service" genom SVT och SR med annan statsunderstödd kultur som teatrar och muséer och liknande. Det argumentet haltar dock betänkligt. Man kan visserligen anföra att det är en kollektiv nyttighet att det produceras nyheter och samhällsinformation och att alla därför ska vara med och betala. Men varför skulle det vara nödvändigt att genom en skatt tvinga folk att finansiera den stora massan av lättviktig underhållning som Robinson, På spåret och Så ska det låta? För sådant finns det kommersiella TV-kanaler.

En skatt har dessutom nackdelen att de som tittar mest skulle betala minst (genom att de oftast har låga inkomster). De som arbetar mycket och inte har tid att titta skulle få betala mera än tidigare med en proportionell skatt. Det strider mot Wicksells princip för en rättvis beskattning.

Det behövs inga nya skatter. Och TV-licensen skulle kunna avvecklas. Public service skulle kunna finansieras utan avgifter eller skatter för tittarna genom att staten öppnade för lägre koncessionsavgifter för TV-bolagen om de tog på sig ett public serviceuppdrag. Det föreslog jag i en bloggartikel 2006. Underhållningen kunde då reklamfinansieras och TV-licensen avskaffas.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

18 Comments:

At 26 juni, 2013 08:47, Blogger Patrick Sellman said...

SVT är ingenting annat än en betalkanal med den skillnaden att du är tvingad att betala för den och därmed stör ut marknaden bland annat för sk kvalitetsTV.

 
At 26 juni, 2013 12:12, Blogger Danne Nordling said...

Patrick, varför tar då SVT inte betalt för sina sändningar över internet? De kan åtminstone kräva ett lösenord för att titta på underhållningsprogrammen, som alla licensbetalare kunde förses med. Så gör de andra TV-kanalerna för vissa delar av sitt programutbud.

Med denna modell behöver man inte ta ut TV-licens för internetuppkopplingar när man inte äger en TV-apparat.

Det verkar som om många istället vill ha en ny skatt av skäl som de inte vill redovisa.
/DNg

 
At 26 juni, 2013 13:18, Anonymous Anonym said...

"Varför skulle en skatt vara bättre än en avgift kopplad till apparatinnehav?"

Eftersom "apparatinnehav" nu är ett nästintill meningslöst koncept, då nästan all elektronik (möjligt undantag brödrostar) är att betrakta som TV-mottagare.

"TV-avgiften" är därför redan i praktiken en allmän skatt (på samma sätt som "skoavgift" skulle vara det), med modifikationen att den går att undkomma genom att vara oärlig.

Dessutom krävs skatten in av en separat byråkrati som dels stör människor i deras vardag på ett sätt som Skatteverket inte gör, dels kräver extra offentliga resurser.

/Ekon

 
At 26 juni, 2013 13:25, Anonymous Anonym said...

Och visst kan man kräva att SvT/SR avvecklas och ersätts med en avgiftsrabatt, på samma sätt som vi kan kräva 20 procents platt inkomstskatt.

Men vi måste även inse att sådana förslag knappast kommer att genomföras inom de närmaste årtioendena.

/Ekon

 
At 26 juni, 2013 18:44, Anonymous Lars said...

Vem hade trott att det skulle märkas så snart att PJAL är borta från SvD?

 
At 26 juni, 2013 18:51, Anonymous Stefan Tegström said...

Av 5.2 miljoner svenska hushåll (enl. SCB 2011) betalar 3.5 miljoner (enl. RIKABs årsredovisning 2011) TV-avgiften vilket ger 1.7 miljoner icke betalande hushåll (33% av hushållen betalar alltså inte avgiften och inte några 10% som RIKAB vill ge sken av).

Det är inte svårt att förstå RIKABs aggressiva hållning när 35 miljarder kr i uteblivna intäkter står på spel.

 
At 27 juni, 2013 00:28, Blogger Danne Nordling said...

Stefan, jag kan hålla med om att Radiotjänst inte lämnar en tillfredsställande årsredovisning. Där finns ingen analys av hur stort potentiellt avgiftsunderlag som finns, ingen uppdelning på hushåll och företag och ingen historisk belysning av licensernas täckningsgrad eller ens en regional fördelning av täckningsgraden.

