fredag, november 08, 2013

Löfven ger förtäckt invit om ministerposter till M

Varför förstår kommentatorerna inte vad Löfvens utspel går ut på?

En debattartikel om regeringsfrågan i DN 8/11-13 av Stefan Löfven och Carin Jämtin har rört till i kretsen av politiska kommentatorer. Rubriken på artikeln var "Vinner vi är vi beredda att regera över blockgränsen". De röriga och spretiga kommentarerna beror förmodligen på att kommentatorerna och även politikerna inte skiljer på de två utfall som kan bli följden av en socialdemokratisk valvinst.

Det första utfallet är att de rödgröna får egen majoritet i Riksdagen. Då kan Löfvens utspel tolkas som att han vill göra sig oberoende av Vänsterpartiet genom samarbete med borgerliga partier. I så fall blir Löfvens utspel svårbegripligt. Man behöver inte regera över blockgränsen för att klara sabotageförsök från V - det räcker att söka stöd i förväg över gränsen i de få fall V verkligen skulle sätta sig till motvärn

Det andra utfallet är att Löven endast kan uppnå relativ majoritet i Riksdagen. De rödgröna blir större än Alliansen men kan få en majoritet emot sig om SD röstar med Alliansen. Det utfallet skiljer sig från dagens konstellation där Alliansen är större än de rödgröna och det är då naturligt att Fredrik Reinfeldt är statsminister. Om Löfvens falang blir större går budet till honom att bilda regering. Det är då Löfven behöver stöd för att inte bli beroende av SD, vilket han kategoriskt avvisar. Han skriver:
"2. Vid en kommande valseger siktar vi på att bilda en socialdemokratiskt ledd regering som tar tag i Sveriges framtidsutmaningar med ökad global konkurrens, en växande demografisk utmaning och en betydande klimatutmaning som kräver snabb omställning."
Detta är ju en självklarhet och ingenting att ta fasta på om man inte beaktar Löfvens tredje punkt:
3. Vi är beredda att ta ansvar för Sverige – även i ett svårt parlamentariskt läge. Därför
är vi beredda att samarbeta över blockgränsen.
Här finns den ganska väl dolda inviten att få ett organiserat samarbete med M mfl partier i det borgerliga blocket. Helst skulle Löven vilja ha ett samarbetsavtal där de borgerliga partierna förbinder sig att stödja en S-ledd regering. Löfven försöker bädda för detta genom att göra markeringar mot V. Och dessa har Jonas Sjöstedt klart uppfattat men han försöker föra sina väljare bakom ljuset genom att påstå att utspelet "stärker" V:s position (DN).

Reinfeldt vägrar svara på frågan om han kan tänka sig att regera med S. Jag får intrycket att han försöker klara sig genom att säga att Löfvens utspel saknar verklighetsförankring och då menar just ett samarbetsavtal. En annan sak är om han får ett erbjudande om ministerposter. Men det är nog
inget som kommer att avhandlas offentligt.

[I ledaren i DN 9/11 beskrivs Löfvens problem, dock ganska inlindat.]

Forts Reinfeldt sitter kvar?
Läs även andra bloggares åsikter om ,
,
,
,
,
på intressant.se

Etiketter:

12 Comments:

At 09 november, 2013 10:30, Anonymous Mats said...

S kommer att tappa väljare tiill V och SD, samt några till höger. Det blir resultatet av denna tokighet.

 
At 09 november, 2013 18:40, Blogger Danne Nordling said...

Mats, förvisso har Löfvens utspel udden riktad mot SD och samarbetsinviterna högerut provocerar vänsterflygeln inom S. Men fler röster för SD förstår jag inte hur det kan bli. Kommentatorernas oförmåga att begripliggöra vad det hela går ut på bidrar dessutom till att det hela framstår som förvirrat och irrelevant för röstningsbeteendet.

Antingen är kommentatorerna oväntat inkompetenta eller så har de en dold agenda som går ut på att det verkliga syftet med utspelet inte ska komma fram. I så fall måste vi tro att de arbetar för att det sannolika utfallet 'relativ minoritet' ska leda till att Löfven i brist på stöd över blockgränsen avstår från att bilda regering. Budet går då tillbaka till Reinfeldt som bildar en regering med 'superminoritet'. Om Löfven, MP och V röstar emot måste Reinfeldt ha aktivt stöd från SD enligt den nya författningen.

