fredag, september 06, 2013

Kraschar bostadsmarknaden?

Oseriösa bedömare förutspår spruckna bostadsbubblor och totalkrasch för Sveriges ekonomi om några år. Men mera vederhäftiga beräkningar från Konjunkturinstitutet och Riksbanken kan inte bekräfta att det finns stora risker för en krasch.

Trots att det finns sakliga skäl för Riksbanken att sänka räntan meddelade man igår att räntan behålls på 1 procent. Orsaken är delvis att svenska hushåll fortsätter att skuldsätta sig. Andra kvartalet lånade de fyra storbankerna ut 5,2 procent mera än andra kvartalet 2012 (Fininsp). Och då anses det att det finns risk för en "bostadsbubbla". En krasch på bostadsmarknaden skulle kunna befaras i form av ett prisfall orsakat av att högbelånade hushåll inte klarar att betala räntorna.

Höjda räntor om något år skulle alltså tvinga en del bostadsägare att sälja till låga priser. Detta kan leda till att bankerna inte kan få tillbaka alla sina pengar, vilket ökar kreditförlusterna. Rädslan hos småspararna och andra långivare till bankerna kan då leda till uttagsrusningar med finanskris som följd. Utlåningen från bankerna skulle strypas med en explosion av arbetslösheten i företag som skulle få otillräckliga krediter och därför skulle gå i konkurs.

"Sveriges ekonomi kraschar 2015" skrev SvD Näringsliv på nätet 2/9. Artikeln av Jacob Bursell byggde på en enkät på bloggen Cornucopia? (latin för ymnighetshorn) där läsarna samlade sig kring året 2015. En tidigare enkät i juni bland samma läsare gav dock till resultat en minskning av bostadspriserna med 1,5 procent det närmaste året. Det är svårt att se att en så liten prisminskning skulle kunna leda till en krasch. Föga seriöst, kan man tycka. Men SvD har tyckt att det förtjänar uppmärksamhet.

I DN 5/9-13 redovisar man hur stor hushållens totala skuldsättning är i förhållande till den disponibla inkomsten i olika länder (dec-11). Det är en artikel som bottnar i önskemålen om att lån över 75 procent av pantvärdet borde amorteras.I Sverige är skulderna 180 procent av den disponibla inkomsten mot 120 procent i USA och 140 procent i Spanien. Irland har däremot en kvot på 220 procent och Danmark 300. Det förefaller svårt att dra entydiga slutsatser av denna statistik. (Enl KI är Sveriges kvot 174%.)

Konjunkturinstitutet kom i sin junirapport med en specialredovisning (pdf) av hushållens låntagning. Den utgår från ett mera realistiskt "krisperspektiv". Ett prisfall skulle utlösa en omstrukturering av hushållens balansräkningar - dvs leda till återbetalning av lån med hjälp av minskad privat konsumtion. Tillsammans med effekter i form av minskat bostadsbyggande kan detta ge upphov till destabiliserande impulser.Ovanstående diagram visar inte någon anmärkningsvärt snabbare ökning av skulderna än värdet på bostadsförmögenheterna. Dessutom ökar de finansiella förmögenhetstillgångarna (tot förm = fin förm + bost mm). Men den absoluta skuldsättningen har onekligen ökat. Belåningsgraden framgår tydligare i nedanstående diagram:


Den intressanta kurvan är dock skuldtjänsten i relation till disponibel inkomst. Det är den mittersta kurvan som visar räntebetalningarnas andel hushållsinkomsterna (avläses till höger). Räntebelastningen är nu ca 4 procent. En ökad räntenivå verkar inte kunna höja skuldtjänstkvoten till exceptionellt höga nivåer. De relativt höga bostadspriserna är betingade av fundamentala faktorer enligt en undersökning av Riksbanken som KI hänvisar till (alltså ingen bubbla).

KI kommer fram till att det inte finns någon större risk att bostadspriserna skulle kunna sjunka drastiskt de närmaste två åren. Snarare är en liten prisstegring att vänta. Men även om priserna skulle sjunka med exempelvis 20 procent skulle inte någon allvarlig destabilisering uppkomma. De negativa konsumtionseffekterna kompenseras i viss mån av att det för nytillkommande hushåll blir billigare att hålla egen bostad. Modellberäkningar visar en minskning av BNP med 1,1 procent beroende på minskade bostadsinvesteringar och privat konsumtion. Inte ens detta tycker jag är en "krasch" och att hela ekonomin skulle krascha måste betecknas som överdrivet.

Den fråga som vi måste ställa oss är huruvida enkla pressartiklar av kolumnister eller bloggenkäter baserat på skeva urval ska tillmätas större betydelse än seriösa beräkningar som inte visar spektakulära resultat. Det minsta man kunde begära är att de seriösa resultaten också redovisas när man slår upp sina alarmistiska budskap i massmedia.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

389 Comments:

At 06 september, 2013 18:39, Anonymous m96 said...

Problemet är ju att det är ett stort pyramidspel. Spelar ingen roll vilka analyser man gör.
De s.k. tillgångsvärdena försvinner ju fortare än de uppkom om krediterna krävs tillbaka totalt sett. Och tillgånsvärdena är ju till 100% beroende av dessa utgivna krediter..
Det kan bli vad som helst av detta. Fungerar så länge det kan expandera. Kraschar fullständigt om det reverserar. Vilket det blir beror ju på värderingar, psykologi och jordens resurser bla.
De ekonominska modellerna för sånt här kan man slänga i soptunnan. De fungerar bara inom sina egna förutsättningar och det är inte vad vi står inför.

 
At 07 september, 2013 00:38, Anonymous Anonym said...

Bloggare som lever på annonsintäkter skriver inte alltid sanningen dom kan ljuga för att få läsare till sin blogg, vist kan bostadsmarknaden krascha men detta handlar om att överdriva för att få läsare till sin blogg (SVD artikeln)
Hur kan SVD sjunka så lågt, beror det på att dom har en lika okunnig journalist som skriver om ekonomi?

En riksbank kan alltid rädda oss från en fullständig krasch med att sänka räntan och göra QE likt det fed har gjort i USA.

Vi borde slopa ränteavdraget då stabiliseras priserna och riksbanken kan hålla en låg ränta för att stimulera ekonomin.

 
At 07 september, 2013 10:41, Blogger Millen said...

Och IMF och OECD, är dom också ute efter reklampengar?

 
At 07 september, 2013 13:18, Anonymous Anonym said...

"Vi borde slopa ränteavdraget då stabiliseras priserna och riksbanken kan hålla en låg ränta för att stimulera ekonomin"

Om vi slopar ränteavdraget får vi ju ett prisfall. Det är ju precis det vi vill undvika eller?

Vill man ha en krasch är det annars en bra ide att ta bort ränteavdraget.

 
At 07 september, 2013 14:22, Anonymous m96 said...

Re: At 07 september, 2013 00:38 Anonym

Nej det kan de inte. QE har troligtvis begränsad effekt redan nu. Det är knappast bankernas reserver längre som begränsar utlåningen idag.
Man kan inte sponsra ohållbara beteenden hur länge som helst.. oavsett hur mkt pengar man trycker.
Jag har aldrig greppat folk med det där snacket. Vi lever i en fysisk verklighet.. oavsett hur mkt pengar man försöker pumpa ut. Dessutom kan man aldrig tvinga lån på folk och företag.

 
At 07 september, 2013 17:59, Anonymous Anonym said...

Ökningstakten i skulderna går att förklara. Det är nya husköpare som köper av äldre.
Antag att husägaren och inflationen betalt av lånen till stor del på de ca 20 år han ägt boendet så är det helt naturligt med ca 5% ökningstakt per år.

 
At 07 september, 2013 18:28, Anonymous m96 said...

Re: 07 september, 2013 17:59, Anonymous Anonym said...

Ja det är långt tidigare köpta hus som ska omsättas till de nya priserna till stor del. Så skulderna kommer fortsätta öka kraftigt lång tid framöver även om huspriserna står still.

Däremot.. inflation betalar inte av några lån. Inflation gör det SVÅRARE att betala av lån.. eftersom samma summa fortfarande ska betalas samtdigt som allt annat blivit dyrare.
Du kanske menar att inflationen är lönedriven? Det har den inte varit på länge och kommer definitivit inte att vara framöver. Det är bara att glömma när man ser jobbutsikter o annat för dagens unga. Den enda inflation vi kommer få se framöver är prisuppgångar som ska betalas med stagnerade eller förmodligen lägre löner/bidrag.

 
At 08 september, 2013 10:26, Anonymous Anonym said...

m96
För att detta skall ske så krävs ett trendbrott!
Reallöneökningar har väl varit legio de senaste åren, importen gör att inflationen hålls lägre än löneökningarna.
Även byggjobbarnas löner ökar mer än inflationen-vilket ger dyrare nya hus!

 
At 08 september, 2013 13:58, Anonymous m96 said...

Re: Anonym

Ja, o det trendbrottet borde vara ganska uppenbart för de flesta vid det här laget när man kollar på världsekonomin.

Löneökningarna har inte i hängt med inflationen.
Du får jobba dubbelt så mkt idag för samma hus som för 15 år sen tex.
Bara o kolla på bostadspriserna. Det är hit alla nya pengar har gått. Hela penningmängden består av krediter numera och de har inte gått till folks löner i första hand det kan jag lova dig allt om.

 
At 08 september, 2013 15:25, Anonymous Anonym said...

Kunskapen vanligt folk har om ekonomi kommer från bloggare och journalister, när dom så uppenbart saknar djupare kunskap så blir folkets kunskap totalt felaktig om ekonomi.

Danne är utbildad nationalekonom här skrivs det fakta och inte trams.

En viss journalist på SVD kan skriva hur mycket skit som helst och folket går på skitsnacket totalt.

Bloggare som lever på sina bloggar skriver medvetet skit som gynnar inkomsterna, och folket tror tyvärr på såna lögner som dom sprider.

 
At 08 september, 2013 21:51, Anonymous m96 said...

Re: Anonym

Nu ska man dock vara medveten om att många läroböcker i ämnet totalt felaktigt beskriver banksystemet tex.
Utbildning garanterar inte ett skit.
Bloggare? Där ingår folk från överallt. IMF, privatpersoner, forskare och allt däremellan.

Så länge ekonomiutbilningar inte tar med den fysiska verkligheten så fungerar bara teorierna när vissa omständigheter är på plats. O de är mer eller mindre tillfälliga.
Det är också en av anledningarna till varför alla s.k. "lösningar" som kommer från diverse ekonomiska instanser idag inte fungerar.

 
At 09 september, 2013 00:12, Blogger Nils Lindholm said...

Danne:
På vilket vis kan bankerna förlora på privatlån?
Staten ställer ju upp med hela sin sk. våldsapparat för att skrapa den enskilde in på bara benen.
Bara döden kan skilja en privat från skulden, inte ens lyxfällan klarar det.
BoLåneTorskararna från 90-talet har just blivit skuldfria från den 'kraschen'.
Det enda Bankerna får är ett fel i balansen, men det fixas med ett blancolån o borgen på mellanskillnaden.
I USA tackar man för lånet, lämnar tillbaka panten o är skuldfri, avtal mellan två parter.

 
At 09 september, 2013 00:37, Anonymous Anonym said...

M96
Hypotetiskt Danne har fel in en del frågor, ja det kan vara möjligt men dom andra har bara så mycket mer fel för dom kan inget.

Du går på vad bloggare och journalister säger, dom som inlägget handlar om skriver medvetet felaktigheter för att berika sig själva.

Tidningar har hela tiden levt på
annonsintäkter och då får journalister som skriver dynga men är populära fortsätta med dumheterna, bloggare som lever på sina bloggar är inte mer än mänskor och lockas av pengar då skriver dom det som genererar läsare, det finns en yttrandefrihet och en bloggare kan inte åtalas för att medvetet sprida felaktigheter.

Om en bloggare lever på att prata om en krasch då överdrivs alt för att passa agendan, dom dumma går på det och börjar läsa bloggen för att rädda sin privata ekonomi.
Dom dumma börjar sen hålla med bloggaren och en myt uppstår.

En dela av felaktigheterna som sprids kommer från guldförsäljare för tror folk på en krasch så köper dom mer guld.

Det har blivit ett samhällsproblem att så många bloggare medvetet skriver dynga för att berika sig själva.

 
At 09 september, 2013 20:39, Blogger HMG said...

Re: At 09 september, 2013 00:37, Anonymous Anonym said

Haha ja för så är det ju säkert :-)
Efter att ha studerat denna fars i 5 års tid så kan jag lova dig allt om att, nej, det är inte frågan om vad några bloggare skriver :)

ar du läst Stefan Ingevs rapport på Riksbankens hemsida där han kommer fram till att banken behöver runt 2800kr för att skapa 1 miljon? Tom det verkar ju vara en glorifiering av verkligheten.

Denna rapport från Standard & Poor är lite komisk just med rubriksättningen.. de verkar ha tröttnat på folks totala okunskap :)
https://docs.google.com/file/d/0B1fLPU8Cgkz3Z3RxNkVfSVB5NVE/edit?usp=sharing

Vad säger du om Richard Werner tex? Är det en s.k. bloggare?
http://www.youtube.com/watch?v=A06_pRvPzcE#t=52

Steve Keen?

Michael Kumhof på IMF?
http://www.youtube.com/watch?v=uCyQUkPizIY

Dessa är bara exempel.
Ser du positivemoney.org som bloggare?

De djupaste diskussioner om dessa ämnen hittar man på bloggar.

 
At 09 september, 2013 22:09, Anonymous Anonym said...

Dina länkar motsäger en krasch för dom kan som du säger trycka upp pengar.

"De djupaste diskussioner om dessa ämnen hittar man på bloggar"
Inte på den bloggen som inlägget handlar om för han kan inte nationalekonomi eller så skriver han medvetet skit för att bli rik på bloggen.

Det finns seriösa bloggare och sen finns det dom som skriver skit för att göra pengar på sin blogg, dom värsta är dom som är inblandade i guldpengar.

Vi kan få en sättning i bostadspriserna det är möjligt men du måste inse att bloggaren i fråga har en dold agenda.
Det är helt otroligt vad folk är lättlurade.

 
At 10 september, 2013 01:11, Blogger HMG said...

Haha :)
Vad är det för bloggare du pratar om? Du har ju snöat in dig på nåt :)

Du kan inte undvika en krasch om ingen vill eller kan låna..
Pengar trycks i form av skuld som det ska betalas ränta på. QE är bankernas reserver och kommer knappast vanligt folk till del.

Om det blir en krasch eller inte beror bara på om folk kan/vill skuldsättas mer framöver eller inte.
Pyspunka finns också som möjlighet.. men har en tendens att aldrig bli så när saker väl börjar förstärka varann.

Vi har teknikutvecklingen också som kan ställa till med ett o annat i ekvationen framöver.

Jag tror iaf inte på detta systems möjligheter till expansion framöver. Jordens fysiska resurser kommer sätta p för det om inte annat. Vilka ekonomiska konsekvenser det får kan man bara spekulera i.

Med tanke på att det cirkulerar derivat till ett fiktivt värde av 10-12ggr hela jordens BNP för tillfället, så finns det en viss fallhöjd.. och väldigt många kommer inte kunna få ut det som de tror att de har rätt till i detta system. Det är fysiskt omöjligt.

Men ekonomivetenskap har ofta varit frikopplad från den fysiska verkligheten. Man har tagit den för givet bara. Det går bara till en viss gräns.. i korta perspektiv. Efter det har alla dessa teorier ingen relevans längre.

 
At 10 september, 2013 09:55, Blogger Danne Nordling said...

Nils Lindholm, bankerna kan teoretiskt drabbas av förödande förluster även om de rättsligt kan jaga låntagarna i många år. Dels kan låntagarna göra konkurs och dels kan de orsak så stor andel nödlidande lån att banken förbrukar sitt primärkapital och måste likvideras eller rekonstrueras. Detkan då bli fiNanskris.

De som anser att bostadsmarknaden ska krascha borde förklara detta närmare, t ex i termer av skuldtjänstkvotes utveckling.
/DNg

 
At 10 september, 2013 20:26, Blogger Nils Lindholm said...

Danne:
Bankerna gör just inga förluster på privatlånen.
Bostadskrasch blir ju som allt annat, trångt i dörren.
det är inte jag som kraschar med 0 i skuld utan våra barn - barnbarn med uppåt 10ggr årslönen i skuld.
Tillsammans så blir kvoten låg, MEN den som har skulden har en oerhörd skuld, så en arbetslöshet bara på några månader kan knäcka dessa, och dessutom då med amorteringskrav från banken som följd = indirekt order om försäljning då dessa BoLåneTorskar med nöd o näppe klarar en ränta på 4%.
Får du då ett amorteringskrav på 1-miljon så sitter dom i klistret.
En amortering på 50-år blir ju en räntehöjning på 2%
Och då det börjar rasa så blir det ju ofta en masshysteri, alla ska ut i samma trånga dörr, vem köper när priset sjunker, man väntar, då det ju blir billigare 'imorrn'.
Men det är nog 'spel o gamble'-delen som kommer stå för värsta kaoset. Derivaten, ingen vet vem som rår om vad, då dom ju naturligtvis kör 'andraderivatan' numera, derivat på derivaten.
Finanseriet pantar det som finns kvar på inlämnad pant.
Aktiebolag är fin-fina grejer det, ba o kör så de ryker, nån annan städar.
Människan är ju en egoist.

 
At 11 september, 2013 01:10, Blogger Danne Nordling said...

Nils Lindholm, jag börjar mu ana att de som befarar en bostadskrasch (ett makrofenomen) förväxlar ett fåtals utsatta situation med flertalets. Det är klart att någras frivola skuldsättning kan leda till deras konkurs och följande misär. Men det betyder inte att hela samhället kraschr finansiellt.

Om priserna ska sjunka med bortåt 50 procent, vilket borde göras troligt av alarmisterna, måste man dessutom visa att tillräckligt många bostadsägare går under genom att inte klara skuldtjänsten så att bankerna gör skadligt stora förluster. Då först uppstår början till en finanskris med credit crunch. Den kan bekämpas med QE och direkta statliga insatser av primärkapital i banksystemet. Någon katastrofal krasch borde därför inte uppkomma.
/DNg

 
At 11 september, 2013 15:56, Anonymous Anonym said...

Danne dom läser vad guldförsäljare säger och går på det sen fantiserar dom ihop egna teorier som blir till en krasch.

QE kan förhindra en krasch men dom förstår inte det för guldförsäljarna har indoktrinerat deras hjärnor med att QE leder till hyperinflation.

Dom tar för givet att det är bankkrediter som har drivit upp bostadspriserna när det kan vara ränteavdraget och byggbranschens ovilja att bygga tillräckligt för att undvika en brist på bostäder som driver upp priserna.


När finanskrisen kom skrek dom att USA:s QE skulle leda till hyperinflation, det var guldförsäljarnas försäljningssnack för att få dom att köpa guld i en kris.

Den kollektiva kunskapen är låg.

 
At 11 september, 2013 18:10, Blogger HMG said...

QE kan inte förhindra nåt om bankerna redan har tillräckligt med reserver.. vilket de har.

Det spelar ingen roll hur mkt QE som ges ut om ingen vill eller kan låna.

Därav leder det knappast heller till någon hyperinflation som en del hävdar.

En krasch blir det om systemet reverserar. Oavsett hur många som är i akut läge just idag. Kan inte systemet expandera så kraschar det. Det ena kommer leda till det andra. Om folk får använda sina inkomster till att betala tillbaka krediter så försvinner konsumtionen och då ryker jobben osv. Det där är ju uppenbart.

Man kan inte expandera ett system hur länge som helst, föra över hur mkt pengar som helst från en part till en annan mha helt oförtjänt ränta.. innan det tar stopp.
Det spelar ingen roll om det är guld heller det kommer sluta upp hos bankerna det också förr eller senare, om vi för övrigt kör samma system som idag. Då är det för lite riktiga pengar o för mkt skuldpengar i systemet IGEN. Det har hänt förr.

Krediterna har gått till huspriser f.ö. UPPENBARLIGEN! Vad kostar en bostad idag jfr 15 år sen tex?
I England rör det sig om runt 40% till hus och 40 till spekulation på finansmarknaden. Skulle gissa på liknande siffror i övriga världen.

Om alla bostäder ska omsättas till dagens priser också så kommer ju skuldsättnigen hamna på typ 500% eller nåt tillslut.
Ska bli intressant o se om bankerna lyckas med den kreditexpansionen.. :)

 
At 11 september, 2013 20:25, Anonymous Anonym said...

Henrik
Det är lagligt att ljuga och förstöra ekonomin ingen kan åka dit då gör omoraliska mänskor det.

Guldmyntsförsäljare skriker ut att det kommer en krasch endast för att folk ska köpa deras guldpengar.

Folk går på deras skitsnack.

QE har stabiliserat huspriserna i USA nu stiger priserna.

 
At 12 september, 2013 00:51, Blogger HMG said...

Ja, men temporärt förmodligen. Dead cat bounce eller vad är det man brukar kalla det? :)
Det är diverse institutioner som köpt i första hand.. inte vanligt folk. Det är ju problemet med QE.. att det hamnar i finansindustrin för spekulation och annat. Det är ju inte pengar som lånas ut i sig.
Om ett beteende inte bär sig på egen hand.. så kommer det inte att hjälpa i längden hur mkt man än sponsrar det. Man kan bara rulla snöbollen lite till. Verkligheten kommer alltid ikapp förr eller senare. Man kan inte äta papperslappar.

 
At 12 september, 2013 02:03, Anonymous Anonym said...

Vem har sagt att QE måste gå till bankerna?
Du kan använda pengarna till att rädda låntagarna, du kan alltid rädda ekonomin med sedelpressen, men gulförsäljarna har indoktrinerat folket med dumheter om hyperinflation.