Dock ser siffrorna litet annorlunda ut. Det finns ca 4,5 miljoner kosthushåll enligt SCB. RIKAB redovisar 3,5 miljoner radio- och TV-avgifter. Här ingår ett okänt antal företag. Täckningsgraden om det enbart gällde hushåll blir alltså ca 78 procent. Det är avsevärt mycket mindre än de ca 90 procent som RIKAB anger.

Om bortfallet är 22 procent och avgiften 2 076 kr/år blir uppgår de uteblivna intäkterna till minst 4,6 mdr kr utan korrigering för antalet avgifter från företag. Varför mörkar Radiotjänst de riktiga siffrorna?

Ekon, även om praktiskt taget alla hade internetuppkopplade datorer skulle det ändå vara skillnad mellan skatt och avgift. En skatt skulle omfördela bördan från storkonsumenter till lågkonsumenter och innebära en liten höjning av marginalskatten. Det ökar orättvisan i systemet.

Det skulle inte heller bli möjligt att införa betaltjänster via nätet. Nu skulle SVT kunna göra internettittandet betalningspliktigt genom att var och en som ville titta genom internet skulle få sin personliga kod om man betalat avgiften. Då kan lagen ändras så att internetapparater inte i sig behöver beläggas med avgift om man inte betalat den för TVn.

Jag kan inte förstå varför man började sända alla program via internet om man inte hade baktanken att detta skulle väcka så stor irritation genom det utvidgade licenstvånget att marken bereddes för en skatt.

Någonting gick fel i tidsplaneringen för kommande sexårsperiod eftersom regeringen hann fastställa nuvarande system för ytterligare en avtalsperiod. Men vem är det som verkar för en skatt när SVT:s ledning tror att en skatt betyder slutet för SVT:s självständighet?

Vi ska inte ha fler skatter utan fler avgifter istället för skatter.

Lars, vi kanske ska säga upp prenumerationerna på SvD? Tove Lifvendal borde dock kunna räta upp inriktningen på SvD igen.
/DNg

 
At 27 juni, 2013 18:39, Anonymous Anonym said...

Om vi tar bort den offentliga finansieringen så består ekonomi journalistiken bara av såna som Cervenka och lobbyorganisationer som bröderna koch.

Marknaden har inte något intresse av sann journalistik.

Hur man ska finansiera SVT och SR kan man diskutera men marknaden får inte under några som helst omständigheter få inflytande över journalistiken för då dör demokratin.


 
At 27 juni, 2013 19:19, Anonymous Kalle said...

Problemet är väl att om man tar ut en avgift som i princip omfattar hela befolkningen så är det defacto en skatt. Och då vore det vettigare att lägga den på den vanliga skatten och sparka hela radiotjänsts politruker i Kiruna.

 
At 28 juni, 2013 18:35, Blogger Danne Nordling said...

Anonym 18:39, ett problem är att många frihetsvänner inte verkar ha tänkt igenom sina ståndpunkter. Om man är helt emot kollektiv finansiering av samhällsjournalistiken borde man klargöra om man vill att den ska läggas ned eller bli av liknande karaktär som i USA. Vill man ha en skatt borde man klargöra om man vill att staten härigenom ska kunna ta ett hårdare grepp om nyhetsförmedlingen mm.

En avgift är ytterst mer känslig för missnöje än en skatt. Det är lättare att utlysa en licensbojkott än en skattebojkott.

Kalle, en TV-avgift omfattar inte "i princip" hela befolkningen även om datorkriteriet utvidgar täckningen kraftigt.

Men även om det i princip blev obligatoriskt att betala en kontribution till TV skulle en statlig avgift vara att föredra framför en skatt. En avgift skulle (by definition) relateras till användandet och skulle inte kunna göras proportionell mot inkomsten utan skulle relateras till det sannolika tittandet.

Vi ska inte ha fler skatter utan fler avgifter.
/DNg

 
At 28 juni, 2013 19:39, Anonymous Anonym said...

Danne
Varför ska SVT betala för att köpa in rättigheter till exempelvis fotboll?
Betalkanalerna kan leverera underhållning.

Nyheter, fakta, dokumentärer ska det offentliga betala men inte dyra nöjesprogram.
Det kanske går att sänka TV avgiften rejält.