Jag tror inte att kommentatorerna är så konspiratoriska. Men något ytterligare skäl än bristande analysförmåga kan jag inte se till deras förvirrade kommentarer.
/DNg

 
At 10 november, 2013 10:44, Anonymous Per Fredö said...

Löfven hade lovat redovisa med vilka partier kan kunde samarbeta med eller bilda regering med innan valet.
Valet 2010 visade att socialdemokratern hade förlorat på att bilda en röd-grön regering, vilken också hade ett framtida tämligen konkret regeringsprogram.
Mona Sahlin fick då gå och Löfven liknar nu alltmer Håkan Juholt.

Löfven vill inte att de olika alternativen ställs mot varandra.
Det enda han vill redovisa r ett kommande valmanifest.

Om socialdemokraternas verklia alternativ skulle ställas mot alliansns kulle socialdemokraternsa förlora på det.
Än tydligare blir det om han också måste ta ställning till vad i miljöpartiets och vänsterpartiet politik och förslag, som han skulle kunna godta.

Det duger inte att bara hänvisa till att miljöpartiets står närmast., men att de också finns likheter med vänsterpartiet.

Än mer absurt blir det att i den fållan ta med alla de borgerliga partierna, vilka ju också alla ställt sig avivisande.

Att då komma med att det ska nog ändå ordna sig därför att nog ändå känna sitt ansvar för landet,
detta med honom som statsminister och regeringsprogram är inte heller trovärdigt.

Löfvens uspel är taktiskt. Han vill i första hand undvika att ta endebatt med sverigedemokraterna om deras politik.
löfven och hans rådgivare tror att socialdemokraterna skulle tappa väjare på det als inte osannolikt.

Dom nu kommer att vinna på Löfvensutspel blir nog sverigedemokraterna.
För övrigt får vi i vårt land alltmer samma utveckling som i olika krisländer att medborgarna icke längre tror på den parlamentariska demokratin.

Löfven har till stor del redan bidragit til det.

 
At 11 november, 2013 08:20, Blogger oppti said...

Vad Löfven säger är:
Rösta på sossarna, bry er inte om att vi kommer att få anpassa vår politik till Vänstern och Miljöpartiet efter valet!
Framförallt vill vi inte tala om det före valet!

 
At 11 november, 2013 16:31, Blogger Danne Nordling said...

oppti, det du säger är kanske en del av Löfvens budskap. Men denna del är ju känd sedan länge. Det nya är att han också uppmärksammar "ett svårt parlamentariskt läge". Och där visar han ärligt sin svaghet. S kanske inte får absolut majoritet tillsammans med de rödgröna. Men S ska ändå försöka bilda regering och då över blockgränsen. Det är tvunget om vi inte ska bli beroende av SD:

"En röst på S är en garanti att SD hålls utanför inflytande. Priset är eventuellt ett samarbete över blockgränsen. De som säger nej till samarbete när vi får relativ majoritet ger SD ett avgörande inflytande - i praktiken dessutom tillsammans med Reinfeldt."

Det senare är det ännu inte så många som inser. Men det är bra för S att tidigt ha påpekat det när man ska sätta press på samarbetspartners i framtiden. Löfven hotar med att låta bollen gå tillbaka till Reinfeldt som då måste bilda regering trots superminoritet och enbart framsläppt med SD:s aktiva stöd.

I detta läge kan Reinfeldt kontra med att ta in MP i regeringen. Kanske Löfven vet att Romson avskyr M sedan tiden i Stadshuset i Sthm. Han kan då med sitt utspel tvinga fram signaler från M och ev de små om samarbetsmöjligheter. Om inte nu så framöver och i största hemlighet.

Per Fredö, om M inser det jag skrev ovan till oppti kommer kraven på att redovisa ett socialdemokratiskt rödgrönt program att försvagas. Det kommer ju att modifieras med inslag från alliansens partier som ska ingå i samarbetet. Det gäller för Löfven att utveckla debatten åt hållet med det nödvändiga samarbetet, trots att alla allianspartier avvisat det. Politikerföraktet kommer att öka genom direkt oskicklighet.
/DNg

 
At 12 november, 2013 08:50, Blogger oppti said...

Med SD som tredje största parti och en profilfråga så är det ett hån mot demokratin att inte ta detta i beaktande när politiken efter valet 2014 skall ställas samman.
På samma sätt som MP och M pekade finger åt dem efter 2010 års val.