Granska vilka som sprider information om en krasch, kolla varifrån dom får sin lön, då ser du varför dom hittar på dumheter.

Ekonomer kan vara anställda av facket eller av arbetsgivarna då får du olika åsikter, pengarna styr åsikten.
Bloggare som säljer guld varför skulle dom vara mer sanningsenliga än dom andra ekonomerna?

Bankerna bryr sig inte om landet dom bryr sig bara om sin egna ekonomi.
varför skulle bloggare var mer hederliga?

Bankerna lurar politikerna att fatta beslut som gynnar dom, bloggare lurar sina läsare med sånt som gynnar bloggintäkterna.

Majoriteten av politikerna är lika lättlurade som majoriteten av bloggläsarna.

 
At 12 september, 2013 20:27, Anonymous Attila said...

Jag tror många tittar på andra länder i Europa. I Holland har ju priserna på bostäder sjunkit med ca 20% på 5 år. Runt Medelhavet är det ännu värre. Och då tycker många att det är logiskt att problemen kommer hit förr eller senare. Utan att för den skull kunna så mycket om siffror och statistik.

 
At 14 september, 2013 14:39, Anonymous m96 said...

At 12 september, 2013 02:03, Anonymous Anonym said...

Därför att inte alla människor är ute efter vinst i pengar. Bankerna är det dock.

Det som jag påpekat har dock inte handlat om åsikter.

QE kunde ha gått direkt till behövande. Men har det gjort det? Nej. Det är inte småfolket som bestämmer över detta. Du ser ju själv på lösningarna hittills. Cypern osv och QE.

Sen räddar man ingen reell ekonomi genom att trycka pengar.. om det som sker är ohållbart. Som att bränna slut på jordens resurser som ett exempel. Spelar ingen roll hur mkt pengar man trycker i det läget. Som sagt så kan man inte äta pengar. Det är som att mata mer och mer bränsle till en motor som redan skurit. 
At 14 september, 2013 16:56, Anonymous Anonym said...

Ni är grundlurade av guldmyntsförsäljare.
USA gjorde QE och räddade sin ekonomi.

Om ekonomin i Sverige stabiliseras så kommer det ingen krasch, en bostadskrasch förutsätter att ekonomin går mycket dåligt.

Slopar politikerna ränteavdraget så kan riksbanken stimulera ekonomin med en låg ränta, industrin lånar pengarna i stället för bostadsköpare.

En känd journalist på SVD har gått på guldmyntsförsäljarnas skitsnack och nu sprider han dumheterna till folket.
Flera bloggare har gått på det eller så lever dom på annonser från guldmyntsförsäljarna.

Guldmyntsförsäljare sprider medvetet ut falska påståenden för att kunna sälja mer.
Det är otroligt att folk inte förstår att dom bara ljuger för att berika sig själva.

 
At 14 september, 2013 18:36, Anonymous m96 said...

"USA gjorde QE och räddade sin ekonomi." Haha :-) Ser ut att gå jättebra.. större klyftor än nånsin.. högre arbetslöshet än nånsin, fler än nånsin går på food-stamps.. osv. USA gjorde QE och räddade bankerna. Inget annat.

Det är värst vad du hängt upp dig på dessa guldmyntförsäljare :)
Hur vårt penning- och banksystem fungerar har inget med dessa att göra.

Ekonomin i Sverige kommer inte stabiliseras. Inget kommer stabiliseras. Man har gjort allt för att destabilisera istället. Det lär man få skörda frukterna av framöver. Försök till manipulation av verkligheten slår alltid tillbaka.

 
At 15 september, 2013 15:31, Blogger Danne Nordling said...

Nils Lindholm mfl, att bankerna inte gör just några förluster på lån till privatpersoner var mitt huvudargument mot att det skulle bli en krasch för Sveriges ekonomi. Med 20 procents bostadsprisfall har Finansinspektionen räknat ut att endast 1,5 procent av låntagarna skulle råka ut för en belåningsgrad över 100 procent. Av detta kraschar inga banker.

I genomsnitt är skulderna 175 procent av disponibel inkomst. Kvoten har ökat från 100 på 15 år. Därför är många prima facie oroade för en krasch. Men en djupare analys visar inte att det skulle uppstå en krasch ens vid 20 procents prisfall.

Lars EO Svensson har idag en tänkvärd artikel i samma anda:
http://ekonomistas.se/2013/09/15/skuldhysteri-i-att-bara-titta-pa-skulderna-duger-inte/

När det gäller motåtgärder vid en långt gången kris är QE verkningsfulla såtillvida att detta räddar bankerna. Utan fungerande banksystem skulle krisen bli ännu mycket, mycket värre. Den sekundära frågan är huruvida QE kan minska arbetslösheten, vilket Bernanke menar.

Med QE kommer mer pengar ut på kapitalmarknaden. Det gör det möjligt för bankerna att göra nyemissioner och stärka primärkapitalet. Många menar att det också gynnar bankernas vinster. Och då stärks också primärkapitalet. Med större primärkapital vågar bankerna låna ut mera om det finns efterfrågan på lån.

För att bostadsbyggandet ska öka (t ex i USA) måste huspriserna stiga. Om räntan på långa lån har sänkts med hjälp av QE borde priserna stiga. Större byggande sänker arbetslösheten.

Totaleffekten på arbetslösheten och även på byggandet blir dock begränsad eftersom QE motverkas av finanspolitiken med avskedanden av offentligt anställda och skattehöjningar. Det kan Bernanke inte göra något åt. Om han drar in på QE nu i veckan kan det bli farligt.
/DNg

Om någon

 
At 15 september, 2013 16:50, Anonymous m96 said...

At 15 september, 2013 15:31, Blogger Danne Nordling said...

20% fall? Du kan få precis vilket fall som helst om spiralen börjar gå åt andra hållet!

Hela detta system är beroende av uppgång.. av expansion. Kan vi inte upprätthålla detta pga fysiska eller andra orsaker så rasar hela systemet. Spelar ingen roll procent hit eller dit.

Den där artikeln du länkar till bortser ju från precis samma saker.. Att tillgångarna till 100% är beroende av dessa krediter och således kan försvinna lättare än de uppstod från början!

QE har gått till bankerna. Inget annat. Inte har de gått till vanligt folk iaf det är ju helt uppenbart. De är mer skuldsatta än nånsin och mer kommer det bli om bara alla hus ska omsättas till dagens priser.

Utan fungerande banksystem skulle krisen bli värre? Det beror ju på hur man ser det. Det är ju bankindustrin som orsakat krisen från första början.. genom att slussa alla pengar uppåt från den produktiva delen av ekonomin till pappersverksamhet som inte genererar ett skit av verkligt värde. Folket som producerat alltihop har fått skulder tillbaka. Dessa är ökande. Det är anledningen till att detta är ohållbart på sikt, rent matematiskt.

 
At 15 september, 2013 18:30, Blogger Nils Lindholm said...

175% inkluderar ju typ Kamprad också.
Men tror du verkligen han ställer upp o betalar av räntan åt den som ligger på 5-10ggr disponibelt då denne inte klarar av pga. att SAAB lade ner o en a-kassa som för dessa (hyffsad lön på 50-tusen i månaden) ger kontant runt 1/3 av vad arbetslön ger i börsen, dom FÖRSTA 100 dagarna, sen under 30%.
I den beräkning du o LO Svensson gör, så ska ju Kamprad ställa upp då hans tillgångar räknas in som generella, allas alltså.

 
At 15 september, 2013 18:38, Blogger Nils Lindholm said...

Ja bankerna klara sig då ju bara döden skiljer en människa från skulden, Bankerna har ju t.o.m. Statens hjälp att driva in, kronofogden in i dödsboet.
Felet blir ett blancolån, då har banken fixat en hyffsad balans o sliter inte på kapitalet så hemskt.

 
At 18 september, 2013 11:50, Anonymous Anonym said...

Varför är det så svårt att förstå att vissa bloggare ljuger för att bli rika på sin blogg eller att vissa journalister medvetet skriver felaktigheter för att bli populära?

Om volvo sa att det blir en snövinter och att ni måste köpa deras fyrhjulsdrivna bilar så skulle ingen gå på det men om en guldmyntsförsäljare säger att det kommer en bostadskrasch för att få er att köpa dras guldpengar så går ni på det.

 
At 18 september, 2013 19:44, Anonymous m96 said...

Anonym:
Det som guldbloggarna menar på är att FED:s stimulanspengar kommer generera inflation. Nu är ju dock QE som sagt bankreserver. Det är inte säkert att bankerna lånar ut mer för det. Så det behöver inte nödvändigtvis bli inflation av den orsaken. Men allt tyder ju på inflation inom vissa tillgångsslag. Bara o kolla börsen tex.. samt bostäderna i USA igen på vissa ställen. Skuldbubblan SKA bara pumpas upp igen.. vare sig folk vill det eller inte.
Sen finns det andra deflationstendenser också. Något som kan drabba guld. Det är problemet med krediter. De kan försvinna. Dvs vad som helst kan hända i princip. Beror på psykologin i samhället samt fysiska begränsningar i botten, vad riktningen blir.

 
At 18 september, 2013 21:32, Anonymous Anonym said...

"FED:s stimulanspengar kommer generera inflation"
Det är deras propaganda som många går på, fakta är att det inte har blivit någon inflation, guldbaggarna skrek att nu får vi hyperinflation när FED startade med QE.
När kommer inflationen, om tio år tjugo år?
Dom skrek att hyperinflationen skulle komma direkt, försäljningssnack var det.

Dom som flyttar hemifrån kan inte köpa en bostad, därför är det bra att bankerna lånar ut pengar.

Ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter är grundproblemet för det kräver att folk lånar pengar.
Ska folk köpa ett tält i stället?

Att priserna har stigit lite väl mycket kan lika gärna bero på ränteavdraget och inte på bankernas utlåning, men bloggare gör pengar på att skrika sig hesa om bankernas utlåning för det genererar läsare och inkomster.

 
At 19 september, 2013 23:05, Anonymous m96 said...

At 18 september, 2013 21:32, Anonymous Anonym said

"Dom som flyttar hemifrån kan inte köpa en bostad, därför är det bra att bankerna lånar ut pengar."

Nä, och varför har de inte råd att köpa bostad?
Det är som om en rullstolstillverkare skulle bryta benen på folk varefter de hamnar i rullstol. När man sen frågar de rullstolsbundna varför de inte gör sig av med rullstolstillverkaren för gott, så svarar de, vem ska då tillverka våra rullstolar?

Bankerna lånar inte ut pengar. De skapar nya pengar när någon tar ett lån. Kreditexpansion. Vi får inte mer råd att köpa bostäder på det sättet. Mer pengar till samma mängd objekt ger inflation, inte fler objekt. Det ser du på bostadspriserna.. Du kan ju inte förneka verkligheten. Eller har folk köpt sina hus kontant eller?

Att bankernas utlåning har gått till bostäder är ingen teori, det är ren fakta. Rör sig om runt 40% av alla krediter. Vad har priserna stigit med senaste 15 åren tex?

Vilken slutsats drar du själv?
A) Tomten har delat ut pengarna gratis.
B) Folk har lånat av bankerna.

Penningmängden består av 97% krediter. Lån. Skulder. O du påstår att bankerna inte har lånat ut? Vem är det då som skapat dessa 97% krediter menar du? Återigen.. jultomten?

FED:s stimulanspengar är för att köpa statsobligationer som ingen annan längre vill köpa. Kina tex verkar inte nöja sig med längre att bara få papper tillbaka i praktiken. Så räntorna kommer stiga om inte FED gör detta.
Det är ett sjukdomstecken f.ö. Det är inte normalt. Att saker inte bär sig på egen hand är inte normalt.
Frågan är hur långt detta kan sträckas. Drar de tillbaka de $85 miljarder/mån nu så lär det bli 1929. Skulderna är så stora så det går inte att betala normal ränta på dem helt enkelt. Det är petrodollarsystemet som skakar i sina grundvalar.. och USA kommer göra allt för att försöka upprätthålla detta.. så att de kan fortsätta trycka papper i utbyte mot verkliga varor från övriga världen, som de gjort sen guldet övergavs. Hela deras imperie vilar på detta. Men jag kan inte se hur det ska kunna forgå. Om de inte bombar sönder halva världen och tvingar fast Kina, Ryssland, Indien osv till petron.. men det lär knappast gå för de har sitt eget på gång. USA får nöja sig med Syrien ser det ut som.. :)

Detta är ett imperie som vacklar. Vad det blir av det kan ingen säga. Men jag förstår på ett sätt de som köper guld.. eftersom man iaf inte kan trycka mer guld.

Själv tycker jag dock det borde finnas bättre grejer att köpa som man kan ha praktisk nytta av. Det är ju egentligen det som pengar ska vara till för. Inte till att spela med.

 
At 19 september, 2013 23:43, Anonymous Anonym said...

"Att bankernas utlåning har gått till bostäder är ingen teori, det är ren fakta. Rör sig om runt 40% av alla krediter. Vad har priserna stigit med senaste 15 åren tex?"

Håll dig till fakta, priserna på hus kan lika gärna bero på räntesubventionen, bostadsbristen, det finns ingen direkt koppling till bankens kreditgivning.

Om vi upplåter mer mark för husbyggen och bygger nytt så faller huspriserna i Stockholm, när man kan köpa ett nytt hus billigare än dom befintliga.

Att mer pengar ökar priset på husen är ren fantasi, mer pengar kan även göra att fler hus byggs.

Sluta läs guldförsäljarnas skitsnack.
Läs dannes blogg den är mer saklig och seriös.

 
At 20 september, 2013 00:54, Anonymous m96 said...

Var kommer pengarna att köpa hus ifrån?

A) Jultomten.

B) Banken.

Du påstår alltså att pengar till att köpa hus inte kommer från banken. Det är ett mkt intressant resonemang :)

Eller du menar att folk köper husen kontant?
Också ett intressant resonemang.. speciellt när man kollar grafer över hushållens skuldsättning. Vad är det folk då har lånat till egentligen?.. för det är ju uppenbarligen inte hus enligt dig :) Mkt spännande.

Men aj då.. där kom verkligheten ikapp. MFI, utlåning till hushåll: 2254 miljarder i april.
En ansenlig mängd skapade krediter faktiskt..

Självklart gör räntesubventioner att det lånas ut ännu mer. Eller skapas mer krediter rättare sagt.

 
At 20 september, 2013 15:12, Anonymous Anonym said...

Om pengarna kommer från jultomten, FRB, sedelpressen, vad du vill så är det inte orsaken till prisuppgångnen.

Mer pengar skulle lika gärna kunna leda till nyproduktion och då kan befintliga bostäder inte bli dyrare än nybyggda.

Felet är inte att det finns krediter, felet är ränteavdraget, manipulerad byggbransch.

 
At 20 september, 2013 18:08, Anonymous m96 said...

Ok, om inte bankerna skulle kunna skapa dessa krediter, var skulle krediterna till att köpa husen till dagens priser komma ifrån?

Mer pengar skulle kunna gå till husbyggen, ja. Men det har de inte gjort, uppenbarligen, utan de har gått till att buda upp priser på befintliga hus till allra största delen.. eftersom de befintliga husen UPPENBARLIGEN har stigit till löjliga nivåer i pris..

Bankerna har ingen anledning att skapa nya krediter till annat än befintliga bostäder i första hand, eftersom säkerheten är högst där. De kan alltid få det fysiska huset i värsta fall. Så det är absolut inget konstigt att det är hit de 2254 miljarderna i krediter har gått.

 
At 20 september, 2013 18:38, Anonymous Anonym said...

Huspriserna kan stiga utan att bankerna lånar ut mer, bostadsbrist höjer priserna, byggs inget så ökar priserna även om bankerna stoppar all ökning av krediterna.

Om 20% av befolkningen flyttade utomlands så skulle tillgången öka och priserna sjunka.

Att bankrediterna är enda orsaken till prisuppgångarna på bostäder är påhittat av dom med en dold agenda.


Ta bort ränteavdraget och inför en fastighetsskatt så kan prisökningarna på bostäder stoppas, du får inte ens upp priserna med mer bankkrediter om du gör så.


 
At 21 september, 2013 14:24, Anonymous m96 said...

Nej, huspriserna kan inte stiga om inte bankerna lånar ut mer. Inte mer än extremt temporärt. Om pengarna inte existerar så kan du inte köpa ett hus till den summan. Det är fysiskt omöjligt.
Självklart kan 1st hus säljas till ett högre pris.. varefter man anser att allas tillgångar har ökat.. eftersom man anser att allas hus då har gått upp till det värde som detta enda hus såldes till.
Men det är ju inte 1st hus som har sålts. Det är hus som har krävt 2254 milarder i utgivna krediter, som har sålts. Du har ju facit där själv. Om du tar bort dessa krediter så existerar inte pengarna att buda på husen med längre till dessa priser. Inte mer än till några stycken. Dvs väldigt få hade kunnat köpa till dagens priser -> priserna hade börjat sjunka eller aldrig stigit.
MEn skuldsättningen är som sagt, bevisligen, 2254 miljarder.. utgivna krediter.. som gått till husköp. Men du tror alltså på fullt allvar att om dessa 2254 miljarder i krediter som gått till huslån, tas bort eller aldrig givits ut.. då förblir huspriserna desamma? Det skulle fortfarande vara intressant att höra var dessa 2254 miljarder istället skulle komma ifrån.. :) Men just det ja.. 2254 miljarder påverkar ju inte priserna nä.. Priserna blir desamma med 0 kronor. Eftersom man kan buda lika mkt med 0 kr som med tillgång till krediter på 3 miljoner det vet ju alla, speciellt ekonomer :)

 
At 21 september, 2013 17:10, Anonymous Anonym said...

Huspriserna kan stiga pga brist på bostäder, bankens krediter gör det bara lättare att köpa till dom nya priserna.

"Om pengarna inte existerar så kan du inte köpa ett hus till den summan. Det är fysiskt omöjligt."
Det stämmer inte du blandar ihop saker som går att göra och saker som inte går att göra.

Om bankerna inte ökar krediterna så finns det ändå mycket pengar.
konst har stigit i pris utan bankens hjälp.


Inför en fastighetsskatt på 100 tusen för vanliga villor och 1 miljon för större villor och ge sen bankerna obegränsade möjligheter att ge krediter så kommer priserna att sjunka.

Du gör ett fel nya pengar kan gå till prisuppgångar men nya pengar kan även bygga fler hus.

Att bankkrediterna är enda orsaken till prisuppgångarna är inte sant, dom med en dold agenda har spridit ut dumheter som folk som inte har läst ekonomi går på fullständigt, för att deras skitsnack låter så logiskt.

Elaka mänskor ljuger för att berika sig själva och godtrogna går på det.

 
At 21 september, 2013 23:06, Anonymous m96 said...

Jag skulle snarare säga att ufullständiga ekonomiska teorier som folk suttit och pluggat har förblindat dem från den egentliga verkligheten. Som så mycket av det som skolan lär ut.

Nej, om bankerna inte ger ut sina krediter så finns det I-N-T-E mycket pengar. Jag tror det är där som våra insikter går isär :) Det finns inte pengar i NÄRHETEN till att köpa alla dessa hus till nuvarande priser. Därför KAN inte husen kosta så mkt som de gör utan krediter. Pengarna utgör kanske 2-3% av vår penningmängd. Resten är krediter.
Vad tror du skulle hända om 97% av allt togs bort? Det skulle bli nån form av balans igen. Men det skulle inte finnas pengar att buda upp husen till dagens nivåer på, det är ju fullständigt uppenbart. Ihop med krediter till finanspsekulation så utgör detta kanske runt 80% av alla pengar (krediter + riktiga pengar) som finns.
Om du inte får en kredit på 3 miljoner så är det 1st köpare mindre. Om inte heller nästa köpare frå kredit på 3 miljoner.. vem ska köpa till 3 miljoner? INGEN kan köpa till 3 miljoner. Eller väldigt få.. bara de som sparat 3 miljoner. JAg kan tala om att alla hus lär räcka mer än väl till alla som sparat ihop 3 miljoner. Det betyder alla resterande hussäljarna aldrig kan få sålt sina hus till 3 miljoner. En sån sak gör att priserna sjunker. Det är grundläggande, det blir ju bara löjligt att argumentera för nåt som är matematiskt omöjligt. Om det endast cirkulerar 100.000kr i en ekonomi så kan itne ett hus kosta 3 miljoner. Man kan sätta ett pris på 3 miljoner, men man kommer aldrig få sålt det. -> huset kommer kosta 100.000kr max i sinom tid.. om personen vill få det sålt. Först om banken ger ut en kredit på 2,9 miljoner till så kan huset kosta 3 miljoner. Inte innan.

Att konst inte har inflaterats upp mha krediter beror ju på att möjligheten att exploatera människors behov av en tavla inte är i närheten av möjligheten att exploatera behovet av tak över huvet..
Sen kan man självklart även korrigera situationen genom att skapa ett överutbud på bra bostäder så att priserna sjunker till nivån att köparna kan betala kontant. Då kan inte bankerna utnyttja folks situation som idag. Skulle även fungera genom att ta ifrån bankerna rätten att skapa krediter till köp av befintliga objekt. Eftersom det endast kan ge inflation till bankens fördel.
Istället skulle de till sådant bara få låna ut pengar som andra har sparat och satt in.
Så självfallet finns det olika lösningar.. Inga som kommer genomföras dock innan skiten kraschar.

Om du hade läst på lite hade du vetat att det inte är bloggare eller guldförsäljare i första hand som påstår dessa grejer utan divers ekonomiprofessorer.. folk som jobbar eller jobbat på IMF och världsbanken tex.. rådgivare till tidigare presidenter osv. Jag tror det är dags att du vidgare dina perspektiv lite grann utanför det du blivit matad med i skolan. Om någon har en agenda i detta läge så är det storbankerna. Ingen drar in mer pengar eller kontrollerar så mkt som dessa. DE har intressen däremot som totalt sett överträffar ALLT.