" frihetsvänner inte verkar ha tänkt igenom sina ståndpunkter."
Tankesmedjor tänker inte dom får betalt för att sprida någon rik persons okunskap.
Bröderna Koch är ett exempel.

 
At 28 juni, 2013 22:17, Anonymous Kalle said...

Men om alla som har en smartfån, padda, dator eller tv omfattas så är det i praktiken alla. Men visst skulle det vara intressant att se vart pengarna går, men det är en helt annan fråga.

 
At 29 juni, 2013 01:07, Blogger Danne Nordling said...

Anonym 19:39, jag förordade 2006 att staten skulle auktionera ut kanaler (koncessioner) med krav på samhällsinformation (SI) som då naturligtvis inte skulle betalas lika högt som rena nöjeskanaler av TV-bolagen.

Om man inte kan göra en så radikal reform skulle staten kunna betala för SI men inte för den dyra underhållningen som istället kunde reklamfinansieras. Då skulle TV-avgiften kunna sänkas till kanske omkring 700 kr/år.

Ett problem finns dock med TV4. De har också en del SI och det vore orättvist om de skulle tvingas bekosta den med reklam när staten betalar fd SVT.

Kalle, det är SI som ska skattefinansieras eftersom SI är en kollektiv nyttighet som är viktig för demokratin. Då kan staten ta ut en avgift, fast eller proportionell, för alla hushåll som är väsentligt lägre än dagens TV-avgift. Enklast är att skippa denna del och låta staten finansiera den begränsade kostnaden genom att sälja koncessionerna litet dyrare i framtiden, (Det är ju motiverat om TV-bolagen får en lägre kostnad genom att inte behöva finansiera SI.)

Nöjesprogram är en individuell nyttighet som inte ska skattefinansieras. Vad som återstår är problemet med att göra SI oberoende av regeringsmakten.
/DNg

 
At 29 juni, 2013 09:30, Anonymous Kalle said...

Man skulle kunna göra som med riksbanken, ge SI media en ganska enkel målsättning och sen låta dem sköta sig själv.

 
At 29 juni, 2013 14:05, Blogger Unknown said...

TV-avgiften är ju en slags "samvetsavgift". Kontrollanterna har ju inte rätt att genomsöka ditt hem, du kan svara att du varken har datorer eller TV i ditt hem. Och om du betalar avgift idag kan du avanmäla innehavet när som helst. Det är en avgift byggt på dålig juridisk grund, som saknar legitimitet.

 
At 29 juni, 2013 17:01, Blogger Danne Nordling said...

Attila, det är kanske detta som gör att SVT håller fast vid att ha en dyrbar verksamhet med underhållning i sina sändningar. Om folk blev missnöjda med vänstervriden public service skulle de lätt kunna avanmäla innehavet eftersom deras samvete godkände att de inte tittade. Men det blir för mycket fusk om de samtidigt smygtittade på underhållningsprogrammen.
/DNg

 
At 29 juni, 2013 20:52, Anonymous Anonym said...

Attila
Det handlar om vår demokrati, får marknaden makt över journalistiken så tvingas journalisterna skriva positiva saker om exempelvis värdelösa pensionsförsäkringar.
Det måste finnas journalister som inte får sin lön av särintressen.

SVT ska vara neutrala och inte vara på vänstern eller högerns sida.

Danne
"jag förordade 2006 att staten skulle auktionera ut kanaler (koncessioner) med krav på samhällsinformation (SI)"

Bröderna koch får inte äga kanalen för då blir det ingen sanning som sägs, SVT måste vara en helt egen organisation.
Tänk om Bofors skulle äga nyhetskanaler då skulle dom vara positiva till krig för Bofors gör pengar på krig.

Socialister får inte äga nyhetskanalerna för då hyllar dom revolutioner.

http://www.svtplay.se/video/364068/skandalpressen

 
At 29 juni, 2013 21:10, Anonymous Anonym said...

Varför vill inte moderater betala TV licensen?
http://www.svtplay.se/video/364068/skandalpressen
Ägs nyheterna av särintressen så kanske särintresset vill ha bort moderaterna.
Robert Murdock fick in vänstern i Englands politik enligt programmet.

 

Skicka en kommentar

<< Home