 
At 12 november, 2013 09:35, Anonymous Per Fredö said...

Min åsikt är att allinsens politik ska ställas mot de röd-grönas 2014.

Jag har dock noterat att Assar Lindbeck i Dagens Samhälle menar att läget nu kräver en regering med socialdemokrater och moderater.

Lindbeck menar att de bara är dessa partier, som gemensamt kan lösa för vårt land viktia frågor.

Lindbeck hänvisar till länder som Tyskland, Österrike och även Finland, som av tradition har en samlingsregering.

I Finland tar an dock inte in främlingsfientliga partier, vilket naturligtvis också ska gälla i vårt land oavsett vad Otti nu tycker,

 
At 12 november, 2013 09:39, Anonymous Per Fredö said...

ursäkta- Oppti var signaturen, som jag hänvisade till-

 
At 12 november, 2013 11:02, Blogger oppti said...

Finland tar heller inte emot några främlingar!
Invandringen berikar oss med lika många nu som varje årskull berikar oss med-ca 1 miljon per 10-15 år.
Att detta är ett icke demokratiskt påverkansbart faktum är det få som tror på.
Men vem skall man rösta på för att begränsa inflödet?
Måste vi bli främlingsfientliga när vi vill begränsa inflödet?
Kan det finna annat än främlingsfientlighet bakom viljan att begränsa inflödet?

 
At 12 november, 2013 13:17, Blogger sven said...

Det är inte bara Vänsterpartiet Stefan Löfven vill slippa.Han vill också gärna slippa Miljöpartiet.
Han som varit arbetare utanför storstaden har liksom andra människor utanför storstäderna en negativ inställning till miljömupppartiet.
Det finns bland vanliga arbetare mycket som förenar socialdemokratrerna och moderaterna.
Bägge ogillar miljömuppar.

 
At 13 november, 2013 01:58, Blogger Danne Nordling said...

Per Fredö, det kommer nog inte att bli så att två tydliga alternativ ställs mot varandra. Löfven säger redan nu att alliansens alternativ beror på om KD och C kommer in i riksdagen eller inte. Och indirekt har han sagt att det rena S-alternativet kan komma att modifieras genom ett nödvändigt blocköverskridande samarbete.

Kan det vara så att Löfven gör sitt utspel därför att han inser eller fått indikationer för att Reinfeldt tänker sitta kvar efter en begränsad valförlust? Han misstänker att Reinfeldt regerar vidare med SD:s stöd vilket för opinionen kan beskrivas som en fortsättning av dagens förhållanden. Löfven försöker locka fram ett halvt medgivande från allianshåll att ett samarbete måste till - ungefär som Ola Ullsten antydde i dagens Aktuellt i TV.

Om Löfven inte får napp (underhand) borde hans nästa drag bli att anklaga Reinfeldt för att han i själva verket tänker "samarbeta" med SD. Anklagelserna syftar då till att Reinfeldt ska explicit ta avstånd från att regera med aktivt stöd från SD. Därmed måste Reinfeldt erkänna att det behövs ett blocköverskridande samarbete.

oppti och Per, jag noterar att Linbeck är för att "begränsa inflödet" om vi ska ha en välfärdsstat. Han förordar samarbete mellan S och M, men jag vet inte om han menar att detta också fordras för att begränsa inflödet. Det verkar vara raka motsatsen till Löfvens strävanden att isolera SD. Eller är det enbart retorik från S?

Om inget av de etablerade partierna byter inriktning kommer sannolikt SD att bli avsevärt större i valet 2014. Det svider men kommer ändå inte att leda till något samarbete, men något informationsutbyte behövs om Reinfeldt ska regera vidare med 'superminoritet'. Här finns fröet till en kommande regeringskris med nyval som följd.
/DNg

 
At 13 november, 2013 17:34, Anonymous Per Fredö said...

Jag har gjort en intressant upptäckt.
Expressen har mängder av YOU-TUBE-inspelningar.
Dit här Hard Talk med en pressad Åkesson.
Dessutom en intervju med Reinfeldt om regeringsalternativen, där han avvisar en stor koalition mellan S+M.
Vidare i dagens nummer en intervju med Gunnar Wetterberg, i vilken han vill att s och m ska regera íhop.
Han delar t o m ut statsrådsposter.
Löfven statsminister, Reinfeldt utrikesminister- lär bli hund och katt.

 

Skicka en kommentar

<< Home