 
At 22 september, 2013 13:42, Anonymous Anonym said...

Bilar stiger inte i pris trots bankkrediterna därför att marknaden fungerar nya bilar tillverkas och därför stiger priserna inte över nypriset.

Om byggmarknaden fungerade så skulle priserna inte stiga för mer mark skulle upplåtas för nybyggen.

Om dom ekonomiska teorierna är ofullständiga som du påstår så betyder det inte att guldmyntsförsäljarnas försäljningssnack är riktiga teorier.

 
At 24 september, 2013 22:39, Anonymous Anonym said...

Guldmyntsförsäljarna har spridit ut dumheter för att få folk att köpa deras mynt.
En del bloggare och journalister har gått på skitsnacket och tror nu på rena dumheter och sen sprider dom det till folket.

Hur kan folk vara så lättlurade?

Varför tar inte seriösa ekonomer upp det till diskussion?

 
At 04 februari, 2014 11:24, Anonymous Maria Scott said...

Hej,

Jag mitt namn är Maria Scott jag bor i Sverige jag ansökt om ett lån på 20.000 kr för några veckor sedan, en bluff som låtsades vara ett lån långivare, de slita mig summan av 2000kr och de sprang ifrån mig och jag var helt ihop i livet lyckligtvis en god vän till min från Texas Mrs Lucy setfros vittnar om hur hon räddades från en Gud sände lån långivare som rädda henne och gav henne lånebeloppet på 100.000 Kr så hon gav den e (peter70003@hotmail.com) jag kontaktade honom också han gjorde en bra sak för mig och min familj och lånade mig lånebeloppet på 100.000 Usd han är verklig och Gud kommer att välsigna honom så bra bör kontakta honom på e-post.

Kontakta honom på hans e-post: peter70003@hotmail.com

Stort tack
Maria Scott

 
At 21 januari, 2015 18:56, Blogger fgugyf said...

Behöver du en brådskande lån?
* Mycket snabb och brådskande överföring till ditt bankkonto
* Återbetalning börjar åtta månader efter att du får pengarna på ditt
bankkonto
* Ränta på 2% Låg
* Långsiktig återbetalning (1-30 år) duration
* Flexibla lånevillkor och månatlig betalning
*. Hur lång tid tar det att finansiera? Efter inlämning av låneansökan,
Du kan räkna med att det preliminära svaret mindre än 24 timmar och
finansiering inom 72-96 timmar efter att ha fått den information vi behöver
från dig.

Kontakta legitima och licensierade låne auktoriserat
att finansiellt stöd till andra länder.
För mer information och ett lån ansökningsblankett Kontakta företaget via

e-post: cashfirmarena@gmail.com

SIR EVA DEMETER
Generaldirektör
CASHFIRMARENA FIRM
LONDON

 
At 23 januari, 2015 22:17, Anonymous Anonym said...

Behöver du ett brådskande lån eller finansiell tjänst? Kontakt charitycorporation@gmail.com / financialdepartment.online@gmail.com

 
At 30 januari, 2015 12:02, Anonymous Anonym said...

Välkommen till 24Hour Loan Tjänst

Har du försökt att få lån från bankerna utan framgång? Skyndsamt behöver pengar för att få ut av skulden? Behöver pengar för expansion eller etablering av ett eget företag? Få ett lån från en av Storbritanniens ledande lån företag. 24Hour Lån Service är ett av de största säkrade lån företag i Storbritannien och vår vänliga och erfarna personal har möjlighet att behandla din ansökan snabbt och effektivt. Du får låna över någon term 1-25 år och låna något belopp från £ 2,000 till £ 50,000,000.00 för något ändamål.

Typer av lån vi erbjuder är:

personliga lån
Kortfristiga lån
Skuldkonsolidering lån
Online lån
snabba lån
Lån Någon universal
Kredit termer
Dåliga krediter lån
Billiga lån
Negativa kreditlån
bostadslån
Bad kredit problem
säkrade lån

Med en låg ränta på 3% på alla delar av världen. Programmet är tillgängligt för sökande som är 18 år och äldre.

För mer information, vänligen kontakta via e-post: 24hourloanservice@gmail.com
Hälsningar
Larry Fox

 
At 05 februari, 2015 07:25, Anonymous Anonym said...

Vi är en grupp av individer som ger allvarliga och snabba lån
årstakt på 2% ränta enligt det belopp du
vill * Finans
* Fastigheter Lån * investeringslån * Auto Lån * Skuld
Marginal Lån * Konsolidering * Topplån * Återköp av kredit
* Personliga Lån *, kan du skicka in din begäran om ett lån till
e-post: judithfranklinloanfirm@gmail.com

Tack

 
At 09 februari, 2015 09:20, Blogger clara said...

Hej Kära människor,

Jag är Mary Smith, jag skriver detta brev eftersom är verkligen tacksam för vad mrs Clara Morgan gjorde för mig och min familj, när jag trodde att det inte fanns något hopp hon kom och göra min familj känner levande igen genom att leda oss lån med låg ränta på 3% jag trodde aldrig att det fortfarande äkta lån långivare i nätet men till min förvåning fick jag mina lån utan att slösa mycket tid så om du ute efter ett lån på valfritt belopp jag skulle vilja att ni maila VIA (clara_morgan@outlook.com) jag önskar er all framgång

Hälsningar
Mary Smith

 
At 10 februari, 2015 03:28, Blogger Unknown said...

Grattis !!! det handlar om att dela kärlek!
det är därför vi är dedikerade till att erbjuda finansiering som passar you.our laget godkänt 80% * av alla företag lån och checkräknings ansökningar varje år från denna mycket vackra månaden av februari talar, är detta bara ett sätt att uppskatta våra tidigare lånesökande på Alla hjärtans dag specialerbjudande, med glädje i vårt hjärta, vår stolthet är helt enkelt ett nära samarbete med enskilda företag erbjuda bästa möjliga priser och villkor på ett fantastiskt (2%) Valentine $ speciell erbjuder $ för alla lånesökande, för att vi älskar dig oavsett ditt omständigheter.
Denna månad Vi kommer också att hjälpa dig att finansiera viktiga affärstillgångar, stora huvudstäder.
Vi minskade vår ränte med 2% på alla godkända företag lån, kommersiella inteckning och hyrköp Denna speciella valentine paket tenderar att tillfredsställa dina behov oavsett din klass.
NOTERA:
Ansökningar tas emot från 1-14 av februari talar är under nåd vår (valentine special) erbjudande, att få tillgång till all information du behöver veta.
KONTAKTA: Adamchairmanloancompany@gmail.com
Wc25380@Gmail.com
Vi erbjuder högkvalitativa tjänster.

 
At 12 februari, 2015 09:18, Blogger Unknown said...

Jag måste vittna om de goda gärningar Mrs Amanda Amanda Loan Firm.
Jag trodde aldrig att jag kommer i hela mitt liv träffa någon som Mrs Amanda. Hon är en sällsynt pärla. Jag är Husnah och jag tar min tid ut att vittna om Mrs Amanda eftersom hon äntligen erbjöd mig vad ingen annan kunde.
Jag och min man fick in en mycket stor skuld med gäldenärer och Banken och vi söker lån från olika långivare men alla kom till ingen nytta. stället de fick oss i mer skuld och slutade lämnar oss bröt tills jag kom i kontakt med Mrs Amanda, erbjöd hon mig ett lån men först var jag rädd att det kommer att sluta som andra lån företag jag har stött på, men hon var inte gillar dem. Nu har vi så småningom bosatte vår skuld och startat ett nytt företag med pengar kvar från lånet.
Kontakta Mrs Amanda genom någon av följande e-post.
amandarichardssonloanfirm@gmail.com, amandaloan@qualityservice.com, amandaloanfirm@cash4u.com eller så kan du helt enkelt kontakta mig via min e-post för ytterligare direktiv ikmahusnah@gmail.com

 
At 26 februari, 2015 15:51, Anonymous Daniel.I. kowsjwskiCza said...

Hej alla jag kom hit för att vittna storheten och de goda gärningar Stella Rene Jag är här för att berätta för alla på forumet att detta företag är verklig eftersom jag bara inkasserades mina lån i dag utan någon stress efter att jag har blivit lurade av olika falska långivare och idag var jag framgångsrik eftersom verkligen jag har hittat mina lån i dag och jag vill informera någon som är i alla finansiella problem att det bara lån företaget du ska lita på och vem e-post och informationen nedan, e-post (mrsstellareneloanfirm@hotmail.com) och Facebook nedan (stella.rene.14@facebook.com) så få i samband med detta detaljer i dag och nästan redo att detta lån är% 100 säker eftersom detta företag är verklig och hon är betrodd och testas för i dag har jag insett att det finns fortfarande en legit företag du kan fortfarande lita på med Stella Rene Loan Firm idag.

Daniel.I. kowsjwskiCza

 
At 11 mars, 2015 06:28, Blogger Unknown said...


Hej

Är du en affärsman eller kvinna? Är du i alla finansiella röran eller göra
du behöver medel för att starta eget företag? Behöver du lån till
betala din skuld eller betala dina räkningar eller starta ett trevligt företag?

Har du en låg kredit-värdering och du har svårt att få
kapital lån från lokala banker / andra finansiella institut? Behöver du
ett lån eller finansiering av någon anledning som:

a) personliga lån, Expansion av verksamheten,
b) företagsstarten, utbildning,
c) skuldkonsolidering,
d) hårda pengar lån, etc

Så kontakta oss idag via e-post: vascofinancials@gmail.com 
At 13 mars, 2015 19:37, Blogger Unknown said...

Hej,
Hur gör du? denna e-post är att informera dig om låneerbjudande som för närvarande pågår i ROVERN BROOKE LÅNE FIRM, vi för närvarande ger ut snabbt och enkelt lån till allvarliga och intresserade sökande, erbjuder vi lån på alla typer och något belopp, med en mycket låg ränta procent, med en online transaktion och bank till bank överföring ledningar metod. gäller idag genom att maila oss på vår e-postadress: (rovernbrookeloanfirm@outlook.com) ansöka och få ditt lån du kommer att vara glad att du gjorde.

E-post: rovernbrookeloanfirm@outlook.com

Hälsningar

 
At 18 mars, 2015 11:07, Blogger Unknown said...

Hej,
Jag är Mr David Adams, och jag är en privat lån långivare / investerare, erbjuder jag både personliga och affärs lån med mängder av $ 1.000 till $ 100,000,000.00 amerikanska dollar eller pund GBP och högst lånetiden på upp till 50 år i första hand för personer firmor och samarbeta organ, oavsett deras civilstånd, kön, religion och plats, men måste ha bra och lagliga medel för att betala tillbaka lånet inom en viss tid och måste vara tillförlitliga och ärlig.
Jag föreslår en förenklad låneräntan så låg som 3% per år. Du kan kontakta oss på min e-postadress, så att vi kan diskutera hur vi bäst ska gå vidare.
E-post: [email] davidadamsloanfirm@yahoo.com [/ email]
Med vänliga hälsningar,
David Adams.Hello,
Jag är Mr David Adams, och jag är en privat lån långivare / investerare, erbjuder jag både personliga och affärs lån med mängder av $ 1.000 till $ 100,000,000.00 amerikanska dollar eller pund GBP och högst lånetiden på upp till 50 år i första hand för personer firmor och samarbeta organ, oavsett deras civilstånd, kön, religion och plats, men måste ha bra och lagliga medel för att betala tillbaka lånet inom en viss tid och måste vara tillförlitliga och ärlig.
Jag föreslår en förenklad låneräntan så låg som 3% per år. Du kan kontakta oss på min e-postadress, så att vi kan diskutera hur vi bäst ska gå vidare.
E-post: [email] davidadamsloanfirm@yahoo.com [/ email]
Med vänliga hälsningar,
David Adams.

 
At 20 mars, 2015 11:56, Anonymous Anonym said...

God dag alla på denna sajt, jag är Martina Ljunggren bor i Klöver och staden Kalmar här i Sverige, jag är här för att vittna om en legitim långivare Freddie Willard som hjälper mig att få mina lån, jag var i behov av ekonomisk hjälp för att rädda min son liv och återinvestera i min verksamhet, jag försökte få lån från bankerna här i Sverige, men jag fick avslag på grund av det faktum att min kredit värdering var låg, jag kontakta flera långivare på nätet men de misslyckades med att hjälpa mig med mitt lån begäran 400.000 kronor, jag kontaktade Freddie Willard och hennes företag hjälpte mig med lånet och de medel skickades direkt till mitt konto withing 48 timmar och här är jag en lycklig kvinna igen, kontakta henne för ett lån på detta mail freddie_willard@hotmail.com om du behöver lån hjälp. kontakta henne för låne hjälp av något slag.

Här är hennes e-postadress: freddie_willard@hotmail.com

Stort tack och Gud välsigne dig Freddie Willard
Martina Ljunggren

 
At 02 april, 2015 06:11, Blogger Unknown said...

Hallå

Behöver du en brådskande lån för att klara upp dina skulder eller räkningar, eller för de finansiella skäl alls, om ja, då e-post till oss på Via (karinberger802@gmail.com) för mer info om denna lånefonder transaktion

Hälsningar
Karin Berger

 
At 07 april, 2015 04:32, Blogger Mary Robert said...

Behöver du en brådskande lån ?
* Mycket snabb och brådskande överföring till ditt bankkonto
* Betalning började åtta månader efter att du får pengarna på ditt
bankkonto
* Låga räntor 2 %
* Utbetalning av långvarig ( 1-30 år ) duration
* Flexibla lånevillkor och månatliga betalningar
* . Hur lång tid tar det att finansiera ? Efter att lämna in en kredit

ansökan ,
Du kan förvänta dig att den första svar på mindre än 24 timmar

och
finansiering inom 72-96 timmar efter att ha fått den information vi

behöva
från dig.

Kontakta legitima och licensierade lån företag tjänsteman
att finansiellt stöd till andra länder .
För mer information och låne ansökningsblankett genom

Kontakta företaget

e-post: maryrobert422@gmail.com

 
At 12 april, 2015 22:53, Blogger Klay Thompson said...

Hallå
Ansök om ett lån snabbt och bekvämt sätt att betala räkningarna och återupptagande av finansiering av ditt projekt i den billigaste ränta på 3% att kontakta oss idag via: klayfirm11@blumail.org. Lånet behöver ett lån erbjudande vår minsta är 1,000.00 val att låna några pengar, jag är en certifierad registrering och långivare Legit, kan du kontakta oss idag om du är intresserad av. För att få detta lån, kontakta mig för mer information om lånet processen eftersom villkoren för lånen och lånebeloppet kommer att överföras till dig. Jag behöver din akut svar om du är intresserad.

LÅN ANSÖKNINGSBLANKETT

(1) Den sökandes namn:
(2) beloppet av lånet krävs.
(3) Telefonnummer:
(4) Lån varaktighet:
(5) Land:
(6) Yrke :.
(7) månadsinkomst.
(8) Status:
(9) Ålder:
(10) Lånet ändamål

Obs: Alla svar ska skickas till: Klayfirm11@blumail.org. För snabb bearbetning
tack

Herr Klay Thompson

 
At 17 april, 2015 09:20, Blogger  Monica Brown said...

God dag till alla i denna webbplats skulle vittna om hur jag var rädda av Mr Pato Smith När jag var rip off.
Jag är fru, Ann-Charlotte med namn. Jag bor i Sverige, Jag vill använda detta medium för att varna alla lån arbetssökande att vara mycket försiktig eftersom det finns bedrägerier allt månader sedan jag var finansiellt ansträngda, och på grund av min desperation jag blev lurad av flera online långivare. Jag hade nästan förlorat hoppet till en vän hänvisade mig till en mycket pålitlig långivare som kallas Herr, Pato Smith som låna mig ett lån av $ 100.000 i 8timmar utan någon stress.
Om du behöver någon form av lån bara kontakta honom e-post via: (patosmith02@ymail.com) det är därför jag använder detta medium för att varna alla lån arbetssökande på grund av det helvete jag gick i händerna på dessa bedrägliga långivare. och hur jag var räddningen av herr, Pato Smith.

Och jag vet inte ens min fiende att passera genom ett sådant helvete som jag gått i händerna på dessa bedrägliga online långivare, vill jag också att du kan hjälpa mig att vidarebefordra denna information till andra som är i behov av ett lån när du har fått ditt lån fru Ann-Charlotte, jag ber att Gud ska ge honom. livslängd Gud välsigne honom för alltid för det goda han har gjort i mitt liv.
Fru, Ann-Charlotte

 
At 22 april, 2015 01:23, Blogger Alvery Loans said...

bra Dag

Har du fått avslag av din bank eller annan finansiell institution, oroa dig inte mer, eftersom detta företag ger vi lån på 3% för kunder som är villiga att betala mer under de kommande åren .. du är intresserad av att söka ett lån listan vänligen skicka e-post: alverydesjohnsonloanfirm@gmail.com

Vi erbjuder följande typer av lån;

* Kredit ..
* Personliga lån ..
* Kommersiella .. Credits
* Investeringslån ..
* Lån för utveckling ..
* Lägg lån * ..
* Bygg lån ..
* Att köpa en bil lån ..
* Skuldkonsolidering Lån ..
* Internationella lån ..
* Student och lån mycket snabbare ....

Applicera miss lånet inom 48 timmar .. Don t !!
Vi väntar på din post ......

Obs: Svaren till: alverydesjohnsonloanfirm@gmail.com

Mr Alvery

 
At 24 april, 2015 01:55, Blogger Unknown said...

daisy23568@gmail.com

 
At 08 maj, 2015 05:55, Blogger Unknown said...

Är du i skuld? , Behöver du pengar för att betala dina räkningar? , Är du i en ekonomiska problem? , Behöver du ett lån? .
MARIAM SULEIMAN LÅN FIRM är svaret till dig ekonomiska problem tro mig, är ett levande testimoney av Mrs MARIAM SULEIMAN LÅN FIRM, ger hon lån på 2% och ger dig en summa pengar du behöver för att lösa dina ekonomiska problem, kontakta fru MARIAM idag för ditt lån via e-post: mariamsuleimanloanfirm@gmail.com, kontakta mig för mer i formation och rådgivning och riktning på aetunie@gmail.com, hoppas att höra från dig snart, saty välsigna och må Gud välsigna er alla som du följer mitt råd och gör som jag har sagt.

 
At 09 maj, 2015 23:24, Blogger Unknown said...

God Dag,
   Mitt namn är Rania Alzentani. Jag bor i Florida USA och jag är en glad
kvinna idag? och jag sa till mig själv att alla långivare som rädda min familj från vår dåliga situationen, kommer jag hänvisa en person som söker lån till honom, gav han lycka till mig och min familj, jag var i behov av ett lån på $ 200.000 för att starta mitt liv hela eftersom jag är en ensamstående mamma med 3 barn jag träffade Gud fruktar man lån långivare som hjälper mig med ett lån på $ 200.000, är han en gud som fruktar man, om du är i behov av lån och du kommer att betala tillbaka lån kontakt honom säga till honom att är Helen jean som hänvisar dig till honom. Kontakta Mr Andrea Smith via e-post; (worldfinanceloancompany222@gmail.com) Må Gud välsigna Mr Andrea Smith obligation för att föra lycka till mitt liv och min familj.

 
At 15 maj, 2015 07:10, Anonymous Anonym said...

Jag ger er alla en 100% att du kommer att få detta lån när du har för det eftersom vi inte kommer att lura dig, vi är kristna, så scamming av våra medmänniskor är begränsad från vår livsstil.

Kontakta oss idag genom vårt företag e-post som är philloanfirm2@yahoo.com så att lånet behandlingen startar så snart som möjligt.

E-post: philloanfirm2@yahoo.com

Phil Howardson

 
At 21 maj, 2015 09:33, Blogger Unknown said...

Är du intresserad av att säkra ett lån? Behöver du ett lån för företag, genomföra ett projekt, köpa ett fastigheter, utbildning, eller betala för lägenheten. MERITER EKONOMI ONLINE SERVICE är en finansiell organisation som kan hjälpa dig att uppnå din dröm med mindre ansträngning. Låg ränta @ 4%. Oavsett din kredit! Du kan fortfarande ansöka. e-post; meritsfinancecompany@gmail.com

 
At 21 maj, 2015 09:34, Blogger Unknown said...

Är du intresserad av att säkra ett lån? Behöver du ett lån för företag, genomföra ett projekt, köpa ett fastigheter, utbildning, eller betala för lägenheten. MERITER EKONOMI ONLINE SERVICE är en finansiell organisation som kan hjälpa dig att uppnå din dröm med mindre ansträngning. Låg ränta @ 4%. Oavsett din kredit! Du kan fortfarande ansöka. e-post; meritsfinancecompany@gmail.com

 
At 31 maj, 2015 02:27, Blogger user1 said...

Behöver du ett lån? Vi erbjuder lån till låg ränta på 2% för alla
individer, företagslån, bolån, konsumtionslån och lån
företag, kontakta oss nu med dina uppgifter nedan om du är
intresserade ..

E-post: businessfinances@hotmail.com

 
At 03 juni, 2015 12:26, Blogger clara said...

Hej, allihop,

Jag är ett privat lån långivare? Är du i några ekonomiska svårigheter? eller behöver du en akut lån för några skäl så någonsin, om så är fallet, då är du på rätt plats, Vi är mycket redo att hjälpa dig på något ekonomiskt problem som du står inför just nu erbjuder vi alla typer av lån så om du är intresserad av detta lån erbjudande vänligen kontakta oss på vår e-post: karinberger802@gmail.com

Också ge följa uppgifter så att vi kan gå vidare med lånet omedelbart.

Namn:
Belopp som krävs:
Längd:
land:
Syftet med lånet:
månadsinkomst
Telefonnummer:

Kontakta oss med ovanstående uppgifter om vår e-post: karinberger802@gmail.com

Hälsningar till er alla
Karin Berger

 
At 03 juni, 2015 12:26, Blogger clara said...

Hej, allihop,

Jag är ett privat lån långivare? Är du i några ekonomiska svårigheter? eller behöver du en akut lån för några skäl så någonsin, om så är fallet, då är du på rätt plats, Vi är mycket redo att hjälpa dig på något ekonomiskt problem som du står inför just nu erbjuder vi alla typer av lån så om du är intresserad av detta lån erbjudande vänligen kontakta oss på vår e-post: karinberger802@gmail.com

Också ge följa uppgifter så att vi kan gå vidare med lånet omedelbart.

Namn:
Belopp som krävs:
Längd:
land:
Syftet med lånet:
månadsinkomst
Telefonnummer:

Kontakta oss med ovanstående uppgifter om vår e-post: karinberger802@gmail.com

Hälsningar till er alla
Karin Berger

 
At 04 juni, 2015 11:52, Anonymous Anonym said...

Hej,
Fyll i din ekonomiska bekymmer i dag: Du kan le med denna gudfruktiga kvinna, fick jag ett lån på € 106.000 och två av mina kollegor fick ett lån från den personen utan några problem eller besvikelse. Jag råder dig att inte välja fel person, om du verkligen vill att ansöka om ett lån för projektet och alla andra. Jag publicerar det här meddelandet på grund av Mrs Henly, känner jag nöjd med lån jag fick från henne. Det var genom en vän som jag träffade denna kvinna av heder och gudfruktiga kvinna som hjälpte mig att få den här lånefond för att redigera mitt liv, så jag föreslår att du har att behaga kontakt och träffa Mrs Henly att hjälpa dig att få ett lån utan några problem. Hennes kontakt e-postadress: henlyomerloanfirm@hotmail.com

 
At 05 juni, 2015 05:59, Blogger Unknown said...

Hej Am fru, Morgan debra Am en legitim och tillförlitlig lån långivare ger ut lån
på ett tydligt och begripligt villkor på 2% ränta. från
$ 12.000 till $ 7.000.000 USD och Euro bara. Jag ger ut Business lån,
Personliga lån, studielån, billån och lån för att betala räkningar. om du
behöver ett lån vad du behöver göra är att du kontaktar mig direkt
på: morgandebra1986@gmail.com
Gud Välsigne Dig.
Hälsningar,
Morgan debra
E-post: morgandebra1986@gmail.com


Obs: Alla svar måste skickas till: morgandebra1986@gmail.com

 
At 08 juni, 2015 09:55, Anonymous Anonym said...

Hallå där!

Är du intresserad av att få ett lån börjar på 3% ränta? Oavsett ditt lån behov; personligt, investeringar, refinansiering, starta ett nytt företag? Vi kan hjälpa dig med en flexibel återavbetalningsplan. Din kredithistorik trots; Vi skulle gärna överväga din låneansökan. Ange uppgifterna nedan för granskning:

1. Fullständigt namn
2. Lånebelopp behövs?
3. Lån Varaktighet:
4. Låne ändamål
5. Telefonnummer:
6. Kön:
7. Land:

Svara via min personliga e-post om intresse, info.davidinvestorcfunds@gmail.com

 
At 11 juni, 2015 20:59, Blogger LOAN OFFER said...

Hej,
Jag är Lady Lopez i kyrkan finansiera lånet, ett legitimt lån långivare, vi ger lån till företag att investera och för att lösa ekonomiska problem, våra lån enkelt och aktiekapital på $ 150 miljoner dollar, planerar att bevilja privata lån på kort och lång sikt , en term som sträcker sig från $ $ 500 100 miljoner dollar för alla seriösa människor, pålitliga, och integrera du vill göra lånet. Min ränta på 2% om du är intresserad av vårt erbjudande kontakta oss på, LADYLOPEZLOANINSTITUTE@GMAIL.COM

Namn: Lady Lopez

E-post: LADYLOPEZLOANINSTITUTE@GMAIL.COM

 
At 13 juni, 2015 10:25, Blogger Mary Robert said...

Behöver du en akut lån ?
* Mycket snabb och brådskande överföring till ditt bankkonto
* Betalning började åtta månader efter att du får pengarna på ditt
bankkonto
* Låga räntor 2 %
* Utbetalning av långsiktiga ( 1-30 år ) varaktighet
* Flexibla lånevillkor och månatliga betalningar
* . Hur lång tid tar det att finansiera ? Efter att lämna in en kreditansökan ,
Du kan förvänta dig att det första svaret på mindre än 24 timmar och
finansiering inom 72-96 timmar efter att ha fått den information vi behöver
från dig.

Kontakta legitim och licensierade lån företag tjänsteman
att finansiellt stöd till andra länder .
För mer information och lån ansökningsblankett genom Kontakta företaget

e-post : maryrobert422@gmail.com

 
At 14 juni, 2015 19:40, Anonymous Anonym said...

Hej, allihop,

Jag är en privat långivare, jag erbjuda lån på 3% är ett legitimt företag med heder och skillnad är vi redo att hjälpa dig i alla finansiella problem som du är vi erbjuda alla typer av lån så om du är intresserad av detta lån erbjudande vänligen kontakta oss på vår e-post: carlosellisonfinance@outlook.com

Också ge följa uppgifter så att vi kan gå vidare med lånet omedelbart.
Namn:
Belopp som krävs:
Längd:
land:
Syftet med lånet:
Månadsinkomst:
Telefonnummer:

Kontakta oss med ovanstående uppgifter om vår e-post: carlosellisonfinance@outlook.com

Hälsningar till er alla.


Carlos Ellison

 
At 18 juni, 2015 19:23, Blogger John Stoner said...

Är du i behov av ett lån, för att köpa ett hus, en bil? Är du i någon ekonomisk oreda och du vill lösa ditt kris? Behöver du ett lån för att starta ett företag? Behöver du ett lån för att möta kraven från familjemedlemmar eller förbli finansiellt stark? Om detta är fallet så oroa dig inte mer eftersom vi är ett privat lån företag vars syfte är att hjälpa dem som behöver ekonomiskt så att de kan leva som de vill. Fyll i formuläret nedan och få det tillbaka till oss via e-post som davidpetersonloanfirm1@outlook.com och vi kommer att vara glada att hjälpa dig.

Namn:
Land:
Status:
Kön:
Telefonnummer:

Fyll detta och komma tillbaka till oss via e-post som davidpetersonloanfirm1@outlook.com så lånet transaktionen kan inledas OK.

Namn: David Peterson
E-post: davidpetersonloanfirm1@outlook.com

 
At 19 juni, 2015 15:07, Anonymous Anonym said...

God Dag,

Behöver du ett lån för att konsolidera din skuld? Är du i behov av ett lån att finansiera ditt företag? bil inköp, husköp lån och andra personliga lån ETC ger vi ut långfristigt lån för fem till femtio år maximalt med 3% ränta Då är du på rätt plats.Tveka inte att kontakta mig via min e-postadress: ehisloanhelp@hotmail.com

Personlig Information:
Ditt Namn: _______________
Ditt Land: _____________
Din Adress: ______________
Ditt Yrke: ____________
Månadsinkomst: ____________
Lånebelopp behövs: ________
Lån Varaktighet: _____________
Mobilnummer: ________

Jag väntar på ditt mail med denna information fylls snart.

Mina hälsningar,
Herr EHIS Harry

 
At 21 juni, 2015 17:49, Blogger Unknown said...

Behöver du en akut lån för att lösa din ekonomiska problem och även att starta upp ditt företag eller för att öka dina affärsmöjligheter? om ja kontakta oss via e-post: greatuniversalloancompany1@gmail.com

lån erbjudande från en pålitlig källa

 
At 25 juni, 2015 16:02, Blogger Maurice said...

Hej,
Med tanke på ekonomiska svårigheter? Är du i behov av ett lån? eller de har förkastats av lokala banker? Behöver du ett lån av någon anledning? Din hjälp är äntligen här som Maurice Finance erbjuder lån till alla både anställda och arbetslösa, privatpersoner och företag, kan vi erbjuda lån till låg ränta på 2%. Intresserade låntagare är att kontakta oss via e-post till mauricefinance@hotmail.com och få sina lån idag. Våra tjänster är snabba och pålitliga, så kontakta oss på (mauricefinance@hotmail.com) och njuta av vårt erbjudande för finansiella tjänster.
E-post: mauricefinance@hotmail.com
Maurice Finans

 
At 01 juli, 2015 00:34, Blogger Kate said...

Avsluta dina ekonomiska bekymmer

Vi är lån ackrediterat företag. Vi erbjuder lån till privatpersoner på
låg ränta på 2%, ger vi personliga lån, företag lån,hypotekslån. fastigheter lån. för mer info: kontakta oss via: berryjoneslender09@yahoo.com

tecknat
ledning.

 
At 03 juli, 2015 20:13, Anonymous Anonym said...

God dag!
Vi är lätta långivare, vi lånar lån med låg ränta på 2%, vi är snabb och tillförlitlig och även vi är förtroende värda, om du är intresserad av att få en legitim lån från vårt företag vänligen komma tillbaka till oss nu med detta information så att vi omedelbart kan gå vidare med ditt lån begäran från vårt företag, hare är de uppgifter som behövs från dig att få en legitim lån från oss,
ANSÖKNINGSBLANKETT
Namn: _________
Adress: _________
Land: _________
Yrke: _________
Lån Request__________
Syfte med loan__________
Lån Duration__________
Månadsinkomst: _________
Telefonnummer: _________
Vänligen komma tillbaka till oss via vår e-post: (JIMMYCOX2012@LIVE.COM)

 
At 03 juli, 2015 20:16, Anonymous Anonym said...

God dag!
Vi är lätta långivare, vi lånar lån med låg ränta på 2%, vi är snabb och tillförlitlig och även vi är förtroende värda, om du är intresserad av att få en legitim lån från vårt företag vänligen komma tillbaka till oss nu med detta information så att vi omedelbart kan gå vidare med ditt lån begäran från vårt företag, hare är de uppgifter som behövs från dig att få en legitim lån från oss,
ANSÖKNINGSBLANKETT
Namn: _________
Adress: _________
Land: _________
Yrke: _________
Lån Request__________
Syfte med loan__________
Lån Duration__________
Månadsinkomst: _________
Telefonnummer: _________
Vänligen komma tillbaka till oss via vår e-post: (JIMMYCOX2012@LIVE.COM)

 
At 10 juli, 2015 00:43, Anonymous Anonym said...

Välkommen till 24Hour Lån service

Har du försökt att få lån från bankerna utan framgång? Skyndsamt behöver pengar för att få ut av skulden? Behöver pengar för expansion eller om din egen verksamhet? Få ett lån från en av Storbritanniens ledande långivare. 24Hour Lån Tjänsten är en av de största säkrade lån företag i Storbritannien och vår vänliga och erfarna personal kan behandla din ansökan snabbt och effektivt. Du får låna över en term från 1 till 25 år och låna något belopp från £ 2000 till £ 50,000,000.00 för något ändamål. Med en låg ränta på 3% på alla delar av världen. Programmet är tillgängligt för sökande som är 18 år och äldre.

För mer information, vänligen kontakta via e-post: 24hourloanservice2011@gmail.com
Hälsningar
Larry Fox

 
At 13 juli, 2015 22:40, Blogger John Stoner said...

Behöver du ett lån till payoff dina räkningar, köpa en bil eller ett hus, för att möta behoven hos din familj eller att förbli ekonomiskt stark? Om ja då oroa dig inte mer och komma tillbaka till oss via e-post som davidpetersonloanfirm1@outlook.com eftersom vi är ett privat lån företag vars huvudmål är att hjälpa dem som behöver finansiellt med en andel av 2. Rabatt nu så att dina drömmar att ha ett lån kan förverkligas.

Namn: David Peterson
E-post: davidpetersonloanfirm1@outlook.com

 
At 13 juli, 2015 22:40, Blogger John Stoner said...

Behöver du ett lån till payoff dina räkningar, köpa en bil eller ett hus, för att möta behoven hos din familj eller att förbli ekonomiskt stark? Om ja då oroa dig inte mer och komma tillbaka till oss via e-post som davidpetersonloanfirm1@outlook.com eftersom vi är ett privat lån företag vars huvudmål är att hjälpa dem som behöver finansiellt med en andel av 2. Rabatt nu så att dina drömmar att ha ett lån kan förverkligas.

Namn: David Peterson
E-post: davidpetersonloanfirm1@outlook.com

 
At 15 juli, 2015 12:42, Blogger Unknown said...

Om du är i stort behov av ekonomisk hjälp från ett bra företag vars förfaranden är upp till standard och visat utmärkt med ett bra pris på 3%, då är du kontakta oss via e-post nedan och du kommer att vara glad.
raymondhillsfinance@yahoo.com

www.raymondhillsfinance.wix.com/raymondhillsfinance

 
At 16 juli, 2015 03:49, Blogger Donald shaw said...

PETER UNGA finanser

Allmänna hälsar eder alla ....

Peter Young, på det mest hedervärda och ekonomi är vi vid den tidpunkten regeringen godkände och ackrediterad av globalt erkända byrå med över 15 år, har rankats operationen och lånet oss så starkt för att vara en av de snabbast växande och mest ekonomiska / monetära institution i byn och andra i de västra delarna.

Vi kommer att använda detta tillfälle att informera varandra lite lån sökande med vår nuvarande kvalitet kunder / är mycket fräsch och nyårslöfte 2015} {utlåning lån / låna pengar, paket / aktivitet närvarande pågår runt till alla lån sökande från hela världen på Jag gav honom för nyårs en 2,8% ränta på starten till / och framgång bygger på höjderna av jordens ändar som var av perfekt program.Our bonanza lån erbjudande är också ett gemensamt värde, god service för att utveckla affärsrelationer bygger på ömsesidigt förtroende, integritet och finansiell styrka för att finansiera humanitära och andra aktiviteter för den katolska med oss Finansiell service.

Eller i vart och ett av de verk som i det förflutna, vi skulle lånet nedlåtande detta är mycket glada år av vår verksamhet som är av tro så vi är mycket nöjda på grund av detta de investerat i kvalitativt och gratulera på uppdrag av en finansiell institution är vi stöd av allt jag har modet att säga, särskilt från olika betydelserna av de vittnesmål som du har gett oss evangeliet för att få Varius lån arrangerade, hela konsten.

Vi används i stor utsträckning på olika företag lån program lån. Jordbruks efterfrågan Produkt:. Att bygga efterfrågan. utvecklings lån, lån sjukvårds, skuldkonsolidering lån, lån räkningar i tarmarna, Allmänt
företag / Merchant lån, militär personal lån. , Estate utveckling lån. , Fastighetslån. , Utbildnings lån., En familj lån., Personliga lån lån eller grupp., Oprioriterade lån., Traveling / Rörligheten lån., Ceremoni lån.

Vår låneansökan att ge en möjlighet för en sådan man är öppen för allmänheten, och han kan inte vilja på en enda online-lån program som du behöver för att summan av den permanenta integritet vår nuvarande verksamhet och det goda i hans vana att tillhöra smörjelsen med oss ​​på lån är ett lån av transparent program.It är mycket bra också, att certifiera En av de bästa, men var tvungen att dra nytta av det är bättre att du ... ... ...

Du kan nå oss på detta ytterligare undersökningar kontaktinformation i vår Loan Program: peteryoungfinances@gmail.com eller peteryoungfinances@outlook.com

Som ett resultat av kontakt varnade oss och vi måste vara uppmärksamma på att bästa möjliga kvalitet och kvalitativa sinne att lägga märke till dig.

Varma Hälsningar,

Peter Young.

 
At 30 juli, 2015 17:17, Blogger Mr Titcomb Brown said...

Hej, jag är Mr Titcomb Brown. Jag är en privat långivare som ger ut lån till privatpersoner och företag personer. Har du fått avslag av så många banker? Behöver du finansiering för att etablera ditt företag? Behöver du finansiering för utbyggnaden av er verksamhet? Eller behöver du ett personligt lån? Mina lån varierar från personliga till företag lån. Min räntan är mycket prisvärd och vår lånet processen är mycket snabb samt intresserade personer bör kontakta oss via e-post: (amigoloancompany1@yahoo.co.za)

 
At 10 augusti, 2015 20:25, Blogger Unknown said...

Behöver du en akut lån? är du i skuld? gör du behöver akut lån för att finansiera ditt företag ?, har du nekats av din bank, oroa dig inte mer, Våra tjänster är snabb, enkel och säker lån nu oavsett omständigheter. Låna upp till $ 2000 - $ 1,000.000 I DAG! Kontakta oss med lån informationen på denna e-post: noramildred.loans@hotmail.com

Obs: Du kommer att förvänta sig en preliminär svar och finansiering inom 24 timmar

Hälsningar.
Fru Nora
Affordable Lån

 
At 11 augusti, 2015 18:48, Anonymous Anonym said...

Hej alla, jag är Monika Fagerholm med namn och jag bor i Sverige, jag kommer att vilja tala om Guds godhet i mitt liv efter så många månader för att försöka få ett lån på internet och blivit lurad så jag blev desperat i att få ett lån från en legit långivare på nätet. Men eftersom Gud skulle ha det, såg jag en kommentar från en vän som heter Shirley Ken och han talade om detta legit lån företag där han fick sitt lån snabbt och enkelt utan stress så han introducerade mig till en man vid namn William Mark som kontrollerar en firman heter William Loan Company, så jag ansökte om ett lån summa ($ 170,000.00USD) med låg ränta på 2%, så lånet godkändes och insatta på mitt bankkonto på mindre än 48 timmar, det var så jag kunde få mina lån för att hålla min brutna verksamheten igång och även att betala mina räkningar så jag råda alla er som är intresserad av att få ett lån snabbt och lätt att vänligen kontakta dem via e-post: {williamfunding@gmail.com} att få någon form av lån du behöver i dag, tack när du läser den största vittnesbörd i mitt liv.

 
At 16 augusti, 2015 08:44, Blogger Maurice said...

Hallå,
Med tanke på ekonomiska svårigheter? Är du i behov av ett lån? eller så har förkastats av lokala banker? Behöver du ett lån av någon anledning? Din hjälp är äntligen här som Maurice Finance erbjuder lån till alla både anställda och arbetslösa, privatpersoner och företag, erbjuder vi lån till låg ränta på 2%. Intresserade låntagare är att kontakta oss via e-post till mauricefinance@hotmail.com och få sina lån idag. Våra tjänster är snabba och pålitliga, så kontakta oss på (mauricefinance@hotmail.com) och njuta av vårt erbjudande finansiella tjänster.
E-post: mauricefinance@hotmail.com
Maurice Finance

 
At 20 augusti, 2015 22:46, Blogger John Stoner said...

God dag!!! till er alla, jag Cristine Cooper från Irland, och jag hade ett företag men det lades ner eftersom det inte fanns några pengar längre då jag kom över detta företag (David Peterson Loan Firm) e-postadress på Internet, de hjälper mig att få ett lån för att starta ett företag ,, och nu vill jag att använda detta medium för att gratulera ovannämnda företag för snabb och säker pengar de lånas ut till mig utan någon form av säkerheter, jag fick 100,000USD från bolaget för att rädda mitt företag och mycket mer, jag såg sin e-post på internet, olika människor har lämnat sin vittnesbörd om detta lån företag, så jag snabbt kontaktade dem och de gjorde också allt för mig utan stress och mina pengar skickades till mitt konto på mindre än 24 timmar, i var överraskning och kände sig glad och tacksam, nu med lån jag fick från dem jag är nu kunna leva bättre än tidigare, nu jag kommer råd dem som behöver akut lån för att kontakta dem via e-post som davidpetersonloanfirm1@outlook.com han är en mycket God man och jag vet att han också kommer att hjälpa dig .

 
At 03 september, 2015 14:00, Blogger Unknown said...

Behöver ett akut lån för att betala av dina skulder? Behöver du ett lån för att starta ett nytt företag? Behöver du ett personligt lån? Vi erbjuder alla typer av lån till ränta på 2%. Kontakta oss idag på e-post: (trabadovillaspin@gmail.com)

 
At 03 september, 2015 14:01, Blogger Unknown said...

Behöver ett akut lån för att betala av dina skulder? Behöver du ett lån för att starta ett nytt företag? Behöver du ett personligt lån? Vi erbjuder alla typer av lån till ränta på 2%. Kontakta oss idag på e-post: (trabadovillaspin@gmail.com)

 
At 05 september, 2015 02:25, Blogger Unknown said...

God dag

Behöver du ett akut lån för att finansiera ditt företag eller i något syfte? Vi är certifierade och legitima och internationellt licensierade lån långivare erbjuder vi lån till företag företag, företag och individer på en prisvärd ränta på 3%. Det kan vara kort eller lång sikt lån eller även om du har dålig kredit, vi skall behandla ditt lån så snart vi har mottagit din ansökan. Vi är en oberoende finansiell institution. Vi har byggt upp ett gott rykte genom åren att tillhandahålla olika typer av lån till tusentals av våra kunder.

Vi erbjuder garanterat lån tjänster av eventuella belopp som medborgare och icke-medborgare vi erbjuder lätt personliga lån, kommersiella/företag lån, billån, leasing/utrustning finansiering, skuldkonsolideringslån, bostadslån, för alla medborgare och icke-medborgare med antingen en bra eller dålig kredithistoria. Om du är intresserad av våra ovanstående lån erbjudande, tveka inte att kontakta mig oss via e-post: taylorsmithloanfirm@gmail.com

 
At 08 september, 2015 14:28, Blogger Unknown said...

Hej, Vi erbjuder lån till låg ränta på 2% och ingen kreditprövning, kan vi erbjuda personliga lån, skuldkonsolidering lån, riskkapital, lån till företag, utbildning lån, bostadslån eller lån av någon anledning från intervallet 1.000 euro till 50.000.000 euro. Komma tillbaka till oss nu på: jonnafinance@outlook.com

hälsningar,
Jonna Finance
E-post: jonnafinance@outlook.com

 
At 08 september, 2015 14:28, Blogger Unknown said...

Hej, Vi erbjuder lån till låg ränta på 2% och ingen kreditprövning, kan vi erbjuda personliga lån, skuldkonsolidering lån, riskkapital, lån till företag, utbildning lån, bostadslån eller lån av någon anledning från intervallet 1.000 euro till 50.000.000 euro. Komma tillbaka till oss nu på: jonnafinance@outlook.com

hälsningar,
Jonna Finance
E-post: jonnafinance@outlook.com

 
At 09 september, 2015 14:46, Blogger Renee said...


Am Mr Jad Kimi är en legitim lån långivare gott rykte. Vi är ett dynamiskt företag med att vi ger medel ekonomiskt stöd till vem Individer behöver ekonomiskt bistånd, som har en dålig kredit eller behöver pengar för att betala räkningar, att investera i affärer .JAD Kimi använda detta medium för att informera er att vi ger pålitliga mottagaren hjälp kommer att vara glada att kunna erbjuda dig ett lån Vänligen kontakta oss via e-post: jadkimi@gmail.com

 
At 12 september, 2015 03:30, Blogger Dan said...

Hej sökande

Mina namn är Phil Howardson, och jag är ägare av företaget som kallas Phil Howardson Loan Firm. II bara vill låta er alla vet att jag ger ut lån från 5,000.00 kr till ett maximalt belopp av 10,000,000.00 kr med en låg ränta på 3%.

Vi är människor med goda karaktärer och med gott hjärta eftersom vi ordineras för att hjälpa de fattiga med sina behov, så det är precis vad vi gör. Kära sökande, om du tar ett lån från oss, du kommer aldrig att ångra det eftersom vi är verkliga och legit och vi inte delaktiga i någon typ av bluff aktiviteter. Vår engelska är mycket tydlig, våra tjänster är mycket smidig och prisvärd, våra arbetare är väl lugn eftersom du kan behandlas som om du är också en familj.

Jag ger er alla en 100% som du kommer att få detta lån när du har installerat om det eftersom vi inte kommer scam dig, vi är kristna, så scamming av våra medmänniskor är begränsad från vår livsstil.

Kontakta oss idag genom vårt företag e-post som är philloanfirm2@yahoo.com så att lånet bearbetning kommer att starta så snart som möjligt.

E-post: philloanfirm2@yahoo.com

E-post: philloanfirm2@hotmail.com

Phil Howardson

 
At 12 september, 2015 08:38, Blogger Piekarski Janusz said...

Har du alla typer av ekonomiska problem? Behöver ett lån för att betala av skulden?
du är i en ekonomisk kris? lita på oss att behandla alla typer av lån,
se nedan. Vi är registrerade och godkända företag att ge ett lån på
2%, med en minst sex månader och högst 30
år. Vi ger lån till ett minimum under 2000 till högst 50 miljoner.
erbjuder olika tjänster NEDAN * personliga lån (Secure och utan säkerhet)
* Business lån (Secure och utan säkerhet) * Förbättrings * Inventor Lån
* Auto lån * Äktenskap * Mortgage Loan hälsa, osv ..
Så om du är intresserad, kom tillbaka till oss via vår e-post: barryhamiltonfunds@yahoo.com
Med gud är allt möjligt

 
At 19 september, 2015 00:34, Blogger Unknown said...

ANSÖKA OM ETT BRÅDSKANDE LÅN NU!


Behöver du ett lån?
Har du ett oavslutat projekt?
Du behöver pengar för att utöka ditt företag?
Du behöver pengar för att betala dina räkningar?
Behöver du ett lån som är tillgängliga, pålitliga, hållbara

* Med ett erkänt lån företag

* Mycket liten andel av 3%

* Varaktighet betalning (1-30) år

* Påbörja betalning efter 8months

preliminära svar på mail enligt 24 timmar,

lån bidrag ges 48 till 96 timmar efter att acceptera villkor och tillstånd

Registrera med oss en licensierad företag känt globalt för sin lånebidrag

Låntagarens information som behövs.

1) fullständiga namn:
2) Land:
3) adress:
4) State:
5) Kön:
6) Äktenskapligt Status:
7) Yrke:
8) Telefonnummer:
10) Månadsinkomst:
11) närmast anhöriga:
12) Lånebelopp behövs:
13) Lån Varaktighet:
14) Syftet med lån:

e-post: simpsonwoodloanfund@gmail.com

Med vänliga hälsningar.

 
At 05 oktober, 2015 06:38, Anonymous Anonym said...

God dag, jag är Jeanette Carlsson från Göteborg, jag är här för att informera alla på denna webbplats om en gud skickas lån långivare som räddade mig när jag var i behov av hjälp, var min mor Ulrica mycket sjuk och jag behövde en njurtransplantation, men jag hade lite pengar, jag kontaktade Freddie Willard lån företag och ansökte om en stor summa pengar, jag behövde 600,000SEK att lösa mitt problem, jag fick beloppet inom 48 timmar, en sådan otrolig upplevelse, tveka inte att ta kontakt med denna e-post : freddie_willard@hotmail.com, så jag är här för att berätta att de är legit långivare om du kontaktar detta mail freddie_willard@hotmail.com, om du är intresserad av att få en legit lån, ett snabbt lån, ett företag lån, vänligen e-post dem. Jag är en glad kvinna med min familj i dag.

Gud välsigne dig
Jeanette Carlsson

 
At 10 oktober, 2015 11:45, Blogger Unknown said...

Hej kund, jag Leona Frederick, en privat och certifierad lån långivare, som ger akut lån till lånesökande. Behöver du ett lån snarast att betala av dina skulder eller om du behöver ett lån för att förbättra din verksamhet? Du har förkastats av banker och lurad många gånger, Behöver du en konsolidering lån eller amorteringar? eftersom vi är här för att göra alla dina finansiella problem ett minne blott. Vi lånar ut pengar till personer i behov av ekonomiskt bistånd, pengar att betala räkningar, skuld, eller för att investera i affärer med en hastighet av 2%. Vi är villiga att erbjuda ett lån till dig i någon del av världen och i vilken valuta som helst ända upp till 7000000 euro.
Så kontakta oss idag via e-post: leonafrederickloan@gmail.com

 
At 10 oktober, 2015 18:12, Blogger Unknown said...


Hello,

We offer Loans to individuals, Firms and cooperate bodies at 3%
interest rate per annual, The Minimum amount you can borrow is
$2,000.00 US Dollars to Maximum of $10.Million.Please, provide the
following:

HERE IS THE INFORMATION NEEDED FROM YOU TO PROCESS A LOAN.

1)YOUR NAME……………….
2)YOUR COUNTRY…………….
3)YOUR OCCUPATION………….
4)YOUR MARITAL STATUS………
5)PHONE NUMBER…………….
6)MONTHLY INCOME…………..
7)ADDRESS…………………
8)PURPOSE OF LOAN………….
9)LOAN REQUEST…………….
10)TELEPHONE………………
11)LOAN TERMS AND DURATION…

Company Email:ahmadzuhdyfirm99@hotmail.com
Mr Ahmad Zuhdy

 
At 13 oktober, 2015 00:44, Blogger Piekarski Janusz said...Har du alla typer av ekonomiska problem? Behöver ett lån för att betala av skulden?
du är i en ekonomisk kris? lita på oss att behandla alla typer av lån,
se nedan. Vi är registrerade och godkända företag att ge ett lån på
2%, med en minst sex månader och högst 30
år. Vi ger lån till ett minimum under 2000 till högst 50 miljoner.
erbjuder olika tjänster NEDAN * personliga lån (Secure och utan säkerhet)
* Business lån (Secure och utan säkerhet) * Förbättrings * Inventor Lån
* Auto lån * Äktenskap * Mortgage Loan hälsa, osv ..
Så om du är intresserad, kom tillbaka till oss via vår e-post: barryhamiltonfunds@yahoo.com
Med gud är allt möjligt

 
At 16 oktober, 2015 17:00, Blogger Unknown said...

Hallå,
Detta för att informera allmänheten om att Anita Paul, har ett privat lån långivare öppna upp en ekonomisk möjlighet för alla i behov av någon ekonomisk hjälp. Vi ger ut lån till 2% ränta till privatpersoner, företag och företag som står under ett klart och begripligt sätt och kondition. Kontakta oss idag via e-post: (gloriouspeaceloanfirm@ gmail. com)

 
At 18 oktober, 2015 17:51, Anonymous Anonym said...

Hej var och en på denna webbplats jag är fru Hillary Hogdes, är från Hallabro sweden, jag var nere med finansiella problem för över 2months nu och har letat efter ett lån på 82,000USD att hjälpa mig lösa några av mina räkningar och även investera i en verksamhet så Förväxla aldrig vetat vad att göra eftersom jag behövde pengar för att komma ut ur problemet jag var jag ansökte om detta lån från flera online långivare men jag fick aldrig lånet men tog de istället det lilla jag hade, en dag jag var på Internet söker efter hur jag kommer att få en bra online långivare för att hjälpa mig, jag hittade olika vittnesmål från olika personer om hur detta lån långivare har att ge lån till dem jag var tvungen att ansöka att göra mitt bästa jag kontaktade honom och jag vidarebefordrade alla mina uppgifter han behövde för och inom de närmaste 2hours jag fick mitt lån jag letade efter, så till er alla som behöver lån bara att kontakta företaget nu via e-post: taylorsmithloanfirm@gmail.com eftersom han är en diakon och han kommer att vara redo att hjälpa dig ur ditt problem eftersom han har gjort det för mig redan tack till er alla.

 
At 20 oktober, 2015 03:59, Blogger Unknown said...

God dag,
Mitt namn är Karina Ivonne. Jag bor i Boston USA och jag är en glad
kvinna idag? och jag sa till mig själv att alla långivare som rädda min familj från vår dåliga situationen, kommer jag att hänvisa en person som söker lån till honom, han gav lycka till mig och min familj, jag var i behov av ett lån på 45,000.dollars att starta mitt liv hela eftersom jag är en ensamstående mamma med 2 barn jag träffade gudfruktiga mannen lån långivare som hjälper mig med ett lån på 45,000.dollars han är en Gud fruktar man, om du är i behov av lån och du kommer betala tillbaka lånet kontakt honom säga till honom att är Karina Ivonne som hänvisar dig till honom. Kontakta Mr Wilson Harrison via e-post; (royalscotlandloancompany1@gmail.com) Må Gud välsigna Mr Wilson Harrison för att föra lycka till mitt liv och min familj.

 
At 21 oktober, 2015 19:13, Anonymous Anonym said...

Er du i nogen økonomiske vanskeligheder? Har du brug for et lån til at starte en virksomhed eller til at betale dine regninger? Vi giver lån til folk, der har brug for hjælp. Ansøg nu via e-mail: elenanino07@gmail.com

Tak og Gud velsigne
Fru Elena

 
At 24 oktober, 2015 00:13, Blogger Unknown said...

Tror du att få ett lån? Är du seriös behov av akut lån för att starta ett eget företag? Är du i skuld? Detta är din chans att nå dina önskemål, vi ger personliga lån, företagslån och företagslån och alla typer av lån med 2% ränta för mer information kontakta oss via e-post (PATIENCELOANFIRM@GMAIL.COM)

 
At 30 oktober, 2015 10:10, Blogger Paul Hart said...

Hallå,

Jag är Paul Hart ett privat lån långivare och vi ger lån på 3% ränta, jag erbjuda lån till privatpersoner och företag eller grupp av personer som är ekonomiskt ner.
Det är en ekonomisk möjlighet vid din dörr steg upp idag och få en snabb titt där lån.
Det många finansiella möjligheter och stöd hela platsen och är fortfarande inte kan ta det. Men det är en ekonomisk möjlighet vid dörren steg, och torka och kan inte missa detta gyllene tillfälle.
Tjänsten tillhandahålls till privatpersoner, företag och näringslivet män och kvinnor. Mängden lån finns i en rad från $ 1,000.00 till $ 500,000,000.00 eller ditt val. här är några frågor: Är du i behov av lån ingen betydelse, du vill ha det betala konton Du är på finansiella problem ?, Du behöver finansiell lösning ?. Här är lösningen för alla dina ekonomiska problem.
Jag ger ut lån för projektet, näringsliv, skatter, räkningar, och många andra skäl, vår lån är enkelt och * censureras * För mer information kontakta oss via e-post: paulhartloanfirm@yahoo.com

FÖRSTA nödvändig information
Namn och efternamn .......... ..................................... .................

Personlig telefonnummer ............................................... .......

Land .......... ....................................... ...............

Adress: ......... ....................................... ...............

Län .......... ....................................... ...............

Ålder .......... ....................................... ...............

Kön ................................................. ........

Har du ansökt förut? .......... ........................................ ..............

Civilstånd .......... ...................................... ................

Lånebeloppet behövs .......... .................................... ..................

Lånens löptid .......... ..................................... .................

Pratar du engelska ?......... .................................... ..................

Syftet med kredit .......... ..................................... .................

Yrke .......... ....................................... ...............

Månadsinkomst ................................................ ......

NÅGRA svarat FAQS (Vanliga frågor)

Vi har en enkel form för dig att fylla i för att ansöka om ett lån. fyll ut
och skicka den till mig. Ansökan omfattar under 2 ämnen.
* Kredit godkännande * Mig Information
1. Vad är räntan? Räntan beror på projektet. Hastigheten är 3% ränta endast årsränta betalas månadsvis.
2. Hur lång är lån för? Du kan välja en lämplig längd, som passar din ficka. Det finns ingen pre vite
3. Har min kredit materia? Nej
4. Om ni låna? Vi lånar Världsomfattande
5. Hur lång tid tar det för att finansiera? Efter att ha lämnat låneansökan, kan du förvänta dig ett preliminärt svar mindre än 24 timmar och finansiering inom 72-96 timmar efter den information vi behöver från dig.
6. Hur mycket kommer mina betalningar vara? Det kommer att beräknas för dig och skickas till dig i en återbetalningsplan tillsammans med lånevillkoren.
Jag väntar gärna din snabba svar,

med vänliga hälsningar,

Paul Hart.

 
At 31 oktober, 2015 22:10, Blogger Unknown said...

Hallå,

      Letar du efter ett företag lån, personliga lån, bostadslån, auto
lån, studielån, skuldkonsolidering lån, lån utan säkerhet, företag
kapital osv ... Eller har du vägrade ett lån från en bank eller någon finansiell
institution för ett eller flera skäl. Du är på rätt plats för
ditt lån lösningar! Jag är en privat långivare, jag ger ut lån till
företag och privatpersoner på en låg och prisvärd ränta på
3% .Interest. Kontakta oss via e-post: onlineloanlenderz@gmail.com

LÅNE ANSÖKAN.

Ditt fullständiga namn:
adress:
land:
State:
Lånebelopp:
kön:
Lån Varaktighet:
Telefonnummer:
fax:
Månadsinkomst:
Specific date du behöver lånet:

OBS: Dessa behövs innan vi kan gå vidare med
transaktionen av lånet okej.

hälsningar

ONLINE LÅN SERVICE

 
At 06 november, 2015 12:31, Anonymous Maria Batista said...

Hej alla är här för att vittna om hur jag fick mina lån från fru Laura Smith efter att jag tillämpas flera gånger från olika långivare som hävdade att även vittna rätt i detta forum, jag trodde vittnesmål där verkliga och jag tillämpas, men de gav mig aldrig lån. Jag var i behov av akut lån för att starta ett företag och jag tillämpas från olika långivare som lovade att hjälpa men de gav mig aldrig lånet. Tills en vän till mig presentera mig till fru Laura Smith som lovade att hjälpa mig och faktiskt gjorde hon som hon lovade utan någon form av förseningar. Jag trodde aldrig att det fortfarande finns tillförlitliga långivare tills jag träffade Laura Smith, som verkligen hjälpte till med lån och ändrade mina belief.I vet inte om du är på något sätt är i behov av en verklig och brådskande lån, fri känsla kontakta Laura Smith via sin e-post {mrslaurasmithloanfirm@hotmail.com}

Maria Batista

 
At 08 november, 2015 21:33, Anonymous Anonym said...

Är du i några ekonomiska svårigheter? Behöver du ett lån för att starta ett företag eller för att betala dina räkningar? Vi ger ut lån till människor som behöver hjälp. Ansök nu via e-post: elenanino07@gmail.com

Tack och Gud välsigne
Fru Elena

 
At 12 november, 2015 04:13, Blogger Adamfred said...

Hallå,
Letar du efter ett företag lån, personliga lån,
bolån, billån, lån
studielån, konsolidering lån, utan säkerhet
garanti, riskkapital, etc ... Eller helt enkelt vägra
lån från en bank eller himmel grupp finansinstitut för ett eller flera skäl?
Du är den rätta lösningen för kredit! Vi är en
privat långivare, erbjuder vi lån till företag och privatpersoner med
låg och prisvärd ränta på 3%. Så om du är
intresserade av en snabb och enkel lån. E-post
Kontakt: Adamfred24@gmail.com
NAMN:…………….
ÅLDER:……………..
SEX:……………….
Civilstånd: .................. ..
Kontakt Telefonnummer: ................
ADRESS:………………….
STAD:……………….
ANGE:………………..
LAND:……………….
POSTNUMMER:…………………
OCKUPATION:…………………..
MÅNADSINKOMST:………………..
BELOPP BEHÖVS: ......................
SYFTET MED LÅN: ........................

Vi väntar på din snabba svar på detta e-post: Adamfred24@gmail.com eller Adamfred2@outlook.com

Hälsningar,

 
At 14 november, 2015 22:44, Blogger Unknown said...

Är du en affärsman eller kvinna? Om det i alla finansiella problem eller behöver pengar för att starta ett eget företag? Om du betalar räkningar eller skulder att lösa, eller behöver jag ett lån för att starta en trevlig företag? Har du en låg kredit värdering och det är svårt lokala banker / kapital som vill få en inteckning från en annan finansiell institution? Behöver du ett lån eller finansiering av någon anledning, om man så vill,

* Fordon lån
* Real Estate Lån
* Business lån
* Övriga lån
* Kreditera
* Mastercard

Vänligen kontakta oss via e-post: swissloanings@gmail.com
Obs: Lån ger en årlig ränta på endast 2%. Hoppas du kommer att få kredit i något land i världen bör vara bostäder.

Alla kunder behöver, måste vi lämna följande information för att öppna ett lån bearbetning fil.

1. Fullständigt namn: ...............................
2. ADRESS: .............................. .. ...
3. ARBETE: .....................
4. STAT: ........................
5. VILLKOR: ........................ ..
6. Stad: ...........................
7. SEX: ............................
8. Ålder ........................... ..
9. mobiltelefonnummer: ............ ..
10. ANTAL poäng som krävs: ..........
Inkomst 11.Monthly ..................
12.DURATION av: ..................... ..
13. LÅN SYFTE ...............

Tack för ditt samarbete
swissloanings Investment.
E-postadress: swissloanings@gmail.com.

 
At 15 november, 2015 18:22, Blogger petesamuel said...

Jag erbjuder lån till låg ränta. affärs Fonder och personal finansierar
är
available.If du är i skuld och du behöver ett lån Låt oss veta,
även med dåliga krediter, fortsätter vi att erbjuda dig lån för mer
information och ekonomiskt stöd .. kontakta oss idag
jonathan.nta@hotmail.com

 
At 26 november, 2015 09:27, Blogger Cristine Cooper said...

Bra dag Sir / fru:
Att få en legitim lån har alltid varit ett stort problem att människor
som har ekonomiska problem och behöver lösning på det. Frågan om
kredit och säkerhet är något som kunderna är alltid orolig
om när de söker ett lån från en legitim långivare. Våra tjänster
Inkludera följande:
Skuldkonsolidering
Topplån
Business lån
personliga lån
Internationella lån
familj lån
För ytterligare information att gå upphandla ett lån kontakta oss,
Vänligen anmäl ditt deltagande omedelbart på det här meddelandet: davidpetersonloanfirm1@outlook.com
Lägg märke till att lånet ges ut i 2% ränta, vänligen få
tillbaka till oss nu om intresse finns.

Namn: David Peterson
E-postadress: davidpetersonloanfirm1@outlook.com

 
At 30 november, 2015 01:18, Blogger Unknown said...

Hej alla,

Jag är Miller Porter Privat lån långivare med ett rykte om god arbetsmiljö
Ansök idag om du behöver nödlån från ett välkänt företag.
goda förutsättningar och relationerna på arbetsmarknaden, och då
kontakta oss så vi erbjuda lån
prisvärd ränta på 3%, och arbeta med oss
det kommer att bli en bra erfarenhet. Om du är intresserad, kontakta
oss via e-post: millerporter102@yahoo.com eller
+2348136145452

 
At 21 december, 2015 07:32, Anonymous Mr Lewis Reeder said...

Är du i behov av enkel kvalificerade Business eller personliga lån? Vi erbjuder alla typer av lån, såsom Business start-up lån, personliga lån, Investment lån etc. För mer information, kontakta oss via e-post: lewis_rreders@hotmail.com
1) fullständiga namn:
2) Land:
3) Telefonnummer:
4) Lånebelopp behövs:
)Månadsinkomst
Ockupation:
5) Lån Varaktighet:
kontakta oss på: lewis_rreders@hotmail.com
Med vänliga hälsningar,
Mr Lewis Reeder

 
At 04 januari, 2016 23:35, Blogger george said...

Få ett lån idag gälla vid låg hastighet nu lån ges med en hastighet av 3% tillämpas nu detta kan öka din verksamhet till en större höjd. Vi erbjuder lån till företag och personliga människor, om du behöver ett lån för att starta ett företag eller lån för att betala räkningar inte att kontakta oss via (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) nu och få ett lån från vårt företag ... Jag gör det bästa lånet tjänster.

snabb Lån Erbjudandet

 
At 18 januari, 2016 00:11, Blogger Jennifer Workman said...

Hej

Har du nekats av din bank eller andra finansiella
institution, oroa dig inte mer eftersom
Detta företag ger ut lån på 3% för våra kunder som är villiga
betala mer i de kommande åren...
Du är intresserad av att ansöka om lån, som anges nedan, vänligen
Skicka ett mail till {den jenniferworkmanloancompany@yahoo.com}
Vi erbjuder följande typ av lån.
* Kredit...
* Personliga lån...
* Business lån...
* Investeringar lån...
* Utveckling lån...
* Köpa lån...
* Konstruktion lån...
* Lån för att köpa en bil...
* Skuldkonsolidering lån...
* Internationella lån...
* Studielån och mycket mer utan dröjsmål...
Ansöka och få lånet inom 48 timmar...
Vårt mål är att ge den
bästa och billigaste finansiella tjänster till våra kunder. Under de senaste
år, har vårt bolag varit fått en av ledande finansiella
leverantörer i Kingston upon Hull City i synnerhet och i Förenade kungariket i
allmänna och andra delar av världen där vi också har
värdefulla kunder. Vår vision i de närmaste åren är att bli den
bästa leverantör av finansiella tjänster i världen.

Fru Jennifer Work Man

GEO

 
At 19 januari, 2016 16:28, Anonymous Anonym said...

Du i nogen form for økonomiske vanskeligheder? Har du brug for et lån til at rydde din gæld? Vil du øge din økonomi? Du er en virksomhed person, der ønsker at udvide hans / hendes selskab. Du er hermed bedes kontakte den virkelige helt, tillid og effektive långivende selskab kredit lån. Jeg lærte både enkeltpersoner og regeringen for vores høje effektivitet.

Service omfatter:
* Personlige lån (Secure og usikrede)
* Business lån (Secure og usikrede)
* Home Improvement
* Inventor Lån
* Auto Lån
osv ..

Venligst komme tilbage til os, hvis du er interesseret, via gkfinance01@gmail.com

Med venlig hilsen
Daniel Demetrios
gkfinance01@gmail.com

 
At 19 januari, 2016 18:40, Blogger Unknown said...

rättvis finansiering i mindre än 72 timmar
Du söker efter medel för att öka din verksamhet på en gång till genomförandet av ett projekt, en lägenhet, och du behöver för att möta familjeproblem, men tyvärr du vet inte vilken dörr skrivit att kvalificera sig för finansiering för att möta dina behov i mindre än 72 timmar.
Jag hade 25000€ för finansiering av öppnandet av min butik utan rädsla
Om du är ärlig och du faktiskt behöver kontakta kommer dem och du att fyllas.
Här är hennes har mail:nadeomishra@gmail.com

 
At 02 februari, 2016 15:42, Blogger Unknown said...

ICC Mortgage And financial Services,Is a sincere and certified private Loan company approved by the Government,we give out international and local loans to all countries in the world,Amount given out $2,500 to $100,000,000 Dollars, Euro and Pounds.We offer loans with a dependable guarantee to all of our clients. Our loan interest rates are very low and affordable with a negotiable duration.
Available now
MORTGAGE, PERSONAL, TRAVEL, STUDENT, EXPANSION OF BUSINESS AND NEW UNSECURED, SECURE, CONSOLIDATE
AND MORE
Available now..
Apply for a loan today with your loan amount and duration, Its Easy and fast to get. 4% interest rates and monthly
installment payments.
{dawnmartin.icc@gmail.com}

Regards,
Dawn Martin
(917)791-7667

 
At 08 februari, 2016 12:10, Blogger Unknown said...

De, der har behov for akut finansiel bistand har fået hjælp af firmaet, og der har været positive anmeldelser fra vores kunder. Så der er altid en forsikring, når man arbejder med firmaet for vi har en A + rating med hensyn til finansiering, så at arbejde med os vil garantere dig af købet af dit lån uden nogen stress. hvis du har brug finansiering venligst email mig (jamescarlconsults@hotmail.com)

Eller via min hjemmeside: www.jamescarlloanfirm.webs.com

 
At 10 februari, 2016 18:48, Blogger Anita Frank said...

HUR JAG FICK MIN lån från detta stora företag

Hej kära människor, jag är Anita Frank, som för närvarande bor i New Jersey City, USA. Jag är en änka för närvarande med tre barn och jag var fast i en ekonomisk situation i april 2015 och jag behövde för att refinansiera och betala mina räkningar. Jag försökte söka lån från olika lån företag både privat- och företagskunder men aldrig med framgång, och de flesta banker minskade min kredit, inte fullt offer för dessa ligister på det som kallar sig själva pengar långivaren de är alla bluff, är allt de vill ha dina pengar och du väl inte höra från dem igen de har gjort det till mig två gånger innan jag träffade Mr Wilson Edwards den mest intressanta delen av det är att mina lån var överföring till mig inom 74hours så jag kommer råd du kontakta Mr Edwards om du är intresserade av att få lån och du är säker på att du kan betala tillbaka i tid du kan kontakta honom via e-post ......... (wilsonedwardsloancompany@gmail.com) nr kreditkontroll, ingen samarbete signerat med bara 2% ränta och bättre amorteringsplaner och schema om du måste kontakta alla företag med hänvisning till ett lån utan säkerhet sedan kontakta Wilson Edwards idag för ditt lån
De erbjuder alla typer av kategorier av lån de
Kortsiktigt lån (5_10years)
Långfristigt lån (20_40)
Media låne (10_20)
De erbjuder lån som
Bostadslån ............., Business lån ........ Skuld lån .......
Studielån .........., Business starta lån
Företag lån ......., Företag lån .............. etc
Email .......... (wilsonedwardsloancompany@gmail.com)
När det gäller finanskrisen och lån sedan Wilson Edwards lån finansiell är platsen att gå tala honom bara jag Mrs Anita Frank hänvisa dig Lycka ................... ....

 
At 22 april, 2016 03:20, Blogger Sr. William said...

God dag,

Är du en affärsman eller kvinna? Är du i någon finansiell oreda eller behöver du pengar för att starta ett eget företag? Behöver lån? Betala din skuld eller betala dina räkningar eller starta en trevlig företag? Här är lösningen WILLIAM FINANCE AGENCY

a) Lån Personal och expansion,
b) Entreprenörskap, utbildning,
c) skuldkonsolidering ,
d) Lån jul

lånebehov

1. Fullständigt namn:.
2. Mobilnummer:.
3. Land:.
4. Lånebelopp behövs:.
5. Varaktighet för lån:.

Komma tillbaka till oss med den nödvändiga mängden och varaktigheten av lånet! Alla intresserade kandidater bör komma tillbaka till mig via e-post: williamfinanceagency@gmail.com

 
At 22 april, 2016 03:21, Blogger Sr. William said...

God dag,

Är du en affärsman eller kvinna? Är du i någon finansiell oreda eller behöver du pengar för att starta ett eget företag? Behöver lån? Betala din skuld eller betala dina räkningar eller starta en trevlig företag? Här är lösningen WILLIAM FINANCE AGENCY

a) Lån Personal och expansion,
b) Entreprenörskap, utbildning,
c) skuldkonsolidering ,
d) Lån jul

lånebehov

1. Fullständigt namn:.
2. Mobilnummer:.
3. Land:.
4. Lånebelopp behövs:.
5. Varaktighet för lån:.

Komma tillbaka till oss med den nödvändiga mängden och varaktigheten av lånet! Alla intresserade kandidater bör komma tillbaka till mig via e-post: williamfinanceagency@gmail.com

 
At 05 maj, 2016 19:25, Blogger Unknown said...

Behöver du en brådskande finansiell kredit lån?
* Mycket snabb och omedelbar överföring till ditt bankkonto
* Återbetalning startar åtta månader efter att du får pengar
bankkonto
* Ränta på 2% Låg
* Långsiktig återbetalning (1-30 år) Längd
* Flexibla lånevillkor och månatlig betalning
*. Hur lång tid tar det för att finansiera? Efter att ha lämnat låneansökan
Du kan förvänta dig ett preliminärt svar mindre än 24 timmar
finansiering 72-96 timmar efter att ha fått den information de behöver
från dig.

Kontakta detta legitima och licensierade företag, auktoriserad
att ge ekonomiskt stöd till alla
För mer information och lån ansökningsblankett

e-post: cashfirmarena@gmail.com


Vänliga hälsningar
Sir Joel Williams
CASH FAST lån företag
vd
TEL: +60183723787
E-post: cashfirmarena@gmail.com
Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

 
At 03 juni, 2016 15:03, Blogger daniel john said...

Är du i någon form av ekonomiska svårigheter? Behöver du ett lån för
skuldkonsolidering , konstruktion, fastigheter lån, refinansiera, personlig,
syftet eller akut pengar? Är du en affärsman eller
kvinnor som planerar att expandera sin verksamhet, erbjuder vi lån av alla slag. om intresse kontakta oss idag via emmanuelruth536@gmail.com med informationen nedan.

FULLSTÄNDIGA NAMN:
LAND:
LÅNEBELOPP BEHÖVS:
LÅN TID:
MÅNADSINKOMST:
TELEFONNUMMER:
Tack,

Ruth

 
At 19 juni, 2016 16:32, Blogger Unknown said...

behöver du en äkta lån i affärssyfte eller för att betala din skuld kontakt Mr Kellie Wilson nu för äkta lån via e-post: Oceanicfinance113@gmail.com

 
At 20 juni, 2016 09:59, Blogger Unknown said...

Letar du efter en mycket äkta lån? Till ett överkomligt ränta? Behandlas inom 24 timmar. Har du fått avslag hela tiden av din banker och andra finansiella institutioner? Maurice finansiering är att erbjuda lån som sträcker sig från 1,000.00 Min. till 50,000,000.00 Max. Vid 2% ränta. Kontakta honom via (mauricefinance@hotmail.com)

 
At 22 juni, 2016 02:53, Anonymous Anonym said...

Vittnesbörd. Jag är Mrs EVA Olausson Jag fick faktiskt min lån

Jag presenterar mig är EVA Olausson, det är för mycket bedrägeri mellan särskilda låneerbjudanden. Jag har besökt ett lån annons webbplats mellan särskilt allvarlig i hela världen och jag upplevde en underbar kvinna vid namn Mr JOSEZ BAEUTIER som hjälper människor i lån och gett mig en lån 500,000 Kr med mycket låg ränta från hans sida eller 2% på min lånetiden och sedan nästa morgon jag fick pengar utan protokoll. Behöver personlig kredit vägrar din bank dig ett lån, du är i något land i världen du pratar med honom och du pressa nöjd men var försiktig så att du inte tycker om att betala tillbaka lånen. Här är hans e-post: josezbaeutier@gmail.com

Lycka till. Och glöm inte att dela för att hjälpa dina nära och kära som är i behov

 
At 22 juni, 2016 02:53, Anonymous Anonym said...

Vittnesbörd. Jag är Mrs EVA Olausson Jag fick faktiskt min lån

Jag presenterar mig är EVA Olausson, det är för mycket bedrägeri mellan särskilda låneerbjudanden. Jag har besökt ett lån annons webbplats mellan särskilt allvarlig i hela världen och jag upplevde en underbar kvinna vid namn Mr JOSEZ BAEUTIER som hjälper människor i lån och gett mig en lån 500,000 Kr med mycket låg ränta från hans sida eller 2% på min lånetiden och sedan nästa morgon jag fick pengar utan protokoll. Behöver personlig kredit vägrar din bank dig ett lån, du är i något land i världen du pratar med honom och du pressa nöjd men var försiktig så att du inte tycker om att betala tillbaka lånen. Här är hans e-post: josezbaeutier@gmail.com

Lycka till. Och glöm inte att dela för att hjälpa dina nära och kära som är i behov

 
At 22 juni, 2016 02:54, Anonymous Anonym said...

Vittnesbörd. Jag är Mrs EVA Olausson Jag fick faktiskt min lån

Jag presenterar mig är EVA Olausson, det är för mycket bedrägeri mellan särskilda låneerbjudanden. Jag har besökt ett lån annons webbplats mellan särskilt allvarlig i hela världen och jag upplevde en underbar kvinna vid namn Mr JOSEZ BAEUTIER som hjälper människor i lån och gett mig en lån 500,000 Kr med mycket låg ränta från hans sida eller 2% på min lånetiden och sedan nästa morgon jag fick pengar utan protokoll. Behöver personlig kredit vägrar din bank dig ett lån, du är i något land i världen du pratar med honom och du pressa nöjd men var försiktig så att du inte tycker om att betala tillbaka lånen. Här är hans e-post: josezbaeutier@gmail.com

Lycka till. Och glöm inte att dela för att hjälpa dina nära och kära som är i behov

 
At 22 juni, 2016 02:55, Anonymous Anonym said...

Vittnesbörd. Jag är Mrs EVA Olausson Jag fick faktiskt min lån

Jag presenterar mig är EVA Olausson, det är för mycket bedrägeri mellan särskilda låneerbjudanden. Jag har besökt ett lån annons webbplats mellan särskilt allvarlig i hela världen och jag upplevde en underbar kvinna vid namn Mr JOSEZ BAEUTIER som hjälper människor i lån och gett mig en lån 500,000 Kr med mycket låg ränta från hans sida eller 2% på min lånetiden och sedan nästa morgon jag fick pengar utan protokoll. Behöver personlig kredit vägrar din bank dig ett lån, du är i något land i världen du pratar med honom och du pressa nöjd men var försiktig så att du inte tycker om att betala tillbaka lånen. Här är hans e-post: josezbaeutier@gmail.com

Lycka till. Och glöm inte att dela för att hjälpa dina nära och kära som är i behov

 
At 22 juni, 2016 02:56, Anonymous Anonym said...

Vittnesbörd. Jag är Mrs EVA Olausson Jag fick faktiskt min lån

Jag presenterar mig är EVA Olausson, det är för mycket bedrägeri mellan särskilda låneerbjudanden. Jag har besökt ett lån annons webbplats mellan särskilt allvarlig i hela världen och jag upplevde en underbar kvinna vid namn Mr JOSEZ BAEUTIER som hjälper människor i lån och gett mig en lån 500,000 Kr med mycket låg ränta från hans sida eller 2% på min lånetiden och sedan nästa morgon jag fick pengar utan protokoll. Behöver personlig kredit vägrar din bank dig ett lån, du är i något land i världen du pratar med honom och du pressa nöjd men var försiktig så att du inte tycker om att betala tillbaka lånen. Här är hans e-post: josezbaeutier@gmail.com

Lycka till. Och glöm inte att dela för att hjälpa dina nära och kära som är i behov

 
At 22 juni, 2016 14:21, Anonymous Anonym said...

Vittnesbörd. Jag är Mrs EVA Olausson Jag fick faktiskt min lån

Jag presenterar mig är EVA Olausson, det är för mycket bedrägeri mellan särskilda låneerbjudanden. Jag har besökt ett lån annons webbplats mellan särskilt allvarlig i hela världen och jag upplevde en underbar kvinna vid namn Mr JOSEZ BAEUTIER som hjälper människor i lån och gett mig en lån 500,000 Kr med mycket låg ränta från hans sida eller 2% på min lånetiden och sedan nästa morgon jag fick pengar utan protokoll. Behöver personlig kredit vägrar din bank dig ett lån, du är i något land i världen du pratar med honom och du pressa nöjd men var försiktig så att du inte tycker om att betala tillbaka lånen. Här är hans e-post: josezbaeutier@gmail.com

Lycka till. Och glöm inte att dela för att hjälpa dina nära och kära som är i behov

 
At 22 juni, 2016 14:22, Anonymous Anonym said...

Vittnesbörd. Jag är Mrs EVA Olausson Jag fick faktiskt min lån

Jag presenterar mig är EVA Olausson, det är för mycket bedrägeri mellan särskilda låneerbjudanden. Jag har besökt ett lån annons webbplats mellan särskilt allvarlig i hela världen och jag upplevde en underbar kvinna vid namn Mr JOSEZ BAEUTIER som hjälper människor i lån och gett mig en lån 500,000 Kr med mycket låg ränta från hans sida eller 2% på min lånetiden och sedan nästa morgon jag fick pengar utan protokoll. Behöver personlig kredit vägrar din bank dig ett lån, du är i något land i världen du pratar med honom och du pressa nöjd men var försiktig så att du inte tycker om att betala tillbaka lånen. Här är hans e-post: josezbaeutier@gmail.com

Lycka till. Och glöm inte att dela för att hjälpa dina nära och kära som är i behov

 
At 22 juni, 2016 14:23, Anonymous Anonym said...

Vittnesbörd. Jag är Mrs EVA Olausson Jag fick faktiskt min lån

Jag presenterar mig är EVA Olausson, det är för mycket bedrägeri mellan särskilda låneerbjudanden. Jag har besökt ett lån annons webbplats mellan särskilt allvarlig i hela världen och jag upplevde en underbar kvinna vid namn Mr JOSEZ BAEUTIER som hjälper människor i lån och gett mig en lån 500,000 Kr med mycket låg ränta från hans sida eller 2% på min lånetiden och sedan nästa morgon jag fick pengar utan protokoll. Behöver personlig kredit vägrar din bank dig ett lån, du är i något land i världen du pratar med honom och du pressa nöjd men var försiktig så att du inte tycker om att betala tillbaka lånen. Här är hans e-post: josezbaeutier@gmail.com

Lycka till. Och glöm inte att dela för att hjälpa dina nära och kära som är i behov

 
At 22 juni, 2016 14:24, Anonymous Anonym said...

Vittnesbörd. Jag är Mrs EVA Olausson Jag fick faktiskt min lån

Jag presenterar mig är EVA Olausson, det är för mycket bedrägeri mellan särskilda låneerbjudanden. Jag har besökt ett lån annons webbplats mellan särskilt allvarlig i hela världen och jag upplevde en underbar kvinna vid namn Mr JOSEZ BAEUTIER som hjälper människor i lån och gett mig en lån 500,000 Kr med mycket låg ränta från hans sida eller 2% på min lånetiden och sedan nästa morgon jag fick pengar utan protokoll. Behöver personlig kredit vägrar din bank dig ett lån, du är i något land i världen du pratar med honom och du pressa nöjd men var försiktig så att du inte tycker om att betala tillbaka lånen. Här är hans e-post: josezbaeutier@gmail.com

Lycka till. Och glöm inte att dela för att hjälpa dina nära och kära som är i behov

 
At 22 juni, 2016 18:51, Anonymous Anonym said...

Vittnesbörd. Jag är Mrs EVA Olausson Jag fick faktiskt min lån

Jag presenterar mig är EVA Olausson, det är för mycket bedrägeri mellan särskilda låneerbjudanden. Jag har besökt ett lån annons webbplats mellan särskilt allvarlig i hela världen och jag upplevde en underbar kvinna vid namn Mr JOSEZ BAEUTIER som hjälper människor i lån och gett mig en lån 500,000 Kr med mycket låg ränta från hans sida eller 2% på min lånetiden och sedan nästa morgon jag fick pengar utan protokoll. Behöver personlig kredit vägrar din bank dig ett lån, du är i något land i världen du pratar med honom och du pressa nöjd men var försiktig så att du inte tycker om att betala tillbaka lånen. Här är hans e-post: josezbaeutier@gmail.com

Lycka till. Och glöm inte att dela för att hjälpa dina nära och kära som är i behov

 
At 23 juni, 2016 09:04, Anonymous Anonym said...

Vittnesbörd. Jag är Mrs EVA Olausson Jag fick faktiskt min lån

Jag presenterar mig är EVA Olausson, det är för mycket bedrägeri mellan särskilda låneerbjudanden. Jag har besökt ett lån annons webbplats mellan särskilt allvarlig i hela världen och jag upplevde en underbar kvinna vid namn Mr JOSEZ BAEUTIER som hjälper människor i lån och gett mig en lån 500,000 Kr med mycket låg ränta från hans sida eller 2% på min lånetiden och sedan nästa morgon jag fick pengar utan protokoll. Behöver personlig kredit vägrar din bank dig ett lån, du är i något land i världen du pratar med honom och du pressa nöjd men var försiktig så att du inte tycker om att betala tillbaka lånen. Här är hans e-post: josezbaeutier@gmail.com

Lycka till. Och glöm inte att dela för att hjälpa dina nära och kära som är i behov

 
At 23 juni, 2016 09:04, Anonymous Anonym said...

Vittnesbörd. Jag är Mrs EVA Olausson Jag fick faktiskt min lån

Jag presenterar mig är EVA Olausson, det är för mycket bedrägeri mellan särskilda låneerbjudanden. Jag har besökt ett lån annons webbplats mellan särskilt allvarlig i hela världen och jag upplevde en underbar kvinna vid namn Mr JOSEZ BAEUTIER som hjälper människor i lån och gett mig en lån 500,000 Kr med mycket låg ränta från hans sida eller 2% på min lånetiden och sedan nästa morgon jag fick pengar utan protokoll. Behöver personlig kredit vägrar din bank dig ett lån, du är i något land i världen du pratar med honom och du pressa nöjd men var försiktig så att du inte tycker om att betala tillbaka lånen. Här är hans e-post: josezbaeutier@gmail.com

Lycka till. Och glöm inte att dela för att hjälpa dina nära och kära som är i behov

 
At 23 juni, 2016 16:43, Blogger gloria said...

verklig vittnesbörd om mitt lån jag fick

Hej, ursäkta mig för detta oväntat meddelande. Men jag måste vittna för Gud gjorde mig miraklet jag någonsin sett. Om jag kan le igen tack vare denna dam från vilken jag fick ett lån på 800,000 Kr för mitt projekt och två av mina kollegor har också fått lån från denna dam utan problem. Jag råder dig att inte välja fel person. Om du vill verkligen göra ett lån pengar för projektet och alla andra. Jag publicerar det här meddelandet eftersom denna dam kändes bra med detta lån. Det är genom en vän jag träffade denna ärlig och generös dam som hjälpte mig att få detta lån. Så jag föreslår att du kontaktar henne och det kommer att tillfredsställa dig för alla dina besoins.voici adress: gloriadorafane@gmail.com

 
At 23 juni, 2016 16:44, Blogger gloria said...

verklig vittnesbörd om mitt lån jag fick

Hej, ursäkta mig för detta oväntat meddelande. Men jag måste vittna för Gud gjorde mig miraklet jag någonsin sett. Om jag kan le igen tack vare denna dam från vilken jag fick ett lån på 800,000 Kr för mitt projekt och två av mina kollegor har också fått lån från denna dam utan problem. Jag råder dig att inte välja fel person. Om du vill verkligen göra ett lån pengar för projektet och alla andra. Jag publicerar det här meddelandet eftersom denna dam kändes bra med detta lån. Det är genom en vän jag träffade denna ärlig och generös dam som hjälpte mig att få detta lån. Så jag föreslår att du kontaktar henne och det kommer att tillfredsställa dig för alla dina besoins.voici adress: gloriadorafane@gmail.com

 
At 23 juni, 2016 16:45, Blogger gloria said...

verklig vittnesbörd om mitt lån jag fick

Hej, ursäkta mig för detta oväntat meddelande. Men jag måste vittna för Gud gjorde mig miraklet jag någonsin sett. Om jag kan le igen tack vare denna dam från vilken jag fick ett lån på 800,000 Kr för mitt projekt och två av mina kollegor har också fått lån från denna dam utan problem. Jag råder dig att inte välja fel person. Om du vill verkligen göra ett lån pengar för projektet och alla andra. Jag publicerar det här meddelandet eftersom denna dam kändes bra med detta lån. Det är genom en vän jag träffade denna ärlig och generös dam som hjälpte mig att få detta lån. Så jag föreslår att du kontaktar henne och det kommer att tillfredsställa dig för alla dina besoins.voici adress: gloriadorafane@gmail.com

 
At 23 juni, 2016 16:45, Blogger gloria said...

verklig vittnesbörd om mitt lån jag fick

Hej, ursäkta mig för detta oväntat meddelande. Men jag måste vittna för Gud gjorde mig miraklet jag någonsin sett. Om jag kan le igen tack vare denna dam från vilken jag fick ett lån på 800,000 Kr för mitt projekt och två av mina kollegor har också fått lån från denna dam utan problem. Jag råder dig att inte välja fel person. Om du vill verkligen göra ett lån pengar för projektet och alla andra. Jag publicerar det här meddelandet eftersom denna dam kändes bra med detta lån. Det är genom en vän jag träffade denna ärlig och generös dam som hjälpte mig att få detta lån. Så jag föreslår att du kontaktar henne och det kommer att tillfredsställa dig för alla dina besoins.voici adress: gloriadorafane@gmail.com

 
At 23 juni, 2016 16:48, Blogger gloria said...

verklig vittnesbörd om mitt lån jag fick

Hej, ursäkta mig för detta oväntat meddelande. Men jag måste vittna för Gud gjorde mig miraklet jag någonsin sett. Om jag kan le igen tack vare denna dam från vilken jag fick ett lån på 800,000 Kr för mitt projekt och två av mina kollegor har också fått lån från denna dam utan problem. Jag råder dig att inte välja fel person. Om du vill verkligen göra ett lån pengar för projektet och alla andra. Jag publicerar det här meddelandet eftersom denna dam kändes bra med detta lån. Det är genom en vän jag träffade denna ärlig och generös dam som hjälpte mig att få detta lån. Så jag föreslår att du kontaktar henne och det kommer att tillfredsställa dig för alla dina besoins.voici adress: gloriadorafane@gmail.com

 
At 23 juni, 2016 16:49, Blogger gloria said...

verklig vittnesbörd om mitt lån jag fick

Hej, ursäkta mig för detta oväntat meddelande. Men jag måste vittna för Gud gjorde mig miraklet jag någonsin sett. Om jag kan le igen tack vare denna dam från vilken jag fick ett lån på 800,000 Kr för mitt projekt och två av mina kollegor har också fått lån från denna dam utan problem. Jag råder dig att inte välja fel person. Om du vill verkligen göra ett lån pengar för projektet och alla andra. Jag publicerar det här meddelandet eftersom denna dam kändes bra med detta lån. Det är genom en vän jag träffade denna ärlig och generös dam som hjälpte mig att få detta lån. Så jag föreslår att du kontaktar henne och det kommer att tillfredsställa dig för alla dina besoins.voici adress: gloriadorafane@gmail.com

 
At 23 juni, 2016 16:50, Blogger gloria said...

verklig vittnesbörd om mitt lån jag fick

Hej, ursäkta mig för detta oväntat meddelande. Men jag måste vittna för Gud gjorde mig miraklet jag någonsin sett. Om jag kan le igen tack vare denna dam från vilken jag fick ett lån på 800,000 Kr för mitt projekt och två av mina kollegor har också fått lån från denna dam utan problem. Jag råder dig att inte välja fel person. Om du vill verkligen göra ett lån pengar för projektet och alla andra. Jag publicerar det här meddelandet eftersom denna dam kändes bra med detta lån. Det är genom en vän jag träffade denna ärlig och generös dam som hjälpte mig att få detta lån. Så jag föreslår att du kontaktar henne och det kommer att tillfredsställa dig för alla dina besoins.voici adress: gloriadorafane@gmail.com

 
At 23 juni, 2016 16:53, Blogger gloria said...

verklig vittnesbörd om mitt lån jag fick

Hej, ursäkta mig för detta oväntat meddelande. Men jag måste vittna för Gud gjorde mig miraklet jag någonsin sett. Om jag kan le igen tack vare denna dam från vilken jag fick ett lån på 800,000 Kr för mitt projekt och två av mina kollegor har också fått lån från denna dam utan problem. Jag råder dig att inte välja fel person. Om du vill verkligen göra ett lån pengar för projektet och alla andra. Jag publicerar det här meddelandet eftersom denna dam kändes bra med detta lån. Det är genom en vän jag träffade denna ärlig och generös dam som hjälpte mig att få detta lån. Så jag föreslår att du kontaktar henne och det kommer att tillfredsställa dig för alla dina besoins.voici adress: gloriadorafane@gmail.com

 
At 23 juni, 2016 16:54, Blogger gloria said...

verklig vittnesbörd om mitt lån jag fick

Hej, ursäkta mig för detta oväntat meddelande. Men jag måste vittna för Gud gjorde mig miraklet jag någonsin sett. Om jag kan le igen tack vare denna dam från vilken jag fick ett lån på 800,000 Kr för mitt projekt och två av mina kollegor har också fått lån från denna dam utan problem. Jag råder dig att inte välja fel person. Om du vill verkligen göra ett lån pengar för projektet och alla andra. Jag publicerar det här meddelandet eftersom denna dam kändes bra med detta lån. Det är genom en vän jag träffade denna ärlig och generös dam som hjälpte mig att få detta lån. Så jag föreslår att du kontaktar henne och det kommer att tillfredsställa dig för alla dina besoins.voici adress: gloriadorafane@gmail.com

 
At 23 juni, 2016 19:45, Blogger EVA said...

snabb och tillförlitlig lån erbjudande är tillgängligt för alla

Hallå
Letar du efter ett lån omgående? antingen:
För att starta om din ekonomiska aktiviteter?
Att renovera det inre av din lägenhet, hus; byggnad?
Hyra?
bilköp?
Kredit för bröllopet?
Skuldsanering?
För att förverkliga ett projekt?
Eller av andra skäl osv ...
  Jag sätter dig med ett lån från 1000-4000000 Kr med mycket enkla ordalag i en takt av 2%.
Jag gör också investeringar och lån mellan i synnerhet alla slag. Jag erbjuder kort, medellång och lång sikt lån.
För mer information kontakta mig direkt till min e-postadress: evapersson901@gmail.com

PS: Jag bara låna ut till ärliga människor och benägna att betala mig mina pengar.

 
At 23 juni, 2016 19:46, Blogger EVA said...

snabb och tillförlitlig lån erbjudande är tillgängligt för alla

Hallå
Letar du efter ett lån omgående? antingen:
För att starta om din ekonomiska aktiviteter?
Att renovera det inre av din lägenhet, hus; byggnad?
Hyra?
bilköp?
Kredit för bröllopet?
Skuldsanering?
För att förverkliga ett projekt?
Eller av andra skäl osv ...
  Jag sätter dig med ett lån från 1000-4000000 Kr med mycket enkla ordalag i en takt av 2%.
Jag gör också investeringar och lån mellan i synnerhet alla slag. Jag erbjuder kort, medellång och lång sikt lån.
För mer information kontakta mig direkt till min e-postadress: evapersson901@gmail.com

PS: Jag bara låna ut till ärliga människor och benägna att betala mig mina pengar.

 
At 23 juni, 2016 19:47, Blogger EVA said...

snabb och tillförlitlig lån erbjudande är tillgängligt för alla

Hallå
Letar du efter ett lån omgående? antingen:
För att starta om din ekonomiska aktiviteter?
Att renovera det inre av din lägenhet, hus; byggnad?
Hyra?
bilköp?
Kredit för bröllopet?
Skuldsanering?
För att förverkliga ett projekt?
Eller av andra skäl osv ...
  Jag sätter dig med ett lån från 1000-4000000 Kr med mycket enkla ordalag i en takt av 2%.
Jag gör också investeringar och lån mellan i synnerhet alla slag. Jag erbjuder kort, medellång och lång sikt lån.
För mer information kontakta mig direkt till min e-postadress: evapersson901@gmail.com

PS: Jag bara låna ut till ärliga människor och benägna att betala mig mina pengar.

 
At 23 juni, 2016 19:47, Blogger EVA said...

snabb och tillförlitlig lån erbjudande är tillgängligt för alla

Hallå
Letar du efter ett lån omgående? antingen:
För att starta om din ekonomiska aktiviteter?
Att renovera det inre av din lägenhet, hus; byggnad?
Hyra?
bilköp?
Kredit för bröllopet?
Skuldsanering?
För att förverkliga ett projekt?
Eller av andra skäl osv ...
  Jag sätter dig med ett lån från 1000-4000000 Kr med mycket enkla ordalag i en takt av 2%.
Jag gör också investeringar och lån mellan i synnerhet alla slag. Jag erbjuder kort, medellång och lång sikt lån.
För mer information kontakta mig direkt till min e-postadress: evapersson901@gmail.com

PS: Jag bara låna ut till ärliga människor och benägna att betala mig mina pengar.

 
At 23 juni, 2016 19:49, Blogger EVA said...

snabb och tillförlitlig lån erbjudande är tillgängligt för alla

Hallå
Letar du efter ett lån omgående? antingen:
För att starta om din ekonomiska aktiviteter?
Att renovera det inre av din lägenhet, hus; byggnad?
Hyra?
bilköp?
Kredit för bröllopet?
Skuldsanering?
För att förverkliga ett projekt?
Eller av andra skäl osv ...
  Jag sätter dig med ett lån från 1000-4000000 Kr med mycket enkla ordalag i en takt av 2%.
Jag gör också investeringar och lån mellan i synnerhet alla slag. Jag erbjuder kort, medellång och lång sikt lån.
För mer information kontakta mig direkt till min e-postadress: evapersson901@gmail.com

PS: Jag bara låna ut till ärliga människor och benägna att betala mig mina pengar.

 
At 23 juni, 2016 19:51, Blogger EVA said...

snabb och tillförlitlig lån erbjudande är tillgängligt för alla

Hallå
Letar du efter ett lån omgående? antingen:
För att starta om din ekonomiska aktiviteter?
Att renovera det inre av din lägenhet, hus; byggnad?
Hyra?
bilköp?
Kredit för bröllopet?
Skuldsanering?
För att förverkliga ett projekt?
Eller av andra skäl osv ...
  Jag sätter dig med ett lån från 1000-4000000 Kr med mycket enkla ordalag i en takt av 2%.
Jag gör också investeringar och lån mellan i synnerhet alla slag. Jag erbjuder kort, medellång och lång sikt lån.
För mer information kontakta mig direkt till min e-postadress: evapersson901@gmail.com

PS: Jag bara låna ut till ärliga människor och benägna att betala mig mina pengar.

 
At 16 juli, 2016 08:12, Anonymous Anonym said...

Behöver du en brådskande lån eller annat ekonomiskt stöd?
Vi erbjuder alla typer av lån på två procent (2%) ränta. Maila oss nu
genom elinablakefinance@gmail.com med följande information
fullständigt namn
födelsedatum ::
land:
permanenta adress:
yrke:
lånebeloppet :
Lån Varaktighet:
Lån syfte:
månadsinkomst:

 
At 22 juli, 2016 11:49, Blogger Unknown said...

Behöver du ett lån? vänligen gälla icke stress (graysonpetersenloanfirm@outlook.com) om du vill få en prisvärd lån. Lån erbjuds här på en mycket låg ränta på 2%. tack.

 
At 26 juli, 2016 20:23, Blogger george said...

Få ett lån idag gälla vid låg hastighet nu lån ges med en hastighet av 3% tillämpas nu detta kan öka ditt företag till en större höjd. Vi erbjuder lån till företag och personliga människor, om du behöver ett lån för att starta ett företag eller lån för att betala räkningar inte att kontakta oss via (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) nu och få ett lån från vårt företag ... jag gör de bästa lån tjänster.

lån erbjuda brådskande.

 
At 09 augusti, 2016 00:29, Blogger Mr Titcomb Brown said...

Hej, Har du varit vägra ett lån från en falsk lån företag på internet ?, Behöver du en brådskande lån för att betala dina räkningar, Letar du efter ett företag lån eller ett personligt lån med en låg ränta på 2%? kontakta oss via vår e-post: adress: (amigoloancompany1@yahoo.co.za) med följande information:

Namn:
Land:
Ange:
Belopp:
Lån Varaktighet:
Telefonnummer:

Hälsningar

Mr Titcomb Brown

 
At 09 augusti, 2016 20:55, Blogger HOW TO GET YOUR EX BACK FAST said...

Behöver du in Lan , eller om du vill refinansiera ditt hem , räkningar Betala , utöka din verksamhet ? TITTA LANGRE Vi erbjuder alla typer av lån så som låg 3 % Ranta per år om intresse Kontakta oss via e-post : JAMESMOORELOANFIRM@GMAIL.COM

 
At 10 augusti, 2016 22:37, Blogger george said...

Vi erbjuder en mängd olika lån till privatpersoner (personligt lån), och samarbeta organ på en ränta på 3% kasse. Detta är utformad för att hjälpa dig att uppfylla de ekonomiska förpliktelserna, särskilt i den nuvarande globala finanskrisen. Du kan låna från 5000 - 100,000.000.00 (pund, euro eller dollar) För ytterligare frågor kontakta oss via e-post (excelservices.managementonline@gmail.com)

Hälsningar.

lån erbjuda brådskande.

 
At 20 augusti, 2016 20:26, Anonymous Anonym said...

kära kund
Är du trött på att söka lån och inteckningar, har du fått avslag hela tiden av din banker och andra finansiella institutioner, Vi erbjuder någon form av lån till privatpersoner och juridiska personer vid låg ränta rate.If du är intresserad av att ta ett lån, gärna att kontakta oss i dag, lovar vi att erbjuda dig de bästa tjänsterna ever.Just ger oss ett försök, eftersom en rättegång kommer att övertyga dig.
Vilka är dina finansiella behov?
Behöver du ett företag lån?
Behöver du ett personligt lån?
Vill du köpa en bil?
Vill du att refinansiera?
Behöver du ett hypotekslån?
Behöver du en stor kapital för att börja din
affärsförslag eller expansion? Har du förlorat hoppet och
du tror att det finns ingen väg ut, och din ekonomiska
bördor kvarstår?

1. Den sökandes namn .............................

2. Residential Country .....................

3. bostadsadress: ........................

4. BUSINESS ADRESS: ...........................

5. ÅLDER: ........................................

6. YRKE: .....................

7. lånebeloppet KRÄVS ..................

8.Loan Varaktighet .......................

9. syftet med lånet: .........................

10. Telefonnummer: .......................

11.LOAN VARAKTIGHET ........................

FYLL I ovanstående information och SKICKA
DET TILL kontaktuppgifter nedan:

E-POST: cynthiamorgansfunding@gmail.com

 
At 20 augusti, 2016 20:26, Anonymous Anonym said...

kära kund
Är du trött på att söka lån och inteckningar, har du fått avslag hela tiden av din banker och andra finansiella institutioner, Vi erbjuder någon form av lån till privatpersoner och juridiska personer vid låg ränta rate.If du är intresserad av att ta ett lån, gärna att kontakta oss i dag, lovar vi att erbjuda dig de bästa tjänsterna ever.Just ger oss ett försök, eftersom en rättegång kommer att övertyga dig.
Vilka är dina finansiella behov?
Behöver du ett företag lån?
Behöver du ett personligt lån?
Vill du köpa en bil?
Vill du att refinansiera?
Behöver du ett hypotekslån?
Behöver du en stor kapital för att börja din
affärsförslag eller expansion? Har du förlorat hoppet och
du tror att det finns ingen väg ut, och din ekonomiska
bördor kvarstår?

1. Den sökandes namn .............................

2. Residential Country .....................

3. bostadsadress: ........................

4. BUSINESS ADRESS: ...........................

5. ÅLDER: ........................................

6. YRKE: .....................

7. lånebeloppet KRÄVS ..................

8.Loan Varaktighet .......................

9. syftet med lånet: .........................

10. Telefonnummer: .......................

11.LOAN VARAKTIGHET ........................

FYLL I ovanstående information och SKICKA
DET TILL kontaktuppgifter nedan:

E-POST: cynthiamorgansfunding@gmail.com

 
At 21 augusti, 2016 05:48, Blogger george said...

Vi erbjuder en mängd olika lån till privatpersoner (personligt lån), och samarbeta organ på en ränta på 2% kasse. Detta är utformad för att hjälpa dig att uppfylla de ekonomiska förpliktelserna, särskilt i den nuvarande globala finanskrisen. Du kan låna från 5000 - 100,000.000.00 (pund, euro eller dollar) För ytterligare frågor kontakta oss via e-post (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

Hälsningar.

låneerbjudande

 
At 21 augusti, 2016 05:50, Blogger george said...

Vi erbjuder en mängd olika lån till privatpersoner (personligt lån), och samarbeta organ på en ränta på 2% kasse. Detta är utformad för att hjälpa dig att uppfylla de ekonomiska förpliktelserna, särskilt i den nuvarande globala finanskrisen. Du kan låna från 5000 - 100,000.000.00 (pund, euro eller dollar) För ytterligare frågor kontakta oss via e-post (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

Hälsningar.

låneerbjudande

 
At 01 september, 2016 12:01, Blogger Unknown said...

Jag är Carolyn V. Metnick, från Ohio USA, jag vill använda denna stora medium för att tillkännage denna långivare Elvin Morrison som är verkligen en Gud sände till min familj. några månader tillbaka jag var på jakt efter ett lån från internet där jag lurad av $ 3250,00, trodde jag aldrig att jag någonsin kommer att ansöka om ett lån på internet igen innan jag träffade en posit om detta långivare som gjorts av en Maury som också fick en lån från dem, då jag tog ett försök igen, efter lån bearbetning jag var att be att ge mina bankuppgifter som jag gjorde och till min stora förvåning jag beviljades ett lån på $ 45,000.00 först trodde jag det var ett skämt tills jag kom till bank för att bekräfta och det var sant, jag var överväldigad med glädje. så jag vill att ni alla som önskar ett lån och är i stånd att betala tillbaka pengarna vid rätt tid att kontakta: larsson_investment@outlook.com eller ringa dem på ett 530-924-053 och vara en delaktig i mitt vittnesbörd ... .

 
At 01 september, 2016 12:18, Blogger Unknown said...

Jag är Carolyn V. Metnick, från Ohio USA, jag vill använda denna stora medium för att tillkännage denna långivare Elvin Morrison som är verkligen en Gud sände till min familj. några månader tillbaka jag var på jakt efter ett lån från internet där jag lurad av $ 3250,00, trodde jag aldrig att jag någonsin kommer att ansöka om ett lån på internet igen innan jag träffade en posit om detta långivare som gjorts av en Maury som också fick en lån från dem, då jag tog ett försök igen, efter lån bearbetning jag var att be att ge mina bankuppgifter som jag gjorde och till min stora förvåning jag beviljades ett lån på $ 45,000.00 först trodde jag det var ett skämt tills jag kom till bank för att bekräfta och det var sant, jag var överväldigad med glädje. så jag vill att ni alla som önskar ett lån och är i stånd att betala tillbaka pengarna vid rätt tid att kontakta: larsson_investment@outlook.com eller ringa dem på ett 530-924-053 och vara en delaktig i mitt vittnesbörd ... .

 
At 08 september, 2016 07:06, Anonymous Anonym said...

personer har letat efter som att hjälpa dem med pengar eller finansiering, är de goda nyheterna här att det finns en känd lån långivare som har gett ut lån och ekonomiskt stöd till många personer från olika delar av världen, har han börjat ge ut internet lån och ekonomiskt stöd över hela världen.
Om du behöver ett lån, ekonomiskt bistånd eller en investerare du är mycket välkommen att kontakta denna välkända lån långivare på sin e-post: johnlutherloanfirm1@outlook.com
när du behöver pengar för att betala dina räkningar kan du också kontakta honom på sin e-post, ger han alla typer av lån, kontakta honom idag via e-post: johnlutherloanfirm1@outlook.com

tack

 
At 13 september, 2016 09:31, Blogger Sara.Hansson said...Lösningsmedel likviditet lån för privatpersoner

Hej Mr / Mrs Vid den här tiden på året slut HAVANNA VERONIKA ger kredit av något slag till en
den låga räntan på 2% per år i stället för 3%. Vi är redo att göra ett minimum lån på upp till € 5000
höjd av 1 € 650000 under en längre period på 1-30 år. Du kan välja att etablera din månatliga betalningar institution.Nous gjort med våra lokala och internationella lån till människor runt om i världen. För alla som är intresserade ?? (Inga allvarliga avstå personer). Vi är redo att tillfredsställa våra kunder inom 48 timmar efter mottagandet av din beställning. Kontakta oss för mer information: E-post: sara.hansson210@gmail.comKontant lån erbjudande mellan särskilt allvarlig

Jag har ett kapital på 11 miljoner €, vilket gör det möjligt för mig att ge privata lån på kort och lång sikt till 2000 € miljoner € 11 varje seriös person kan dra nytta av detta lån i sin ägo. Med en 2% ränta vara särskilt eftersom jag inte vill bryta mot ocker lagen. Du kan betala 5 till 25 år eller mer och mer beroende på lånebeloppet.
E-post: sara.hansson210@gmail.com
att få ditt lån inom högst 48 timmar.
Erbjudandet gäller för allaGe snabb och tillförlitlig lån

Vi är individer som erbjuder kontanter lån för
Individer behöver för små företag,
Investerings personliga intressen endast 1,5% och 2% av det begärda beloppet 5000 €
miljoner euro 75,5 EURO.Nous göra lokala och internationella lån lån till människor runt om i
världen.Vi ge lån som du betalar
minime.notre organisation är inte en bank och inte kräver en hel del dokument, men rättvis och ärlig
och vi fiable.contactez idag och låt oss veta hur mycket pengar du vill ha är prêter.nous
redo att möta våra kandidater inom 72 timmar eller 6 timmar efter att ha fått din beställning formulé.si
intresserad, kontakta oss via e-post: sara.hansson210@gmail.comDe erbjuder lån mellan särskilt allvarlig

Du behöver ett företag lån? eller ett personligt lån? I HAVANNA VERONIKA disken i en bank
och privata reträtt. Idag erbjuder vi lån till någon i behov av en räntesats på 2% i 72 timmar. Jag är väldigt ärlig och pålitlig. Kontakta mig idag och låt dem veta hur mycket pengar du vill
låna ut. Jag är redo att spela inom 72 timmar. Banker och andra finansiella utlåning kunde ha vägrat, men jag möter dig om du är intresserad kontakta mig via e-post: sara.hansson210@gmail.comStödet och finansieringen i synnerhet mellan 48 H

hej,
Jag är tillgänglig för absolut nödvändigt
. Jag är beredd att ge dig redo för EURO 1000
150.000 euro för alla dina behov mer
information, vänligen kontakta mig via e-post.
Tack. Om du är intresserad
Kontakta mig via e-post: sara.hansson210@gmail.com

 
At 13 september, 2016 09:33, Blogger Sara.Hansson said...


Finansieringsavtalet mellan särskilt allvarlig

Du har fastnat förbjuder bank och inte har nytta av banker eller du bättre har ett projekt och behöver
finansiering, dåliga krediter eller behöver pengar för att betala räkningar, pengar att investera i företaget.
Låntagare tveka inte att kontakta mig om du vill ha ett lån. För mer information, kontakta mig. Om du är intresserad kontakta mig via e-post: sara.hansson210@gmail.comDe erbjuder lån mellan synnerligen allvarlig och mycket, mycket snabbt

Hej, jag är en person som erbjuder lån internationellt. Med ett kapital
som ska användas för lån mellan kort och lång sikt för individer
5000-50000000 seriösa människor är de verkliga behoven, graden av
Räntan är 2% per år .J'octroie finansiella lån, hypotekslån, investeringslån
Auto lån, personliga lån. Jag är tillgänglig för att svara på mina klienter förrän tre dagar senare
demande.si få formuläret som du är intresserad kontakta mig: sara.hansson210@gmail.comDu behöver hjälp för att lyckas i livet

hej,
För det behövs för att stödja någon i behov kriterium omständigheter investeringar i denna pluralistisk och internationell syn ledde mig till en ny typ av investering som är redo. Faktiskt, jag erbjuder mina tjänster till ärliga människor som behöver ekonomiskt stöd, antingen skapa inkomstbringande verksamhet är att säkerställa
för en bättre framtid med en hastighet av 2% förväntas intresse, vill jag säga att jag är redo att bevilja ett lån mellan 2000 och 000 900. Jag förberedd för detta kapital på ca 100 550. 000. Så kontrollera
lån samtidigt som du vrider huvudstaden också bidra till att öka mina utdelning. Kort sagt, är det ett litet test
många lån som jag gör. Ingen fråga jag vill bryta mot ocker lagen. Jag lånar ut till vem som helst kan allvarligt ärlig, naturligtvis betala mig inom en rimlig tid. Din ansökan skall innehålla det belopp som du behöver, nyttan av lånet, följt av dina telefonkontakter.
OBS: Mitt mål är att ge lån till människor i nöd. Ingen kontaktar mig till följande e-post: sara.hansson210@gmail.comFå upp till 800.000€ finansiering för sina projekt

Vill ta åt sig äran för framsteg
göra banker, avslaget på deras ansökningar
krediter. eller tar emot
Kredit för att genomföra sina projekt; ta
aktiviteter; bygga upp sina hem eller hyra
lägenhet; Köpa hus Etc ...

Jag lägger betydande kapital tillgängligt
betalade € 5.000 till 800.000 €
vara alla
behöver.

När räntan är 2%.
För mer information eller detaljer
Ytterligare, kontakta via e-post: sara.hansson210@gmail.com
ange det belopp du vill och din återbetalningstiden.

 
At 18 september, 2016 18:16, Blogger george said...

God dag

Jag är ett registrerat privata långivare. Vi ger lån till människor för att stödja företag som behöver uppdatera sin ekonomiska situation runt om i världen, med mycket minimal årlig ränta så låg som 3% inom ett år för 30 år återbetalning varaktighet tid för att någon del av världen. Vi ger ut lån som sträcker sig från 5000 euro till 100 miljoner euro. Våra lån är väl försäkrad, är vår prioritet för maximal säkerhet. Berörda parter bör kontakta oss via e-post: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

lån erbjuda brådskande.

 
At 18 september, 2016 18:20, Blogger george said...


God dag

Jag är ett registrerat privata långivare. Vi ger lån till människor för att stödja företag som behöver uppdatera sin ekonomiska situation runt om i världen, med mycket minimal årlig ränta så låg som 3% inom ett år för 30 år återbetalning varaktighet tid för att någon del av världen. Vi ger ut lån som sträcker sig från 5000 euro till 100 miljoner euro. Våra lån är väl försäkrad, är vår prioritet för maximal säkerhet. Berörda parter bör kontakta oss via e-post: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

lån erbjuda brådskande.

 
At 22 september, 2016 21:32, Blogger Unknown said...

Jag fick min redan programmerad och stansas ATM-kort till
återkalla maximalt $ 50.000 per dag under högst 20
dagar. Jag är så glad över detta eftersom jag fick min förra veckan
och jag har använt den för att få $ 100.000. Mark wesley ger ut kortet bara för att hjälpa de fattiga och behövande även om det är olagligt, men det
är något fint och han är inte som andra bluff låtsas
att ha de tomma ATM-kort. Och ingen fastnar när
använda kortet. få din från honom. Bara skicka honom ett e-postmeddelande
på wesleymarkhackers@gmail.com

 
At 25 september, 2016 10:26, Blogger John Ahmed said...

Jag är en privat långivare och investerare, behöver du en äkta, ärliga, ansedda och snabba lån? Jag kan hjälpa dig med 100% garanti lån, jag erbjuder företag och enskilda lån, mer också vi finansiera alla typer av projekt. För mer information kontakta oss på: russell.credit40@gmail.com

 
At 25 september, 2016 16:43, Blogger george said...

God dag,

Jag är ett registrerat privata pengar långivare. Vi ger ut lån för att hjälpa människor, företag som behöver uppdatera sin finansiella ställning över hela världen, med mycket minimal årlig Räntor så låg som 2% inom ett år till 30 år återbetalning varaktighet tid för att någon del av världen. Vi ger ut lån inom intervallet 1000 € till € 100.000.000. Våra lån är väl försäkrad för maximal säkerhet är vår prioritet. Intresserade bör kontakta oss via e-post: (excelservices.managementonline@gmail.com)

Låneerbjudande.

 
At 28 september, 2016 12:59, Blogger Chloe Morrison said...

ÅRETS SLUT lån erbjudande .. ÅRETS SLUT lån erbjudande ..
Jag är Chloe Morrison, Ett lån långivare, jag låna ut pengar till personer eller företag som vill etablera en lönsam verksamhet, vilket är den period av gamla skulder och vill betala. Vi tillhandahåller alla typer av lån du någonsin kan tänka dig, vi är både privata och statliga lån, med låneräntor på 2%.
Kontakta oss nu med våra varma e-postadress: (Chloemorrisloanfirm@gmail.com) Din lycka är vår oro.

(CHLOEMORRISLOANFIRM)

 
At 29 september, 2016 15:58, Blogger Sara.Hansson said...Erbjuda lån mellan särskilt snabb och tillförlitlig

Den personliga kredit är en del av konsumentkrediter. Den personliga lån kännetecken är att det inte har tilldelats
ett specifikt projekt och därför dess användning är gratis. Emellertid är principen densamma som den för de övriga patentkraven:
en organisation som erbjuder ett visst belopp du måste betala varje månad med intresse. som
långivare kan personliga lån också kallas: konventionella lån, personliga lån, personliga kredit- eller avskrivnings. Men oavsett det namn som används, det är samma villkor som kommer att vara Erbjöd. Sedan kontakta oss med dina speciella önskemål om kredit miljoner € 5000 till € 5 för behövande
Finansiering / sara.hansson210@gmail.com


Erbjuda lån mellan synnerhet

Jag uttryckte det med ett lån från 5000 var € 500, € 000 och mycket enkla förhållanden. Jag gör också investeringar och lån mellan individer av alla slag. Ger lån samarbete på kort, medellång och lång sikt med min advokat. Vi vet inte deras användning och våra överföringar från en bank för säkerheten transaktionen. För alla dina önskemål förslag från priser och iscensättning av betalningar och jag kommer att vara din hjälp. Slutligen, vänligen kontakta mig via mail: sara.hansson210@gmail.com


Snabb och svår finansiering

Hello Mr / Mrs
Jag erbjuder lån mellan synnerligen allvarlig och mycket snabb
Justera liv, du behöver pengar, du är
fängslade utan tillgång till bankkrediter eller inte ni
bank behöver medel för dess konstruktion,
t fastighetsprojekt, skapar ditt eget företag, retur
personal, har du lust att göra och behöver pengar,
dåliga krediter eller behöver pengar för att betala
räkningar eller skulder, bildade en grupp och tillhörande stöd
valfritt belopp, och min återbetalningstiden
étudie.Contactez mig för mer information.
sara.hansson210@gmail.comErbjuda lån mellan synnerhet

Hello Sir fru.
Jag är en individ, Schweiz, Kanada, Belgien eller franska och ett land jag dig ett lån som sträcker sig från 500 € att erbjuda 100.000 € någon möjlighet att betala tillbaka med en 3% ränta för alla -post intresserad och jag kommer att avstå inte allvarlig.
Vi är individer som erbjuder lån mellan människor som behöver allvarligt för små företag,
Investerings personliga intressen än 2% och 7% av det begärda beloppet för att göra lån till lokala och internationella lån till människor över hela världen.Vi ge lån som du betalar är minimala. Vår organisation är inte en bank. Kontakta oss idag och vi vet hur mycket pengar du vill låna. Vi är redo att tillfredsställa våra kunder inom 72 timmar efter din ansökan. Om du är intresserad, kan du kontakta mig via e-post: sara.hansson210@gmail.comFri 2016 Credit Bank

Jag HAVANNA finansiella VERONIKA, särskilt för långivaren i en anda av att hjälpa lite förbjuden
Banken eller inte har nytta av banker till låneansökningar, inser jag mina pengar och seriösa människor
ärlig, som kan betala tillbaka lånet i normal tid de vill, i detta fall .Så tala om för mig
voulez- honom som ett lån och lånet, då jag skickar kreditmått
och förfaranden för att följa för att få ditt lån. Eftersom vi är begränsade till lån på ett kort avtal, medellång och lång sikt ett belopp på € 5.000 till € 1.350.000, med en investering på ett intresse av 2% under hela din återbetalning. till sina kreditansökningar mellan synnerhet kontakta mig: sara.hansson210@gmail.com

hälsningar

 
At 19 oktober, 2016 12:44, Anonymous Anonym said...

DAVIS lånet företaget hjälpte mig UT UR MITT FINANSKRISEN !!

Hej alla jag heter Deanna Wesley, är här för att vittna om hur jag räddades av Davis Robinson .Jag var i behov av ett lån och jag tillämpas från olika lån lenders.They bad mig att betala en viss summa pengar på annan grund men jag aldrig fick mina loan.This var hur jag förlorade summan av $ 8000USD .Jag var nu i skuld eftersom jag lånade pengar från en friend.One dag en vän till mig presentera mig för Davis Robinson och berättade Villkoren som är mycket enkel och hänsynsfull. Han berättade hur han har hjälpt till med lån på flera fall utan delay.I var rädd och aldrig tro him.He uppmana mig att lita på honom, var det så jag var införa till honom genom hans email{Davisloanfinance@yahoo.com}. han berättade att han kommer att erbjuda mig lånet som jag behöver bara följa dem.Jag gjorde som han berättade och utan dröjsmål, jag fick mitt lån som han tidigare löfte. Är här för att berätta att de flesta av de lån långivare på denna webbplats är bedragare. Om du behöver verkligen en äkta lån vänligen träffa Davis Robinson genom sin e-post: Davisloanfinance@yahoo.com.

 
At 30 oktober, 2016 22:47, Blogger george said...

Behöver du en säker och lån utan säkerhet? Behöver du bostadslånet förbättring? Investerare lån? Auto lån? Business lån? Personliga lån? Internationella lån. Skriv gärna tillbaka om intresserad. E-post: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

Låneerbjudande

 
At 30 oktober, 2016 22:48, Blogger george said...

Behöver du en säker och lån utan säkerhet? Behöver du bostadslånet förbättring? Investerare lån? Auto lån? Business lån? Personliga lån? Internationella lån. Skriv gärna tillbaka om intresserad. E-post: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

Låneerbjudande

 
At 30 oktober, 2016 22:51, Blogger george said...

Behöver du en säker och lån utan säkerhet? Behöver du bostadslånet förbättring? Investerare lån? Auto lån? Business lån? Personliga lån? Internationella lån. Skriv gärna tillbaka om intresserad. E-post: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

Låneerbjudande

 
At 20 november, 2016 23:36, Blogger Mrs.Victoriamichael said...

Är du i några ekonomiska svårigheter? Behöver du
ett lån för att starta ett företag eller att betala dina räkningar?
Vi erbjuder lån till människor som behöver hjälp och vi lånar ut till lokala företag, internationella och också på en mycket låg ränta på 2%.
Ansök nu via e-post: victoriamichaelloanfirm@gmail.com
Tack
Tack och Gud välsigne
Mrs Victoria

 
At 22 november, 2016 07:46, Blogger Unknown said...

Hallå

Har du nekats av din bank eller någon annan finansiell institution ?, oroa dig inte mer eftersom detta företag är här för att hjälpa dig ur din ekonomiska svårigheter som vi ger ut lån på 3% för våra kunder som är villiga att betala mer under de närmaste år .. Är du intresserad av att söka lån, som anges nedan, vänligen skicka ett e-postmeddelande till: Barrybushloanfirm@gmail.com

Vi erbjuder följande typer av lån:

* Kredit ..
* personliga lån ..
* Företagslån ..
* Investeringslån ..
* Utveckling lån ..
* Inköps lån ..
* Konstruktion lån ..
* Lån för att köpa en bil ..
* Skuldkonsolidering lån ..
* Internationella lån ..
* Studielån och mycket mer utan dröjsmål ....

Ansöka om och få lånet inom 48 timmar .. Missa inte !!
Vi väntar på din post ......

Notera alla svar på: Barrybushloanfirm@gmail.com

 
At 27 november, 2016 20:07, Blogger mauro said...

lån erbjudande inom 48 timmar.
Hej Har du ekonomiska bekymmer? Och de som har svårt att få kapital lån från lokala banker och andra finansiella institutioner. Se här E-postadress: maurogiovanni00@gmail.com

whatsapp: 0022961446810

 
At 27 november, 2016 20:08, Blogger mauro said...

lån erbjudande inom 48 timmar.
Hej Har du ekonomiska bekymmer? Och de som har svårt att få kapital lån från lokala banker och andra finansiella institutioner. Se här E-postadress: maurogiovanni00@gmail.com

whatsapp: 0022961446810

 
At 13 december, 2016 11:09, Blogger Unknown said...


Detta vittnesbörd är sant lån. Jag är en kvinna med 2 barn. Sen döden av min man fann jag mig själv i trubbel. Och jag har avvisats av banker. Jag läste ett vittnesbörd om lån, som talade för en ärlig och seriös man som min hjälp för ett lån på 650.000,00 Kr. Så jag bestämde mig att dela detta tillfälle att här du som inte har förmån för bankerna är e-post: muscolinogiovanni61@gmail.com

 
At 13 december, 2016 11:21, Blogger Unknown said...


Detta vittnesbörd är sant lån. Jag är en kvinna med 2 barn. Sen döden av min man fann jag mig själv i trubbel. Och jag har avvisats av banker. Jag läste ett vittnesbörd om lån, som talade för en ärlig och seriös man som min hjälp för ett lån på 650.000,00 Kr. Så jag bestämde mig att dela detta tillfälle att här du som inte har förmån för bankerna är e-post: muscolinogiovanni61@gmail.com

 
At 18 december, 2016 11:38, Blogger Unknown said...

Hej, jag är Kayode victoria för närvarande bor i Texas City, USA. Jag är en änka för närvarande med fyra barn och jag var fast i en ekonomisk situation maj 2014 och jag behövde för att refinansiera och betala mina räkningar. Jag försökte söka lån från olika lån företag både privat- och företagskunder men aldrig med framgång, och de flesta banker minskade min kredit. Men eftersom Gud skulle ha det, var jag introducerades till en gudsman fru Sarah Cruz lån långivare som gav mig ett lån på 850,000USD och idag är en företagsägaren och mina barn mår bra just nu, om du måste kontakta alla företag med hänvisning till ett lån utan säkerhet, ingen kreditkontroll , ingen samarbete signerat med bara 3% ränta och bättre avbetalningsplaner och schema, kontakta fru Sarah Cruz (goldloancompany1234@gmail.com). Han vet inte att jag gör detta, men är så glad nu och jag beslutade att låta folk veta mer om honom och även jag vill Gud att välsigna honom mer. Du kan kontakta honom via hans e-post. goldloancompany1234@gmail.com

 
At 04 januari, 2017 14:33, Blogger Unknown said...

Tack till alla där ute som har gett mitt företag en god trovärdighet rekord när det gäller finansiering. Vårt mål är att hjälpa människor med pengar till låg ränta på 3%. Jag vill använda detta medium för att informera alla som behöver lånefinansiering av något slag, tveka inte att kontakta via nedanstående uppgifter.

Telefon: +1 (201) 372-4499
e-post: raymondhillsfinance@gmail.com
e-post: raymondhillsfinance@yahoo.com
e-post: raymondhillsfinance@hotmail.com
webbplats: http://www.raymondhills12345.wixsite.com/loan
facebook sida: https://web.facebook.com/Raymond-Hills-Finance-Company-535156153210264/

 
At 08 januari, 2017 01:41, Blogger Unknown said...

Ger lån på kort, medellång och lång

Hej mina damer och herrar, behöver du pengar utlåning mellan individer att hantera finansiella svårigheter att slutligen bryta dödläget provocerad av banker, med avslag på kreditansökan ? Vi är finansiella experter som kan göra ett lån för det belopp som ditt val med villkor som gör livet lättare. Det är områden där vi kan hjälpa dig: * finansiella skulder * hypotekslån * investeringslån * Auto lån * Konsolidering * Line of Credit * Topplån * Förvärv av kredit * personliga lån du har fastnat, förbjudna bank och du gör inte gynnar banker eller du bättre har ett projekt och behöver finansiering.

Så om du behöver kontanter lån tveka inte att kontakta oss via e-post: floridasandrine@gmail.com

 
At 08 januari, 2017 01:41, Blogger Unknown said...

Ger lån på kort, medellång och lång

Hej mina damer och herrar, behöver du pengar utlåning mellan individer att hantera finansiella svårigheter att slutligen bryta dödläget provocerad av banker, med avslag på kreditansökan ? Vi är finansiella experter som kan göra ett lån för det belopp som ditt val med villkor som gör livet lättare. Det är områden där vi kan hjälpa dig: * finansiella skulder * hypotekslån * investeringslån * Auto lån * Konsolidering * Line of Credit * Topplån * Förvärv av kredit * personliga lån du har fastnat, förbjudna bank och du gör inte gynnar banker eller du bättre har ett projekt och behöver finansiering.

Så om du behöver kontanter lån tveka inte att kontakta oss via e-post: floridasandrine@gmail.com

 

Skicka en kommentar

<< Home